Czym Jest THORChain (RUNE)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest THORChain (RUNE)?

Czym Jest THORChain (RUNE)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Apr 27, 2022Zaktualizowane Jun 15, 2023
6m

TL;DR

THORChain to zdecentralizowany protokół płynności, który pozwala użytkownikom wymieniać aktywa w środowisku niewymagającym pozwolenia. Umożliwia on wymianę rodzimych aktywów warstwy 1, takich jak BTC, działając jako menedżer skarbca. Do zabezpieczenia swojej sieci, THORChain wykorzystuje Tendermint i Cosmos-SDK. Wykorzystuje on również Threshold Signature Schemes (TSS) dla swojego bezprzywódczego skarbca głównego.


Wprowadzenie

THORChain został wymyślony w 2018 przez zespół uczestniczący w Binance Dexathon (konkursie kodowania zdecentralizowanych giełd). THORChain ułatwia płynność między łańcuchami i zmniejsza zapotrzebowanie na scentralizowane giełdy i strony trzecie w przestrzeni DeFi. Umożliwia wymianę między łańcuchami i generowanie zysków na krypto, takich jak BitcoinEthereum.


Jak działa THORChain?

THORChain to sieć warstwy 1 oparta na Cosmos SDK i Tendermint. THORChain to cross-chainowa zdecentralizowana giełda (DEX) niewymagająca pozwolenia. Wykorzystuje również Threshold Signature Schemes (TSS), aby zabezpieczyć swój skarbiec zasobów, który nie posiada lidera. Tendermint i TSS zapewniają warstwowy mechanizm konsensusu Byzantine Fault Tolerance (BFT), a wejście i wyjście środków z głównego skarbca TSS wymaga konsensusu większości dwóch trzecich głosów.

W ekosystemie THORChain można wyróżnić cztery kluczowe typy użytkowników: 

 1. Swaperzy, którzy wykorzystują pule płynności do wymiany aktywów.
 2. Dostawcy płynności, którzy dodają płynność do pul i zdobywają nagrody.
 3. Operatorzy węzłów, którzy zapewniają wszelkie połączenia i otrzymują wynagrodzenie za zabezpieczenie systemu.
 4. Traderzy, którzy monitorują i równoważą pule w celu osiągnięcia zysków.

W przeciwieństwie do innych protokołów cross-chainowych, THORChain nie wrappuje aktywów przed swapem. Zamiast tego wykorzystuje on natywne aktywa w THORChain do przeprowadzania autonomicznych, przejrzystych swapów aktywów.

Swapy umożliwiają pule płynności, które składają się z aktywów wniesionych przez Dostawców Płynności i są zabezpieczone siecią operatorów węzłów. Dostawcy płynności deponują swoje aktywa w pulach płynności THORChain, aby uzyskać zysk, na który składają się opłaty swap i nagrody systemowe. Każdy może dodać płynność do istniejącej puli, dzięki czemu THORChain jest niewymagający pozwolenia. Ponadto THORChain jest niekustodialny, ponieważ tylko pierwotny deponent może wycofać aktywa, które zdeponował w puli. Dostawcy płynności mogą również proponować nowe pule aktywów, pod warunkiem, że aktywa te są tokenami wspieranego łańcucha w ekosystemie. 

Operatorzy węzłów, zwani THORNodes, są niezależni i komunikują się ze sobą, tworząc międzyłańcuchową sieć wymiany. W zamian za zabezpieczenie sieci będą oni otrzymywać nagrody w postaci opłat za każdą dokonaną wymianę. Zanim użytkownik zostanie operatorem węzła, musi dostarczyć bond RUNE. Bondy te są utrzymywane jako zabezpieczenie, aby zapewnić, że operatorzy węzłów zachowują się w najlepszym interesie THORChain. Całkowita wartość bondingu musi być dwa razy większa niż wartość zgromadzonego RUNE.

Podczas wymiany aktywów, swapperzy wysyłają swoje aktywa do THORChain i otrzymują inne aktywa. Na przykład, przy wymianie BTC na ETH, wymieniający wysyłają swoje BTC do THORChain. Gdy BTC zostanie wprowadzone do sieci, nastąpi zamiana BTC na RUNE, a następnie zamiana RUNE na ETH. ETH zostanie następnie przesłane do swappera ze skarbca THORChain. Dzięki temu procesowi THORChain może wykonywać natywne wymiany bez wrappowania aktywów.

Ceny rynkowe na THORChain są regulowane przez traderów arbitrażowych, co z kolei określa wartość swapów aktywów. Traderzy ci poszukują aktywów, które są źle wyceniane na różnych rynkach, aby czerpać zyski z różnic cenowych. Dzięki temu mechanizmowi ceny rynkowe THORChain mogą być regulowane w sposób naturalny, bez konieczności stosowania wyroczni.

Dzięki temu modelowi puli płynności THORChain jest w stanie określić, ile warte są dowolne aktywa w innych aktywach, po prostu wykorzystując salda puli. W efekcie THORChain działa jak zarządca skarbca, który monitoruje wpłaty i wypłaty, jednocześnie wykorzystując wskaźniki puli do wyceny aktywów. Pomaga to w tworzeniu zdecentralizowanej płynności i usuwa scentralizowanych pośredników.


Co sprawia, że THORChain jest wyjątkowy?

THORChain to system DEX, który nie wymaga wrappowania w celu wymiany aktywów. Inne korzyści płynące z THORChain obejmują:

Swapperzy i traderzy

 • Możliwość wymiany aktywów natywnych warstwy 1 na wielu blockchainach.

 • Nie trzeba się rejestrować – każdy może wysłać transakcję, a THORChain zrealizuje swap.

 • Nie trzeba wrappować swoich aktywów – THORChain wykorzystuje swoje skarbce rodzimych aktywów do przeprowadzania wymian.

 • Dostęp do przejrzystych, uczciwych cen bez konieczności polegania na scentralizowanych stronach zewnętrznych lub wyroczniach.

 • Ciesz się płynnością na żądanie w dowolnym momencie.

Dostawcy płynności

 • Uzyskuj zyski z nieaktywnych aktywów, takich jak rodzime BTC, ETH, BNB i LUNA.

 • Korzystaj z ochrony przed nietrwałą stratą (IL) do 100% po 100 dniach przebywania w puli.
 • Nie podlegają okresom blokady.

 • Nie ma obowiązku rejestracji.

 • Nie trzeba współpracować ze stronami zewnętrznymi.

Operatorzy węzłów

 • Zdobywaj nagrody za zabezpieczenie sieci.

 • Zachęcani do zachowania anonimowości w celu zwiększenia decentralizacji.

 • Nie ma obowiązku rejestracji.


Czym jest RUNE?

RUNE jest rodzimą monetą THORChain. W ramach sieci działa ona jako para podstawowa, dzięki której użytkownicy mogą wymieniać RUNE na dowolne inne obsługiwane aktywa. Jej podaż wynosi 500 milionów i ma cztery główne zastosowania: rozliczenia, bezpieczeństwo, zarządzanie i zachęty.

RUNE jako aktywo rozliczeniowe

RUNE jest aktywem rozrachunkowym dla wszystkich pul płynności, ułatwiającym dokonywanie wymian pomiędzy dwiema pulami. Dla każdej puli wymagany jest stosunek RUNE:ASSET wynoszący 1:1. Na przykład, pula posiadająca 100 000 $ w BTC będzie musiała posiadać RUNE o wartości 100 000 $.

RUNE jako zabezpieczenie

Aby zapewnić bezpieczeństwo, operatorzy węzłów muszą zbondować dwa razy więcej RUNE niż liczba dodana przez nich do puli. Bondy RUNE są utrzymywane jako zabezpieczenie w celu zagwarantowania, że operatorzy węzłów będą postępować w najlepszym interesie sieci.

RUNE do zarządzania

Posiadacze tokenów RUNE mogą wybrać, któremu aktywowi lub łańcuchowi chcą nadać priorytet. Czynią to, głosując swoją płynnością finansową. Na przykład pula, która ma najwięcej przyznanych RUNE, będzie miała wyższy priorytet.

RUNE w ramach zachęt

Nagrody blokowe i opłaty za swapy są wypłacane dostawcom płynności i operatorom węzłów w RUNE zgodnie z ustalonym harmonogramem emisji. RUNE można również wykorzystać do uiszczania opłat za gas.

Najmniejszy nominał RUNE, zwany Tor, ma osiem miejsc po przecinku. Celem RUNE jest dążenie do uzyskania przewidywalnej wartości deterministycznej. Z założenia, kapitalizacja rynkowa RUNE powinna być co najmniej trzykrotnie większa od łącznej wartości aktywów niebędących RUNE w pulach płynności ekosystemu. 


Jak kupić RUNE na Binance?

RUNE możesz kupić na giełdach kryptowalut, takich jak Binance. 

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do zakładki [Handel]. Do zakupu RUNE można użyć klasycznego lub zaawansowanego trybu handlu.
2. Wpisz „RUNE” w pasku wyszukiwania, aby zobaczyć listę dostępnych par handlowych. Jako przykład użyjemy RUNE/BUSD.
3. Przejdź do pola [Spot] i wprowadź ilość RUNE, którą chcesz kupić. W tym przykładzie użyjemy zlecenia Market. Kliknij [Kup RUNE], aby potwierdzić zlecenie, a zakupione tokeny zostaną zaksięgowane w Twoim Portfelu Spot.


Przemyślenia końcowe

Jako cross-chain DEX w DeFi, THORChain przeciera szlaki dla autonomicznych swapów aktywów. Konstrukcja RUNE jako narzędzia do rozliczeń, aktywa zabezpieczającego, tokena zarządzania i zachęt umożliwia stosowanie natywnego modelu wymiany THORChain w zdecentralizowanym środowisku i w wielu blockchainach.