Как се изчислява възвръщаемост на инвестицията (ROI)
Начало
Статии
Как се изчислява възвръщаемост на инвестицията (ROI)

Как се изчислява възвръщаемост на инвестицията (ROI)

Начинаещ
Публикувано Oct 26, 2020Актуализирано Jan 31, 2023
5m

Резюме

ROI е метод за измерване на резултата от инвестицията. Както бихте предположили, това е чудесен начин да се сравни рентабилността на различни инвестиции. Естествено една инвестиция с по-висока ROI е по-добра от инвестиция с по-ниска (или отрицателна) ROI. Бихте ли искали да научите как да измерите това за собственото си портфолио? Нека прочетем нататък.


Въведение

Независимо дали извършвате дневна търговия, суинг търговия, или дългосрочни инвестиции, винаги трябва да измервате вашите резултати. В противен случай как бихте могли да знаете дали се справяте добре? Едно от големите предимства на търговията е, че можете обстойно да измервате как се справяте с обективни показатели. Това в голяма степен може да допринесе за премахването на емоционални и познавателни пристрастия. 

И защо това е полезно? Човешкият ум е склонен да създава истории за всичко в опитите си да предаде смисъл на света. Въпреки това обаче не можете да се „скриете“ от числата. Ако резултатите ви са с отрицателна възвращаемост, то нещо в стратегията ви трябва да се промени. По сходен начин, ако смятате, че се справяте добре, но цифрите не го отразяват, то тогава вероятно сте станали жертва на пристрастията си.

Обсъждали сме темите управление на рискаоразмеряване на позицията и спиране на загубата. Но как да измервате резултатите от вашите инвестиции? И как можете да сравнявате резултатите от множество инвестиции? Точно тук са полезни изчисленията на ROI. В тази статия ще обсъдим как да изчислявате възвръщаемостта на инвестицията (ROI).


Какво представлява възвръщаемостта на инвестицията (ROI)?

Възвръщаемостта на инвестицията (ROI) е средство, с което да бъде измерен резултатът на една инвестиция. Също така може да бъде използвана, за да се сравняват различни инвестиции.

Има множество начини за изчисляване на възвращаемост и в следващата глава ще разгледаме някои от тях. Засега обаче е достатъчно да разберем, че ROI измерва печалбите или загубите спрямо първоначалната инвестиция. С други думи, това е приблизителната стойност на рентабилността на дадена инвестиция. Когато се сравнява с първоначалната инвестиция, положителна ROI означава печалби, а отрицателна ROI означава загуби.

Изчисленията за ROI са приложими не само за търгуване и инвестиции, но и за всякакъв вид бизнес или покупки. Ако планирате да отворите или закупите ресторант, първо трябва да направите някои сметки. Откриването му би ли имало смисъл от финансова гледна точка? Изчисляването на прогнозна ROI, базирана на всички разходи по проекта ви и възвращаемостта, може да ви помогне да вземете по-добро решение. Ако изглежда, че бизнесът ще донесе печалба накрая (т.е. ще има положителна ROI), то тогава вероятно ще си струва да го започнете.

ROI също така може да ви помогне да оцените резултатите от вече направени трансакции. Например да кажем, че сте купили екзотична стара кола за 200 000 долара. После я използвате в продължение на две години, през които харчите 50 000 долара за нея. Сега си представете, че цената на колата се повиши и можете да я продадете за 300 000 долара. Не само сте се наслаждавали на тази кола в продължение на две години, но тя също така ви е донесла и значителна възвращаемост на инвестицията. Колко точно е тя? Нека разберем.


Как се изчислява възвръщаемост на инвестицията (ROI)

Формулата за ROI е доста проста. Взимате настоящата стойност на инвестицията и изваждате цената на първоначалната инвестиция от нея. След това разделяте тази сума на цената на първоначалната инвестиция.

ROI = (текуща стойност - първоначална цена) / първоначална цена

И така, каква печалба ще имате от продажбата на екзотичната кола?

ROI = (300 000 - 200 000) / 200 000 = 0,5 

Вашата ROI е 0,5. Ако умножите това по 100, получавате процента на възвращаемост (ROR).

0,5 x 100 = 50

Това означава, че имате 50% печалба върху първоначалната си инвестиция. Трябва обаче да вземете предвид колко е похарчено за колата, за да придобиете цялостна представа. Така че, нека да извадим тези разходи от настоящата стойност на колата:

300 000 - 50 000 = 250 000

Сега вече можете да изчислите ROI, като вземате предвид разходите:

ROI = (250 000 - 200 000) / 200 000 = 0,25

Вашата ROI е 0,25 (или 25%). Това означава, че ако умножим разхода ви за инвестицията (200 000 долара) по вашия ROI (0,25), можем да намерим чистата печалба, която е 50 000 долара.

200 000 x 0,25 = 50 000Ограниченията на ROI

И така, ROI е много лесна за разбиране и е универсално средство за измерване на рентабилност. Има ли ограничения? Разбира се.

Един от най-големите недостатъци на ROI е, че не отчита времевия период. Защо това има значение? Защото времето е решаващ фактор за инвестициите. Може да има други неща, които трябва да се вземат предвид (като ликвидност и сигурност), но ако инвестицията ви носи 0,5 ROI на година, това е по-добре от 0,5 ROI на пет години. Затова може да забележите, че някои хора говорят за годишна ROI, което представлява възвращаемостта на инвестицията (печалбите), която можете да очаквате за период от една година.

И пак с ROI няма да бъдат взети предвид други аспекти на дадена инвестиция. По-висока ROI не означава задължително по-добра инвестиция. Какво се случва, ако не можете да намерите някой, който да иска да купи инвестицията ви и тя остане във вас за дълъг период от време? Ами ако базовата инвестиция има ниска ликвидност?

Друг фактор, който трябва да бъде взет под внимание, е рискът. Една инвестиция може да има много висока бъдеща ROI, но на каква цена? Ако има голяма вероятност да стане нула или средствата ви да станат недостъпни, тогава бъдещата ROI не е толкова важна. Защо? Рискът да притежавате този актив за дълго време, е много голям. Разбира се, потенциалната печалба също може да е голяма, но със сигурност не искате да загубите цялата първоначална инвестиция.

Да разглеждате само ROI, няма да ви даде представа за това дали е безопасно, затова трябва да вземете предвид и други показатели. Можете да започнете, като изчислите съотношението между риск и печалба за всяка сделка и инвестиция. Така можете да придобиете по-ясна представа за качеството на всеки залог. В допълнение, някои анализатори на фондовия пазар могат да съобразят и някои други фактори, когато оценяват потенциални инвестиции. Те може да включват парични потоци, лихвен процент, данък върху капиталовите печалби, възвръщаемост на капитала (ROE) и други.


Заключителни мисли

Проучихме какво е възвръщаемост на инвестицията (ROI) и как търговците могат да я използват, за да взимат по-информирани решения. Формулата за възвращаемост на инвестицията е основна част от проследяването на резултата на което и да е портфолио, инвестиция или бизнес.

Както вече казахме, ROI не е най-добрият показател, но може да бъде много полезен. Трябва също да вземете под внимание алтернативната цена, съотношението между риска и печалбата и други фактори, които биха могли да повлияят върху избора ви на инвестиционна възможност. Като начало обаче ROI може да послужи като добро средство за измерване на потенциалната инвестиция.