Hva er et spotmarked, og hvordan gjøres spothandel?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er et spotmarked?
Hva er spothandel?
Børs kontra OTC
Hva er forskjellen mellom spotmarkeder og terminvaremarkeder?
Hva er forskjellen mellom spothandel og marginhandel?
Slik spothandler du i Binance-appen
Fordeler og ulemper med spotmarkeder
Avsluttende tanker
Hva er et spotmarked, og hvordan gjøres spothandel?
Hjem
Artikler
Hva er et spotmarked, og hvordan gjøres spothandel?

Hva er et spotmarked, og hvordan gjøres spothandel?

Nybegynner
Publisert Jul 21, 2021Oppdatert Dec 28, 2022
10m

TL;DR

Spothandel innebærer direkte kjøp eller salg av finansielle instrumenter og ressurser som kryptovaluta, valuta, aksjer og obligasjoner. Levering av ressursen skjer ofte umiddelbart. Spothandel skjer i spotmarkeder som enten er børsbaserte eller utenom børs (direkte mellom tradere). Når du handler i spotmarkeder, kan du kun bruke ressurser du eier – det er ingen gjeld eller margin.

Sentraliserte børser for spothandel administrerer regeloverholdelse, sikkerhet, forvaring og andre faktorer som gjør handelen enklere. Til gjengjeld tar børsene transaksjonsgebyrer. Desentraliserte børser tilbyr en lignende tjeneste, men gjennom smarte blokkjedekontrakter.


Innledning

Spothandel er en enkel måte å investere og handle på. Med kryptoinvestering vil din første opplevelse sannsynligvis være en spottransaksjon i spotmarkedet, for eksempel kjøp av BNB til markedspris og HODLing.

Spotmarkeder eksisterer på tvers av ulike aktivaklasser, inkludert kryptovaluta, aksjer, råvarer, valuta og obligasjoner. Du er sannsynligvis mer kjent med spotmarkeder og spothandel enn du tror. Noen av de mest populære markedene, som NASDAQ eller NYSE (New York Stock Exchange), er spotmarkeder.


Hva er et spotmarked?

Et spotmarked er et finansmarked som er åpent for offentligheten, der ressursene handles umiddelbart. En kjøper handler en ressurs med fiat eller et annet betalingsmiddel fra en selger. Levering av ressursen skjer ofte umiddelbart, men dette avhenger av hva som handles.

Spotmarkeder er også kjent som kontantmarkeder fordi handlere utfører betalinger på forhånd. Spotmarkeder kommer i forskjellige former, og tredjeparter, kjent som børser, legger vanligvis til rette for handel. Du kan også handle direkte med andre gjennom handel utenom børs (OTC / over-the-counter). Vi ser nærmere på det senere.


Hva er spothandel?

Spothandlere prøver å tjene penger i markedet ved å kjøpe aktiva og håpe at de stiger i verdi. De kan selge aktiva senere i spotmarkedet med fortjeneste når prisen øker. Spothandlere kan også shorte markedet. Denne prosessen innebærer å selge finansielle aktiva og kjøpe tilbake mer når prisen synker.

Gjeldende markedspris på et aktivum er kjent som spotprisen. Ved å bruke en markedsordre på en børs kan du kjøpe eller selge beholdningen din umiddelbart til den beste tilgjengelige spotprisen. Men det finnes ingen garanti for at markedsprisen ikke endres mens ordren utføres. Det kan også skje at det ikke er nok volum til å oppfylle ordren til prisen du ønsket. For eksempel: Hvis ordren din er på 10 ETH til spotpris, mens bare 3 tilbys, må du oppfylle resten av ordren med ETH til en annen pris.

Spotpriser oppdateres i sanntid og endres etter hvert som ordrer matches. Spothandel utenom børs (OTC) fungerer annerledes. Du kan sikre deg en fastsatt mengde til fastsatt pris direkte fra en annen part uten en ordrebok. 

Avhengig av ressursen skjer leveringen umiddelbart eller vanligvis innen T+2 dager. T+2 er handelsdatoen pluss to virkedager. Tradisjonelt krevde aksjer og andeler overføring av fysiske sertifikater. Før overførte også valutamarkedet valuta via fysiske kontanter, bankoverføringer eller innskudd. Nå med digitale systemer skjer leveringen nesten umiddelbart. Og kryptomarkeder opererer 24/7, noe som vanligvis innebærer umiddelbare transaksjoner. Peer-to-Peer- eller OTC-handel kan derimot ta litt lengre tid å levere.


Børs kontra OTC

Spothandel er ikke bare begrenset til ett enkelt sted. De fleste utfører riktignok spothandel på børser, men man kan også handle direkte med andre uten en tredjepart. Som nevnt er disse salgene og kjøpene utenom børs kjent som OTC. Hvert spotmarked har sine egne forskjeller.

Sentraliserte børser

Børser kommer i to former: sentraliserte og desentraliserte. En sentralisert børs administrerer handel med aktiva som kryptovaluta, valuta og råvarer. Børsen fungerer som et mellomledd mellom markedsdeltakere og som depotmottaker for omsatte ressurser. For å bruke en sentralisert børs må du fylle opp kontoen din med fiat eller krypto som du vil handle med.

En seriøs sentralisert børs må sørge for at transaksjonene gjennomføres uten problemer. Andre ansvarsområder inkluderer overholdelse av regelverk, KYC (Know Your Customer / kjenn din kunde), rettferdige priser, sikkerhet og kundebeskyttelse. Til gjengjeld tar børsen gebyrer på transaksjoner, noteringer og andre handelsaktiviteter. På grunn av dette kan børser tjene på både bull- og bear-markeder, så lenge de har nok brukere og handelsvolum.

Desentraliserte børser

En desentralisert børs (DEX) er en annen type børs som vanligvis driver med kryptovaluta. En DEX tilbyr mange av de samme grunnleggende tjenestene som en sentralisert børs. Men DEX-er matcher kjøps- og salgsordrer gjennom bruk av blokkjedeteknologi. I de fleste tilfeller trenger ikke DEX-brukere å opprette en konto og kan handle direkte med hverandre, uten å måtte overføre aktiva til DEX-en.

Handel skjer direkte fra partenes lommebøker gjennom smarte kontrakter. Disse er selvutførende kodebiter på en blokkjede. Mange brukere foretrekker opplevelsen av en DEX, ettersom den er mer privat og gir mer frihet enn vanlige børser. Men dette innebærer et kompromiss. For eksempel kan mangelen på KYC og kundestøtte bli en utfordring hvis det oppstår problemer.

Noen DEX-er bruker en ordrebokmodell, for eksempel Binance DEX. En nyere utvikling er modellen automatisk markedspleier (AMM) som Pancake Swap og Uniswap. AMM-er bruker også smarte kontrakter, men implementerer en annen modell for å fastsette priser. Kjøpere bruker penger i en likviditetspool for å bytte tokener. Likviditetstilbydere som tilbyr penger til poolen, belaster transaksjonsgebyrer for alle som bruker poolen.

OTC (Over-the-counter)

I den andre enden har vi OTC-handel, også kjent som handel utenom børs. Finansielle ressurser og verdipapirer handles direkte mellom meglere, tradere og forhandlere. Spothandel i OTC-markedet bruker flere kommunikasjonsmetoder for å organisere handelen, inkludert telefon og direktemeldinger.

OTC-handel har noen fordeler ved at det ikke trengs en ordrebok. Hvis du handler et aktivum med lav likviditet, for eksempel mynter med lav kapital, kan en stor ordre føre til glidning. Børsen kan ofte ikke oppfylle hele ordren til ønsket pris, så du må godta høyere priser for å gjennomføre ordren. Derfor får store OTC-handler ofte bedre priser. 

Vær oppmerksom på at selv likvide ressurser som BTC kan oppleve glidning når ordrene er for store. Så, store BTC-ordrer kan også ha nytte av OTC-handel. 


Hva er forskjellen mellom spotmarkeder og terminvaremarkeder?

Vi har allerede nevnt at spotmarkeder gjennomfører umiddelbar handel med nesten umiddelbar levering. På den annen side har terminvaremarkedet kontrakter som skal betales på et fremtidig tidspunkt. En kjøper og en selger blir enige om å handle en viss mengde varer for en bestemt pris i fremtiden. Når kontrakten forfaller på oppgjørsdatoen, blir kjøper og selger vanligvis enige om et kontantoppgjør istedenfor at ressursen leveres.

For mer informasjon om terminvarer kan du sjekke ut Hva er terminkontrakter og terminvarekontrakter?


Hva er forskjellen mellom spothandel og marginhandel?

Marginhandel er tilgjengelig i noen spotmarkeder, men det er ikke det samme som spothandel. Som tidligere nevnt krever spothandel at du kjøper hele ressursen umiddelbart og får den levert. I motsetning lar marginhandel deg låne midler mot rente fra en tredjepart, noe som lar deg gå inn i større posisjoner. Lån gir en marginhandler et potensial for en mer betydelig fortjeneste. Men det øker også risikoen for tap, så du bør være forsiktig så du ikke taper hele den opprinnelige investeringen.


Slik spothandler du i Binance-appen

La oss ta en titt på Binance' børsvisning og utforske hvordan du gjennomfører en spothandel. Du finner plattformen for spothandel ved å holde musepekeren over [Handel] og klikke på [Sport] på Binance' hjemmeside.


Du ser nå handelsvisningen, som har noen forskjellige interessante deler.

1. Øverst kan du se kryptohandelsparet og annen markedsinformasjon, for eksempel daglig prisendring og volum.

2. Ordreboken viser alle åpne kjøps- og salgsordrer for et aktivum, organisert etter pris. De grønne ordrene er kjøpsordrer, og de røde er salgsordrer. Når du utfører en markedsordre om å kjøpe et aktivum, får du den laveste prisen som tilbys. Hvis ordren fortsatt trenger mer volum for å oppfylles, går den videre til den nest laveste salgsprisen.

3. Her vil du se diagramvisningen med definerbare historiske prisdata. Innebygd i vinduet er TradingView, som gir deg et bredt utvalg av verktøy for teknisk analyse som du kan bruke.

4. Øverst til høyre kan du søke etter forskjellige handelspar. Her kan du velge hvilket kryptovalutapar du vil drive handel med på spotmarkedet, og du kan lage bokmerker av favorittparene dine ved å klikke på de små stjernene. Vær oppmerksom på at du ikke nødvendigvis må kjøpe kryptovaluta med fiat. Hvis du har andre kryptovalutaer, kan du bytte dem mot andre mynter og tokener på spotmarkedet.

5. Det er i denne delen du oppretter kjøps- eller salgsordrer. Du kan se at den for øyeblikket er i [Spot]-delen. Under kan du velge mellom ordrene [Grense], [Marked] og [Stoppgrense].

La oss ta en titt på den enkleste spothandelen du kan gjøre: en markedsordre. I dette eksemplet vil du kjøpe bitcoin (BTC) verdt USD 1000 (BUSD). Alt du da trenger å gjøre, er å legge inn 1000 i [Total]-feltet og klikke på [Kjøp BTC]. Børsen leverer BUSD umiddelbart til selgeren, og du mottar BTC verdt USD 1000 (BUSD).


Fordeler og ulemper med spotmarkeder

Alle typer handel og strategier du kommer borti, har sine fordeler og ulemper. Det at du forstår disse, vil hjelpe deg med å redusere risikoen og handle med større selvsikkerhet. Spothandel er en av de enkleste, men den har likevel styrker og svakheter.

Fordeler med spotmarkeder

1. Prisene er transparente og er kun avhengige av tilbud og etterspørsel i markedet. Dette aspektet står i kontrast til terminvaremarkedet, som ofte inneholder flere referansepriser. Merkeprisen i Binance-terminvaremarkedet er for eksempel derivert fra annen informasjon, deriblant på grunnlag av finansieringssatsen, prisindeksen og glidende gjennomsnitt. I noen tradisjonelle markeder kan merkeprisen også påvirkes av rentesatsen.

2. Spothandel er enkelt å delta i på grunn av de enkle reglene, belønningene og risikoene. Når du investerer USD 500 på spotmarkedet i BNB, kan du enkelt beregne risikoen din basert på inngangen og gjeldende pris.

3. Du kan sette i gang og så gå fra det. I motsetning til derivater og marginhandel trenger du ikke å bekymre deg for å bli likvidert eller få et marginvarsel når du driver spothandel. Du kan gå inn eller ut av en handel når du vil. Du trenger heller ikke å hele tiden sjekke investeringen din, med mindre du ønsker å foreta kortsiktige handler.

Ulemper med spotmarkeder

1. Avhengig av hva du handler med, kan spotmarkeder gjøre at du sitter igjen med ressurser som er upraktiske å beholde. Råvarer er kanskje det beste eksemplet. Hvis du spothandler råolje, må du få varen fysisk levert. Med kryptovaluta gir din beholdning av tokener og mynter deg et ansvar for at de er sikre og trygge. Ved å handle terminvarederivater kan du fortsatt bli eksponert for disse ressursene, men du kan gjøre opp med kontanter.

2. Med visse ressurser, personer og selskaper er stabilitet verdifullt. For eksempel trenger et selskap som ønsker å drive virksomhet i utlandet, tilgang til utenlandsk valuta i valutamarkedet. Hvis de lener seg på spotmarkedet, vil utgiftsplanleggingen og inntektene bli svært ustabile. 

3. Potensielle gevinster i spothandelen er mye mindre enn innen terminvarer eller marginhandel. Du kan benytte samme mengde kapital til å handle med større posisjoner.


Avsluttende tanker

Spothandel i spotmarkeder er en av de vanligste måtene folk handler på, spesielt nybegynnere. Selv om det er enkelt, er det alltid lurt å ha ekstra kunnskap om fordeler, ulemper og potensielle strategier. I tillegg til å vite det grunnleggende bør du vurdere å kombinere kunnskapen din med gode tekniskefundamentale og stemnings-analyser.