Jak při obchodování vypočítat velikost pozice
Domů
Články
Jak při obchodování vypočítat velikost pozice

Jak při obchodování vypočítat velikost pozice

Začátečníci
Zveřejněno May 6, 2020Aktualizováno Nov 11, 2022
6m

Úvod

Bez ohledu na to, jak velké máte portfolio, byste měli řádným způsobem řídit riziko. V opačném případě byste mohli utrpět značné ztráty. Týdny nebo i měsíce v zisku mohou být vymazány jedním neuváženým obchodem.
Vaším základním cílem by při obchodování nebo investování mělo být vyvarovat se emocionálním rozhodnutím. Když je ve hře finanční riziko, emoce hrají obrovskou roli. Musíte je dokázat udržet na uzdě, aby neovlivňovaly vaše obchodní a investiční rozhodnutí. Proto je užitečné připravit si sadu pravidel, kterými se budete při investování a obchodování řídit.
Těmto pravidlům budeme říkat váš obchodní systém. Účelem tohoto systému je řídit riziko a zároveň eliminovat zbytečná rozhodnutí. Až pak taková situace nastane, váš obchodní systém vám nedovolí udělat ukvapená a impulzivní rozhodnutí.

Když takové systémy zavádíte, musíte zvážit několik věcí. Jaký je váš investiční horizont? Jakou máte toleranci vůči riziku? Jakou část kapitálu jste ochotni riskovat? Napadá nás mnoho dalších otázek, ale v tomto článku se zaměříme na jeden konkrétní aspekt – jak u konkrétních obchodů stanovit velikost pozice.

Nejdřív ale musíme určit, s jak velkým obchodním účtem pracujete a jak velkou část jste ochotní riskovat na jediný obchod.


Určení velikosti účtu

Tento krok se vám může zdát jednoduchý nebo dokonce i zbytečný, ale má svoje opodstatnění. Může vám pomoci alokovat určité části portfolia do různých strategií, zvlášť pokud teprve začínáte. Tímto způsobem dokážete přesněji sledovat, jaké děláte s různými strategiemi pokroky, a snížit tím i pravděpodobnost, že budete riskovat příliš.
Řekněme, že například věříte, že Bitcoin čeká slibná budoucnost a někde na hardwarové peněžence máte uloženou dlouhodobou pozici. Takovou pozici bude asi nejlepší nepočítat jako součást vašeho obchodního kapitálu.
Proto byste při určování velikosti účtu měli počítat jen s dostupným kapitálem, který můžete přidělit konkrétní obchodní strategii.


Určení rizika účtu

Druhým krokem je určit riziko účtu. Měli byste se rozhodnout, jak velké procento z dostupného kapitálu jste ochotni riskovat na jediný obchod. 


Pravidlo 2 %

Ve světě tradičních financí existuje investiční strategie s názvem pravidlo 2 %. Podle tohoto pravidla by obchodník neměl u žádného obchodu riskovat více než 2 % ze svého účtu. Konkrétně si toto pravidlo vysvětlíme za chvíli, ale nejdřív je potřeba ho upravit tak, aby bylo vhodnější pro volatilní kryptoměnové trhy.
Pravidlo 2 % je strategie vhodná pro investiční styly, které obvykle zahrnují vstup jen do několika dlouhodobých pozic. Navíc je obvykle přizpůsobena méně volatilním nástrojům, než jsou kryptoměny. Pokud jste aktivnější obchodník nebo teprve začínáte, konzervativnější přístup by vás mohl zachránit. V tomto případě si proto pravidlo přizpůsobíme na pravidlo 1 %.
Podle tohoto pravidla byste neměli u žádného obchodu riskovat víc než 1 % ze svého účtu. Znamená to, že do každého obchodu můžete vstoupit jen s 1 % dostupného kapitálu? Vůbec ne! Znamená to jen, že pokud je váš obchodní nápad špatný a vyplní se váš příkaz stop loss, přijdete jen o 1 % prostředků na účtu.


Stanovení obchodního rizika 

Zatím jsme si určili velikost a riziko účtu. Jak tedy určíme velikost pozice pro jeden obchod?

Podíváme se na to, kdy přestane náš obchodní nápad platit.
To je klíčová úvaha a vztahuje se téměř na každou strategii. Ztráty budou vždy součástí obchodování a investování. Jsou vlastně jisté. Je to hra pravděpodobností – ani ti nejlepší obchodníci nemají vždy pravdu. Někteří obchodníci se mohou ve skutečnosti častěji plést a pořád být v zisku. Jak je to možné? Všechno je to o tom řádně řídit riziko, mít obchodní strategii a držet se jí.
Proto každá obchodní myšlenka musí mít bod zneplatnění. Je to bod, kdy si řekneme: „Naše původní myšlenka byla špatná, měli bychom tuto pozici opustit a předejít dalším ztrátám.“ Z praktického hlediska je to úroveň, kam umístíme příkaz stop loss.
Způsob, jak tento bod určit, zcela závisí na individuální obchodní strategii a konkrétním přístupu. Bod zneplatnění může vycházet z technických parametrů, jako je oblast podpory nebo rezistence. Může také vycházet z ukazatelů, průlomu ve struktuře trhu nebo něčeho úplně jiného.

K určení hladiny pro příkaz stop loss neexistuje žádný univerzální přístup. Budete se muset rozhodnout, jaká strategie nejvíc vyhovuje vašemu stylu, a podle toho si určit vlastní bod zneplatnění.Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!Výpočet velikosti pozice

Teď už tedy máme všechny ingredience, které k výpočtu velikosti pozice potřebujeme. Řekněme, že máme účet o velikosti 5 000 USD. Stanovili jsme si, že na žádném obchodu nebudeme riskovat víc než 1 %. To znamená, že nemůžeme přijít o víc než 50 USD.

Řekněme, že jsme si udělali analýzu trhu a naše obchodní myšlenka bude mít bod zneplatnění 5 % pod naší vstupní cenou. To znamená, že pokud se trh obrátí proti nám o 5 %, opustíme obchod a přijmeme 50dolarovou ztrátu. Jinými slovy, 5 % z naší pozice by mělo být 1 % z našeho účtu. 

  • Velikost účtu – 5 000 USD
  • Riziko účtu – 1 %
  • Bod zneplatnění (vzdálenost k příkazu stop loss) – 5 %

Vzorec pro výpočet pozice je následující:

velikost pozice = velikost účtu × riziko účtu ÷ bod zneplatnění
velikost pozice = 5 000 USD × 0,01 ÷ 0,05
1 000 USD = 5 000 USD × 0,01 ÷ 0,05
Velikost pozice tohoto obchodu bude 1 000 USD. Když budete tuto strategii dodržovat a při dosažení bodu zneplatnění vystoupíte z pozice, můžete tím omezit mnohem větší případnou ztrátu. Abyste tento model používali správně, musíte zohlednit i povinné poplatky. Měli byste se zamyslet i nad případným prokluzem, zvlášť když obchodujete nástroj, který má nižší likviditu.

Náš bod zneplatnění proto zvýšíme na 10 % a všechno ostatní necháme stejné. 

velikost pozice = 5 000 USD × 0,01 ÷ 0,1
500 USD = 5 000 USD × 0,01 ÷ 0,1
Náš příkaz stop loss je teď od naší vstupní pozice dvakrát níže. Proto pokud chceme riskovat stejnou částku z našeho účtu, musíme velikost pozice snížit na polovinu.


Závěrem

Výpočet velikosti pozice nevychází z nějaké nahodilé strategie. Zahrnuje stanovení rizika účtu a hledání bodu, kdy váš obchodní nápad přestává platit, než vůbec do obchodu vstoupíte.

Stejně důležitým aspektem je i realizace této strategie. Jakmile určíte velikost pozice a bod zneplatnění a vstoupíte do obchodu, neměli byste je měnit.

Nejlepší způsob, jak se tyto principy řízení rizika naučit, je pomocí praxe. Přejděte na Binance a otestujte své nově nabyté znalosti!
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.