Vad är THORChain (RUNE)?
Hem
Artiklar
Vad är THORChain (RUNE)?

Vad är THORChain (RUNE)?

Avancerad
Publicerad Apr 27, 2022Uppdaterad Jun 15, 2023
6m

TL;DR

THORChain är ett decentraliserat likviditetsprotokoll som gör det möjligt för användare att byta tillgångar i en miljö utan behörighet. Det möjliggör en börs med egna lager-1-tillgångar som BTC genom att fungera som valvhanterare. För att säkra sitt nätverk använder THORChain Tendermint och Cosmos-SDK. Det använder också Threshold Signature Schemes (TSS) för sitt ledarlösa primära valv.


Introduktion

THORChain skissades fram under 2018 av ett team som deltog i en Binance Dexathon (decentraliserad börskodningstävling). THORChain underlättar tvärkedje-likviditeten och minskar behovet av centraliserade börser och tredje parter i DeFi-världen. Det möjliggör tvärkedje-byten och avkastningsgenerering på kryptotillgångar som Bitcoin och Ethereum.


Hur fungerar THORChain?

THORChain är ett lager-1-nätverk baserat på Cosmos SDK och Tendermint. THORChain är en decentraliserad börs (DEX) och fungerar som en tvärkedja utan behörighet. Den använder även Threshold Signature Schemes (TSS) för att skydda sitt ledarlösa tillgångsvalv. Tendermint och TSS tillhandahåller en skiktad konsensusmekanism för bysantinsk feltolerans (BFT) och en konsensus där två tredjedelars majoritet krävs för att tillgångar ska kunna komma in och ut ur det primära TSS-valvet.

Det finns fyra viktiga typer av användare i THORChain-ekosystemet: 

 1. Swappers som använder likviditetspooler för att byta tillgångar.
 2. Likviditetsleverantörer som lägger till likviditet i poolerna och tjänar belöningar.
 3. Nodoperatörer som tillhandahåller obligationer och betalas för att säkra systemet.
 4. Handlare som övervakar och balanserar poolerna med avsikt att göra vinster.

Till skillnad från andra tvärkedje-protokoll slår THORChain inte in tillgångarna innan de byts. I stället används egna tillgångar på THORChain för att utföra autonoma och transparenta tillgångsbyten.

Tillgångsbyten aktiveras av likviditetspooler. Dessa pooler består av tillgångar som tillhandahålls av likviditetsleverantörer och är säkrade av ett nätverk av nod-operatörer. Likviditetsleverantörer sätter in sina tillgångar i THORChains likviditetspooler för att tjäna avkastning som skapas av bytesavgifter och systembelöningar. Vem som helst kan lägga till likviditet i en befintlig pool, vilket gör att THORChain är utan behörighet. Dessutom är THORChain icke-förvarande eftersom endast den ursprungliga insättaren kan ta ut de tillgångar som denne har satt in i poolen. Likviditetsleverantörer kan också föreslå nya tillgångspooler, förutsatt att dessa tillgångar är token för en kedja som stöds i ekosystemet. 

Nodoperatörerna kallas THORNodes och är oberoende och kommunicerar med varandra för att bilda ett nätverk för tvärkedje-byten. I utbyte mot att säkra nätverket får de belöningar i form av avgifter för varje byte som görs. Innan en nodoperator blir just en nodoperatör måste en användare ange en RUNE-obligation. Dessa obligationer hålls som säkerhet för att säkerställa att nodoperatörerna sköter sig så som THORChains kräver. Det totala antalet obligationer måste vara dubbelt så många som finns i RUNE-poolen.

Under ett tillgångsbyte skickar byteshandlarna sina tillgångar till THORChain och får en annan tillgång. När du till exempel byter BTC till ETH, skickar byteshandlarna sin BTC till THORChain. När BTC kommer in i nätverket byts BTC- till RUNE och sedan RUNE- till ETH. ETH skickas sedan till byteshandlaren från ett THORChain-valv. Med den här processen kan THORChain utföra interna byten utan att behöva slå in tillgångar.

Marknadspriserna på THORChain regleras av arbitragehandlare, som i sin tur definierar värdet på tillgångsbyten. Dessa handlare letar efter tillgångar som är felprissatta mellan marknader för att göra vinster från prisskillnaderna. Denna mekanism gör det möjligt att reglera THORChain-marknadspriserna naturligt, utan marknadsorakel.

Med denna likviditetspoolsmodell kan THORChain bestämma hur mycket en tillgång är värd i en annan tillgång, helt enkelt genom att använda poolbalansen. I själva verket fungerar THORChain som en valvhanterare som övervakar insättningar och uttag, samtidigt som man använder poolförhållanden för att prissätta tillgångar. Detta hjälper till att skapa decentraliserad likviditet och ta bort centraliserade mellanhänder.


Vad gör THORChain unikt?

THORChain är en DEX som inte kräver att tillgångsbyten slås in. Andra fördelar med THORChain är:

Byten och handlare

 • Har möjligheten att byta egna lager-1-tillgångar över flera blockkedjor.

 • Behöver inte registreras – oavsett vem som skickar en transaktion så kommer THORChain att utföra bytet.

 • Behöver inte slå in sina tillgångar – THORChain använder sina valv med egna tillgångar för att utföra byten.

 • Ger tillgång till transparenta, rättvisa priser utan att förlita sig på centraliserade tredje parter eller marknadsorakel.

 • Få likviditet på begäran, när som helst.

Likviditetsleverantörer

 • Tjäna avkastning på vilande tillgångar som egna BTC, ETH, BNB och LUNA.

 • Dra nytta av obeständig förlust (IL)-skydd på upp till 100 % efter att de har varit i poolen i 100 dagar.
 • Har inga inlåsningsperioder.

 • Måste inte vara registrerad.

 • Måste inte hantera tredjeparter.

Nodoperatörer

 • Tjänar belöningar när de säkrar nätverket.

 • Uppmuntras att vara anonyma för att öka decentraliseringen.

 • Måste inte vara registrerad.


Vad är RUNE?

RUNE är THORChains eget coin. I nätverket fungerar det som ett baspar för användare för att byta RUNE mot alla andra tillgångar som stöds. Det har ett utbud på 500 miljoner och fyra huvudsakliga användningsområden: avräkning, säkerhet, styrning och incitament.

RUNE som en avräkningstillgång

RUNE är avräkningstillgången för alla likviditetspooler, vilket underlättar swappar mellan två pooler. Ett förhållande på 1:1 för RUNE:ASSET krävs för varje pool. Till exempel måste en pool med 100 000 USD i BTC innehålla 100 000 USD i RUNE.

RUNE för säkerhet

För att trygga säkerheten måste nodoperatörer ha dubbelt så många RUNE-obligationer som det belopp de lade till i en pool. Dessa obligationer hålls som säkerhet för att säkerställa att nodoperatörerna sköter sig så som THORChains kräver.

RUNE för styrning

RUNE-tokeninnehavarna kan välja vilken tillgång eller kedja de vill prioritera. De gör detta genom att rösta med sin likviditet. Till exempel kommer en pool som har mest RUNE-obligationer att ha högre prioritet.

RUNE för incitament

Blockbelöningar och bytesavgifter betalas till likviditetsleverantörerna och nodoperatörerna i RUNE enligt en fastställd utsläppsplan. RUNE kan även användas för att betala gasavgifter.

Den minsta valören av RUNE kallas Tor och består av åtta decimaler. RUNE syftar till att närma sig ett förutsägbart deterministiskt värde. Som utformning bör RUNE:s marknadsvärde vara minimalt tre gånger det totala värdet av icke-RUNE-tillgångar i ekosystemets likviditetspooler. 


Hur köper jag RUNE på Binance?

Du kan köpa RUNE på kryptobörser som Binance. 

Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Handla]. Du kan använda antingen det klassiska eller avancerade handelsläget för att köpa RUNE.
2. Skriv "RUNE" i sökfältet för att se de tillgängliga handelsparen. Vi tar RUNE/BUSD som ett exempel.
3. Bläddra ner till rutan [Spot] och ange mängden RUNE du vill köpa. I det här exemplet kommer vi att använda en marknadsorder. Klicka på [Köp RUNE] för att bekräfta din order och alla köpta RUNE krediteras då till din spotplånbok.


Sammanfattningsvis

THORChain är en tvärkedje-DEX i DeFi och banar väg för autonoma tillgångsbyten. Utformningen av RUNE som en avräknings- och säkerhetstillgång, samt ett styrnings- och incitamentsverktyg gör att THORChains inbyggda bytesmodell kan användas i en decentraliserad miljö och över flera blockkedjor.