Co je THORChain (RUNE)?
Domů
Články
Co je THORChain (RUNE)?

Co je THORChain (RUNE)?

Pokročilí
Zveřejněno Apr 27, 2022Aktualizováno Jan 17, 2024
6m

TL;DR

THORChain je decentralizovaný protokol likvidity, který uživatelům umožňuje swapovat aktiva v prostředí bez nutnosti povolení. Tím, že funguje jako správce trezoru, umožňuje směnu nativních aktiv na první vrstvě, jako je BTC. THORChain k zabezpečení sítě používá Tendermint a Cosmos-SDK. U svého hlavního trezoru bez vedení navíc používá prahová podpisová schémata (Threshold Signature Schemes).


Úvod

Koncept THORChainu byl vytvořen v roce 2018 týmem, který se účastnil Binance Dexathonu (soutěž v programování decentralizované burzy). THORChain zajišťuje crosschainovou likviditu a omezuje v oblasti DeFi potřebu centralizovaných burz a třetích stran. Umožňuje swapy mezi různými blockchainy a generování výnosů z kryptoměnových aktiv, jako je Bitcoin nebo Ether.


Jak THORChain funguje?

THORChain je síť první vrstvy vybudovaná pomocí sady nástrojů Cosmos SDK a Tendermint. THORChain funguje jako crosschainová decentralizovaná burza (DEX) bez nutnosti povolení. U svého trezoru s aktivy bez vedení navíc používá prahová podpisová schémata (TSS). Tendermint a TSS poskytují vrstvený mechanismus konsenzu s byzantskou odolností proti chybám a k vložení aktiv do trezoru nebo vyjmutí aktiv z něj je vyžadován konsenzus s alespoň dvoutřetinovou většinou.

V ekosystému THORChainu existují čtyři hlavní typy uživatelů: 

 1. Swappeři, kteří v poolech likvidity swapují aktiva.

 2. Poskytovatelé likvidity, kteří do poolů přidávají likviditu a získávají odměny.

 3. Provozovatelé uzlů, kteří poskytují dluhopisy a jsou placeni za zabezpečení systému.

 4. Obchodníci, kteří monitorují a vyrovnávají pooly s cílem dosáhnout zisku.

THORChain, na rozdíl od jiných crosschainových protokolů, aktiva před swapováním nebalí. Místo toho provádí autonomní a transparentní swapy pomocí nativních aktiv na THORChainu.

Swapy aktiv je možné provádět díky poolům likvidity. Tyto pooly tvoří aktiva, která byla vložena poskytovateli likvidity, a jsou zabezpečena sítí provozovatelů uzlů. Poskytovatelé likvidity vkládají svá aktiva do poolu likvidity na THORChainu, aby získali výnos, který se skládá z poplatků za swapy a odměn systému. Likviditu může do stávajícího poolu přidat kdokoli, a proto je THORChain blockchain bez nutnosti povolení. Kromě toho je THORChain také platformou bez úschovy, protože aktiva vložená do poolu může vybrat jen původní vkladatel. Poskytovatelé likvidity mohou navíc navrhovat nové pooly aktiv, pokud jsou těmito aktivy tokeny na blockchainu, který ekosystém podporuje. 

Provozovatelé uzlů, kterým se přezdívá THORNodes, jsou nezávislí a vzájemně spolu komunikují, aby vytvořili crosschainovou swapovací síť. Výměnou za zabezpečení sítě získávají odměny v podobě poplatků z každého provedeného swapu. Než se uživatel stane provozovatelem uzlu, musí poskytnout dluhopis v kryptoměně RUNE. Tyto dluhopisy se drží jako kolaterál, aby se provozovatelé uzlu chovali v nejlepším zájmu THORChainu. Celkový objem dluhopisů musí být dvakrát vyšší než množství kryptoměny RUNE v poolu.

Při swapu aktiva odešlou swappeři svá aktiva na THORChain a obdrží jiné aktivum. Pokud swappeři chtějí swapovat například BTC za ETH, pošlou BTC na THORChain. Když BTC vstoupí do sítě, dojde ke swapu z BTC na RUNE a pak ke swapu z RUNE na ETH. ETH pak bude swapperovi odeslán z trezoru THORChainu. Tento proces umožňuje THORChainu provádět nativní swapy, aniž by bylo nutné aktiva zabalovat.

Tržní ceny jsou na THORChainu regulovány arbitrážními obchodníky, což zase definuje hodnotu swapů aktiv. Tito obchodníci hledají aktiva, která jsou mezi trhy nesprávně oceněna, aby na těchto cenových rozdílech vydělávali. Tento mechanismus umožňuje tržní ceny na THORChainu přirozeně regulovat bez potřeby oráklů.

Díky tomuto modelu poolu likvidity může THORChain jednoduše ze zůstatků v poolech určit, jakou má libovolné aktivum hodnotu v jiném aktivu. V podstatě THORChain funguje jako správce trezoru, který sleduje vklady a výběry a poměry v poolech používá k ocenění aktiv. To pomáhá vytvářet decentralizovanou likviditu a odstraňovat centralizované zprostředkovatele.


V čem je THORChain jedinečný?

THORChain je decentralizovaná burza, na které není nutné kvůli swapu aktiva balit. Mezi ostatní výhody THORChainu patří:

Swappeři a obchodníci

 • Mohou swapovat nativní tokeny mezi různými blockchainy první vrstvy.

 • Nemusí být registrováni – transakci může poslat kdokoli a THORChain swap realizuje.

 • Nemusí svá aktiva balit – THORChain ke swapování používá svoje trezory s nativními aktivy.

 • Mají přístup k transparentním a spravedlivým cenám, aniž by se museli spoléhat na centralizované třetí strany nebo orákly.

 • Mají likviditu kdykoli k dispozici.

Poskytovatelé likvidity

 • Získávají výnos z nečinných nativních aktiv, jako je BTC, ETH, BNB a LUNA.

 • Pokud jsou v poolu déle než 100 dní, získávají až 100% ochranu před dočasnou ztrátou.

 • Nepodléhají obdobím uzamčení aktiv.

 • Nemusí se registrovat.

 • Nemusí jednat s třetími stranami.

Provozovatelé uzlů

 • Získávají odměny za zabezpečení sítě.

 • Jsou motivováni zůstat v anonymitě, aby zvýšili decentralizaci.

 • Nemusí se registrovat.


Co je RUNE?

RUNE je nativní kryptoměna THORChainu. V rámci sítě slouží uživatelům jako základní pár ke swapům RUNE za libovolné podporované aktivum. Celková nabídka RUNE je 500 milionů tokenů a slouží ke čtyřem hlavním účelům: vypořádání, zabezpečení, správa a pobídky.

RUNE jako prostředek vypořádání

RUNE slouží jako prostředek vypořádání pro všechny pooly likvidity – umožňuje swapy mezi dvěma pooly. Každý pool musí mít hodnotu RUNE:AKTIVUM v poměru 1:1. Například pool v hodnotě 100 000 USD v BTC musí držet 100 000 USD v RUNE.

RUNE jako prostředek zabezpečení

Provozovatelé uzlů musí k zajištění bezpečnosti vázat v dluhopisu dvakrát tolik RUNE, než kolik přidali do poolu. Tyto dluhopisy v RUNE se drží jako kolaterál, aby se provozovatelé uzlu chovali v nejlepším zájmu sítě.

RUNE jako prostředek správy

Držitelé tokenu RUNE si mohou vybrat, jaké aktivum nebo blockchain chtějí upřednostnit. Hlasují o tom pomocí své likvidity. Pool s největším množstvím RUNE tak bude mít vyšší prioritu.

RUNE jako prostředek pro pobídky

Odměny za blok a poplatky za swap se poskytovatelům likvidity a provozovatelům uzlů vyplácí v RUNE podle stanoveného emisního harmonogramu. RUNE je možné používat i k placení poplatků gas.

Nejmenší jednotkou RUNE s osmi desetinnými místy je Tor. RUNE si klade za cíl přejít k předvídatelné deterministické hodnotě. Tržní kapitalizace RUNE by měla být minimálně trojnásobkem celkové hodnoty ostatních aktiv v poolech likvidity. 


Jak koupit RUNE na Binance?

RUNE si můžete koupit na kryptoměnových burzách, jako je Binance. 

1. Přihlaste se k účtu Binance a klikněte na [Obchodovat]. RUNE si můžete koupit v buď klasickém, nebo pokročilém režimu obchodování.

2. Do vyhledávacího pole zadejte „RUNE“. Zobrazí se vám dostupné obchodní páry. My si pro tento příklad zvolíme RUNE/BUSD.

3. Přejděte do pole [Spot] a zadejte množství RUNE, které chcete koupit. V tomto příkladu použijeme příkaz market. Kliknutím na [Koupit RUNE] potvrdíte příkaz a zakoupené tokeny RUNE budou připsány do vaší spotové peněženky.


Závěrem

THORChain jako crosschainová decentralizovaná burza razí v oblasti DeFi cestu autonomním swapům aktiv. Návrh kryptoměny RUNE jako nástroje pro vypořádání, zabezpečení, správu a pobídky umožňuje použití nativního swapovacího modelu THORChainu v decentralizovaném prostředí a napříč mnoha blockchainy.