Jak vypočítat návratnost investice (ROI)
Domů
Články
Jak vypočítat návratnost investice (ROI)

Jak vypočítat návratnost investice (ROI)

Začátečníci
Zveřejněno Oct 26, 2020Aktualizováno Jan 31, 2023
5m

TL;DR

ROI je způsob, jak měřit investiční výkonnost. Jak lze předpokládat, je to také skvělý způsob, jak porovnávat ziskovost různých investic. Investice s vyšší ROI je samozřejmě lepší než investice s nižší (nebo zápornou) ROI. Zajímá vás, jak ji změřit pro vlastní portfolio? Pojďme si k tomu něco přečíst.


Úvod

Ať už se věnujete intradennímu obchodování, swingovému obchodování nebo dlouhodobému investování, vždy byste měli měřit svou úspěšnost. Jak byste jinak věděli, zda si vedete dobře? Jednou z velkých výhod obchodování je, že můžete důsledně měřit, jak se vám daří, pomocí objektivních ukazatelů. To může výrazně pomoci eliminovat emocionální a kognitivní zkreslení. 

K čemu je to dobré? Lidská mysl má tendenci vytvářet kolem všeho příběhy, protože se snaží pochopit svět. Před čísly se však nelze „schovat“. Pokud dosahujete záporných výnosů, mělo by se ve vaší strategii něco změnit. Stejně tak pokud máte pocit, že se vám daří, ale čísla to neodrážejí, jste pravděpodobně obětí své zaujatosti.

Probrali jsme řízení rizikavelikost pozice a nastavení příkazu stop loss. Jak ale změříte efektivitu svých investic? A jak můžete porovnat úspěšnost více investic? Zde se hodí výpočet ROI. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak vypočítat návratnost investice (ROI).


Co je návratnost investice (ROI)?

Návratnost investice (ROI) je způsob, jak měřit výkonnost investice. Lze ji také použít k porovnání různých investic.

Existuje více způsobů výpočtu výnosů a některými z nich se budeme zabývat v následující kapitole. Prozatím však stačí pochopit, že návratnost investice měří zisky nebo ztráty v porovnání s počáteční investicí. Jinými slovy, jedná se o přibližný odhad ziskovosti investice. V porovnání s původní investicí znamená kladná ROI zisky a záporná ROI ztráty.

Výpočet ROI se vztahuje nejen na obchodování nebo investice, ale na jakýkoli druh podnikání nebo nákupu. Pokud plánujete otevřít nebo koupit restauraci, měli byste si nejprve udělat pár číselných výpočtů. Mělo by její otevření z finančního hlediska smysl? Výpočet odhadované ROI na základě všech předpokládaných výdajů a výnosů vám může pomoci učinit lepší obchodní rozhodnutí. Pokud se zdá, že podnik bude nakonec ziskový (tj. bude mít kladnou ROI), možná se vyplatí jej založit.

ROI může také pomoci vyhodnotit výsledky již uskutečněných transakcí. Řekněme například, že si koupíte staré exotické auto za 200 000 dolarů. Poté jej dva roky používáte a stojí vás to 50 000 dolarů. Nyní předpokládejme, že cena vozu na trhu stoupne a vy jej nyní můžete prodat za 300 000 dolarů. Nejenže jste si tento vůz dva roky užívali, ale také vám přinesl značný výnos z vaší investice. Kolik by to přesně bylo? Pojďme se na to podívat.


Jak vypočítat návratnost investice (ROI)

Vzorec pro výpočet ROI je poměrně jednoduchý. Vezmete současnou hodnotu investice a odečtete původní investiční náklady. Poté tento součet vydělíte původními náklady na investici.

ROI = (aktuální hodnota − původní náklady) ÷ původní náklady

Jaký zisk byste tedy získali prodejem onoho exotického vozu?

ROI = (300 000 − 200 000) ÷ 200 000 = 0,5 

Vaše ROI je 0,5. Pokud ji vynásobíte 100, získáte míru návratnosti (ROR).

0,5 x 100 = 50

To znamená, že jste na své původní investici vydělali 50 %. Abyste však získali úplný obraz, musíte vzít v úvahu výdaje při používání vozu. Odečtěme tedy tuto částku od současné hodnoty vozu:

300 000 − 50 000 = 250 000

Nyní můžete vypočítat ROI a zároveň zohlednit výdaje:

ROI = (250 000 − 200 000) ÷ 200 000 = 0,25

ROI je 0,25 (nebo 25 %). Znamená to, že když vynásobíme náklady na investici (200 000 dolarů) návratností investice (0,25), zjistíme čistý zisk, který činí 50 000 dolarů.

200 000 x 0,25 = 50 000Omezení ukazatele ROI

ROI je tedy velmi snadno pochopitelná a představuje univerzální měřítko ziskovosti. Má nějaká omezení? Jistě.

Jedním z největších omezení ROI je, že nezohledňuje časové období. Proč je to důležité? Inu, čas je pro investice rozhodujícím faktorem. Mohou existovat i další hlediska (jako likvidita a bezpečnost), ale pokud investice přinese 0,5 ROI za rok, je to lepší než 0,5 ROI za pět let. Proto se můžete setkat s tím, že někteří hovoří o anualizované ROI, která představuje návratnost (zisky) z investice, kterou můžete očekávat v průběhu jednoho roku.

ROI však nezohledňuje další aspekty investice. Vyšší ROI nemusí nutně znamenat lepší investici. Co když nenajdete nikoho, kdo by byl ochoten vaši investici odkoupit, a uváznete s ní na dlouhou dobu? Co když má podkladová investice nízkou likviditu?

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je riziko. Investice může mít velmi vysokou ROI, ale za jakou cenu? Pokud existuje vysoká pravděpodobnost, že klesne na nulu nebo že se vaše prostředky stanou nedostupnými, pak perspektivní ROI není až tak důležitá. Proč? Riziko dlouhodobého držení tohoto aktiva je velmi vysoké. Jistě, potenciální výnos může být také vysoký, ale přijít o celou původní investici určitě nechcete.

Pouhý pohled na ROI vám neposkytne představu o její bezpečnosti, proto byste měli zvážit i další ukazatele. Můžete začít výpočtem poměru rizika/výnosu pro každý obchod a investici. Tímto způsobem si můžete udělat lepší obrázek o kvalitě každé volby. Kromě toho mohou někteří burzovní analytici při hodnocení potenciálních investic zohledňovat i další faktory. Mezi ně mohou patřit peněžní toky, úrokové sazby, daň z kapitálových výnosů, návratnost vlastního kapitálu (ROE) a další.


Závěrem

Podívali jsme se na to, co je to návratnost investice (ROI) a jak ji mohou obchodníci využívat k informovanějšímu investičnímu rozhodování. Vzorec návratnosti investice je základní součástí sledování úspěšnosti jakéhokoli portfolia, investice nebo podniku.

Jak jsme si řekli, ROI není konečnou rozhodující metrikou, ale může být užitečná. Je třeba také zvážit náklady obětované příležitosti, poměr rizika/výnosu a další faktory, které mohou mít vliv na výběr mezi různými investičními příležitostmi. Jako výchozí bod však může být ROI dobrým barometrem pro hodnocení potenciální investice.