Hva er scalping-handel innen kryptovaluta?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er scalping?
Hvordan tjener scalpere penger?
Handelsstrategier for scalping
Bør jeg begynne med scalp-handel?
Avsluttende tanker
Hva er scalping-handel innen kryptovaluta?
Hjem
Artikler
Hva er scalping-handel innen kryptovaluta?

Hva er scalping-handel innen kryptovaluta?

Nybegynner
Publisert Aug 19, 2020Oppdatert Jan 4, 2023
7m

TL;DR

Scalping er en handelsstil for adrenalinjunkier. Liker du å stirre på 1-minutters diagrammer? Liker du å gå inn og ut av en handel raskere enn en investor kan åpne en resultatrapport? Da kan scalping kan være en strategi å vurdere.

Scalp-handlere prøver å få fortjeneste på små prisbevegelser. Målet er ikke å tjene mye på hver handel, men å få små fortjenester om og om igjen. Hvis de gjør det bra, bygger de opp handelskontoen sin over tid. Scalping-handlere bruker ofte gjeldsgrad og tette stopptap.

Vil du lære hvordan scalping-handlere holder på? Les videre.


Innhold

Innledning

Scalping (eller scalp-handel) er en mye brukt kortsiktig handelsstrategi. Faktisk er det en av de vanligste strategiene for daghandel. Det innebærer kortere tidshorisonter, raske beslutninger og en god del teknisk analyse og diagramverktøy. Derfor er det mange profesjonelle daghandlere som fordeler en del av handelskontoen sin til scalping.

Ettersom handelsstrategier for scalping kan fungere i mange forskjellige finansmarkeder, finnes det aktive scalpere innenfor aksjemarkedet, valuta-handel og kryptovaluta

Hvis du er helt ny innen handel, bør du sjekke ut En komplett veiledning til handel med kryptovaluta for nybegynnere. I den artikkelen forklarer vi alt du trenger å vite om handel. Når du kjenner til de forskjellige handelsstrategiene som finnes, kan du komme tilbake til denne artikkelen og lære mer om scalping.

La oss gå gjennom det du trenger å vite om scalping av kryptovaluta, og lære om noen av de vanligste scalping-strategiene.


Hva er scalping?

Scalping er en handelsstrategi som innebærer å prøve å tjene på relativt små prisbevegelser. Scalp-handlere setter seg ikke store profittmål. Deres mål er å hente gevinster fra små prisendringer om og om igjen.

Derfor kan scalp-handlere gjøre mange handler i løpet av korte perioder da de er på jakt etter små prisbevegelser og ineffektiviteter i markedet. Tanken er at når disse små gevinstene akkumuleres og legges sammen, vil fortjenesten over tid øke til et stort beløp.

På grunn av de korte tidsrammene som er inne i bildet, vil scalpere i stor grad benytte seg av teknisk analyse for å få handelsideer. Ettersom de fleste fundamentale hendelser skjer over en lengre periode, bryr scalp-handlere seg sjelden om fundamental analyse. Men fundamentale historier kan gjøre en stor forskjell når du bestemmer deg for hvilke aktiva du skal drive handel med. Aksjer eller mynter med økt interesse på grunn av en eller annen nyhet eller fundamental hendelse har generelt sett høyt volum og god likviditet – i hvert fall i en periode. Dette er da scalperne kan gå inn og generere fortjeneste på den økte volatiliteten.

Kort oppsummert utnytter scalperne kortsiktige brudd med volatilitet istedenfor større prisbevegelser. Det er en strategi som sannsynligvis ikke passer for alle, ettersom den krever en grundig forståelse av markedsmekanismer og raske beslutninger (ofte under stress).


Hvordan tjener scalpere penger?

Så hva er de tekniske faktorene som scalpere vurderer? Handelsvolum, prishandling, støtte- og motstandsnivåer, candlestick-mønstre – alle disse brukes for å identifisere handelsoppsett. Noen av de vanligste tekniske indikatorene som brukes av scalp-handlere, er glidende gjennomsnitt, relativ styrkeindeks (RSI), Bollinger-bånd, VWAP og Fibonacci retracement-verktøyet

Mange scalpere bruker også sanntids ordrebokanalyse, volumprofil, åpen interesse og andre komplekse indikatorer. I tillegg lager mange scalpere egendefinerte indikatorer for å få et forsprang på markedet. Som med alle andre handelsstrategier er det viktig å finne en unik fordel som markedet ikke kjenner til, for å lykkes.

Scalping handler om å finne små muligheter i markedet og utnytte dem. Siden disse strategiene fort blir ulønnsomme når folk flest kjenner til dem, kan scalp-handlere være ganske hemmelighetsfulle om sin egen handelsstrategi. Det er derfor viktig at du lager og tester din egen strategi.

Som vi har snakket om, handler scalpere vanligvis på kortere tidsrammer. Dette er intradagsdiagrammer, som kan være 1-times, 15-minutters, 5-minutters eller til og med 1-minutters diagrammet. Noen scalp-handlere kan til og med se på tidsrammer som er på mindre enn ett minutt.

Men med slike tidsrammer beveger vi oss inn på territoriet til boter for høyfrekvent handel, og det er det kanskje ikke fornuftig av mennesker å gjøre. Maskiner kan behandle mye data raskt, men de fleste mennesker fungerer egentlig ikke optimalt når de stirrer på 15-sekunders diagrammer.

Her er noe annet å vurdere. Vi vet at signaler og nivåer over lengre tidsrammer generelt er mer pålitelige enn signaler over kortere tidsrammer. Det er grunnen til at de fleste scalpere fortsatt ser på markedsstrukturen med lengre tidsramme først. Hvorfor? De skisserer de viktige nivåene for lengre tidsrammer først, og så zoomer de inn for å se etter oppsett for scalp-handel. Dette viser at det kan være veldig nyttig å ha et perspektiv med lengre tidsramme på markedsstrukturen, også når det gjelder kortsiktig handel.

Men handels- og investeringsstrategier kan variere mye mellom ulike handlere. Det finnes ikke faste regler for scalping, men det finnes retningslinjer du kan vurdere når du skal lage dine egne regler.Handelsstrategier for scalping

Vi kan vurdere to typer scalp-handlere – aktive og systematiske scalp-handlere. 

Aktive handlere tar handelsbeslutninger «der og da», mens markedet utspiller seg foran dem. De har kanskje, eller ikke, et spesifikt sett med krav for når de skal gå inn eller ut, men avgjørelsene deres er basert på de aktuelle forholdene. Med andre ord kan aktive handlere vurdere mange forskjellige faktorer, men reglene er mindre rigide, og de er mer avhengige av intuisjon og magefølelse.

Systematiske handlere har en annen tilnærming. De har et definert handelssystem som i hovedsak utløser inngangs- og utgangspunkter for dem. Hvis bestemte betingelser i regelsettet deres blir oppfylt, går de inn eller ut av en handel. Systematisk handel er en mye mer datastyrt tilnærming enn aktiv handel. De som driver med systematisk handel, stoler mindre på intuisjon og mer på data og algoritmer.

Faktisk kan denne klassifiseringen også gjelde andre typer handlere. Men skillet er mer tydelig når det gjelder kortsiktige strategier. Det kan jo tross alt hende at aktiv handel ikke fungerer like konsekvent med lengre tidsrammer.

Noen scalpere bruker en strategi som kalles områdehandel. De venter på at et prisområde skal etableres, og så handler de innenfor dette området. Tanken er at frem til området en gang brytes, holder bunnen av området seg som støtte, og toppen av området holder seg som motstand. Dette finnes selvfølgelig aldri en garanti for dette, men det kan fortsatt være et vellykket system for scalping. Men dyktige scalp-handlere forbereder seg på et brudd ut fra området ved å angi stopptap.

En annen scalping-teknikk innebærer å utnytte salgspris-kjøpspris-spread. Hvis det er stor forskjell mellom høyeste kjøpspris og laveste salgspris, kan scalpere tjene på det. Når det er sagt, er denne typen strategi mer egnet for algoritmisk eller kvantitativ handel. Hvorfor? Fordi mennesker ikke er like gode på å finne små ineffektiviteter i markedet som maskiner er. Derfor er dette feltet overfylt av handelsboter. Så mennesker som vil benytte seg av denne strategien, må generelt sett konkurrere med algoritmer.

Scalping involverer vanligvis bruk av gjeldsgrad. Siden prosentmålene er relativt små, ønsker scalpere vanligvis å øke posisjonsstørrelsen sin med gjeldsgrad. Dette er grunnen til at scalpere ofte bruker plattformer for marginhandel, futureskontrakter og andre typer finansprodukter som tilbyr handel med gjeldsgrad. Men ettersom scalpere har som mål å tjene på mindre bevegelser med større posisjoner, må de være oppmerksomme på glidning.


Bør jeg begynne med scalp-handel?

Det kommer helt an på hvilken handelsstil som fungerer best for deg. Noen handlere liker ikke å la en posisjon være åpen når de sover, så de velger kortsiktige strategier. Daghandlere og andre som driver med kortsiktig handel, kan havne i denne kategorien.

På den annen side finnes det folk som driver med langsiktig handel, som liker å tenke over beslutninger i lengre tid, og som ikke har noe imot å ha posisjoner åpne i flere måneder. Kanskje de bare angir inngangen, profittmålene og stopptap, og så overvåker de handelen av og til. Svinghandlere kan havne i denne kategorien.

Så for å finne ut om du vil drive med scalp-handel eller ikke, må du først finne ut hvilken handelsstil som passer deg best. Du må også finne en handelsstrategi som passer med personligheten og risikoprofilen din, slik at du kan bruke den på en konsekvent og lønnsom måte.

Du kan selvfølgelig prøve ut flere strategier og se hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Papirhandel på Binance Futures-testnettet kan være en fin måte å teste ut dette på. På denne måten kan du teste ut scalping-strategier uten å risikere ekte penger.


Avsluttende tanker

Scalping er en mye brukt kortsiktig handelsstrategi som innebærer å prøve å tjene på små prisbevegelser. Det er en handelsteknikk som krever mye disiplin, markedskunnskap og raske beslutninger.

Er scalping en god handelsstrategi for deg? Hvis du er nybegynner, kan du prøve mer langsiktige strategier som svinghandel eller kjøp-og-hold. Hvis du er mer erfaren, kan scalp-handel passe for deg. Men uansett hva du gjør i finansmarkedene, er det alltid viktig å vurdere prinsippene for risikostyring, deriblant å bruke stopptap og riktig posisjonsstørrelse.