Een complete beginnershandleiding voor handelen in cryptocurrency
Een complete beginnershandleiding voor handelen in cryptocurrency
StartpaginaArtikelen

Een complete beginnershandleiding voor handelen in cryptocurrency

Beginner
2w ago
63m

Hoofdstukken

 1. De basis van handelen
 2. Financiële markten en handelsinstrumenten
 3. Handels- en investeringsstrategieën
 4. De basis van technische analyse
 5. Indicatoren in technische analyse
 6. Tips voor handelen in cryptocurrency


Hoofdstuk 1 - De basis van handelen


Inhoud


Wat is handelen?

Handelen is een fundamenteel economisch concept dat het kopen en verkopen van activa inhoudt. Het kan dan gaan om goederen of diensten waarvoor de koper een vergoeding betaalt aan de verkoper. In andere gevallen kan een transactie de uitwisseling van goederen of diensten tussen de handelende partijen inhouden.

In de context van financiële markten worden de verhandelde activa aangeduid als financiële instrumenten. Dit kunnen onder andere aandelen, obligaties, valutaparen op de Forex-markt, opties, futures (termijncontracten), margeproducten of cryptocurrencies. Maak je geen zorgen als je nog nooit van deze termen hebt gehoord: we zullen ze later in dit artikel allemaal uitleggen.

Met de term handel wordt vaak verwezen naar kortetermijnhandel, waarbij posities worden geopend en gesloten in relatief korte tijdsperiodes. Dit is echter een enigszins misleidende aanname. Handel kan namelijk verwijzen naar verschillende strategieën zoals daghandel, swinghandel, trendhandel en nog veel meer. We zullen hier later dieper op ingaan.


Wat is investeren?

Investeren is het toewijzen van middelen (zoals kapitaal) met de verwachting dat er winst wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van geld om een bedrijf te financieren of het kopen van land met als doel het later weer tegen een hogere prijs te verkopen. Op de financiële markten wordt er typisch geïnvesteerd in financiële instrumenten, in de hoop dat deze later voor een hogere prijs verkocht kunnen worden.

De verwachting van winst of rendement vormt de kern van het concept van investeren (dit staat ook wel bekend als ROI of return on investment). In tegenstelling tot handel, wordt er bij investeren vaak van een langere termijn, soms zelfs jaren of decennia, uitgegaan voor het opbouwen van rijkdom. Er zijn tal van manieren waarop dit gedaan kan worden, maar vaak gaan investeerders uit van fundamentele factoren bij het identificeren van mogelijk goede investeringsmogelijkheden.
Als gevolg van de langetermijnhorizon van deze aanpak, maken investeerders zich over het algemeen geen zorgen over kortetermijn prijsfluctuatie. Hun aanpak is dan ook vaak relatief passief, waarbij verliezen op korte termijn geen probleem zijn.


Handelen vs. investeren: wat is het verschil?

Zowel handelaars als investeerders proberen winst te maken op de financiële markten. De manieren waarop ze dit doel proberen te bereiken, zijn echter verschillend.

Over het algemeen proberen investeerders rendement te maken over langere tijdsperiodes, waabij je aan jaren of zelfs decennia kunt denken. Als gevolg van deze langere tijdsperiode, zijn de verwachte rendementen ook hoger. 
Handelaars proberen daarentegen te profiteren van marktvolatiliteit. De winst per transactie is lager, maar de frequentie van het openen en sluiten van posities is hoger.

Welke strategie is beter? Welke is meer geschikt voor jou? Dat moet je zelf bepalen. Begin door je in te lezen in de markten en leer daarna door te doen. Na verloop van tijd kun je bepalen welke strategie er beter past bij je financiële doelen, persoonlijkheid en risicoprofiel.


Wat is fundamentele analyse (FA)?

Fundamentele analyse is een methode voor het waarderen van financiële activa, waarbij er naar economische en financiële factoren wordt gekeken om te bepalen of de waarde van de activa eerlijk is. Denk hierbij aan macro-economische omstandigheden zoals de staat van de economie, sectorspecifieke ontwikkelingen of het bedrijf dat aan het financiële instrument is gekoppeld (als daar sprake van is). Hiervoor worden vaak voorlopende en achterlopende macroeconomische indicatoren gebruikt.
Na het doen van fundamentele analyse, proberen analisten te balen of activa ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn. Investeerders kunnen op basis hiervan hun investeringsbeslissingen nemen.
Bij cryptocurrencies kan fundamentele analyse ook een relatief nieuw veld in de datawetenschap omvatten dat zich bezighoudt met de analyse van data in openbare blockchains, de zogenaamde on-chain metrics. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld de hash rate van het netwerk, de grootste holders, het aantal adressen, analyse van transacties en nog veel meer. Aan de hand van de overvloed aan beschikbare data in openbare blockchains kunnen analisten complexe technische indicatoren opstellen, waarmee de algehele gezondheid van het netwerk beoordeeld kan worden.
Hoewel fundamentele analyse veel wordt gebruikt op de aandelen- en Forex-markten, is het op dit moment minder geschikt voor cryptocurrencies. Deze activaklasse is namelijk zo nieuw, dat er simpelweg nog geen gestandaardiseerde kaders bestaan waarmee de marktwaarde van cryptocurrencies bepaald kan worden. Ook wordt de markt grotendeels bepaald door speculatie en geruchten. Het effect van fundamentele factoren op de prijs van een cryptocurrency is dan ook beperkt. Met het volwassen worden van de markt zullen er waarschijnlijk nauwkeurigere manieren worden ontwikkeld voor het bepalen van de waarde van crypto-activa.


Wat is technische analyse (TA)?

Technisch analisten hanteren een andere aanpak. De kern van het idee van technische analyse is dat historische prijsacties kunnen aangeven hoe de markt zich in de toekomst waarschijnlijk zal ontwikkelen.

Bij technische analyse wordt niet geprobeerd om de intrinsieke waarde van activa te bepalen. In plaats daarvan wordt er gekeken naar historische handelsactiviteit en geprobeerd om op basis daarvan kansen te identificeren. Dit kan onder andere een analyse van prijsbewegingen, handelsvolume, grafiekpatronen en het gebruik van technische indicatoren omvatten. Het doel van technische analyse is om de kracht of zwakte van een bepaalde markt te evalueren.
Dat gezegd hebbende, is technische analyse niet alleen een middel om de waarschijnlijkheid van toekomstige prijsbewegingen te bepalen. Ook kan het een nuttig kader vormen voor risicobeheer. Omdat technische analyse een model biedt voor het analyseren van marktstructuren, kan het beheer van transacties binnen dit kader beter gedefiniëerd en gemeten worden. De eerste stap voor het beheersen van risico is namelijk het meten van risico. Daarom zijn technisch analisten niet per definitie ook handelaars. Sommigen gebruiken technische analyse puur als hulpmiddel voor risicobeheer.
Technische analyse kan op vrijwel elke financiële markt worden toegepast en wordt dan ook breed gebruikt voor cryptocurrencies. Maar werkt het ook? Zoals we eerder hebben gezegd, wordt de waarde van cryptocurrencies grotendeels bepaald door speculatie. Dit maakt ze ideaal voor technisch analisten, omdat er enkel rekening wordt gehouden met technische factoren.


Fundamentele analyse vs. technische analyse: wat is beter?

Dat hangt helemaal af van je strategie. Waarom zou je ze niet allebei gebruiken? De meeste methoden voor marktanalyse werken het beste als ze worden gecombineerd met andere methoden of indicatoren. Zo neemt de kans op het vinden van meer betrouwbare investeringsmogelijkheden toe. Het combineren van verschillende strategieën kan ook helpen om vooroordelen uit je beslissingsproces te elimineren.

Dit concept wordt soms aangeduid als confluentie. Hierbij worden de voordelen van verschillende strategieën met elkaar gecombineerd. Het idee is dat de kansen die door gecombineerde strategieën worden geïdentificeerd, mogelijk sterker zijn dan die van afzonderlijke strategieën.Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Wat stuurt de financiële markten?

De prijs van activa wordt in essentie bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod of, met andere woorden, de verhouding tussen kopers en verkopers. Wanneer vraag en aanbod in balans zijn, ontstaat er een markt. Maar waardoor wordt de waarde van financiële activa nog meer bepaald?

Zoals we eerder hebben besproken, kan er sprake zijn van fundamentele factoren zoals de staat van de economie. Daarnaast kunnen er technische factoren zijn, bijvoorbeeld de marktkapitalisatie van een cryptocurrency, of externe factoren zoals het marktsentiment of recente nieuwsberichten.

Meer dan factoren zijn het echter niet. De prijs van activa wordt uiteindelijk gewoon bepaald door de balans tussen vraag en aanbod.


Wat is een markttrend?

Een markttrend is de algemene richting waarin de prijs van een activa beweegt. In technische analyse worden markttrends normaal gesproken geïdentificeerd aan de hand van prijsacties, trendlijnen of voortschrijdende gemiddeldes.
Over het algemeen zijn er twee soorten markttrends: de zogenaamde bullmarkt en bearmarkt. Een bullmarkt bestaat uit een langdurige opwaartse trend, waarbij prijzen voortdurend stijgen. Een bearmarkt is daarentegen een langdurige neerwaartse trend, waarbij prijzen steeds verder dalen. Ook zien we soms consoliderende of zijwaarts bewegende markten, waarbij er geen sprake is van een duidelijke trend.


Bitcoin heeft zich op lange termijn altijd in een bullmarkt bevonden.


Daarbij moet worden opgemerkt dat een markttrend niet betekent dat de prijs altijd in de richting van de trend beweegt. In een langdurige bullmarkt zal er af en toe sprake zijn van korte neerwaartse trends, en vice versa. Het hoort simpelweg bij de aard van markttrends. Uiteindelijk komt het neer op perspectief en hangt het allemaal af van de tijdsperiode waar je naar kijkt. Langdurige markttrends zijn altijd krachtiger dan kortstondige op- of neerwaartse trends.
Het merkwaardige aan markttrends is dat ze alleen achteraf met absolute zekerheid kunnen worden bepaald. Misschien heb je wel eens van het concept van 'hindsight bias' gehoord, wat verwijst naar de neiging van mensen om zichzelf ervan te overtuigen dat ze een bepaalde gebeurtenis nauwkeurig kunnen voorspellen voordat deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Je kunt je vast wel voorstellen dat dit veel invloed kan hebben op de manier waarop markttrends worden geïdentificeerd en financiële beslissingen worden genomen.


Wat is een marktcyclus?

Je hebt vast wel eens gehoord dat de markt in cycli beweegt. Een cyclus is een patroon of trend die op verschillende momenten kan ontstaan. Een langdurige marktcyclus is over het algemeen betrouwbaarder dan een kortstondige trend. Toch is het ook mogelijk om kortdurende marktcycli te identificeren, bijvoorbeeld in een uurgrafiek, net zoals je cycli kunt bepalen in veel langere tijdsperiodes.

Markten zijn cyclisch van aard en deze cycli kunnen ervoor zorgen dat bepaalde activaklassen beter presteren dan andere. Gedurende verschillende periodes in dezelfde marktcyclus kunnen dezelfde activaklassen het ook minder goed doen dan andere alternatieven, afhankelijk van variërende marktomstandigheden.

Het is vrijwel onmogelijk om te bepalen waar we ons op dit moment precies bevinden in een marktcyclus. Dit kan alleen achteraf, na afronding van de cyclus, nauwkeurig worden gezegd. Marktcycli hebben vaak ook geen duidelijk begin- en eindpunt. Als je op dit moment een financiële beslissing moet maken, kijk je dus altijd met een bepaalde vooringenomenheid naar de markt.
Wil je meer weten over marktcycli, lees dan vooral ook ons artikel De psychologie van marktcycli.

Hoofdstuk 2 - Financiële markten en handelsinstrumenten


Inhoud


Wat is een financieel instrument?

Simpel gezegd zijn financiële instrumenten verhandelbare activa. Voorbeelden hiervan zijn onder andere contanten, edelmetalen zoals goud en zilver, eigendomsdocumenten (bijvoorbeeld van een bedrijf) of het recht om geld te leveren of te ontvangen. Financiële instrumenten kunnen ontzettend complex zijn, maar in de basis kunnen ze altijd worden verhandeld - wat ze ook zijn of vertegenwoordigen.

Afhankelijk van de classificatiemethode zijn er verschillende soorten financiële instrumenten. Bij een van deze methoden wordt er gekeken naar of het gaat om geldinstrumenten of derivaten. Zoals de naam al suggereert, is de waarde van derivaten gebaseerd op iets anders (bijvoorbeeld cryptocurrency). Financiële instrumenten kunnen ook worden geclassificeerd als schuld- of vermogensinstrumenten.

Bij welke categorie horen cryptocurrencies? We kunnen hier op verschillende manieren naar kijken en afhankelijk daarvan kunnen ze in meerdere categorieën worden ingedeeld. De eenvoudigste definitie is dat cryptocurrencies digitale activa zijn. Het potentieel van cryptocurrencies ligt echter in het creëren van een geheel nieuw financieel en economisch systeem.
In die zin vormen cryptocurrencies een compleet nieuwe categorie van digitale activa. Naarmate het crypto-ecosysteem evolueert, kunnen er ook weer veel nieuwe categorieën ontstaan die anders onmogelijk waren geweest. Een vroeg voorbeeld hiervan kunnen we al zien in de Decentralized Finance (DeFi) beweging.


Wat is de spotmarkt?

Op de spotmarkt worden financiële instrumenten verhandeld voor wat 'onmiddellijke levering' wordt genoemd. Levering houdt in deze context simpelweg in dat het financiële instrument wordt uitgewisseld voor contanten. Het onderscheid lijkt misschien onnodig, maar op sommige markten worden transacties niet direct in contanten afgewikkeld. Op de markten voor termijncontracten worden activa bijvoorbeeld op een later moment geleverd (als het termijncontract is verlopen).
Simpel gezegd zou je de spotmarkt kunnen zien als de markt waar 'on the spot' wordt gehandeld. Omdat transacties onmiddellijk worden afgewikkeld, wordt de huidige marktprijs van een instrument ook wel de spotprijs genoemd.
Wat betekent dit in de context van cryptocurrencies? Wat kun je doen op de spotmarkt van Binance? Wel, je handelt er in cryptocurrencies. Wil je je BNB wisselen voor BUSD, dan ga je naar de BNB/BUSD spotmarkt - et voilà! Het werkt precies hetzelfde als je je BNB tegen BTC wilt verhandelen op de BNB/BTC spotmarkt. Zodra je order is gevuld, wordt de transactie direct afgehandeld. De spotmarkt is een van de gemakkelijkste manier om in cryptocurrencies te handelen.


Wat is margehandel?

Bij margehandel wordt er gehandeld met geld dat is geleend van een derde partij. Door met marge te handelen, wordt er een hefboom toegepast op transacties die zowel voordelig als nadelig kan uitpakken. Marge geeft handelaars toegang tot meer kapitaal en elimineert een deel van het tegenpartijrisico. Hoe werkt dit? Handelaars kunnen dezelfde positie verhandelen, maar hoeven daarvoor minder kapitaal op de beurs te houden.
In het kader van margehandel wordt er vaak gesproken over marge en hefbomen. Marge verwijst naar het kapitaal dat je vastzet (dat wil zeggen, dat je zelf financiert). De hefboom is de vermenigvuldigingsfactor die er op het kapitaal wordt toegepast. Gebruik je een hefboom van twee, dan betekent dit dat je een positie opent die twee keer zo groot is als je marge. Met een hefboom van vier open je een positie ter waarde van vier keer je marge, enzovoort.
Wees je bewust van het risico op liquidatie. Hoe groter je hefboom is, hoe dichter de liquidatieprijs zich bij de instapprijs bevindt. Wordt je positie geliquideerd, dan bestaat de kans dat je al je marge verliest. Margehandel gaat dus gepaard met hoge risico's. Lees voordat je hiermee begint dus vooral onze Handleiding voor margehandel op Binance.
Margehandel wordt veel gebruik op de aandelen-, grondstoffen en valutamarkten, evenals de markten voor Bitcoin en andere cryptocurrencies. Traditioneel wordt het geleende kapitaal verstrekt door een zogenaamde broker; op de markt voor cryptocurrencies wordt dit typisch door het handelsplatform gedaan, in ruil voor een financieringsvergoeding. In sommige gevallen wordt het kapitaal direct door andere handelaars uitgeleend. Vaak wordt hiervoor een variabele rente gerekend, de zogenaamde financieringskosten. Deze rente wordt bepaald door de balans tussen vraag en aanbod van kapitaal op het platform.
We hebben kort besproken wat margehandel is, maar je bent nooit uitgeleerd. Wil je meer weten over dit onderwerp, vergeet dan vooral niet om ons artikel Wat is margehandel? te lezen.


Wat is de derivatenmarkt?

Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van iets anders, bijvoorbeeld een onderliggend product of mandje met activa. De meest voorkomende derivaten zijn gebaseerd op aandelen, obligaties, grondstoffen, marktindices of cryptocurrencies.
Het derivaat zelf is in feite een contract tussen meerdere partijen. De prijs ervan is gebaseerd op de onderliggende activa die worden gebruikt als benchmark. Onafhankelijk van welk product er wordt gebruikt als referentiepunt, is het idee van derivaten dat de waarde ervan wordt afgeleid van dit product. Bekende voorbeelden van derivaten zijn termijncontracten (futures), optiecontracten en swaps.
Volgens sommige schattingen is de derivatenmarkt een van de grootste financiële markten. Waarom? Wel, voor vrijwel elk financieel product kunnen er derivaten worden gecreëerd. Er zijn zelfs derivaten van derivaten, en van die derivaten kunnen er ook weer derivaten worden gemaakt. Klinkt dit als een wankel kaartenhuis dat op elk moment in elkaar kan storten? Dat zou zomaar kunnen. Volgens sommigen heeft de derivatenmarkt namelijk een grote rol gespeeld in de financiële crisis van 2008.


Wat zijn forwards en termijncontracten?

Een termijncontract of future is een derivaat waarmee handelaars speculeren op de toekomstige prijs van een product. Het is een contract tussen twee partijen, waarin zij overeenkomen dat de transactie op een later moment (de vervaldatum) wordt afgewikkeld. Zoals we hierboven hebben besproken in het kader van derivaten, kan vrijwel elk product de onderliggende waarde vormen van een termijncontract. Bekende voorbeelden zijn cryptocurrencies, grondstoffen, aandelen en obligaties.
De vervaldatum van een termijncontract is de laatste dag waarop er actieve handel in het contract plaatsvindt; aan het einde van die dag vervalt het contract tegen de prijs waarop het voor het laatst werd verhandeld. De afwikkeling van het contract is vooraf bepaald en kan plaatsvinden in contanten of fysieke levering van het onderliggende product.
In geval van fysieke levering wordt het contract direct in het onderliggende product afgewikkeld. Dit betekent dat er bijvoorbeeld vaten olie of zakken koffie geleverd worden. Wordt een contract afgewikkeld in contanten, dan vindt de afwikkeling plaats in de waarde die het onderliggende product vertegenwoordigt (in de vorm van geld of cryptocurrencies).
Wil je meer weten over handelen in termijncontracten op Binance, lees dan vooral ook ons artikel De ultieme handleiding voor Binance Futures.


Wat zijn eeuwigdurende termijncontracten?

Futures zijn een geweldige manier voor handelaars om te speculeren op de prijs van activa. Maar wat als ze ook na de vervaldatum van het contract hun positie open willen houden?

In dat geval kunnen ze voor eeuwigdurende termijncontracten (perpetual futures) kiezen. Het grote verschil tussen met gewone termijncontracten is dat deze contracten geen vervaldatum hebben. Zo kunnen handelaars speculeren op de prijs van de onderliggende activa zonder zich zorgen te hoeven maken over een vervaldatum. 

Dit brengt echter een ander probleem met zich mee. Wat als de prijs van het eeuwigdurende termijncontract ver afwijkt van de prijs van de onderliggende activa? Omdat er geen vervaldatum is, zou de prijs van het eeuwigdurende termijncontract voortdurend en in grote mate kunnen afwijken van de spotmarkt.

Eeuwigdurende termijncontracten maken daarom gebruik van een financieringsvergoeding die tussen handelaars onderling wordt verrekend. Stel je voor dat de prijs van een product op de markt voor eeuwigdurende termijncontracten hoger is dan op de spotmarkt. In dit geval zal de funding rate positief zijn, wat betekent dat long-posities (kopers) de financieringsvergoeding betalen aan de short-posities (verkopers). Dit stimuleert kopers om te verkopen, waardoor de prijs van het contract daalt en dichter bij die van de spotmarkt in de buurt komt. Omgekeerd geldt dat als de prijs op de markt voor termijncontracten lager is dan op de spotmarkt, de financieringsvergoeding negatief is en de shorts de longs betalen om de prijs van het contract op te drijven. 

Samengevat: als de financiering positief is, betalen de longs de shorts. Als de financiering negatief is, betalen de shorts de longs.

Eeuwigdurende termijncontracten zijn ontzettend populaire instrumenten om mee in Bitcoin en andere cryptocurrencies te handelen. Als je hier meer over wilt weten, dan raden we je aan om ons artikel Wat zijn eeuwigdurende termijncontracten? te lezen.Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Wat zijn optiecontracten?

Een optiecontract is een derivatenproduct dat handelaars het recht, maar niet de verplichting, geeft om een product in de toekomst voor een specifieke prijs te kopen of te verkopen. Het belangrijkste verschil tussen een termijncontract en een optiecontract is dat handelaars niet verplicht zijn om een optiecontract af te wikkelen.

Handelaars die optiecontracten kopen, speculeren dat de prijs een bepaalde richting op zal gaan.

Er zijn twee soorten optiecontracten: call-opties en put-opties. Een call-optie speelt in op verwachte prijsstijgingen, terwijl een put-optie inspeelt op verwachte prijsdalingen.
Net als andere derivaten kunnen optiecontracten gebaseerd zijn op een breed scala aan financiële activa, waaronder marktindices, grondstoffen, cryptocurrencies en meer.
Met optiecontracten kunnen er complexe handelsstrategieën en risicobeheersingsmethodes mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld hedging. Optiecontracten kunnen bijzonder nuttig zijn voor miners die grote hoeveelheden cryptocurrencies willen hedgen, zodat ze beter beschermd zijn tegen gebeurtenissen die van invloed op hun kapitaal kunnen zijn.
Als je meer wilt lezen over optiecontracten, raden we je aan om ons artikel Wat zijn optiecontracten? te lezen. Wil je in opties gaan handelen op Binance, lees dan eerst onze handleiding voor het handelen in opties op Binance.


Wat is de valutamarkt (Forex)?

De valutamarkt (Forex, FX) is waar handelaars de valuta van het ene land kunnen ruilen tegen valuta van andere landen. In wezen is de Forex-markt bepalend voor de wisselkoersen van valuta's overal ter wereld.
Vaak worden valuta's als veilige havens gezien. Zelfs de term stablecoins duidt erop dat deze activa, althans in theorie, beschermd zijn tegen volatiliteit. Hoewel dit tot op zekere hoogte ook het geval is, kan de waarde van valuta's evengoed aanzienlijk fluctueren. Hoe komt dat? De waarde van valuta wordt bepaald door vraag en aanbod. Daarnaast spelen inflatie en factoren gerelateerd aan internationale handel, investeringen en politieke omstandigheden een rol.
Hoe werkt de Forex-markt? Valutaparen kunnen worden verhandeld door investeringsbanken, centrale banken, commerciële bedrijfen, beleggingsmaatschappijen, hedgefondsen en retail Forex-handelaars. Ook worden er op de Forex-markt valutaconversies uitgevoerd voor internationale handelstransacties.

Forex-handels maken meestal gebruik van specifieke daghandelstrategieën, zoals scalping met een hefboom, om hun rendement te verhogen. Later in dit artikel beschrijven we hoe dit precies werkt.

De Forex-markt vormt een van de hoekstenen van de moderne wereldwijde economie en is de grootste, meest liquide financiële markt ter wereld.


Wat zijn hefboomtokens?

Hefboomtokens of leveraged tokens zijn verhandelbare activa waarmee je hefboomblootstelling aan de prijs van een cryptocurrency kunt krijgen zonder de gebruikelijke vereisten van een hefboompositie. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over marge, onderpand, financiering en liquidatie.
Hefboomtokens zijn een innovatief financieel product dat alleen bestaat dankzij de kracht van blockchains. In eerste instantie werden hefboomtokens geïntroduceerd door derivatenbeurs FTX, maar er zijn sindsdien verschillende implementaties ontstaan. Het algemene idee is echter nog steeds dat je met een simpel token een hefboompositie kunt openen. Wat betekent dit?
De hefboomtokens vertegenwoordigen in feite open posities op de markt voor eeuwigdurende termijncontracten. Eerder hebben we gesproken over hoe het mogelijk is om derivaten op basis van derivaten te creëren. Hefboomtokens zijn hier een uitstekend voorbeeld van, omdat hun waarde gebaseerd is op posities in termijncontracten (zelf ook derivatenproducten).
Met hefboomtokens kun je op een eenvoudige manier hefboomblootstelling aan cryptocurrencies krijgen. Als je deze tokens wilt verhandelen op Binance, lees dan vooral ook ons artikel Een beginnershandleiding voor Binance Leveraged Tokens (BLVT).

 

Als je meer wilt weten over hoe de leveraged tokens van FTX werken, lees dan ons artikel Een beginnershandleiding voor FTX Leveraged Tokens.

Hoofdstuk 3 - Handels- en investeringsstrategieën


Inhoud


Wat is een handelsstrategie?

Een handelsstrategie is simpelweg een plan dat je volgt bij het uitvoeren van transacties. Er bestaat geen 'beste' aanpak: een passende strategie hangt grotendeels af van het profiel en de voorkeuren van de handelaar.

Ongeacht je benadering is het belangrijk dat je een plan met duidelijke doelen vaststelt, waarmee je kunt voorkomen dat je als gevolg van hoog oplopende emoties verkeerde beslissingen neemt. Vaak staat er in dit plan wat je gaat handelen, hoe je gaat handelen en wanneer je in- en uitstapt.

In het volgende gedeelte bespreken we een aantal voorbeelde van populaire handelsstrategieën.


Wat is portfoliobeheer?

Portfoliobeheer is het aanmaken en beheren van een collectie investeringen. De portfolio zelf is een groepering van activa en kan van alles bevatten, van flippo's tot vastgoed. Handel je daarentegen alleen in cryptocurrencies, dan zal je portfolio waarschijnlijk bestaan uit een combinatie van Bitcoin, altcoins en andere digitale tokens. 

Als eerste dien je rekening te houden met de verwachtingen van je portfolio. Ben je op zoek naar een mandje investeringen dat relatief beschermd is tegen volatiliteit of juist iets riskanters, dat op korte termijn meer rendement kan opleveren?

Portfoliobeheer staat aan de basis van een goede handelsstrategie. Sommigen geven daarbij de voorkeur aan een passieve strategie, waarbij investeringen grotendeels met rust worden gelaten. Anderen verkiezen juist een actieve aanpak waarbij er voortdurend activa worden gekocht en verkocht om winst te maken.


Wat is risicobeheer?


Risicobeheer is van essentieel belang bij elke vorm van handelen. Dit begint bij de identificatie van de verschillende soorten risico waar je mee te maken kunt krijgen:

 • Marktrisico: de mogelijke verliezen als gevolg van waardevermindering van de activa in het portfolio.
 • Liquiditeitsrisico mogelijke verliezen als gevolg van illiquide markten, waar het moeilijk is om kopers te vinden voor je activa.
 • Operationeel risico: de mogelijke verliezen als gevolg van operationele omstandigheden. Denk hierbij aan menselijke fouten, defecte hardware of software of moedwillige fraudepleging door werknemers.
 • Systematisch risico: de mogelijke verliezen als gevolg van algemene marktomstandigheden. In 2008 zorgde het omvallen van Lehman Brothers bijvoorbeeld voor een domino-effect op de financiële markten.

Zoals je kunt zien, begint het identificeren van risico's met de activa in je portfolio. Hierbij moet er rekening worden gehouden met interne en externe factoren. Vervolgens wil je deze risico's beoordelen. Hoe vaak zul je met deze risico's te maken hebben? Wat is de impact ervan?

Door de risico's af te wegen en de mogelijke impact ervan op je portfolio te beoordelen, kun je ze rangschikken en passende strategieën en reacties ontwikkelen. Systematisch risico kan bijvoorbeeld worden verminderd met diversificatie van je portfolio en marktrisico kan worden afgebouwd door stop-losses te gebruiken.


Lees vooral ook onze artikelen Financieel risico uitgelegd en Een beginnershandleiding voor het begrijpen van risicobeheer.


Wat is daghandel?

Daghandel is een strategie die inhoudt dat posities op dezelfde dag worden geopend en gesloten. De term is afkomstig van de traditionele financiële markt, waarbij wordt verwezen naar het feit dat hier alleen op vaste tijdstippen overdag kan worden gehandeld. Daghandelaars houden dus alleen tijdens handelsuren open posities vast.

De markten voor cryptocurrencies zijn, zoals je weet, niet gebonden aan openingstijden: je kunt er 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar handelen. Daghandel verwijst in deze context dan ook naar een handelsstijl waarbij posities binnen 24 uur geopend en gesloten worden.

Bij daghandel wordt vaak gebruik gemaakt van technische analyse om te bepalen in welke producten er wordt gehandeld. Omdat het rendement op korte termijn vaak minimaal is, wordt er vaak in veel verschillende activa tegelijkertijd verhandeld. Er zijn echter ook daghandelaars die zich uitsluitend in één of hoogstens een handvol producten specialiseren.

Daghandel is een actieve handelsstrategie die veel kan opleveren, maar ook met veel risico gepaard gaat. Deze strategie is dan ook meer geschikt voor ervaren handelaars.Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Wat is swinghandel?

Bij swinghandel probeer je eveneens te profiteren van markttrends, maar de tijdshorizon is langer. Posities worden vaak een aantal dagen tot een aantal maanden vastgehouden.

Vaak is het doel bij swinghandel om producten te identificeren die ondergewaardeerd lijken en waarschijnlijk in prijs zullen toenemen. Je koopt het product en verkoopt het voor een hogere prijs om winst te maken. Andersom kun je ook overgewaardeerde producten proberen te vinden die waarschijnlijk in waarde zullen dalen. Je verkoopt deze activa dan tegen een hogere prijs en probeert ze later voor een lagere prijs weer terug te kopen.

Net als bij daghandel wordt er bij swinghandel gebruik gemaakt van technische analyse. Omdat deze strategie echter een langere tijdshorizon heeft, kan fundamentele analyse eveneens waardevol zijn. 

Swinghandel is als strategie beter geschikt voor beginners, omdat het niet gepaard gaat met de stress van snelle daghandel. Bij daghandel moeten er snel besluiten worden genomen en zit je het grootste deel van de dag achter je computer; bij swinghandel gaat het allemaal iets rustiger aan.


Wat is positiehandel?

Positiehandel (of trendhandel) is een langetermijnstrategie. Handelaars openen een positie met de gedachte die voor langere tijd, minstens een aantal maanden, vast te houden. Het doel is om de activa in de toekomst voor een hogere prijs te verkopen.

Wat positiehandel onderscheidt van langetermijn swinghandel is de gedachte achter een transactie. Positiehandelaars houden zich bezig met trends die over langere tijdsperiodes kunnen worden waargenomen, waarbij geprobeerd wordt om te profiteren van de algemene marktrichting. Swinghandelaars proberen daarentegen om schommelingen in de markt te identificeren die niet noodzakelijk in de bredere trend passen.

Vaak geven positiehandelaars de voorkeur aan fundamentele analyse omdat hun horizon lang genoeg is om het effect van fundamentele gebeurtenissen te reflecteren. Dat wil echter niet zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van technische analyse. Hoewel positiehandelaars aannemen dat een trend zal voortduren, kan technische analyse hen op tijd waarschuwen dat er een mogelijke trendkering aankomt.

Net als swinghandel is positiehandel een ideale strategie voor beginners, omdat de lange tijdshorizon meer dan genoeg ruimte biedt om rustig en goed na te denken over belangrijke beslissingen.


Wat is scalping?

Van alle strategieën die we in dit artikel bespreken, is scalping het meest op de korte termijn gericht. Scalpers proberen te profiteren van kleine prijsfluctuaties, waarbij posities vaak binnen enkele minuten (soms zelfs seconden) worden geopend en gesloten. In de meeste gevallen maken scalpers gebruik van technische analyse voor het voorspellen van mogelijke prijsbewegingen en om te profiteren van de bid-ask spread en andere marktinefficiënties. Als gevolg van de extreem korte termijn waarop wordt gehandeld, is de winst per transactie vaak gering. Door veel transacties te doen, kunnen al die kleine beetjes winst echter uitgroeien tot een flink bedrag.

Scalping is in geen geval een strategie voor beginners. Om deze strategie met succes te gebruiken, dien je over diepgaande kennis van de markten, de platforms die je gebruikt en technische analyse te beschikken. Maar als je weet wat je doet, de juiste patronen kunt identificeren en een handje hebt voor het profiteren van kortetermijn prijsfluctuaties, dan kan deze strategie zorgen voor hoge rendementen.


Wat zijn assetallocatie en diversificatie?

Assetallocatie en diversificatie zijn begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Je hebt misschien wel eens gehoord dat je nooit op één paard moet wedden. Doe je dit wel, dan creëer je een centraal faalpunt. Hetzelfde geldt voor financiële middelen. Door al je spaargeld in één product te investeren, stel je jezelf bloot aan hetzelfde risico. Stel dat je al je geld investeert in aandelen van een bepaald bedrijf en dat bedrijf vervolgens failliet gaat, dan ben je in één keer alles kwijt.

Dit geldt niet alleen voor afzonderlijke producten, maar ook voor activaklassen als geheel. Tijdens een financiële crisis ga je ervan uit dat alle aandelen die je bezit, minder waard zullen worden omdat er sprake is van sterke correlatie. Dit betekent dat deze aandelen over het algemeen dezelfde trend volgen.

Goede diversificatie houdt niet in dat je simpelweg je portfolio vult met honderden verschillende cryptocurrencies. Stel je eens voor dat overheden wereldwijd cryptocurrencies in de ban doen of dat kwantumcomputers de public-key cryptografie weten te doorbreken. Beide situaties zouden ongekend veel impact hebben op alle digitale activa. Net als aandelen vormen ze namelijk een afzonderlijke activaklasse.

Idealiter zorg je voor spreiding over verschillende activaklassen. Als één van deze klassen het dan slecht doet, heeft dit geen weerslag op de rest van je portfolio. Nobelprijswinnaar Harry Markowitz introduceerde dit idee in zijn Modern Portfolio Theory (MPT), waarin hij pleit dat het risico en de volatiliteit van een portfolio afneemt door ongecorreleerde activa met elkaar te combineren.

Voor meer informatie over dit onderwerp raden we je aan om het artikel Assetallocatie en diversificatie van Binance Academy of Exploring the Diversification Benefits with Bitcoin van Binance Research te lezen.


Wat is de Dow-theorie?


De Dow-theorie is een financieel framework dat is gemodelleerd naar de ideeën van Charles Dow. Dow was de oprichter van de Wall Street Journal en stond aan de wieg van de eerste Amerikaanse aandelenindices, de Dow Jones Transportation Average (DJTA) en de Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Hoewel de Dow-theorie nooit door hemzelf is geformaliseerd, kan het worden gezien als een combinatie van de verschillende marktbeginselen waarover hij schreef. De kernpunten van deze theorie zijn:


 • Alles is ingeprijsd: Dow was een voorstander van de efficiënte markthypothese (EMH), het idee dat markten alle beschikbare informatie reflecteren in de prijs van hun producten.
 • Markttrends: Dow wordt vaak gezien als de bedenker van markttrends zoals we die nu kennen. Hij maakte daarbij onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire trends.
 • De fases van een primaire trend: Dow identificeerde drie fases in primaire trends, namelijk accumulatie, publieke deelneming en overtollige distributie.
 • Correlatie tussen indices: Dow geloofde dat een trend in de ene index niet kon worden bevestigd tenzij deze trend ook zichtbaar was in een andere index.
 • Het belang van volume: een trend moet ook worden bevestigd door een hoog handelsvolume.
 • Trends zijn geldig tot een omkering: als een trend is bevestigd, blijft deze geldig tot er een duidelijke omkering plaatsvindt.


Onthoud dat dit geen exacte wetenschap is, maar slechts een theorie die niet noodzakelijk vertaalt naar de praktijk. Toch zijn deze concepten van grote invloed geweest en veel handelaars en investeerders beschouwen ze als integrale onderdelen van hun methodologie.

Voor meer informatie, lees ons artikel De Dow-theorie in het kort.


Wat is de Elliot Wave-theorie?

De Elliot Wave-theorie (EWT) is een principe dat beschrijft hoe marktbewegingen de psychologie van marktdeelnemers volgen. Hoewel EWT in veel technische analysestrategieën wordt gebruikt, is het geen indicator of specifieke beleggingstechniek. Het is eerder een manier om de structuur van de markt te analyseren.

Een Elliot Wave-patroon kan meestal worden geïdentificeerd in een reeks van acht golven, die elk een zogenaamde Motive Wave of Corrective Wave vormen. De Elliot Wave bestaat uit vijf Motive Waves die de algemene trend volgen en drie Corrective Waves die in tegengestelde richting bewegen.


Een Elliot Wave-cyclus met Motive Waves in blauw en Corrective Waves in geel.


De patronen hebben ook een fractionele eigenschap, wat betekent dat je op een afzonderlijke golf kunt inzoomen en daarin weer een Elliot Wave-patroon kunt herkennen. Omgekeerd kun je ook uitzoomen en zien dat het patroon waar je naar kijkt eigenlijk één golf van een grotere Elliot Wave-cyclus is.

De meningen over de Elliot Wave-theorie zijn verdeeld. Volgens sommigen is de methodologie te subjectief, omdat beleggers op veel verschillende manieren golven kunnen identificeren, zonder de regels van de theorie te overtreden. Net als de Dow-theorie is de Elliot Wave-theorie niet waterdicht en moet deze niet als exacte wetenschap worden gezien. Dat gezegd hebbende, zijn er veel beleggers die EWT met succes hebben gecombineerd met andere hulpmiddelen voor technische analyse.

Lees ook ons artikel Een introductie van de Elliott Wave-theorie voor meer informatie over dit onderwerp.


Wat is de Wyckoff-methode?

De Wyckoff-methode is een uitgebreide handels- en investeringsstrategie en werd in de jaren 30 ontwikkeld door Charles Wyckoff. Zijn werk wordt in tal van financiële markten gezien als de hoeksteen van moderne technische analysetechnieken.

Wyckoff stelde drie fundamentele wetten voor: de wet van vraag en aanbod, de wet van oorzaak en gevolg en de wet van inspanning versus resultaat. Ook formuleerde hij de Composite Man-theorie, die veel gelijkenissen heeft met de ontleding van primaire trends van Charles Dow. Zijn werk op dit gebied is bijzonder waardevol voor iedereen die in cryptocurrencies handelt.

Praktisch gezien bestaat de Wyckoff-methode uit een vijfstappenplan voor handelaars. De methode kan als volgt worden uiteengezet:

 • De trend bepalen: wat is de trend nu en hoe ontwikkelt deze zich?
 • Sterke activa identificeren: bewegen deze mee met de markt of in tegengestelde richting? 
 • Activa met voldoende oorzaak bepalen: is er een goede reden om een positie te openen? Zijn de risico's de mogelijke opbrengsten waard?
 • De waarschijnlijkheid van de beweging beoordelen: wijzen indicatoren zoals Wyckoff's Buying and Selling Tests op een mogelijke beweging? Wat suggereren prijs en volume? Staat dit activum op het punt te bewegen?
 • Het tijdstip van instappen bepalen: hoe zien de activa er uit ten opzichte van de algemene markt? Wat is het beste moment om een positie te openen?

Dw Wyckoff-methode werd bijna een eeuw geleden geïntroduceerd, maar is nog altijd relevant. De rijkweidte van het onderzoek van Wyckoff was enorm en bovenstaande is dan ook niet meer dan een beknopt overzicht. We raden je aan om zijn werk in meer detail te lezen, omdat het onmisbare kennis over technische analyse bevat. Een goed beginpunt is ons artikel De Wyckoff-methode uitgelegd.


Wat is buy and hold?

De 'buy and hold' strategie impliceert, niet geheel verrassend, het aankopen en vasthouden van activa. Het is een passieve langetermijnstrategie, waarbij beleggers activa kopen en hun positie vasthouden ongeacht de marktomstandigheden. Een goed voorbeeld hiervan in cryptocurrency is het zogenaamde HODLen, wat typisch verwijst naar beleggers die hun cryptocurrencies liever lang vasthouden in plaats van actief handelen.

Dit kan een aantrekkelijke aanpak zijn voor iedereen die liever passief belegt, omdat prijsfluctuaties of winstbelasting op korte termijn niet uitmaken. Aan de andere kant heb je voor deze strategie ook geduld nodig, evenals de overtuiging dat de activa op lange termijn niet waardeloos zullen worden.

Als je meer wilt weten over hoe je deze strategie eenvoudig kunt toepassen op Bitcoin, lees dan ons artikel Dollar-Cost Averaging (DCA) uitgelegd.


Wat is indexinvesteren?

Indexinvesteren kan worden gezien als een vorm van buy and hold. Zoals de naam al aangeeft, probeert een belegger te profiteren van de prijsbewegingen van activa binnen een specifieke index. Dat kan door de activa afzonderlijk aan te kopen, maar ook door te investeren in een indexfonds.

Ook dit is een passieve strategie. Beleggers kunnen eenvoudig profiteren van diversificatie tussen meerdere activa, zonder de stress van actieve handel.


Wat is papieren handel?

Papieren handel heeft niet te maken met een bepaalde strategie, maar betekent simpelweg dat een belegger doet alsof er activa worden gekocht en verkocht. Zo kun je als beginnende (maar ook als ervaren) belegger je vaardigheden of strategieën testen zonder je geld op het spel te zetten.

Je kunt bijvoorbeeld denken dat je een goede strategie hebt bedacht voor het timen van dalingen van de Bitcoin-prijs en wilt proberen om hiervan te profiteren. Maar voordat je al je geld riskeert, zou je kunnen kiezen voor papieren handel. Dit kan zo simpel zijn als het opschrijven van de prijs op het moment dat je een shortpositie opent en sluit. Ook zou je een soort simulator kunnen gebruiken die de interface van populaire handelsplatformen nabootst.

Het grote voordeel van papieren handel is dat je strategieën kunt uitproberen zonder je geld te verliezen als er iets misgaat. Zo kun je zonder risico te lopen een idee krijgen van wat je strategie opgeleverd zou hebben. Natuurlijk moet je daarbij in je achterhoofd houden dat papieren handel je slechts een beperkt beeld geeft van de echte financiële markten. Het is moeilijk om de emoties die je voelt wanneer je geld op het spel staat, samen te vatten in een model. Papieren handel kan tevens een vertekend beeld geven van de kosten die horen bij beleggen, tenzij je hier specifiek rekening mee houdt.

Binance biedt een aantal opties voor papieren handel. Het Binance Futures Testnet bevat een volledige interface die je naar hartelust kunt uitproberen. Als je zelf bots of programma's schrijft voor het automatiseren van transacties, kun je die testen via de API van het Spot Exchange Testnet.

Hoofdstuk 4 - De basis van technische analyse


Inhoud


Wat is een long-positie?

Een long-positie (of simpelweg een long) houdt het kopen van activa in met de verwachting dat deze in waarde zullen stijgen. De term long-positie wordt vaak gebruikt in de context van derivatenproducten of Forex, maar is van toepassing op vrijwel elke activaklasse of markttype. Het aankopen van activa op de spotmarkt in de hoop dat de prijs zal stijgen, wordt ook gezien als een long-positie.

Long gaan in een financieel product is de meest voorkomende vorm van investeren, zeker voor beginners. Langetermijnstrategieën zoals buy and hold zijn gebaseerd op de aanname dat de onderliggende activa in waarde zullen stijgen. In die zin houdt buy and hold eigenlijk in dat er langdurig een long-positie wordt vastgehouden.

Long gaan betekent echter niet noodzakelijk dat je verwacht te profiteren van een opwaartse prijsbeweging. Neem bijvoorbeeld hefboomtokens. BTCDOWN is omgekeerd gecorreleerd aan de prijs van Bitcoin: gaat de prijs van Bitcoin omhoog, dan gaat de prijs van BTCDOWN omlaag. En als de prijs van Bitcoin daalt, dan gaat de prijs van BTCDOWN juist omhoog. In die zin houdt het openen van een long-positie in BTCDOWN in dat je speculeert op een daling van de Bitcoin-prijs.


Wat is shorting?

Een short-positie (kortgezegd een short) houdt het verkopen van activa in met de intentie om deze later tegen een lagere prijs weer te kopen. Shorting is gerelateerd aan handelen met marge, omdat dit met geleende activa kan worden gedaan. Als zodanig wordt dit veel gebruikt op de derivatenmarkt, maar ook op de spotmarkt kun je een short-positie openen. Hoe werkt het?

Short gaan op de spotmarkt is vrij eenvoudig. Stel dat je al Bitcoin in bezit hebt en verwacht dat de prijs zal dalen. Je verkoopt je BTC voor USD, omdat je van plan bent later weer te kopen tegen een lagere prijs. Je hebt nu in essentie een short-positie geopend in Bitcoin, omdat je voor bedrag X verkoopt en later voor een bedrag lager dan X weer wilt terugkopen. Makkelijk genoeg. Maar hoe kun je short gaan met geleend geld? Hieronder leggen we uit hoe dit werkt. 

Je leent activa waarvan je verwacht dat die in waarde zullen afnemen, bijvoorbeeld aandelen of cryptocurrencies. Vervolgens verkoop je die onmiddellijk. Als de prijs inderdaad omlaag gaat, koop je hetzelfde aantal activa dat je hebt geleend weer terug. Na afloop geef je de geleende activa (en een percentage rente) weer terug. Het verschil tussen de verkoopprijs en de terugkoopprijs is winst.

Hoe gaat shorting van Bitcoin met geleend geld in zijn werk? Laten we kijken naar een voorbeeld. We leggen het vereiste onderpand in en lenen 1 BTC, waarna we die onmiddellijk voor $10.000 verkopen. Stel dat de prijs daarna tot $8.000 daalt. We kopen 1 BTC en betalen onze schuld van 1 BTC, plus een beetje rente, terug. Omdat we in eerste instantie Bitcoin verkochten voor $10.000 en daarna voor $8.000 weer terugkochten, is onze winst in totaal $2.000 (min de rente en transactiekosten).


Wat is het orderboek?

Het orderboek is de verzameling van de momenteel openstaande orders voor een activum, georganiseerd op prijs. Als je een order verstuurt die niet onmiddellijk kan worden afgewikkeld, wordt deze toegevoegd aan het orderboek. De order blijft in het orderboek staan tot deze is gevuld of wordt geannuleerd.

Orderboeken verschillen voor elk platform, maar bevatten over het algemeen altijd informatie over het aantal orders op specifieke prijsniveaus.

Op handelsplatformen voor crypto en online beleggen, worden de orders in het orderboek afgewikkeld door een systeem dat de matching engine heet. Dit systeem zorgt ervoor dat transacties kunnen worden uitgevoerd: zie het als het brein van een exchange. Samen met het orderboek vormt de matching engine de kern van elektronische handelsplatformen.


Wat is de diepte van het orderboek?

De diepte van het orderboek (of de diepte van de markt) is een visualisatie van de momenteel open orders in het orderboek. Vaak worden de kooporders aan de ene kant en de verkooporders aan de andere kant cumulatief in een grafiek weergegeven.


Diepte van het BTC/USDT-orderboek op Binance.


Meer in het algemeen kan de diepte van het orderboek ook verwijzen naar de mate van liquiditeit die het orderboek kan absorberen. Hoe 'dieper' de markt is, hoe meer liquiditeit er in het orderboek staat. In die zin kan een markt met meer liquiditeit grotere orders gemakkelijker absorberen, zonder dat dit een significant effect heeft op de prijs; in een illiquide markt kunnen grote orders de prijs aanzienlijk beïnvloeden.


Wat is een market order?

Een market order is een opdracht om te kopen of te verkopen tegen de beste beschikbare marktprijs. Het is in feite de snelste manier om een positie te openen of te sluiten.

Wanneer je een market order instelt, zeg je eigenlijk het volgende: "ik wil deze order uitvoeren tegen de beste prijs die ik kan krijgen".

Je market worder wordt gevuld vanuit het orderboek tot deze helemaal is afgewikkeld. Dit is waarom grote handelaars (zogenaamde whales) de prijs aanzienlijk kunnen beïnvloeden als ze market orders gebruiken. Een grote market order kan effectief namelijk liquiditeit uit het orderboek halen. Hoe werkt dit? We leggen het hieronder uit aan de hand van slippage.

Wil je meer weten over market orders? Lees dan ons artikel Wat is een market order?


Wat is slippage?

Bij market orders moet je rekening houden met slippage. Wanneer we zeggen dat market orders tegen de beste beschikbare prijs worden uitgevoerd, betekent dit dat er openstaande orders uit het orderboek worden afgehandeld tot de market order is gevuld. 

Maar wat als er niet genoeg liquiditeit is in de buurt van de gewenste prijs om een grote market order te vullen? Er kan een groot verschil zijn tussen de prijs die je verwacht te betalen en de prijs waarop je order wordt gevuld. Dit verschil wordt slippage genoemd.

Stel dat je een long-positie in een altcoin wilt openen ter waarde van 10 BTC. Deze altcoin heeft echter een relatief kleine marktkapitalisatie en wordt verhandeld op een markt met weinig liquiditeit. Als je een market order gebruikt, blijft deze orders uit het orderboek trekken tot de hele order van 10 BTC is gevuld. Op een liquide markt zou je order van 10 BTC weinig effect hebben op de marktprijs. Maar omdat er in dit geval weinig liquiditeit is, kunnen er mogelijk niet genoeg verkooporders in het orderboek staan binnen het huidige prijsbereik. 

Tegen de tijd dat je order van 10 BTC is gevuld, kun je erachter komen dat de gemiddelde prijs die je hebt betaald veel hoger was dan verwacht. Met andere woorden, het gebrek aan kopers leidde ertoe dat je market order omhoog is gekropen door het orderboek en tegen een veel hogere prijs werd afgewikkeld.

Wees je bewust van slippage als je handelt in altcoins, want niet elk handelspaar heeft genoeg liquiditeit om je market orders te vullen.


Wat is een limit order?

Een limit order is een opdracht om te kopen of te verkopen tegen een specifieke prijs of beter. Deze prijs wordt de limietprijs genoemd. Limit-kooporders worden uitgevoerd tegen de limietprijs of lager, terwijl limit-verkooporders worden afgewikkeld tegen de limitprijs of hoger.

Wanneer je een limit order instelt, zeg je eigenlijk het volgende: "ik wil deze order uitvoeren tegen deze specifieke prijs of beter, maar nooit tegen een slechtere prijs".

Door een limit order te gebruiken, heb je meer controle over het instappunt en uitstappunt voor een bepaalde markt. Je garandeert dat je order nooit tegen een slechtere prijs dan je gewenste prijs zal worden uitgevoerd. Natuurlijk heeft dit ook een keerzijde: de markt bereikt wellicht nooit je limietprijs, waardoor je order niet wordt gevuld. Vaak leidt dit tot het mislopen van potentiële handelskansen.

Of je beter een limit order of market order kunt gebruiken, is geheel afhankelijk van je eigen strategie. Sommige handelaars gebruiken enkel market orders, terwijl anderen zowel market als limit order gebruiken afhankelijk van de marktomstandigheden. Belangrijk is dat je begrijpt hoe deze orders werken, zodat je zelf kunt bepalen welke ordervorm het beste bij je past.

Wil je meer weten over limit orders? Lees dan ons artikel Wat is een limit order?


Wat is een stop-loss order?

Nu we weten wat market orders en limit orders zijn, is het tijd om het over stop-loss orders te hebben. Een stop-loss order is een vorm van een limit of market order die enkel wordt geactiveerd wanneer een bepaalde prijs is bereikt. Deze prijs wordt de stopprijs genoemd.

Het doel van een stop-loss order is vooral om verliezen te beperken. Elke transactie moet een vervalpunt hebben, een prijs die je vooraf moet bepalen. Dit is de prijs waarop je zegt dat de gedachte achter je transactie onjuist was en je de positie sluit om verdere verliezen te voorkomen. Het vervalpunt is normaliter dus de prijs waarop je een stop-loss zet.

Hoe werkt een stop-loss order? Zoals we eerder al zeiden, kan een stop-loss zowel een limit order als een market order zijn. Deze worden ook wel stop-limit orders en stop-market orders genoemd. De belangrijkste eigenschap van een stop-loss order is dat deze alleen wordt geactiveerd wanneer een bepaalde prijs wordt bereikt (de stopprijs). Wanneer de stopprijs wordt bereikt, wordt er een market order of limit order geactiveerd. De stopprijs is in feite de trigger voor je market order of limit order.

Je moet echter rekening houden met het volgende. We weten dat limit orders alleen tegen de limietprijs of beter worden afgehandeld, maar nooit tegen een slechtere prijs. Als je een stop-loss order specificeert als een stop-limit order en de markt in elkaar klapt, kan deze in één keer ver weg bewegen van je limietprijs, waardoor je order niet wordt gevuld. Met andere woorden, de stopprijs activeert je stop-limit order, maar de limit order wordt niet gevuld als gevolg van de grote prijsdaling. Stop-market orders worden daarom als veiliger gezien dan stop-limit orders. Stop-market orders zorgen ervoor dat je positie gegarandeerd wordt gesloten als je vervalpunt wordt bereikt, zelfs in buitengewone marktomstandigheden.

Wil je meer weten over stop-loss orders? Lees dan ons artikel Wat is een stop-limit order?Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!
Wat zijn makers en takers?

Je wordt een maker wanneer je een order plaatst die niet onmiddellijk wordt gevuld, maar eerst wordt toegevoegd aan het orderboek. Omdat je order liquiditeit toevoegt aan het orderboek, ben je een 'maker' van liquiditeit.

Limit orders worden meestal uitgevoerd als maker orders, maar niet in elke situatie. Stel bijvoorbeeld dat je een limit buy order plaatst met een limietprijs die veel hoger ligt dan de huidige marktprijs. Omdat je aangeeft dat je order alleen kan worden uitgevoerd tegen de limietprijs of beter, wordt je order afgewikkeld tegen de marktprijs (omdat deze lager is dan je limietprijs).

Je wordt een taker als je een order plaatst die onmiddellijk wordt uitgevoerd. Je order wordt niet eerst toegevoegd aan het orderboek, maar wordt onmiddellijk afgehandeld tegen bestaande orders in het orderboek. Omdat je liquiditeit uit het orderboek haalt, ben je een taker. Market orders zijn altijd taker orders, omdat je order wordt vereffend tegen de beste beschikbare marktprijs.

Sommige handelsplatformen rekenen verschillende kosten om handelaars aan te moedigen om liquiditeit te creëren. Het is ten slotte in hun eigen belang om veel volume af te handelen op hun platform, omdat bestaande liquiditeit meer liquiditeit aantrekt. In dergelijke systemen betalen makers vaak lagere vergoedingen dan takers, omdat enkel de makers zorgen voor extra liquiditeit op het platform. In sommige situaties kunnen makers zelfs een bonus krijgen. Op deze pagina zie je welke kosten Binance in rekening brengt voor transacties.

Als je hier meer over wilt weten, lees dan ons artikel Wat zijn makers en takers?


Wat is de bid-ask spread?

De bid-ask spread is het verschil tussen de hoogste kooporder (bid) en de laagste verkooporder (ask) op een bepaalde markt. In feite gaat het om het verschil tussen de hoogste prijs waartegen een verkoper bereid is om te verkopen, en de laagste prijs waartegen een koper bereid is om te kopen.
De bid-ask spread is een manier om de liquiditeit van een markt te meten, waarbij geldt dat hoe kleiner de bid-ask spread is, hoe meer liquide de markt is. De bid-ask spread kan ook worden beschouwd als een maatstaaf voor vraag en aanbod van een bepaald activum. In deze context wordt het aanbod vertegenwoordigd door de ask-kant en de vraag door de bid-kant.

Plaats je een market buy order, dan wordt deze gevuld tegen de laagst beschikbare vraagprijs. Omgekeerd geldt dat als je een market sell order plaatst, deze wordt afgewikkeld tegen de hoogst beschikbare biedprijs.


Wat is een candlestick-grafiek?

Een candlestick-grafiek is een grafische weergave van de prijs van een activum gedurende een bepaalde periode. De grafiek bestaat uit zogenaamde candlesticks die elk hetzelfde tijdsinterval vertegenwoordigen. In een uurgrafiek geeft iedere candlestick een interval van één uur weer, in een dagelijkse grafiek een interval van 24 uur, enzovoort.

Dagelijkse grafiek van Bitcoin. Elke candlestick vertegenwoordigt één handelsdag.


Een candlestick bestaat uit vier punten: de Open, High, Low en Close (ook wel de OHLC-waarden genoemd). De Open en Close zijn de eerste en laatste geregistreerde prijzen voor het gegeven interval, terwijl de Low en High respectievelijk de laagst en hoogst genoteerde prijs tijdens het interval zijn.

Candlestick-grafieken zijn een van de belangrijkste hulpmiddelen voor het analyseren van financiële gegevens. Candlesticks zijn in de zeventiende eeuw bedacht in Japan en begin twintigste eeuw verder verfijnd door pioniers zoals Charles Dow.
De analyse van candlestick-grafieken is een van de meest populaire manieren voor het analyseren van de Bitcoin-markt middels technische analyse. Wil je meer weten over hoe je candlestick-grafieken moet interpreteren? Lees dan ons artikel Een beginnershandleiding voor candlestick-grafieken.


Wat is een candlestick-grafiekpatroon?

Technische analyse is grotendeels gebaseerd op de aanname dat eerdere prijsbewegingen kunnen duiden op toekomstige prijsacties. Wat is het nut van candlestick-grafieken in deze context? Het idee is dat je patronen in de candlestick-grafiek identificeert en op basis hiervan een handelsstrategie opstelt.

Candlestick-grafieken helpen handelaars om de marktstructuur te analyseren en te bepalen of we ons in een bull- of bear-markt bevinden. Ook kunnen ze worden gebruikt om interessante gebieden in een grafiek te identificeren, zoals steun- of weerstandsniveaus of mogelijke keerpunten. Op deze punten in de grafiek is het transactievolume meestal hoger.
Candlestick-patronen zijn ook een geweldige manier om risico te beheren, omdat ze gedefinieerde en gestructureerde handelsstrategieën mogelijk maken. Hoe werkt dit? Aan de hand van candlestick-patronen kunnen duidelijke prijsdoelen en vervalpunten worden gedefinieerd. Hierdoor kunnen handelaars zeer nauwkeurige en gecontroleerde strategieën opstellen. Candlestick-patronen worden dan ook veel gebruikt door handelaars op de Forex- en cryptocurrency-markten.
Enkele van de meest voorkomende candlestick-patronen zijn vlagpatronen, driehoeken, wiggen, hamers, sterren en Doji-formaties. Als je hier meer over wilt lezen, kunnen we je onze artikelen Twaalf populaire candlestick-patronen voor technische analyse en Een beginnershandleiding voor klassieke grafiekpatronen aanbevelen.


Wat is een trendlijn?

Trendlijnen worden veel gebruikt door handelaars en technische analisten en zijn lijnen die bepaalde datapunten in een grafiek met elkaar verbinden. Vaak gaat het daarbij om de prijs, maar dat is niet altijd het geval: sommige handelaars tekenen trendlijnen in op technische indicatoren en oscillatoren.

Het idee achter het intekenen van trendlijnen is om bepaalde aspecten van de prijsbeweging te visualiseren. Op die manier kunnen handelaars de algemene trend en marktstructuur identificeren.


De prijs van Bitcoin raakt meerdere keren een trendlijn, wat duidt op een uptrend.


Sommige handelaars gebruiken trendlijnen alleen om beter inzicht te krijgen in de marktstructuur; anderen gebruiken de interactie van trendlijnen met de prijs juist weer om hun handelsstrategieën op te baseren.

Trendlijnen kunnen in vrijwel elke grafiek worden ingetekend. Net als bij elk ander instrument voor marktanalyse, geldt ook hier echter dat trendlijnen in grafieken met een langer tijdsinterval betrouwbaarder zijn dan trendlijnen in grafieken van korte tijdsintervallen.

Wat je ook niet moet vergeten is de sterkte van een trendlijn. De klassieke definitie van een trendlijn zegt deze pas geldig is als de prijs minstens twee of drie keer wordt geraakt. Het is inderdaad zo dat hoe vaker een prijs de trendlijn heeft geraakt (getest), hoe betrouwbaarder deze is.
Als je meer wilt leren over het intekenen van trendlijnen, lees dan ons artikel Trendlijnen uitgelegd.


Wat zijn steunen en weerstanden?

Steunen en weerstanden zijn enkele van de meest fundamentele concepten op het gebied van handel en technische analyse.
Een steun is een niveau waarop de prijs een 'vloer' tegenkomt. Met andere woorden, een steunniveau is een gebied met aanzienijk veel vraag omdat daar kopers actief zijn die de prijs omhoog drijven.
Een weerstand is een niveau waarop de prijs een 'plafond' tegenkomt. Met andere woorden, een weerstandsniveau is een gebied met aanzienlijk veel aanbod omdat daar verkopers actief zijn die de prijs omlaag drukken.


Het steunniveau (rood) wordt getest en doorbroken, waarna het in een weerstand verandert.


Nu weet je dat steun- en weerstandsniveaus gebieden zijn waar er sprake is van respectievelijk meer vraag en aanbod. Er kunnen echter nog vele andere factoren meespelen bij het bepalen van steunen en weerstanden.

Technische indicatoren zoals trendlijnen, voortschrijdende gemiddeldes, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds en Fibonacci Retracements kunnen evengoed duiden op mogelijke steun- en weerstandsniveaus. Zelfs bepaalde aspecten van de menselijke psychologie spelen een rol. Handelaars en investeerders kunnen steunen en weerstanden dan ook op veel verschillende manieren opnemen in hun individuele handelsstrategie.
Als je meer wilt lezen over het intekenen van steun- en weerstandsniveaus in een grafiek, lees dan ons artikel De basis van steun- en weerstandsniveaus uitgelegd.

Hoofdstuk 5 - Indicatoren in technische analyse


Inhoud


Wat is een indicator in technische analyse?

Technische indicatoren worden gebruikt voor het berekenen van statistieken voor financiële instrumenten. Deze berekening kan zijn gebaseerd op prijs, volume, blockchain-gegevens, open rente, sociale statistieken of zelfs een andere indicator.
Zoals we eerder hebben besproken, baseren technische analisten hun methoden op aanname dat historische prijspatronen toekomstige prijsbewegingen kunnen voorspellen. Als zodanig kunnen handelaars die technische analyse gebruiken, meerdere technische indicatoren inzetten om mogelijke instappunten en uitstappunten te bepalen in een grafiek.
Technische indicatoren kunnen door meerdere methoden worden gecategoriseerd. Zo kunnen ze duiden op een toekomstige trend (zogenaamde leading-indicatoren), een reeds gaande trend bevestigen (lagging-indicatoren) of inzicht bieden in real-time gebeurtenissen (coincident-indicatoren).
Andere categoriseringen kunnen duiden op hoe deze indicatoren informatie weergeven. Het gaat dan voornamelijk om overlay-indicatoren die bepaalde prijsgegevens tonen, en oscillatoren die tussen een minimale en maximale waarde bewegen. 
Ook zijn er vormen van indicatoren die specifieke aspecten van de markt benadrukken, zoals momentumindicatoren. Zoals de naam al suggereert zijn deze indicatoren bedoeld voor het meten en weergeven van marktmomentum.

Wat is de beste indicator in technische analyse? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Handelaars kunnen veel verschillende technische indicatoren gebruiken, afhankelijk van hun eigen handelsstrategie. Om die keuze te kunnen maken, moeten ze echter wel weten wat de verschillende indicatoren betekenen. In dit hoofdstuk bespreken we ze daarom in meer detail.


Leading- vs. lagging-indicatoren

Zoals we eerder al besproken, hebben de verschillende indicatoren elk unieke eigenschappen waardoor ze geschikt zijn voor specifieke doeleinden. Leading-indicatoren duiden op toekomstige gebeurtenissen; lagging-indicatoren worden gebruikt om gebeurtenissen te bevestigen die nu gaande zijn of in het verleden hebben plaatsgevonden. Wanneer gebruik je welke indicator?

Leading-indicatoren zijn doorgaans nuttig voor analyses op korte en middellange termijn. Deze indicatoren worden gebruikt wanneer analisten een bepaalde trend verwachten en op zoek zijn naar statistische informatie om hun hypothese te bevestigen. Zeker op economisch gebied kunnen leading-indicatoren nuttig bij het voorspellen van periodes van recessie

Op het gebied van handel en technische analyse kunnen leading-indicatoren eveneens worden gebruikt voor het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen. Geen enkele indicator kan dit echter met absolute zekerheid doen. Neem deze informatie dus altijd met een korreltje zout.

Lagging-indicatoren worden gebruikt om gebeurtenissen en trends te bevestigen die in het verleden plaatsvonden of nu bezig zijn. Dit lijkt misschien overbodig, maar kan erg nuttig zijn. Lagging-indicatoren kunnen bepaalde aspecten van de markt benadrukken die anders verborgen zouden blijven. Deze indicatoren worden daarom vooral gebruikt voor het analyseren van grafieken die betrekking hebben op langere tijdsperiodes.

Wil je hier meer over weten? Lees dan ons artikel Leading- en lagging-indicatoren uitgelegd.


Wat is een momentumindicator?

Momentumindicatoren hebben tot doel om het marktmomentum te meten en weer te geven. Wat is marktmomentum? Simpel gezegd gaat het om de snelheid waarmee prijzen veranderen. Momentumindicatoren proberen het tempo van prijsstijgingen en -dalingen meten. Vaak worden ze daarom gebruikt voor kortetermijnanalyses, waarbij handelaars proberen te profiteren van hoge volatiliteit.

Het doel van momentumhandelaars is om posities te openen als het momentum hoog is en te sluiten als het momentum verdwijnt. Als de volatiliteit laag is, beweegt de prijs vaak binnen een kleine bandbreedte. Toenemende spanning zorgt uiteindelijk vaak voor een impulsieve prijsbeweging die de eerdere bandbreedte doorbreekt. Dit is precies waar momenthandelaars op hopen.

Nadat de beweging is afgezwakt en de handelaars hun positie hebben gesloten, gaan ze door naar andere activa met hoog momentum en proberen ze deze strategie weer te herhalen. Momentumindicatoren worden dan ook veel gebruikt door daghandelaars, scalpers en kortetermijnhandelaars die op zoek zijn naar snelle handelskansen.


Wat is het handelsvolume?

Het handelsvolume is een van de belangrijkste indicatoren. Het toont het aantal afzonderlijke eenheden van een activum dat in een bepaald interval is verhandeld. In feite is het een weergave van de activa die tijdens de gespecificeerde periode van eigenaar zijn veranderd.
Volgens sommigen is het handelsvolume de belangrijkste technische indicator. Volume gaat voor de prijs, wordt er wel eens gezegd. Het suggereert dat een groot handelsvolume belangrijker kan zijn dan een grote prijsbeweging, ongeacht de richting van de trend.
Door te kijken naar het handelsvolume, kan de sterkte van de onderliggende trend worden bepaald. Als hoge volatiliteit gepaard gaat met hoge handelsvolumes, kan dat worden gezien als een bevestiging van de prijsbeweging. Dit is logisch, aangezien hoge handelsactiviteit gelijk moet staan aan hoog volume: er zijn veel handelaars en investeerders actief op dat specifieke prijsniveau. Als volatiliteit niet gepaard gaat met hoog volume, kan de onderliggende trend als zwak worden beschouwd.
Prijsniveaus met historisch hoge volumes kunnen ook een goed instappunt of uitstappunt zijn voor beleggers. Omdat de geschiedenis zich vaak herhaalt, is het waarschijnlijker dat er op deze prijsniveaus sprake zal zijn van hogere volumes. Idealiter is er bij steun- en weerstandsniveaus ook sprake van een toename van het volume, waardoor de sterkte van de steun of weerstand kan worden bevestigd.


Wat is de Relative Strength Index (RSI)?

De Relative Strength Index (RSI, relatieve sterkte-index) is een indicator die aangeeft of een activum overgekocht of oververkocht is. De RSI is een momentumoscillator die laat zien wat het tempo van de prijsveranderingen is. Deze oscillator varieert tussen 0 tot 100 en wordt meestal ingetekend in een lijngrafiek.


De RSI-indicator toegepast op een Bitcoin-grafiek.


Wat is de gedachte achter het meten van marktmomentum? Stel dat het momentum toeneemt terwijl de prijs stijgt, dan duidt dit op een krachtige uptrend. Omgekeerd: als het momentum afneemt tijdens een uptrend, dan kan de trend als zwak worden beschouwd. In dat geval is een omkering wellicht aanstaande.

De traditionele interpretatie van de RSI is als volgt. Wanneer de RSI lager is dan 30, kan het activum worden beschouwd als oververkocht. Is de RSI daarentegen hoger dan 70, dan kan het activum worden gezien als overgekocht.

De RSI moet altijd met enige scepsis worden bekeken. Tijdens buitengewone marktomstandigheden kan de RSI bijvoorbeeld extreme waarden bereiken, ook als een trend nog even aan zal houden.
De RSI is een van de gemakkelijkst te begrijpen technische indicatoren en is daarom bij uitstek geschikt voor beginnende handelaars. Als je meer over de RSI wilt weten, lees dan ons artikel Wat is de RSI-indicator?


Wat is een Moving Average (MA)?

Moving averages (voortschrijdende gemiddeldes) strijken prijsacties glad en maken het gemakkelijker om markttrends te identificeren. Omdat ze zijn gebaseerd op eerdere prijsgegevens, hebben voortschrijdende gemiddeldes geen voorspellende waarde. Het zijn dan ook lagging-indicatoren.
Er zijn verschillende types van voortschrijdende gemiddeldes. De twee meest voorkomende zijn het simpel voortschrijdend gemiddelde (SMA, simple moving average) en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA, exponential moving average). Wat is het verschil? 
Een simpel voortschrijdend gemiddelde is niets meer dan de gemiddelde prijs van n voorgaande periodes. Het 10-daagse SMA neemt bijvoorbeeld de gemiddelde prijs van de laatste tien dagen en plot de resultaten in een grafiek.


Het 200-weekse voortschrijdend gemiddelde op basis van de prijs van Bitcoin.


Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde is iets ingewikkelder. Het gebruikt een andere formule, die meer nadruk legt op recente prijsgegevens. Het EMA reageert daardoor sneller op recente prijsacties, terwijl het SMA meer tijd nodig heeft om deze te reflecteren.

Zoals we eerder al aangaven, zijn voortschrijdend gemiddeldes terugkijkende of lagging-indicatoren. Hoe langer het interval van de grafiek is, hoe groter deze 'lag' of vertraging is. Een 200-daags voortschrijdend gemiddelde reageert daardoor pas veel later op prijsbewegingen dan bijvoorbeeld een 100-daags voortschrijdend gemiddelde.

Voortschrijdend gemiddeldes kunnen je helpen om markttrends gemakkelijk te identificeren. Als je hier meer over wilt weten, lees dan ons artikel Moving Averages uitgelegd.


Wat is de Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

De MACD is een oscillator die twee voortschrijdend gemiddeldes gebruikt om het momentum van een markt weer te geven. Omdat er prijsacties worden gevolgd die in het verleden hebben plaatsgevonden, is de MACD een terugkijkende of lagging-indicator.

De MACD bestaat uit twee lijnen: de MACD-lijn en de signaallijn. Hoe bereken je die? De MACD-lijn teken je meestal door het 26-daagse EMA af te trekken van het 12-daagse EMA. Niet heel ingewikkeld. Vervolgens plot je het 9-daagse EMA van de MACD-lijn, de signaallijn. Veel grafiekprogramma's tonen eveneens een histogram dat de afstand tussen de MACD-lijn en de signaallijn weergeeft.


De MACD-indicator toegepast op een Bitcoin-grafiek.


Handelaars kunnen de MACD gebruiken door te kijken naar de relatie tussen de MACD-lijn en de signaallijn. Een kruising tussen de twee lijnen is vaak een indicatie van het marktmomentum. Als de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, kan dit worden geïnterpreteerd als een bullish signaal. Als de MACD-lijn echter onder de signaallijn kruist, kan dit worden beschouwd als een bearish signaal.
De MACD is een van de populairste technische indicatoren voor het meten van marktmomentum. Als je meer over de MACD wilt weten, lees dan ons artikel De MACD-indicator uitgelegd.Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Wat is Fibonacci Retracement?

De Fibonacci Retracement (of Fib Retracement) is een populaire indicator gebaseerd op een reeks getallen die de rij van Fibonacci worden genoemd. Deze getallen werden in de dertiende eeuw ontdekt door de Italiaanse wiskundige Leonardo Fibonacci. 
De Fibonacci-reeks maakt tegenwoordig deel uit van veel verschillende indicatoren voor technische analyse. Hierbij worden percentages gebruikt die zijn afgeleid van de rij van Fibonacci. Deze percentages worden vervolgens op een grafiek geplot en kunnen door handelaars worden gebruikt om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren.  

Deze Fibonacci-percentages zijn:

 • 0%
 • 23,6%
 • 38,2%
 • 61,8%
 • 78,6%
 • 100%

Hoewel 50% technisch gezien geen Fibonacci-percentage is, wordt het door veel handelaars wel gebruikt voor deze indicator. Ook kunnen Fibonacci-percentages buiten het bereik van 0 tot 100% worden gebruikt. Enkele veelvoorkomende percentages zijn 161,8%, 261,8% en 423,6%.


Fibonacci-niveaus in een Bitcoin-grafiek.


Hoe kunnen handelaars de Fibonacci Retracement toepassen? Het idee achter het plotten van percentages op een grafiek is om interessegebieden te bepalen. Handelaars kiezen meestal twee belangrijke prijspunten op een grafiek en zetten de 0- en 100-waarde van de Fib Retracement vast op deze punten. Het bereik buiten deze punten kan duiden op mogelijke instappunten en uitstappunten en helpen bij het bepalen van waar een stop-loss geplaatst kan worden.
De Fibonacci Retracement is een veelzijdige indicator die in veel verschillende handelsstrategieën kan worden gebruikt. Als je hier meer over wilt weten, lees dan vooral ons artikel Een gids voor het beheersen van Fibonacci Retracement.


Wat is de Stochastic RSI (StochRSI)?

De Stochastic RSI of StochRSI is een afgeleide van de RSI. Net als de RSI is het doel van deze indicator om te bepalen of een activum overgekocht of oververkocht is. In tegenstelling tot de RSI wordt de StochRSI echter niet gegenereerd op basis van prijsdata, maar op basis van RSI-waarden. In de meeste grafiekinstrumenten valt de waarde van de StochRSI tussen 0 en 1 (of 0 en 100).

De StochRSI is vaak het nuttigst als deze in de buurt komt van de boven- of onderkant van het bereik. Door de hogere snelheid en gevoeligheid van deze indicator, kunnen er echter veel verkeerde signalen worden geproduceerd die niet altijd even gemakkelijk te interpreteren zijn.

De traditionele interpretatie van de StochRSI lijkt enigszins op die van de RSI. Als de indicator boven 0,8 komt, kan een activum worden gezien als overgekocht; onder 0,2 kan het activum worden beschouwd als oververkocht. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit geen directe signalen zijn voor het openen of sluiten van een positie. Hoewel de informatie zeker nuttig kan zijn, is deze niet volledig. De meeste instrumenten voor technische analyse kunnen daarom het beste worden gebruikt met andere technieken voor marktanalyse.
Wil je meer weten over de StochRSI? Lees dan ons artikel Stochastic RSI uitgelegd.


Wat zijn Bollinger Bands (BB)?

De Bollinger Bands, vernoemd naar John Bollinger, meten de volatiliteit van de markt en worden vaak gebruikt om te bepalen of activa overgekocht of oververkocht zijn. Deze indicator bestaat uit drie lijnen (of bands): een SMA (voortschrijdend gemiddelde, de middelste band), een bovenste en een onderste band. Deze bands worden vervolgens op een grafiek geplot in combinatie met de prijsactie. Het idee is dat toenemende of afnemende volatiliteit op de markt de afstand tussen deze banden eveneens doet toenemen of afnemen.


Bollinger Bands in een Bitcoin-grafiek.


Laten we eens kijken naar de algemene interpretatie van Bollinger Bands. Hoe dichter de prijs zich bij de bovenste band bevindt, hoe waarschijnlijker het is dat een activum is overgekocht. Het omgekeerde is ook waar: hoe dichter de prijs zich bij de onderste band bevindt, hoe waarschijnlijker het is dat een activum is oververkocht.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de prijs over het algemeen binnen het bereik van de banden blijft, maar van tijd tot tijd naar boven of naar beneden kan uitbreken. Is dit een signaal om onmiddellijk te kopen of te verkopen? Nee. Het betekent enkel dat de markt weg beweegt van de middelste SMA-band en er sprake is van buitengewone omstandigheden.

Handelaars kunnen Bollinger Bands ook gebruiken om een zogenaamde squeeze te voorspellen, wat ook wel een Bollinger Bands Squeeze wordt genoemd. Dit houdt een periode van lage volatiliteit in, waarbij de bands zich dicht bij elkaar bevinden en de prijs in een klein bereik wordt 'geknepen' (de squeeze). Doordat de 'druk' in dat kleine bereik toeneemt, zal het uiteindelijk worden doorbroken en begint er een periode van toenemende volatiliteit. Omdat de markt omhoog en omlaag kan bewegen, wordt de squeeze-strategie beschouwd als een neutrale strategie (noch bearish, noch bullish). Het is daarom raadzaam om deze strategie te combineren met andere instrumenten, bijvoorbeeld steunen en weerstanden.
Wil je meer leren over hoe je Bollinger Bands kunt toepassen? Lees dan ons artikel Bollinger Bands uitgelegd.


Wat is de Volume-Weighted Average Price (VWAP)?

Zoals we eerder hebben besproken, zijn veel handelaars van mening dat het handelsvolume de belangrijkste indicator is. Maar welke indicatoren maken specifiek gebruik van deze informatie?
De Volume-Weighted Average Price (VWAP, volumegewogen gemiddelde prijs) combineert de kracht van volumes met prijsacties. Dit wordt gedaan door de gemiddelde prijs van een activum in een bepaalde periode te wegen met het volume. De VWAP biedt daardoor meer informatie dan simpelweg de gemiddelde prijs, omdat er rekening wordt gehouden met op welke prijsniveaus de handelsvolumes het hoogst waren.
Hoe gebruiken handelaars de VWAP? Vaak wordt dit instrument gebruikt als een benchmark voor de vooruitzichten op de markt. Als de markt zich boven de VWAP-lijn bevindt, kan dit worden beschouwd als een bullish signaal. Omgekeerd geldt ook dat als de markt onder de VWAP-lijn beweegt, dit als een bearish signaal kan worden geïnterpreteerd. Zie je hoe dit lijkt op de interpretatie van voortschrijdende gemiddeldes? De VWAP kan hier inderdaad mee worden vergeleken, althans op de manier waarop deze indicator wordt toegepast. Zoals we hebben gezien is het grote verschil dat de VWAP ook rekening houdt met het handelsvolume.
Ook kan de VWAP worden gebruikt op gebieden van hogere liquiditeit te identificeren. Veel handelaars zien het punt waarop de prijs boven of onder de VWAP-lijn uitkomt als een handelssignaal. Voor het daadwerkelijk bepalen van een in- of uitstapmoment, worden echter ook andere indicatoren gebruikt.
Wil je meer weten over hoe je de VWAP kunt gebruiken? Lees dan ons artikel Volume-Weighted Average Price (VWAP) uitgelegd.


Wat is de Parabolic SAR?

De Parabolic SAR wordt gebruikt om de richting van een trend en mogelijke omkeringen te bepalen. SAR staat hierbij voor Stop and Reverse en verwijst naar het punt waarop een long-positie moet worden gesloten en een short-positie moet worden geopend, of vice versa.

De Parabolic SAR wordt in een grafiek weergegeven als een reeks stippen boven of onder de prijs. Over het algemeen geldt dat als de stippen onder de prijs staan, de prijs zich in een uptrend bevindt. Andersom geldt dat als de stippen boven de prijs staan, er sprake is van een downtrend. Een omkering vindt plaats als de stippen aan de 'andere kant' van de prijs worden ingetekend.


De Parabolic SAR in een Bitcoin-grafiek.


De Parabolic SAR kan inzicht geven in de richting van de markttrend of het identificeren van punten waarop de richting van de trend omkeert. Sommige handelaars gebruiken de Parabolic SAR als de basis van hun trailing stop-loss. Deze speciale ordervorm beweegt mee met de markt en stelt investeerders in staat om hun winsten veilig te stellen tijdens sterke uptrends.
De Parabolic SAR werkt het beste als er sprake is van duidelijke trends. Tijdens periodes van consolidatie kunnen er veel verkeerde signalen worden gegenereerd die duiden op mogelijke omkeringen. Wil je meer weten over hoe je de Parabolic SAR kunt gebruiken? Lees dan ons artikel Een korte handleiding voor de Parabolic SAR-indicator.


Wat is de Ichimoku Cloud?

De Ichimoku Cloud is een TA-indicator die veel verschillende indicatoren in één grafiek combineert. Van de indicatoren die we in dit artikel hebben besproken, is de Ichimoku Cloud ongetwijfeld de ingewikkeldste. Op het eerste gezicht lijkt het bijna onmogelijk om de formules en werkingsmechanismen ervan te begrijpen, maar in de praktijk is de Ichimoku Cloud een stuk toegankelijker. Veel handelaars gebruiken deze indicator dan ook omdat er veel verschillende, duidelijk gedefinieerde signalen door worden geproduceerd. 
Zoals gezegd is de Ichimoku Cloud niet zomaar een indicator, maar juist een verzamelijk van indicatoren die inzicht geeft in het marktmomentum, de steun- en weerstandsniveaus en de richting van de trend. Dit wordt gedaan door vijf gemiddelden te berekenen en deze te plotten in een grafiek. Van deze gemiddelden wordt vervolgens een 'wolk' (de cloud) gemaakt, waarmee mogelijke steun- en weerstandsniveaus voorspeld kunnen worden.

Hoewel gemiddelden een belangrijke rol spelen, is de cloud zelf het belangrijkste element van de indicator. Als de prijs zich boven de cloud bevindt, duidt dit namelijk op een uptrend; andersom geldt ook dat als de prijs zich onder de cloud bevindt, er sprake is van een downtrend.


De Ichimoku Cloud in een Bitcoin-grafiek, die eerst als steun en daarna als weerstand fungeert.


De Ichimoku Cloud kan ook andere handelssignalen versterken.

Hoewel niet eenvoudig om onder de knie te krijgen, kan de Ichimoku Cloud geweldige resultaten opleveren als je eenmaal doorhebt hoe deze indicator werkt. Lees ons artikel Ichimoku Clouds uitgelegd om hier meer over te leren.

Hoofdstuk 6 - Tips voor handelen in cryptocurrency


Inhoud


Hoe begin ik met handelen in cryptocurrency?

Als je besloten hebt dat je met cryptocurrencies aan de slag wilt gaan, zijn er een aantal dingen waarmee je rekening moet houden.

Om te beginnen heb je natuurlijk startkapitaal nodig. Als je geen spaargeld hebt en gaat handelen met geld dat je je eigenlijk niet kunt veroorloven om te verliezen, kan dit grote consequenties hebben. Handelen is namelijk niet gemakkelijk en veel beginners verliezen geld. Ga ervan uit dat je het geld dat je opzij zet om mee te handelen snel kunt verliezen en je dit mogelijk niet meer goed kunt maken. We raden je daarom altijd aan om klein te beginnen.

Ook moet je nadenken over je algemene handelsstrategie. Er zijn veel mogelijkheden waarop je geld kunt verdienen op de financiële markten. Afhankelijk van de tijd en moeite die je in het handelen wilt steken, kun je kiezen uit verschillende strategieën die passen bij je financiële doelstellingen.

Tot slot behalen handelaars de beste resultaten als dit niet hun primaire bron van inkomsten is. Je kunt op deze manier namelijk beter omgaan met de emotionele druk dan als je afhankelijk bent van de resultaten van je handelsstrategie om in je dagelijkse behoeften te voorzien. Succesvolle handelaars hebben gemeen dat ze emotie uitsluiten uit hun handelsbeslissingen, iets dat ontzettend moeilijk is als bijvoorbeeld de huur voor volgende maand op het spel staat. Zeker in het begin kun je handelen en investeren dan ook het beste zien als iets dat je 'erbij' doet. Begin klein, oefen en leer. Ook kan het interessant zijn om te kijken naar mogelijkheden waarop je passief inkoment kunt verdienen met cryptocurrencies.
Als je meer wilt weten over hoe je simpele fouten kunt voorkomen op het gebied van handel en technische analyse, lees dan vooral ook ons artikel De 7 meest voorkomende fouten in technische analyse (TA).


Handelen in cryptocurrencies op Binance

Je hebt besloten dat je je wilt wagen aan de handel in cryptocurrencies. Wat nu?
Eerst dien je je fiat geld om te zetten in cryptocurrency. De eenvoudigste manier waarop je dit kunt doen is door naar de pagina Buy Crypto te gaan op Binance, waar je uit veel verschillende opties kunt kiezen. Zo kun je crypto kopen met je debit- of creditcard, je bankrekening gebruiken op de P2P-exchange of gebruik maken van de diensten van derde partijen zoals Simplex, Paxful of Koinax. Zodra je je eerste crypto hebt gekocht, maak je deel uit van het nieuwe financiële systeem!
Nu je cryptocurrency hebt, zijn de mogelijkheden vrijwel onbegrensd. Je kunt meteen naar de spotmarkt van Binance gaan en beginnen met handelen. Als je al meer ervaring hebt, kun je ook kijken naar het Binance-platform voor handelen met marge of Binance Futures. Ook zijn er tal van opties voor het genereren van passief inkomen, waaronder staking, het uitlenen van crypto via Binance Savings, aansluiten bij een mining pool van Binance en nog veel meer.
Tot nu toe vindt dit allemaal plaats op Binance, een gecentraliseerd handelsplatform. Op deze zogenaamde exchanges bewaar je je crypto en voer je financiële transacties uit via de interne systemen van het platform. Dankzij de magie van blockchain-technologie kun je echter ook kiezen voor een andere optie, namelijk gedecentraliseerde exchanges (DEX). Hierbij houd je je crypto altijd in eigen beheer in je eigen cryptocurrency wallet. Je kunt ook via een hardware wallet verbinding maken met de DEX om zo direct vanuit je wallet te kunnen handelen.
Het cryptocurrency-ecosysteem wordt gedomineerd door gecentraliseerde handelsplatformen. Er zijn echter veel handelaars en blockchain-enthousiastelingen die geloven dat de handel in cryptocurrencies uiteindelijk grotendeels zal plaatsvinden op gedecentraliseerde exchanges. Open de Binance DEX en probeer het platform uit!


Wat is een trading journal en moet ik het gebruiken?

Een trading journal is een overzicht van al je handelsactiviteiten. Moet je een trading journal bijhouden? Misschien wel! Je kunt hier zelf een simpel Excel-bestand voor gebruiken of je abonneren op een speciale dienst.

Zeker als je actief handelt, is het bijhouden van een trading journal volgens sommigen essentieel om consistent winst te maken. Immers, als je je handelsactiviteiten niet documenteert, hoe kan je dan je sterke en zwakke punten identificeren? Zonder een trading journal zou je geen duidelijk beeld hebben van hoe je strategie rendeert.

Vergeet niet dat bias (vooringenomenheid) een grote rol speelt bij je handelsbeslissingen. Een trading journal kan dit deels verhelpen. Hoe, vraag je je af? De data staat niet ter discussie! Je succes als handelaar komt uiteindelijk neer op de cijfers en als je verkeerde beslissingen maakt, is dit van invloed op je rendement. Door nauwgezet een trading journal bij te houden, kun je ook analyseren welke strategieën het meeste opleveren.


Hoe bepaal ik de grootte van mijn positie?

Een van de belangrijkste aspecten van handelen is risicobeheer. Volgens sommigen is het zelfs het belangrijkste onderdeel van een goede handelsstrategie. Daarom is het ontzettend belangrijk om aan de hand van een gestandaardiseerde formule de grootte van je posities te bepalen. Dit is hoe we dat berekenen. 

Eerst dien je te bepalen hoeveel risico je bereid bent te nemen per transactie, laten we zeggen 1%. Betekent dit dat een afzonderlijke positie niet meer dan 1% van je totale portolio mag zijn? Nee, het betekent dat als je stop-loss wordt geraakt, je niet meer dan 1% van de waarde van je portfolio verliest.

Het lijkt misschien te weinig, maar het is een goede manier om te voorkomen dat je met een paar slechte beslissingen al je geld kwijtraakt. Wanneer je je risicobereidheid hebt geïdentificeerd, moet je bepalen waar je je stop-loss zet. Dit doe je voor iedere transactie aan de hand van bepaalde vooraf vastgestelde regels. Stel dat je hebt bepaald dat je je stop-loss op 5% van je oorspronkelijke instappunt wilt zetten. Dit betekent dat als je stop-loss wordt geraakt en je 5% onder het instappunt een positie sluit, je precies 1% van je portfoliowaarde verliest.

Laten we zeggen dat ons portfolio in totaal 1.000 USDT waard is. We nemen 1% risico met elke transactie. Onze stop-loss staat op 5% van ons instappunt. Wat moet dan de grootte van onze positie zijn?

(1000 * 0,01) / 0,05 = 200

Als we niet meer dan 10 USDT willen verliezen, 1% van onze portfoliowaarde, openen we een positie van maximaal 200 USDT.

In eerste instantie lijkt dit misschien veel werk, maar het is essentieel voor het goed beheren van risico. Goed nieuws: we hebben er een heel artikel over geschreven. Hoe bepaal je de grootte van een positie? is essentieel leesmateriaal voor elke cryptocurrency-handelaar.


Welke online software moet ik gebruiken?

Het analyseren van grafieken vormt de kern van technische analyse. Maar wat is de beste manier om dit te doen? Binance heeft geïntegreerde TradingView-grafieken, waarmee je je analyse direct op het platform kunt doen - zowel met de webinterface als de mobiele app. Ook kun je een TradingView-account aanmaken en alle Binance-markten monitoren via hun platform.

Er zijn diverse andere aanbieders van online grafieken, elk met hun eigen voor- en nadelen. Meestal betaal je maandelijkse abonnementskosten voor hun diensten. Een aantal andere van deze op cryptocurrencies gerichte diensten zijn Coinigy, TradingLite, Exocharts en Tensorcharts.


Moet ik me aansluiten bij een betaalde groep?

Waarschijnlijk niet. Er staat ontzettend veel gratis informatie over handelen online, dus waarom zou je die niet gebruiken? Ook leer je juist door zelf te oefenen. Analyseer je fouten en bepaal zo wat het beste werkt voor jou en je handelsstrategie.

Je aansluiten bij een betaalde groep voor handelaars kan zeker een manier zijn om te leren, maar pas op voor scams en valse advertenties. Het kost tenslotte weinig moeite om handelsresultaten uit je duim te zuigen om zo followers voor een betaalde dienst te krijgen.
Denk ook na over waarom een succesvolle handelaar eigenlijk een betaalde groep zou willen starten. Tuurlijk, wat extra inkomsten is altijd mooi meegenomen. Maar waarom veel geld vragen als je toch al zo succesvol bent met handelen?

Dat gezegd hebbende, zijn er natuurlijk succesvolle handelaars die betaalde communities van hoge kwaliteit onderhouden. Vaak krijgen de leden daar iets extra's, bijvoorbeeld speciale marktanalyses of -gegevens. Maar denk altijd goed na voordat je je geld aan iemand geeft: de meeste van deze groepen bestaan namelijk vooral om te profiteren van beginnende handelaars.


Wat is een pump and dump (P&D)?

Een 'pump and dump' is een vorm van marktmanipulatie waarbij de prijs van een activum wordt opgedreven door valse informatie. Als de prijs hoog genoeg is gestegen (de pump), beginnen de daders met het verkopen (de dump) van hun goedkoop gekochte 'bags' tegen veel hogere prijzen.


Typisch prijspatroon tijdens een pump and dump.


Pump and dump-schema's tieren welig in de cryptomarkten, met name als er sprake is van bull runs. Tijdens dit soort periodes stappen er veel onervaren investeerders in, die gemakkelijk te manipuleren zijn. Deze vorm van fraude komt meestal voor bij cryptocurrencies met een lage marktkapitalisatie, omdat de prijs hiervan over het algemeen eenvoudiger op te blazen is als gevolg van het gebruik aan liquiditeit.

Een pump and dump wordt meestal georganiseerd door besloten groepen die hun leden hoge rendementen beloven (vaak in ruil voor een vergoeding). Wat er meestal echter gebeurt, is dat deze leden op hun beurt worden benadeeld door een nog kleinere groep personen die al posities heeft ingenomen.

Op de traditionele markten worden er forste boetes opgelegd aan de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan het faciliteren van een pump and dump.Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Moet ik me aanmelden voor airdrops?

Misschien, maar wees voorzichtig! Airdrops zijn een nieuwe manier voor het verspreiden van cryptocurrencies onder een breed publiek. Een airdrop kan een goede manier zijn om te garanderen dat een cryptocurrency niet wordt gedomineerd door een klein aantal personen. Hoe meer mensen een cryptocurrency bezitten, hoe beter dit is voor een gezond en gedecentraliseerd netwerk.

Gratis geld bestaat alleen niet. Soms kun je geluk hebben, maar vaak proberen de personen achter de airdrop van je te profiteren of verwachten ze iets van je terug.

Waar vragen ze meestal om? Vaak moet je je persoonlijke informatie verstrekken om mee te doen aan een airdrop. Is deze informatie $10 tot $50 in de vorm van een speculatieve cryptocurrency waard? Die keuze zal je zelf moeten maken, maar er zijn waarschijnlijk betere maniern om wat extra inkomsten te genereren zonder je privacy en persoonsgegevens op het spel te zetten. Je moet daarom altijd extra voorzichtig zijn als je mee wilt doen aan cryptocurrency airdrops.


Tot slot

We hebben een hoop besproken, vind je ook niet? Het kan een uitdaging zijn om te beginnen met cryptocurrency, omdat er zo veel te leren valt. Hopelijk stap je na het lezen van deze handleiding met meer vertrouwen de markt op.
Je bent natuurlijk nooit uitgeleerd! We hebben daarom een speciaal Q&A-platform voor cryptocurrencies gecreëerd, Ask Academy. Als je vragen hebt over handelen in cryptocurrency, blockchain-technologie, cryptografie of andere gerelateerde onderwerpen, kun je die daar stellen en krijg je antwoord van de community. Veel succes!