Hva er teknisk analyse?
Hva er teknisk analyse?
Hjem
Artikler
Hva er teknisk analyse?

Hva er teknisk analyse?

Nybegynner
Publisert Mar 14, 2019Oppdatert Dec 28, 2022
7m

Teknisk analyse (TA) blir ofte omtalt som "charting" og er en type analyse som prøver å forutsi fremtidig markedsadferd basert på tidligere prishandling og volumdata. TA-tilnærmingen brukes mye på aksjer og andre aktiva i tradisjonelle finansmarkeder, men den er også en integrert komponent i handel med digitale valutaer i kryptovalutamarkedet.

I motsetning til fundamental analyse (FA), som vurderer flere faktorer rundt prisen på et aktivum, har TA kun fokus på historisk prishandling. Derfor brukes det som et verktøy for å undersøke et aktivums prissvingninger og volumdata, og mange handlere bruker det i et forsøk på å identifisere trender og gunstige handelsmuligheter.

Primitive former for teknisk analyse dukket opp i Amsterdam på 1600-tallet og Japan på 1700-tallet, men moderne TA spores ofte tilbake til arbeidet til Charles Dow. Dow var finansjournalist og grunnlegger av The Wall Street Journal, og han var blant de første som observerte at individuelle aktiva og markeder ofte beveger seg i trender som kan segmenteres og undersøkes. Arbeidet hans førte senere til Dow-teorien som oppmuntret til videre utvikling innen teknisk analyse.

I de tidlige stadiene var den elementære tilnærmingen til teknisk analyse basert på håndlagde ark og manuelle beregninger, men med fremskrittene innen teknologi og moderne databehandling ble TA utbredt og er nå et viktig verktøy for mange investorer og handlere.


Hvordan fungerer teknisk analyse?

Som nevnt er TA i bunn og grunn et studium av et aktivums nåværende og tidligere priser. Den viktigste underliggende antagelsen for teknisk analyse er at svingninger i prisen på et aktivum ikke er tilfeldige og generelt utvikler seg til identifiserbare trender over tid.

På sitt mest grunnleggende er TA en analyse av markedskreftene for tilbud og etterspørsel, som er en representasjon av den generelle markedsstemningen. Med andre ord er prisen på et aktivum en refleksjon av kampen mellom salgs- og kjøpskreftene, og disse kreftene er nært knyttet til handlernes og investorenes følelser (i hovedsak frykt og grådighet). 

Det er verdt å merke seg at TA anses som mer pålitelig og effektivt i markeder som opererer under normale forhold, med høyt volum og likviditet. Markeder med høyt volum er mindre utsatt for prismanipulasjon og unormal ytre påvirkning som kan skape falske signaler og gjøre TA ubrukelig.

For å undersøke priser og til slutt oppdage gunstige muligheter benytter handlere en rekke diagramverktøy som er kjent som indikatorer. Indikatorer for teknisk analyse kan hjelpe handlere med å identifisere eksisterende trender og også gi innsiktsfull informasjon om trender som kan dukke opp i fremtiden. Siden TA-indikatorer kan være feil, bruker noen handlere flere indikatorer som en måte å redusere risiko på.


Vanlige TA-indikatorer

Vanligvis bruker handlere som benytter TA, en rekke forskjellige indikatorer og beregninger for å prøve å finne ut av markedstrender basert på diagrammer og historisk prishandling. Blant de mange indikatorene i teknisk analyse er enkle glidende gjennomsnitt (SMA) et av de mest brukte og kjente eksemplene. Som navnet antyder, beregnes SMA basert på sluttprisene til et aktivum innenfor en bestemt tidsperiode. Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) er en modifisert versjon av SMA som vekter de nyeste sluttkursene tyngre enn de eldre.

En annen ofte brukt indikator er relativ styrkeindeks (RSI), som er en del av en klasse av indikatorer som er kjent som oscillatorer. I motsetning til enkle glidende gjennomsnitt som ganske enkelt sporer prisendringer over tid, bruker oscillatorer matematiske formler på prisdata og produserer deretter avlesninger som faller innenfor forhåndsdefinerte områder. Når det gjelder RSI, går dette området fra 0 til 100.

Bollinger-bånd (BB)-indikatoren er en annen oscillator-type som er ganske populær blant handlere. BB-indikatoren består av to sidebånd som flyter rundt en glidende gjennomsnittslinje. Den brukes til å oppdage potensielle overkjøpte og oversolgte markedsforhold og for å måle markedsvolatiliteten.

I tillegg til de mer grunnleggende og enkle TA-instrumentene finnes det noen indikatorer som benytter andre indikatorer for å generere data. For eksempel beregnes stokastisk RSI ved å bruke en matematisk formel på den vanlige RSI. Et annet populært eksempel er indikatoren konvergens og divergens for glidende gjennomsnitt (MACD). MACD genereres ved å trekke fra to EMA-er for å lage hovedlinjen (MACD-linjen). Den første linjen brukes deretter til å generere en annen EMA, noe som resulterer i en andre linje (kjent som signallinjen). I tillegg har vi MACD-histogrammet, som beregnes basert på forskjellene mellom disse to linjene.


Handelssignaler

Indikatorer er nyttige for å identifisere generelle trender, men de kan også brukes til å gi innsikt i potensielle inngangs- og utgangspunkter (kjøps- eller salgssignaler). Disse signalene kan genereres når spesifikke hendelser oppstår i diagrammet til en indikator. For eksempel, når RSI produserer en avlesning på 70 eller mer, kan det tyde på at markedet opererer i overkjøpte forhold. Den samme logikken gjelder når RSI synker til 30 eller mindre, noe som generelt oppfattes som et signal for oversolgte markedsforhold.

Som tidligere forklart er handelssignalene som kommer fra teknisk analyse, ikke alltid nøyaktige, og det produseres en betydelig mengde støy (falske signaler) av TA-indikatorer. Dette gjelder spesielt i kryptovalutamarkedene, som er mye mindre enn de tradisjonelle og derfor mer volatile.


Kritikk

Selv om TA blir mye brukt i alle slags markeder, ser mange eksperter på det som en kontroversiell og upålitelig metode, og det blir ofte omtalt som en "selvoppfyllende profeti". Dette uttrykket brukes for å beskrive hendelser som bare skjer fordi mange folk forventet at det ville skje.

Kritikere hevder at hvis et stort antall handlere og investorer i finansmarkedene benytter de samme typene indikatorer, for eksempel støtte- eller motstandslinjer, øker sjansene for at disse indikatorene fungerer. 

På den annen side hevder mange TA-tilhengere at hver diagramanalytiker har en egen måte å analysere diagrammene på og også bruke de mange indikatorene som er tilgjengelige. Dette innebærer at det er praktisk talt umulig for mange handlere å bruke den samme bestemte strategien.


Fundamental analyse kontra teknisk analyse

Et hovedpremiss for teknisk analyse er at markedsprisene allerede gjenspeiler alle fundamentale faktorer knyttet til et bestemt aktivum. Men i motsetning til TA-tilnærmingen, som hovedsakelig er fokusert på historiske prisdata og volum (markedsdiagrammer), benytter fundamental analyse (FA) en bredere undersøkelsesstrategi som legger mer vekt på kvalitative faktorer.

Fundamental analyse går ut på at den fremtidige prestasjonen til et aktivum er avhengig av mye mer enn bare historiske data. Kort sagt er FA en metode som brukes til å estimere den iboende verdien av et selskap, en virksomhet eller et aktivum basert på et bredt spekter av mikro- og makroøkonomiske forhold, deriblant bedriftsledelse og omdømme, markedskonkurranse, vekstrater og bransjehelse.

Derfor kan vi tenke på det slik: I motsetning til TA, som hovedsakelig brukes som et prediksjonsverktøy for prishandling og markedsatferd, er FA en metode å finne ut om et aktivum er overvurdert eller ikke, i henhold til både kontekst og potensial. Teknisk analyse benyttes for det meste av kortsiktige handlere, mens fundamental analyse stort sett foretrekkes av fondsforvaltere og langsiktige investorer.

En viktig fordel med teknisk analyse er det faktum at det benyttes kvantitative data. Derfor gir det et rammeverk for en objektiv undersøkelse av prishistorikken, og det eliminerer noe av gjettingen som følger med den mer kvalitative tilnærmingen som fundamental analyse er.

Men til tross for at det er empiriske data som håndteres, blir TA fortsatt påvirket av personlig forutinntatthet og subjektivitet. For eksempel kan en handler som er sterkt mottagelig for å komme til en viss konklusjon om et aktivum, sannsynligvis kunne manipulere TA-verktøyene sine slik at de støtter det forutinntatte synet og dermed reflekterer handlerens ønske, og i mange tilfeller skjer dette uten at de er klar over det. Dessuten kan teknisk analyse også svikte i perioder der markedene ikke har klare mønstre eller trender.


Avsluttende tanker

Hvis vi ser bort ifra kritikken og den langvarige kontroversielle debatten om hvilken metode som er best, er det mange som anser en kombinasjon av både TA og FA som et mer rasjonelt valg. FA forholder seg vanligvis seg til langsiktige investeringsstrategier, og TA kan gi innsiktsfull informasjon om kortsiktige markedsforhold, noe som kan være nyttig for både handlere og investorer (for eksempel når de skal finne gunstige inngangs- og utgangspunkter).