Sākums
Vārdnīca
Pazīsti savu klientu (PSK)

Pazīsti savu klientu (PSK)

Iesācējiem

PSK apzīmē procesu, ko bankas un citas finanšu iestādes izmanto, lai apkopotu no esošajiem un potenciālajiem klientiem to identifikācijas datus un kontaktinformāciju. Tā mērķis ir novērst krāpniecību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citas nelikumīgas aktivitātes, kā arī finanšu kontu neatbilstošu izmantošanu. 

ASV bankām ir ar likumu noteikts pienākums izmantot PSK procedūru, lai nodrošinātu atbilstību 2001. gadā pieņemtajam Terorisma apkarošanas likumam (Patriot Act). 1989. gadā tika izveidota Finanšu darījumu darba grupa (FATF), lai apkarotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju starptautiskā mērogā. FATF nosaka standartus un sniedz rekomendācijas šī mērķa īstenošanai, izmantojot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) novēršanas praksi. Dalībvalstīs un attiecīgajās jurisdikcijās tiek ieviesti dažādi likumi, noteikumi un regulas saskaņā ar AML vadlīnijām. PSK un AML darbojas vienoti, palīdzot novērst negodīgas un kriminālas finanšu aktivitātes.

PSK procedūra parasti tiek pildīta, pirms persona kļūst par klientu. Finanšu iestādēm ir vispirms jāpārbauda potenciālā klienta norādītā identitāte, lai tās varētu reģistrēt klienta kontu. Tā kā nav juridisku verifikācijas standartu, šis process katrā bankā var atšķirties. 


Daži no personu apliecinošajiem dokumentiem, kas tiek prasīti PSK procesā: 

  • AutovadÄ«tāja apliecÄ«ba / valsts izdots personu apliecinoÅ¡s dokuments ar fotoattēlu

  • Pase

  • Sociālās apdroÅ¡ināšanas numurs

  • PastāvÄ«gā konta numura karte

  • Vēlētāja ID karte

Nepieciešams verificēt arī adresi. Atkarībā no konkrētās bankas pieejas var būt iespēja iesniegt dažādus apliecinošus dokumentus. Kā piemērus var minēt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, konta izrakstu no citas bankas vai kredītkartes izdevējiestādes vai nomas līgumu.

Kad klientam ir reģistrēts konts, bankām ir periodiski jāatjaunina informācija. Tas nozīmē, ka bankas turpina atkārtoti pārbaudīt esošos klientus, periodiski pieprasot papildu PSK informāciju. Klientiem tiek arī piešķirts noteikts riska līmenis, un tiek uzraudzīti klientu darījumi, lai pārliecinātos, ka tie atbilst paredzamajai aktivitātei.

PSK prakse neattiecas tikai uz bankām. Finanšu ieguldījumu nozarē arī tiek izmantoti PSK procesi saskaņā ar Finanšu nozares regulatīvās iestādes (FINRA) PSK likums 2090. Taču šī PSK prakse ir vairāk orientēta uz to, lai palīdzētu ieguldījumu uzņēmumiem labāk izprast klientu vajadzības, nevis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas mērķiem.

Kriptovalūtu biržās lietotājiem var būt iespēja reģistrēt kontu bez PSK procedūras. Taču neverificētu kontu funkcionalitāte ir ierobežota.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un finanšu krāpšanas samazināšana un novēršana ir acīmredzama PSK procedūru priekšrocība. Lai gan tās sarežģī lietas un prasa papildu laiku (jo īpaši bankām un to klientiem), priekšrocības, visticamāk, atsver šīs neērtības. Jāteic, ka standartizētas procedūras varētu šo procesu vienkāršot.

Kriptovalūtu jomā daudz uzmanības tiek pievērsts digitālo valūtu izmantošanai nelikumīgu darbību veikšanai. Šī riska mazināšana noteikti nāktu par labu kriptovalūtām un to reputācijai. Atbilstības nodrošināšana ir laikietilpīgs process, taču tas vienmēr ir jāveicina. Tajā pat laikā lietotājiem nevajadzētu sniegt sensitīvu identifikācijas informāciju, nepārliecinoties par to, ka attiecīgais uzņēmums ievēro atbilstošus drošības standartus datu drošības jomā.
Kopīgot ierakstus
Saistītās vārdnīcas
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.