Hva er investerings-DAO-er?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er en investerings-DAO?
Hva er en DAO?
Hvordan fungerer investerings-DAO-er?
Hvor får en investerings-DAO pengene fra?
Er investerings-DAO-er lovlige?
Hva er risikoen med investerings-DAO-er?
Tradisjonell risikokapital kontra investerings-DAO-er
Avsluttende tanker
Hva er investerings-DAO-er?
Hjem
Artikler
Hva er investerings-DAO-er?

Hva er investerings-DAO-er?

Viderekommen
Publisert Jul 5, 2022Oppdatert Feb 1, 2023
7m

TL;DR

En investerings-DAO er en desentralisert organisasjon som investerer penger som gruppe. Alle som eier investerings-DAO-ens styringstoken, kan delta i beslutningsprosessen. Jo mer du har av tokenet, jo større stemmestyrke har du. Investerings-DAO-er finansierer hovedkassen gjennom tokensalg, utstedelse av NFT-er og inntektsgenererende tjenester. Om en investerings-DAO er lovlig eller ikke, kommer an på lovene i jurisdiksjonen du tilhører.

Innledning

Blokkjedens desentraliserte muligheter har utvilsomt endret investeringer for alltid. Entreprenører og nyetableringer er ikke lenger bare avhengig av firmaer som driver med risikokapital, såkornsfond og tradisjonelle modeller for pengeinnsamling. Det er relativt enkelt å lage et eget token og bruke en av de ulike metodene på kjeden for å selge prosjekttokenet. 

Det er ikke bare pengeinnsamlinger som har opplevd en betydelig endring heller: Det har investorene også. Med investerings-DAO-er har vi nå en ny tilnærming til finansiering av prosjekter som er lett tilgjengelig for selv de minste investorene.

Hva er en investerings-DAO?

En investerings-DAO lar medlemmene bestemme når og hvor de skal investere pengene. Det kan være i eiendom, DeFi-investeringsforetak eller andre aktiva som DAO-en velger å investere i. En investerings-DAO bruker modellen desentralisert autonom organisasjon (DAO) for å demokratisere og desentralisere hele investeringsprosessen. 

I tradisjonelle modeller legges investeringsmakten i hendene på en relativt liten gruppe av pengeforvaltere av risikokapitalfond og «family office» og av hedgefond. Alternativt tilbyr investerings-DAO-er alle som har styringstokenet, muligheten til å ta beslutninger rundt investeringene. Istedenfor å bruke ekspertisen til en liten gruppe personer prioriterer denne modellen massenes visdom når investeringsbeslutninger skal tas.

Hva er en DAO?

En desentralisert autonom organisasjon (DAO) er en organisasjon styrt av smarte kontrakter, selvutførende kodebiter som kjører på en blokkjede. DAO-medlemmene tenker gjennom og tar avgjørelser som deretter utføres ved hjelp av disse smarte kontraktene. En DAO kan faktisk fungere uten menneskelig vedlikehold og kjøre kontinuerlig. Selv om DAO-medlemmene skulle miste interessen eller forlate prosjektet, vil DAO-rammeverket fortsatt leve videre på grunn av DAO-ens uforanderlighet.

Den vanligste måten DAO-er tar beslutninger på, er gjennom stemmemekanismer som er basert på styringstokener. Jo flere styringstokener du eier, jo mer stemmestyrke har du. Noen DAO-er lar alle medlemmene komme med et forslag, mens andre begrenser denne retten til en bestemt gruppe. DAO-er brukes ofte til å administrere DeFi (desentralisert finans)-prosjekter, blokkjeder og andre protokoller i kryptoverdenen.

Hvordan fungerer investerings-DAO-er?

En investerings-DAO har vanligvis et generelt mål eller prinsipp den fungerer etter. Noen investerer i spesifikke segmenter som GameFi- eller DeFi-protokoller, for eksempel. Investeringsbeslutningene tas i henhold til disse prinsippene ved hjelp av en forslagsmekanisme.

Holderne av investerings-DAO-ens styringstoken har muligheten til å komme med forslag. Noen DAO-er begrenser dette til holdere med en viss mengde tokener eller til en eller annen underdel av gruppen. Dette gjøres kanskje for å hindre spam eller bare for å la medlemmer med høy nok innsats foreslå investeringsbeslutninger.

Når forslaget er fremsatt, foretar brukerne enten staking av tokener eller bruker en øyeblikksbildemekanisme for å benytte stemmeretten. Et øyeblikksbilde ser på antall styringstokener i hver lommebok og fordeler stemmeretten basert på dette uten å låse av tokener. Dette bidrar til å unngå at brukerne skaffer seg større stemmekraft ved å kjøpe flere tokener når de ser et forslag. Når avstemningen er over, iverksettes beslutningen i henhold til resultatene.

Overskudd fra investeringer distribueres enten via airdrops til holderne av styringstokener eller gjennom en staking-mekanisme. Gjennom staking av styringstokenet mottar du en del av belønningene som du kan ta ut fra den smarte kontrakten.  

Investerings-DAO-er driver ofte aktive fellesskapskanaler på Discord og Telegram som en hjelp til å organisere, informere og legge til rette for forslagene. En DAO blir ikke mer vellykket enn fellesskapet, så det må ha et sunt og aktivt medlemskap.

Hvor får en investerings-DAO pengene fra?

Det er flere måter en investerings-DAO kan bygge opp hovedkassen sin på. Den vanligste metoden er et styringstoken-salg. En ny DAO mynter tokenet og tilbyr det til markedet ved å bruke en av salgsmekanismene som er tilgjengelige. Investorer kjøper det enten til spekulative formål, for å få stemmerett eller av begge disse grunnene. 

En DAO som blir opprettet av erfarne investorer med en solid investeringsstrategi, vil sannsynligvis tiltrekke seg et stort fellesskap av potensielle DAO-medlemmer. Etter å ha solgt styringstokenet mot en kryptovaluta som bitcoin (BTC), ether (ETH), BUSD eller en stablecoin, får DAO-en penger i hovedkassen. De kan også beholde noen styringstokener i hovedkassen med tanke på fremtidig salg.

En annen populær metode er utstedelse og salg av ikke-fungible tokener, eller NFT-er. Disse kan være rene samleobjekter eller også tilby et annet bruksområde. For eksempel kan det utstedes en NFT som gir ekstra styringsrettigheter.

I tillegg er det noen investerings-DAO-er som allerede har penger og digitale aktiva i hovedboken på grunn av tidligere suksesser. For eksempel kan et DeFi-prosjekt allerede ha inntekter fra tjenestene som tilbys. DAO-en kan da bestemme seg for å investere pengene. Men når vi refererer til investerings-DAO-er, mener vi som regel de som bare driver med investeringer.

Er investerings-DAO-er lovlige?

Svaret på det kommer an på jurisdiksjonen. Det kan også være at det ikke finnes noen spesifikke forskrifter når det gjelder investerings-DAO-er, noe som gjør at det er vanskelig å fastslå statusen. For å få en generell oversikt bør du først sjekke om investerings-DAO-ens token er tilstrekkelig regulert. Kanskje det er kategorisert som et verdipapir i det aktuelle landet og derfor trenger en spesifikk lisens. Det kan også falle inn under en eller annen regulering av krypto.

Konseptet med å investere sammen som et kollektiv er ikke noe nytt, og mange land har allerede regler for investeringsklubber. IRS har for eksempel spesifikke krav til grupper som investerer kollektivt for å dele overskuddet. Om en investerings-DAO er regulert eller ikke, må tas opp med din lokale lovgiver.

Hva er risikoen med investerings-DAO-er?

Selv om en investerings-DAO lykkes i å desentralisere makt i henhold til tokeneierskap, er det fortsatt risiko inne i bildet. Ikke glem at det å holde en hvilken som helst kryptovaluta har risiko, og det er også spesifikke risikoer knyttet til investerings-DAO-er:

1. Feil på en smart kontrakt – de smarte kontraktene som kjører DAO-en, kan svikte på grunn av hacking, misbruk eller feil på koden. Dette kan føre til brudd på mekanismene som trengs for å drive effektivt og administrere DAO-ens penger.

2. Dårlige investeringsbeslutninger – investerings-DAO-er kan investere i prosjekter som gir negativ ROI (avkastning på investeringen). Det finnes tross alt ingen garanti for at en flertallsbeslutning alltid er den beste.

3. Dårlig styring av fondet – investerings-DAO-er må vedlikeholde egen økonomi på en god måte. Hvis de ikke diversifiserer porteføljen eller forvalter den dårlig, kan DAO-ens investeringsfond ha høy risiko. 

Tradisjonell risikokapital kontra investerings-DAO-er

Det finnes mange fordeler og ulemper når man sammenligner risikokapitalfirmaer og investerings-DAO-er med hverandre. Selv om investerings-DAO-er har åpnet opp en bransje som tradisjonelt har vært lukket, gjør den «grå» statusen det vanskelig for investorer og prosjekter å samle inn penger de kan jobbe med. På grunn av de strenge kravene i tradisjonelle investeringer, vil de fleste investerings-DAO-er i praksis bare kunne jobbe med andre kryptoprosjekter.

Men når det gjelder Web3, har investerings-DAO-er noen store fordeler. Tradisjonelle risikokapitalfirmaer har vist stor interesse for potensialet til Web3, men de krever vanligvis mye tilbake for investeringene og ekspertisen sin. Men når gjelder Web3 og blokkjedeteknologi, vet ikke risikokapitalistene så mye som de desentraliserte prosjektene. Derfor kan kapitalanskaffelse fra en investerings-DAO gi det samme prinsippet, crowdsource-ekspertise og en mer rettferdig avtale.

For mer tradisjonelle bransjer er verdiøkningen som risikokapital kan gi, enorm. Disse firmaene har ofte etablerte nettverk og en rekke støttetjenester. Fremfor alt har de også den juridiske og forskriftsmessige støtten som trengs for trygg drift.

Avsluttende tanker

Investerings-DAO-er har blitt et hett tema siden den siste kryptoboomen i 2020/2021. Ideen om at den tradisjonsrike risikokapitalmodellen har et alternativ, er attraktiv for småinvestorer og blokkjedefans. Vi har ennå ikke sett hvordan forholdet mellom de to aktørene vil utvikle seg, ettersom konseptet fortsatt er ungt. Som alltid: Hvis du bestemmer deg for å eksperimentere med investerings-DAO-er, bør du forstå risikoene fullt ut og hvordan det passer inn i porteføljestrategien din.