Що таке технічний аналіз?
Головна сторінка
Статті
Що таке технічний аналіз?

Що таке технічний аналіз?

Новачок
Опубліковано Mar 14, 2019Оновлено Dec 28, 2022
7m

Технічний аналіз (ТА) – це тип аналізу, який дозволяє спрогнозувати поведінку ринку на основі попередньої динаміки ціни та даних про об'ємів торгів. Підхід ТА широко застосовується до акцій та інших активів на традиційних фінансових ринках, але також є невід'ємним компонентом торгівлі цифровими валютами на ринку криптовалют.

На відміну від фундаментального аналізу (ФА), який враховує безліч факторів, пов'язаних із ціною активу, ТА суворо орієнтований на історичну динаміку ціни. Таким чином, він використовується як інструмент для вивчення коливань цін та даних про об'єм активу, і багато трейдерів використовують його у спробі визначити тренди та сприятливі торгові можливості.

Перші форми технічного аналізу з'явилися у 17 столітті в Амстердамі та у 18 столітті в Японії, проте сучасний аналіз пов'язують з роботою фінансового журналіста та засновника The Wall Street Journal, Чарльза Доу. Доу був одним із перших, хто помітив, що окремі активи та ринки часто рухаються відповідно до певних трендів, які можна сегментувати та досліджувати. Його робота пізніше породила теорію Доу, яка сприяла подальшому розвитку технічного аналізу.

На ранніх етапах технічний аналіз ґрунтувався на рукописних таблицях та розрахунках вручну, і в міру розвитку технологій набув широкого поширення. Зараз він є важливим інструментом для багатьох інвесторів та трейдерів.


Як працює технічний аналіз?

Як уже згадувалося, ТА – це переважно вивчення поточних та попередніх цін активу. Основне припущення, що лежить в основі технічного аналізу, полягає в тому, що коливання ціни активу не випадкові та зазвичай з часом перетворюються на ідентифіковані тренди.

За своєю суттю ТА є аналізом ринкових сил попиту та пропозиції, які відображають загальний настрій ринку. Іншими словами, ціна активу є відображенням протилежних сил продажу та купівлі, і ці сили тісно пов'язані з емоціями трейдерів та інвесторів (по суті, страхом і жадібністю). 

Технічний аналіз вважається найбільш ефективним для дослідження ринків з високим об'ємом торгів та ліквідності, які працюють у звичайних умовах. Ринки з великими об'ємами менш схильні до цінових маніпуляцій і аномальних зовнішніх впливів, які можуть створювати помилкові сигнали та зводити результати ТА нанівець.

Щоб дослідити ціни і зрештою визначити сприятливі можливості, трейдери використовують різні інструменти побудови графіків, відомі як індикатори. Індикатори технічного аналізу можуть допомогти трейдерам визначити існуючі тренди, а також надати корисну інформацію щодо майбутніх трендів. Оскільки індикатори ТА нестабільні, деякі трейдери використовують декілька індикаторів, щоб знизити ризики.


Звичайні індикатори ТА

Як правило, трейдери, які використовують ТА, також використовують безліч різних індикаторів та метрик, щоб спробувати визначити ринкові тренди, ґрунтуючись на графіках та динаміці ціни. Серед численних індикаторів технічного аналізу, прості ковзні середні (SMA) є одним з найчастіше використовуваних і відомих прикладів. Як випливає із назви, SMA розраховується на основі цін закриття активу протягом встановленого періоду часу. Експоненційна ковзна середня (EMA) – це модифікована версія SMA, в якій нещодавні ціни закриття важать більше, ніж старі.

Інший популярний індикатор – індекс відносної сили (RSI), який є частиною класу індикаторів, відомих як осцилятори. На відміну від простих ковзних середніх, які просто відстежують зміни ціни в часі, осцилятори застосовують математичні формули даних про ціни, а потім видають показання, що потрапляють у задані діапазони. У випадку RSI цей діапазон варіюється від 0 до 100.

Індикатор лінії Боллінджера (BB) є ще одним типом осцилятора, який досить популярний серед трейдерів. Індикатор BB складається з двох бічних ліній, які обтікають ковзну середню лінію. Він використовується для визначення потенційної перекупленності та перепроданості ринку, і навіть для вимірювання волатильності ринку.

Крім простих інструментів технічного аналізу, існують індикатори, що генерують дані на основі інших індикаторів. Наприклад, стохастичний RSI розраховується шляхом застосування математичної формули до звичайного RSI. Іншим популярним прикладом є індикатор конвергенції/дивергенції ковзних середніх (MACD). MACD генерується шляхом віднімання двох EMA для створення основної лінії (лінії MACD). Перша лінія використовується для побудови іншої EMA, у результаті виходить сигнальна лінія. Крім того, є гістограма MACD, яка розраховується на основі різниці між цими двома лініями.


Торгові сигнали

Хоча індикатори корисні для визначення загальних трендів, їх також можна використовувати для отримання інформації про потенційні точки входу та виходу (сигнали купівлі або продажу). Ці сигнали можуть генеруватися, коли на графіку індикатора відбуваються певні події. Наприклад, коли RSI дає значення 70 або більше, це може свідчити, що ринок працює в умовах перекупленості. Та ж логіка застосовується, коли RSI знижується до 30 або нижче, що зазвичай сприймається як сигнал перепроданості ринку.

Як обговорювалося раніше, торгові сигнали, що надаються технічним аналізом, не завжди точні, і існує значна кількість шуму (помилкових сигналів), створюваних індикаторами ТА. Це особливо стосується криптовалютних ринків, які значно менші за традиційні і, як такі, більш волатильні.


Критика

Хоча ТА широко використовується на різних ринках, багатьом фахівцям він здається суперечливим і ненадійним методом, і його часто називають "самоздійснюваним пророцтвом". Такий термін використовується для опису подій, які відбуваються лише тому, що багато людей припускали, що вони відбудуться.

Критики стверджують, що в контексті фінансових ринків, якщо велика кількість трейдерів та інвесторів покладаються на ті самі типи індикаторів, такі як лінії підтримки або опору, шанси на те, що ці індикатори спрацюють, збільшуються. 

З іншого боку, багато прихильників ТА стверджують, що кожен прихильник графіків має особливий спосіб їх аналізу і використання безлічі доступних індикаторів. Це означало б, що для великої кількості трейдерів практично неможливо використовувати ту саму конкретну стратегію.


Фундаментальний аналіз проти технічного аналізу

Основна передумова технічного аналізу полягає у тому, що ринкові ціни відображають всі фундаментальні чинники, пов'язані з конкретним активом. Але на відміну від підходу ТА, який в основному орієнтований на історичні дані про ціну та об'єми (ринкові графіки), фундаментальний аналіз (ФА) використовує більш широку стратегію дослідження, що приділяє більше уваги якісним факторам.

Фундаментальний аналіз вважає, що майбутня ефективність активу залежить від набагато більшого, ніж просто історичних даних. По суті, ФА – це метод, який використовується для оцінки внутрішньої вартості компанії, бізнесу чи активу на основі широкого спектру мікро- та макроекономічних умов, таких як управління компанією та її репутація, ринкова конкуренція, темпи зростання та стан галузі.

Отже, ми можемо вважати, що на відміну від ТА, який в основному використовується як інструмент прогнозування динаміки ціни та поведінки ринку, ФА є методом визначення того, переоцінений актив чи ні, залежно від його контексту та потенціалу. У той час як технічний аналіз в основному використовується короткостроковими трейдерами, фундаментальний аналіз зазвичай обирають менеджери фондів та довгострокові інвестори.

Однією з помітних переваг технічного аналізу є те що, що він спирається на кількісні дані. Таким чином, він забезпечує основу для об'єктивного дослідження цінової історії, усуваючи деякі припущення, пов'язані з якіснішим підходом фундаментального аналізу.

Однак, незважаючи на роботу з емпіричними даними, на ТА як і раніше впливають особисті упередження та суб'єктивність. Наприклад, трейдер, який дуже схильний до певного висновку про актив, ймовірно, зможе маніпулювати своїми інструментами ТА, щоб підтвердити свою упередженість і відобразити свої уявлення, і часто це відбувається несвідомо. Більше того, технічний аналіз також може зазнати невдачі у періоди, коли ринки не демонструють чіткої моделі чи тренду.


Підсумки

Крім критики та давніх спірних суперечок про те, який метод кращий, комбінація підходів ТА та ФА багатьма розглядається як більш раціональний вибір. У той час як ФА зазвичай відноситься до довгострокових інвестиційних стратегій, TA може надати корисну інформацію про короткострокові ринкові умови, яка може бути корисною як для трейдерів, так і для інвесторів (наприклад, при спробі визначити сприятливі точки входу та виходу).

Поділіться дописами
Реєстрація акаунту
Застосуйте свої знання на практиці, відкривши акаунт Binance вже сьогодні.