Meta Evren Gayrimenkul Nedir?
İçindekiler
Giriş
Gayrimenkuller meta evrende nasıl var olur?
Meta evren gayrimenkulün cazibesi
Meta evren gayrimenkul ile ne yapabilirsiniz?
Meta evren gayrimenkulün gelişimi
NFT sanal arazilerin fiyatları nelerden etkilenir?
Son Söz
Meta Evren Gayrimenkul Nedir?
Ana sayfa
Makaleler
Meta Evren Gayrimenkul Nedir?

Meta Evren Gayrimenkul Nedir?

Orta Seviye
Yayınlanma: Oct 10, 2022Güncellenme: Dec 23, 2022
6m

Kısa Özet

Meta evren gayrimenkul, token sahibine bir meta evren platformundaki arazi üzerinde dijital mülkiyet ispatı sunan bir NFT'dir. Çoğu zaman arazi üzerinde reklam, sosyalleşme, pazarlama, eğlence ve başka birçok amaca yönelik deneyimler oluşturmak için geliştirme yapılabilir. Her bir arazinin değeri bu etmenlerin yanı sıra genel piyasa duyarlılığı, koleksiyonluk değer ve platformun popülerliğine dayanır.

Giriş

Meta evren ve dijital gayrimenkul kavramı birbiriyle yakından ilişkilidir. Fakat birçok kripto trendine benzer şekilde, medyada yer alan haberler konu hakkında yeteri kadar netlik sunmamaktadır. Diğer tüm yatırımlarda olduğu gibi herhangi bir dijital arazi satın almadan önce de meta evren gayrimenkul kavramını anlamak çok önemlidir. Tamamen sanatsal benzersiz tokenlere (NFT'ler) kıyasla meta evren gayrimenkulleri anlamak, kullanım alanlarının ve sunulan olanakların açıkça görülebilmesi nedeniyle daha kolaydır.

Gayrimenkuller meta evrende nasıl var olur?

Meta evrene yeni olanlar için dijital gayrimenkul kulağa bir oksimoron gibi gelebilir. Fiziksel mülk ve gayrimenkul kavramı birbiriyle iç içedir. Fakat meta evrendeki blockchain tabanlı gayrimenkuller fiziksel olmamalarına rağmen bir (dijital) arazi üzerinde aynı hatta belki de daha güçlü mülkiyet hakları sunar. Bir oyun, topluluk veya başka bir platformdaki arazi mülkiyeti bir NFT ile temsil edilir.

NFT'ler benzersiz olduğu (yani her biri eşsizdir) ve dijital mülkiyeti güvenle ispat edebildiği için dijital gayrimenkulde mülk tapuları olarak hareket edebilirler. Bir NFT, çeşitli etmenlere göre belirlenen piyasa değeri üzerinden alınabilir, satılabilir ve takas edilebilir.

Meta evren gayrimenkulünüz dijital trafiğin yüksek olduğu popüler bir bölgede yer alıyor olabilir, bu da onu reklam alanı olmaya uygun hale getirir. Staking avantajları ve diğer olanaklar da arazinin değerini artırır. Hangi meta evren platformunu kullandığınız da arazinizin değerini etkiler.

Bazı meta evren platformları önemli ölçüde kişiselleştirme yapmanıza imkan tanır. Bu sayede kendi alan, etkinlik ve deneyimlerinizi inşa edebilir ve planlayabilirsiniz. Bunlara örnek olarak The Sandbox'taki The Snoopverse ve Decentraland'deki Netflix içeriği verilebilir.

Meta evren gayrimenkulün cazibesi

Meta evren gayrimenkullerin neden cazip olduğunu anlamak için bir adım geri çekilmek ve genel anlamda NFT'lerin cazibesinin nereden geldiğine bakmak faydalı olabilir. Teknolojik seviyede, NFT'ler meşru dijital mülkiyet ispatı sunar. Dosyaların aslından farksız olarak kolayca kopyalanabildiği bir dünyada bu özellik oldukça değerlidir.

Ardından, koleksiyonluk olma yönüne bakmak gerekir. İnsanlar, koleksiyon yapmaya çeşitli nedenlerden ötürü her zaman ilgi duymuştur. Keyif vermesi ve koleksiyonluk olma özelliği taşıması dışında NFT'ler, bir oyun veya platformda daha fazla olanak gibi somut avantajlar da sağlayabilir.

NFT'leri cazip kılan bir başka özellik ise yatırım potansiyelleridir. Bu nedenle birçok kişi NFT'leri spekülatif amaçlı tutar. Piyasanın güçlü olduğu zamanlarda NFT fiyatları da yükselen piyasa fiyatlarını genellikle takip eder. NFT fiyat yükselişleri bazı açılardan, ünlülerin ve medyanın teknolojiye yönelik ilgisinin de bir sonucudur.

Birçok kişi meta evren gayrimenkul NFT'lerini yukarıda bahsettiğimiz tüm ilkeleri takip ettikleri için satın alır. Örneğin JPMorgan, Decentraland'de şu nedenlerden ötürü bir arazi satın almıştır: 

1. Olanaklar: Sandbox mülklerinde sanal misafirleri ağırlayabilir ve sarmalayıcı bir deneyim yaratabilirler.

2. Koleksiyonluk olma: Meta evren gayrimenkul, pazarlama çalışmalarını destekleyebilecek, koleksiyonluk olma özelliği son derece yüksek bir popüler kültür ögesidir.

3. Spekülatif özellikler: JPMorgan'ın ya karına satma ya da müşteri kazanımı aracılığıyla kazancını artırma amacı gütmeden bir araziyi satın alması pek olası değildir.

Meta evren gayrimenkul ile ne yapabilirsiniz?

Sanal gayrimenkul, yalnızca meta evrenin sınırlamalarına tabidir. Bu da ona sosyal ve profesyonel hayatlarımız üzerinde büyük bir potansiyel sunar. Bu potansiyel, yatırım ve alım satımın dışında teknolojinin uzun vadede benimsenmesini de sağlayacaktır. Meta evrenin kapsayabileceği her şey meta evren gayrimenkul ile de deneyimlenebilir. Kullanım alanı ve inceliklerin tam olarak ne olacağı kullandığınız platforma bağlı olacaktır, fakat teoride bunlarla ilgili bir sınır yoktur.

Bireysel kullanıcılar, içerik üreticiler ve markalar gayrimenkullerinin sunduğu olanaklara dayanarak kendi deneyimlerini tasarlayabilir. Dijital arazilerde konserler, toplantılar, ticari sergiler, sanat sergileri ve marka lansmanları düzenlenmiştir. Bu da meta evren gayrimenkullerini sosyalleşme ve pazarlamada son derece önemli araçlar haline getirir. Şu anda bu formatla çalışmalar yapan büyük markalar arasında şunlar yer almaktadır:

1. HSBC: Yeni marka deneyimleri yaratma planıyla 2022 yılının ilk çeyreğinde The Sandbox'tan bir arazi satın almıştır.

2. Samsung: Decentraland'de Samsung 837X adında bir sanal deyim geliştirmiş ve #RecycleUp Defilesi gibi etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.

3. The South China Morning Post: The Sandbox'ta Hong Kong Star Ferry Pier'in dijital bir versiyonunu geliştirmiştir.

Meta evren gayrimenkulün gelişimi

Meta evren gayrimenkullerin satışlarındaki hızlı artış dünya genelinde medyanın, halkın ve yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Influencer Marketing Hub'ın verilerine göre "önde gelen meta evren platformlarındaki bir arazinin ortalama fiyatı 1.265 USD'den 12.684 USD'ye yükselerek" Ocak 2021'den Şubat 2022'ye kadar on katlık bir artış sergilemiştir. McKinsey'nin raporuna göre de "2022 yılında daha şimdiden 120 milyar USD meta evren dünyasına akmıştır ve bu sayı 2021'deki 57 milyar USD'nin iki katından fazladır".

Bu kadar genç bir sektör için bu sayılar şaşırtıcı olabilir. Fakat piyasa değerindeki hızlı yükseliş, bir piyasanın uzun vadeli ve sağlıklı olmasıyla ilişkili olmayabilir. Meta evren arazilerinin gerçek değerini anlamak için muhtemelen bu aşırı büyüme evresinin geçmesini beklememiz gerekecektir. Bununla birlikte, erken dönem yatırımcılarından bazıları meta evrenin büyümesinden halihazırda avantaj elde etmiştir. Örneğin, Snoop Dogg'un mülküne komşu bir arazi neredeyse yarım milyon dolara satılmıştır.

NFT sanal arazilerin fiyatları nelerden etkilenir?

NFT sanal arazilerini nelerin cazip kıldığından kısaca bahsettik, fakat arazi fiyatlarını belirleyen başlıca üç etmeni daha ayrıntılı inceleyelim:

1. Olanaklar: Her bir meta evren platformu, oyunu ve evreni sanal gayrimenkulü için belirli olanaklar sunar. Bazıları daha fazla kişiselleştirmeye imkan tanırken diğerleri oyun içi avantajlar veya istatistik artışları verebilir. NFT sanal araziniz talep gören olanaklar sunuyorsa, açık piyasada daha yüksek bir fiyata sahip olabilir. 

2. Platform: Daha önce de bahsettiğimiz gibi arazinizin bulunduğu platform sunulan olanakları da belirleyecektir. Bunun da ötesinde, platformun marka ismi ve itibarı da NFT arazinizin değerini etkiler. Bu durum, Nike ve Adidas'ın benzer bir ürün kalitesine sahip fakat daha az tanınmış bir markaya kıyasla daha yüksek fiyatlar talep edebilmesine benzerdir.

3. Spekülasyon: Meta evren gayrimenkulünüzün gelecekte daha değerli olabileceği fikri, çoğu zaman fiyatı etkilemek için yeterlidir. Tüm piyasa bunda hemfikirse ve meta evren arazi fiyatlarının yükselmesini bekliyorsa, fiyatları belirlemede spekülasyon önemli bir etmen haline gelir.

Son Söz

Meta evren gayrimenkulün uzun vadede benimsenmesi ve kabulü, şu anda bu kavrama yönelik heyecanın daha ötesindedir. Başarı için asıl önemli olan gerçek kullanım alanları ve sunulan olanaklardır. Yine de meta evren gayrimenkullerin bu kısa süre içinde ne kadar yol aldığını görmek oldukça etkileyicidir. Meta evrenin popülerliği artmaya ve yapı taşları gelişmeye devam ettikçe, bu evrenin kendisi de olgunlaşacaktır. Dolayısıyla dijital mülk kavramına aşina olmak, meta evrenin geleceğiyle ilgilenen potansiyel tüm kullanıcı ve yatırımcılar için mantıklıdır.