Att förstå de olika ordertyperna
Hem
Artiklar
Att förstå de olika ordertyperna

Att förstå de olika ordertyperna

Nybörjare
Publicerad Oct 22, 2020Uppdaterad Dec 28, 2022
5m

TL;DR

När du handlar med aktier eller kryptovalutor interagerar du med marknaden genom att lägga order:

  • En marknadsorder är en instruktion att köpa eller sälja omedelbart (till marknadens aktuella pris).
  • En gränsorder är en instruktion att vänta tills priset når en viss gräns eller ett bättre pris innan den verkställs.

Detta är order i ett nötskal. Naturligtvis har var och en av dessa två kategorier olika varianter som gör olika saker beroende på hur du vill handla. Nyfiken? Läs vidare.


Introduktion

Har du registrerat dig för en börs och undrar vad alla olika knappar gör? Kanske har du precis tittat på filmen Wall Street och försöker förstå hur aktiemarknaderna fungerar?
I följande artikel går vi igenom order: instruktionerna du skickar till en börs för att köpa och sälja tillgångar. Som vi snart kommer att se finns det två huvudtyper: gränsorder och marknadsorder. Men dessa är bara egenskaper som används för att beskriva ett urval av kommandon. 

Låt oss gå in mer på detta.


Marknadsorder kontra gränsorder

Marknadsorder är order som du förväntar dig att de ska utföras omedelbart. I huvudsak säger de gör x till det aktuella priset. Anta att du är på Binance och vill köpa 3 BTC och Bitcoin handlas för 15 000 USD. Du betalar gärna 45 000 USD för dessa coin och vill inte vänta på att priserna ska sjunka, så du lägger en köporder på marknaden.
Vem säljer dessa coin, kanske du frågar dig? Vi måste titta i orderboken för att ta reda på detta. Det är här börsen har en stor lista över gränsorder, som helt enkelt är order som inte verkställs omedelbart. Dessa kan till exempel vara gör x när priset är y.

För exemplets skull säger vi att en annan användare har lagt en order tidigare, som beordrar börsen att sälja 3 BTC när priset når 15 000 USD. Så när du lägger din marknadsorder matchar börsen denna med bokens gränsorder.

Du har faktiskt inte skapat en order – istället har du fyllt i en befintlig order och tagit bort den från orderboken. Detta gör dig till en taker eftersom du har tagit bort en del av börsens likviditet. Den andra användaren är dock en maker eftersom denne har lagt till likviditet. Vanligtvis har du lägre avgifter som maker, eftersom du ger en fördel till börsen.
Relationen mellan dessa två aktörer gås igenom mer i detalj i Vi förklarar marknadens makers och takers. Kolla in den om du vill ha en bättre förståelse för hur börser fungerar.


Allt du behöver veta om marknadsorder

De grundläggande typerna av marknadsorder är köp och sälj. Du instruerar börsen att göra en transaktion till bästa tillgängliga pris. Observera att det bästa tillgängliga priset inte alltid är det aktuella värdet som visas – det beror på orderboken, så du kan komma att utföra din handel till ett något annorlunda pris.

Marknadsorder är bra för omedelbara (eller nästan omedelbara) transaktioner. Det är ungefär allt, dock. Avgifter från avvikelsen och börsen innebär att samma handel skulle ha varit billigare om den hade gjorts som en gränsorder.Vanliga ordertyper

De enklaste orderna är köpmarknadsorder, säljmarknadsorder, köpgränsorder och säljgränsorder. Men om du bara höll dig till dessa skulle du få en något begränsad handelsupplevelse. Istället kan du bygga vidare ovanpå dessa för att dra fördel av marknadsförhållandena, oavsett om det är i kortsiktiga eller långsiktiga uppsättningar.

Stoppgränsorder

Stoppgränsorder är bra verktyg för att begränsa de förluster du kan ådra dig i en handel. Denna typ av order låter dig ställa in ett stoppris och ett gränspris. Om BTC handlade för 10 000 USD och du satte upp en stoppgränsorder till ett stoppris på 9 900 USD och ett gränspris på 9 895 USD, skulle en gränsorder på 9 985 USD läggas när priset faller med 10 USD.

Ordern görs dock först efter att stoppriset har nåtts. Du löper fortfarande risken att priset inte återhämtar sig, vilket kan göra att du i så fall inte har något skydd om det fortsätter att sjunka under 9 985 USD, varpå ordern kanske inte fylls.

En order avbryter den andra (One-cancells-the-other-order/OCO).

En (OCO)-order är ett sofistikerat verktyg som låter dig kombinera två villkorade order. Så snart den ena utlöses avbryts den andra. Om vi tar BTC till 10 000 USD som exempel, kan du använda en OCO-order för att antingen köpa bitcoin när priset når 9 900 USD eller sälja den när priset stiger till 11 000 USD. En av dessa två kommer att utföras först, vilket innebär att den andra automatiskt avbryts.


Vad är giltighetstid?

Ett annat viktigt begrepp att förstå när man talar om order är giltighetstid. Detta är en parameter som du anger när du öppnar en handel och som dikterar villkoren för dess utgång.


Good 'till canceled (GTC)

GTC är en instruktion som stipulerar att en handel ska hållas öppen tills den antingen genomförs eller avbryts manuellt. I allmänhet använder plattformar för handel med kryptovalutor detta alternativ. 

På aktiemarknader är ett vanligt alternativ att stänga ordern i slutet av handelsdagen. Eftersom kryptomarknader körs 24/7 är GTC dock vanligare här.


Immediate or cancel (IOC)

IOC-order stipulerar att alla delar av ordern som inte fylls omedelbart måste avbrytas. Anta att du skickar en order om att köpa 10 BTC för 10 000 USD, men du kan bara få 5 BTC till det verkställande priset. I så fall skulle du köpa dessa 5 BTC och resten av ordern skulle stängas.


Fill or kill (FOK)

FOK-order fylls antingen omedelbart eller så avbryts de. Om din order beordrade börsen att köpa 10 BTC för 10 000 USD skulle den inte fyllas delvis. Om hela ordern på 10 BTC inte är omedelbart tillgänglig till det priset avbryts den.


Sammanfattningsvis

Att bemästra de olika typerna av order är avgörande för god handel. Oavsett om du vill använda stopporder för att begränsa risken för förlust, eller OCO-order för att planera för olika utfall samtidigt, är det viktigt att vara medveten om de handelsverktyg som finns tillgängliga för dig.