Så här beräknar du avkastning på investering (ROI)
Hem
Artiklar
Så här beräknar du avkastning på investering (ROI)

Så här beräknar du avkastning på investering (ROI)

Nybörjare
Publicerad Oct 26, 2020Uppdaterad Jan 31, 2023
5m

TL;DR

ROI är ett sätt att mäta en investerings resultat. Som du kanske har gissat är det också ett bra sätt att jämföra lönsamheten mellan olika investeringar. Naturligtvis är en investering med ROI bättre än en investering med lägre (eller negativ) ROI. Är du nyfiken på hur du mäter detta för din egen portfölj? Låt oss ta reda på detta.


Introduktion

Oavsett om du är en dagshandlare, swinghandlare eller långsiktig investerare, bör du alltid mäta dina resultat. Hur skulle du annars veta hur det går? En av de stora fördelarna med handel är att du noggrant kan mäta hur bra det går, med hjälp av objektiva mätvärden. Detta kan i hög grad hjälpa till att eliminera känslomässiga och kognitiva beslut. 

Så hur kan detta vara användbart? Det mänskliga sinnet tenderar att bygga upp berättelser kring allt, när det försöker förstå världen. Du kan dock inte "gömma dig" från siffrorna. Om du producerar negativ avkastning bör något ändras i din strategi. Och om du på samma sätt känner att det går bra för dig men siffrorna inte återspeglar detta, behöver du förmodligen lite mer fakta för dina investeringar.

Vi har redan gått igenom riskhantering, positionsstorlek och stop-loss-inställningar. Men hur mäter du resultatet av dina investeringar? Och hur kan du jämföra resultatet mellan flera investeringar? Det är här ROI-beräkningen kommer in i bilden. I den här artikeln diskuterar vi hur du beräknar avkastning på investering (ROI).


Vad är avkastning på investering (ROI)?

Avkastning på investering (ROI) är ett sätt att mäta ett investeringsresultat. Det kan också användas för att jämföra olika investeringar.

Det finns flera sätt att beräkna avkastning på och vi kommer att gå igenom några av dem i nästa kapitel. Till att börja med räcker det dock att förstå att ROI mäter vinsterna eller förlusterna jämfört med den initiala investeringen. Med andra ord är det en uppskattning av en investerings lönsamhet. Jämfört med den ursprungliga investeringen betyder ett positivt ROI vinster och ett negativt ROI förluster.

ROI-beräkningen gäller inte bara för handel eller investering, utan för alla typer av företag eller köp. Om du planerar att öppna eller köpa en restaurang bör du först göra lite beräkningar. Skulle det vara vettigt att öppna den ur ett ekonomiskt perspektiv? Att beräkna ett uppskattat ROI baserat på alla dina beräknade utgifter och avkastning kan hjälpa dig att fatta ett bättre affärsbeslut. Om det verkar som om verksamheten skulle gå med vinst i slutändan (det vill säga ha ett positivt ROI) kan det vara värt att komma igång.

ROI kan även hjälpa till att utvärdera resultaten av transaktioner som redan har hänt. Låt oss till exempel säga att du köper en klassisk exotisk bil för 200 000 kronor. Du använder den sedan i två år och spenderar 50 000 kronor på den. Anta nu att bilens pris går upp i marknadsvärde och du kan sälja den för 300 000 kronor. Förutom att kunna köra bilen i två år, gav den dig också en betydande avkastning på din investering. Exakt hur stor blev den? Låt oss ta reda på detta.


Så här beräknar du avkastning på investering (ROI)

ROI-formeln är ganska enkel. Du tar det aktuella värdet på investeringen och subtraherar den ursprungliga investeringskostnaden. Sedan delar du denna summa med den ursprungliga kostnaden för investeringen.

ROI = (aktuellt värde - ursprunglig kostnad)/ursprunglig kostnad

Så hur mycket vinst skulle du göra genom att sälja den exotiska bilen?

ROI = (300 000 - 200 000)/200 000 = 0,5 

ROI är 0,5 i detta fall. Om du multiplicerar det med 100 får du avkastningsnivån (rate of return/ROR).

0,5 x 100 = 50

Det betyder att du har gjort 50 % i vinst på din ursprungliga investering. Du måste dock ta hänsyn till hur mycket som spenderades på bilen för att få hela bilden. Så låt oss subtrahera det från bilens nuvarande värde:

300 000 - 50 000 = 250 000

Nu kan du beräkna ett ROI som tar hänsyn till utgifterna:

ROI = (250 000 - 200 000)/200 000 = 0,25

ROI är 0,25 (eller 25 %). Detta innebär att om vi multiplicerar din investeringskostnad (200 000 kronor) med ROI (0,25) får vi nettovinsten, som är 50 000 kronor.

200 000 x 0,25 = 50 000


➟ Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!


Begränsningar med ROI

ROI är alltså mycket lätt att förstå och ger ett generellt mått på lönsamhet. Finns det några begränsningar? Visst.

En av de största begränsningarna med ROI är att måttet inte tar hänsyn till tidsperioden. Varför är detta så viktigt? Jo, för att tid är en avgörande faktor för investeringar. Det kan finnas andra överväganden (som likviditet och säkerhet), men om en investering ger 0,5 i ROI på ett år är det bättre än 0,5 i ROI på fem år. Det är därför som vissa pratar om årligt ROI, vilket representerar den investeringsavkastning (vinst) du kan förvänta dig under ett år.

ROI tar inte heller hänsyn till andra aspekter av en investering. Ett högre ROI betyder inte nödvändigtvis en bättre investering. Vad händer om du inte hittar någon som är villig att köpa din investering och blir kvar med den under en lång tid? Vad händer om den underliggande investeringen har dålig likviditet?

En annan faktor att ta hänsyn till är risk. En investering kan ha ett mycket högt potentiellt ROI, men till vilken kostnad? Om det finns en stor risk att du förlorar allt, eller att dina tillgångar blir otillgängliga, är ett potentiellt ROI inte så viktigt. Varför? Risken att inneha denna tillgång under lång tid är mycket hög. Den potentiella belöningen kan visserligen också vara hög, men att förlora hela den ursprungliga investeringen är verkligen inte värt detta.

Att bara titta på ROI ger dig inte förståelse för dess säkerhet, så du bör också överväga andra mätvärden. Du kan börja med att beräkna risk-/belöningsförhållandet för varje handel och investering. På så sätt kan du få en bättre bild av kvaliteten på varje affär. Dessutom kan vissa aktiemarknadsanalytiker även överväga andra faktorer när de utvärderar potentiella investeringar. Dessa kan inkludera kassaflöden, räntesatser, kapitalvinstskatter, avkastning på eget kapital (return on equity/ROE) och mer.


Sammanfattningsvis

Vi har tittat på vad avkastning på investering (ROI) är och hur handlare kan använda detta mått för att fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Avkastning på investeringsformeln är en central del för att följa resultatet för alla portföljer, investeringar eller företag.

Som vi har gått igenom är ROI inte det ultimata måttet, men det kan vara användbart. Du måste också överväga möjlighetskostnader, risk-/belöningsförhållanden och andra faktorer som kan påverka ditt val mellan olika investeringsmöjligheter. Som utgångspunkt kan dock ROI vara ett bra mått för att utvärdera en potentiell investering.