Sådan analyserer du DeFi-projekter
Hjem
Artikler
Sådan analyserer du DeFi-projekter

Sådan analyserer du DeFi-projekter

Begynder
Offentliggjort Jun 1, 2023Opdateret Aug 7, 2023
10m

TL;DR

  • Før vi dykker ned i analyseprocessen, er det vigtigt at forstå de grundlæggende aspekter af DeFi-projekter.

  • Investorer bør identificere de projekter, der opfylder de use cases, de tror på, og evaluere teamet bag dem. 

  • Den teknologi, der ligger til grund for et DeFi-projekt, er også en afgørende faktor for dets levedygtighed og effektivitet. 

  • Styrken af et projekts fællesskab og dets udbredelse blandt brugerne er også vigtige indikatorer for dets potentielle succes.

Hvad bruges DeFi-protokoller til?

Den eksplosive vækst i decentralized finance (DeFi) har revolutioneret det finansielle landskab og tilbyder en række innovative produkter og tjenester. Som et resultat har enkeltpersoner nu hidtil uset adgang til finansielle tjenester og produkter uden behov for mellemmænd såsom banker eller traditionelle finansielle institutioner. 

DeFi har demokratiseret finansverdenen, så alle med en internetforbindelse kan deltage i aktiviteter såsom udlån, lån, handel og optjening af renter på deres digitale aktiver. Men med de mange projekter, der kommer på markedet, er det afgørende at forstå, hvordan man analyserer DeFi-projekter effektivt. Det betyder, at investorer bør foretage en grundig due diligence af et projekt, før de køber dets tokens.

Forståelse af DeFi's grundlæggende principper

Før vi dykker ned i analyseprocessen, er det vigtigt at forstå de grundlæggende aspekter af DeFi-projekter. DeFi henviser til finansielle applikationer bygget på blockchain-netværk, der har til formål at levere åbne, permissionless og trustless alternativer til traditionelle finansielle tjenester. Disse projekter tilbyder typisk funktioner såsom udlån og lån, decentraliserede børser og udbyttefarming.

På grund af denne teknologis åbne, permissionless natur er der en lang række enkeltpersoner og teams, der bygger en række applikationer, der dækker en lang række anvendelsesmuligheder, såsom at give brugerne hidtil uset kontrol over deres personlige data og fuldstændigt ejerskab over deres digitale aktiver. Nye deltagere i DeFi-verdenen bør nærme sig disse projekter med forsigtighed og skepsis.

Hvorfor er due diligence i forbindelse med DeFi vigtig?

Det er vigtigt at foretage due diligence i DeFi på grund af de unikke karakteristika og risici, der er forbundet med denne hurtigt udviklende sektor. DeFi-investering indebærer ofte risici, såsom potentielle tæppe-træk, hacks og tab af en del af eller hele investorens kapital. En grundig vurdering af projektets fundament, team, teknologi og sikkerhedsforanstaltninger gør det muligt for investorer at træffe informerede beslutninger og muligvis undgå potentielle svindelnumre eller dårligt udførte projekter.

Ved at udføre due diligence kan investorer træffe informerede beslutninger, mindske risici og identificere investeringsmuligheder, der stemmer overens med deres investeringsmål og risikotolerance. Det er med til at etablere et fundament af viden og forståelse, der er nødvendig for at navigere i det komplekse og dynamiske DeFi-landskab.

Det kræver, at personer, der ønsker at blive involveret i DeFi-området, går til nye projekter med følgende faktorer i tankerne.

Populære målinger, der hjælper med at evaluere en DeFi-protokol

Der er flere populære målinger, der kan give værdifuld indsigt i DeFi-projekters ydeevne og potentiale. Disse omfatter tokenets 24-timers volumen, inflationsrate, pris og markedsværdi.

Total value locked (TVL)

Total value locked, eller TVL, er et samlet beløb af midler, der er låst i en DeFi-protokol. Du kan tænke på TVL som det samlede beløb, som likviditetsudbydere har indsat i en protokol. Uniswaps TVL er f.eks. på over 4 milliarder USD pr. februar 2023. Det betyder, at brugerne har indbetalt over 4 milliarder USD til Uniswap. Du kan se på TVL for at vurdere den generelle interesse for en bestemt DeFi-protokol eller bruge den komparativt for at se, hvilken DeFi-protokol der "låser" mere værdi end andre. At kunne tiltrække en stor TVL er normalt et tegn på robusthed.  

Markedsværdi

Markedsværdien beregner den samlede værdi af en DeFi-protokols cirkulerende udbud af tokens. Den fås ved at gange den aktuelle pris på et token med antallet af tokens i omløb. Markedsværdi giver en overordnet vurdering af protokollens størrelse og prominens. Det er dog vigtigt at overveje markedsværdien i forhold til andre faktorer, såsom protokollens nytteværdi, udbredelse og konkurrence.

24-timers volumen

24-timers volumen måler den samlede værdi af handler udført inden for en specifik DeFi-protokol over en 24-timers periode. En høj 24 timers volumen indikerer aktiv handel og bedre likviditet, hvilket tyder på et levende økosystem og markedsinteresse. En lav 24-timers volumen signalerer på den anden side lavt køb og salg af protokollens tokens, hvilket indikerer lavere likviditet. En lav 24-timers volumen kan have flere konsekvenser, herunder manglende interesse eller deltagelse fra handlende og investorer.

Inflationsrate

En andet vigtig parameter at overveje er inflationsraten. Inflationsrate refererer til den hastighed, hvormed nye tokens oprettes i en DeFi-protokol. En lavere inflationsrate kan være gunstig, da det indikerer et mere kontrolleret tokenudbud og potentielt højere værdi over tid. Det er dog afgørende at vurdere de overordnede tokenomics og distributionsmodel for at sikre, at protokollen rammer en balance mellem at tilskynde deltagere og opretholde knaphed på token. Dette emne vil blive udforsket yderligere i denne artikel.

Forhold mellem pris og salg

Forholdet mellem pris og salg bruges til at afgøre, om en DeFi-protokol er undervurderet eller overvurderet. For at beregne forholdet mellem pris og salg skal du dividere den fuldt udvandede markedsværdi for en DeFi-protokol med dens årlige omsætning. Jo lavere forholdet er, jo mere undervurderet kan protokollen være, og omvendt. Det fungerer på samme måde, som forholdet mellem pris og salg bruges på traditionelle finansmarkeder til at se, om en aktie er undervurderet eller overvurderet.  

Antal unikke adresser

Antallet af unikke wallet-adresser er en måling, der måler antallet af deltagere i en bestemt DeFi-protokol. Det er et mål, der svarer til unikke brugere for traditionelle Web2-apps, der kalibrerer brugerengagement. Et stigende antal adresser kan være en god indikator for voksende popularitet og udbredelse. Det er vigtigt at bemærke, at denne måling kan manipuleres, og investorer bør bruge denne måling i kombination med andre indikatorer. 

Evaluering af DeFi-projektteamet

Investorer bør identificere DeFi-projekter, der opfylder de use cases, de tror på, og evaluere teamsene bag dem. Det kan gøres ved at undersøge projektets officielle website, whitepaper, lederteam, teammedlemmernes tidligere arbejdserfaring og anden dokumentation, der er relevant for teammedlemmerne og deres ekspertise. 

Kig efter erfarne udviklere, rådgivere og brancheeksperter med et godt omdømme og vellykkede projekter. Vurder teamets gennemsigtighed, lydhørhed og interaktion med fællesskabet på platforme såsom Twitter, Reddit, Telegram og Discord. Aktiv involvering i åbne kommunikationskanaler og regelmæssige opdateringer om projektudviklingen er positive tegn på, at teamet bag et projekt er engageret i den use case, de forsøger at løse.

På den anden side kan en investors indledende undersøgelse afsløre, at teamet bag et projekt ikke svarer på sociale medier, eller at der ikke er meget gennemsigtighed omkring teamet. Selvom disse faktorer ikke nødvendigvis er tegn på svindel, er de advarselstegn, og investorer bør være forsigtige med at involvere sig i disse projekter.

Vurdering af DeFi-teknologi

Den teknologi, der ligger til grund for et DeFi-projekt, er en afgørende faktor for dets levedygtighed og effektivitet. Ét af de vigtigste aspekter at overveje er den blockchain-platform, som projektet er bygget på. 

Ethereum er f.eks. et populært valg, da det tilbyder en robust og etableret infrastruktur til DeFi-applikationer. Andre layer 1-blockchains er også dukket op som lovende alternativer til skalerbare DeFi-applikationer. Investorer, der ønsker at erhverve DeFi-tokens, bør afveje fordele og ulemper ved den underliggende blockchain for at træffe en velorienteret beslutning.

Et andet kritisk aspekt er evalueringen af de smart contracts, der driver DeFi-projektet. Smart contracts er selvudførende kontrakter på blockchainen med aftalens vilkår skrevet direkte ind i koden. Det er vigtigt for DeFi-projekter regelmæssigt at revidere deres smart contracts for at afbøde potentielle sårbarheder og beskytte brugermidler, selvom en revision ikke nødvendigvis garanterer sikkerhed. Ikke desto mindre kan en gennemgang af et projekts revisionshistorik for smart contracts kaste lys over teamets indsats for at beskytte brugerne.

Interoperabilitet er et andet afgørende aspekt af DeFi-tokens, der sikrer problemfri kommunikation og interaktion mellem forskellige platforme og protokoller. Det gør det nemt at overføre, handle med og bruge tokens på tværs af flere decentraliserede applikationer (DApps) og blockchain-netværk. Investorer bør kontrollere, hvor interoperabelt et DeFi-token er, før de beslutter sig for at investere.

Analyse af tokenomics i DeFi-projekter

Tokenomics refererer til et projekts tokenøkonomi og de incitamenter, det tilbyder. Investorer bør begynde med at forstå tokenets formål i økosystemet og dets distributionsmodel. 

Det indebærer, at man undersøger faktorer såsom total supply af tokens, og hvordan de er fordelt på forskellige parter. Disse parter kan være teammedlemmer, medlemmer af lokalsamfundet, rådgivere eller andre interessenter. Distributionsmodellen er med til at bestemme den indledende distribution af tokens og kan påvirke faktorer såsom decentralisering, styring af projektet og potentialet for markedsmanipulation.

Tokenudstedelsesmekanismer er også vigtige at overveje. Disse mekanismer kan omfatte mining, staking eller andre metoder, hvor nye tokens skabes og distribueres over tid. Evaluering af disse mekanismer kan hjælpe investorer med at forstå, om tokenet er inflationært eller deflationært, dets knaphed og de incitamenter, der gives til deltagerne.

Det er også afgørende at vurdere projektets indtægtsstrømme. At forstå, hvordan projektet genererer indtægter og opretholder driften, giver indsigt i tokenets potentielle værdi og bæredygtighed. Dette kan omfatte indtægter fra transaktionsgebyrer, platformsbrug eller andre kilder.

Gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger

I betragtning af forekomsten af sikkerhedsbrud i DeFi-området er det afgørende at vurdere et projekts sikkerhedsforanstaltninger. Se efter regelmæssige revisioner udført af velrenommerede tredjepartsvirksomheder, hvilket normalt er et godt tegn på, at projektet proaktivt identificerer potentielle sårbarheder for at sikre smart contracts-sikkerhed. 

Programmer, der giver belønninger for indrapportering af fejl og sikkerhedsbrister, er en anden indikator for, at et projekt tager sikkerhed alvorligt. I et program, der giver belønninger for indrapportering af fejl og sikkerhedsbrister, opstiller organisationen specifikke kriterier, retningslinjer og belønninger til personer, der finder og på ansvarlig vis afslører gyldige sikkerhedshuller. Disse programmer har ofte et defineret omfang, som specificerer de systemer, platforme eller den software, der er berettiget til fejlfinding.

Når en fejlfinder, eller en "bug hunter", opdager en sårbarhed, kan vedkommende indsende en detaljeret rapport til organisationen, der beskriver problemet, dets indvirkning og trin til at reproducere det. Organisationen verificerer derefter den rapporterede sårbarhed, og hvis den er gyldig, belønner den fejlfinderen med en "bounty" (en belønning) eller en forudbestemt pengebelønning.

Villighed til at deltage i denne proces for at identificere sårbarheder kan indikere et projekts forpligtelse til at holde sig ajour med potentielle svagheder og tage proaktive skridt til at afbøde dem.

Analyse af DeFi-fællesskaber og deres udbredelse

Styrken af et projekts fællesskab og dets udbredelse blandt brugerne er vigtige indikatorer for dets potentielle succes. Disse indikatorer giver værdifuld indsigt i projektets levedygtighed, fremtidige vækstudsigter og generelle markedsaccept.

Det er vigtigt at interagere med projektets fællesskab for at få en dybere forståelse af medlemmernes følelser, aktive deltagelse og generelle entusiasme. Denne interaktion giver dig mulighed for at vurdere niveauet af støtte, engagement og tillid i fællesskabet.

Sociale medieplatforme såsom Twitter, Reddit, Telegram eller Discord giver et væld af oplysninger om projektets fællesskab. Investorer bør overvåge debatter, kommentarer og aktivitetsniveauet på disse platforme, og se efter tegn på positiv stemning, aktive debatter og et voksende antal følgere. Den positive stemning indikerer, at fællesskabet har tillid til og er begejstret for projektet.

Sammenfatning

At analysere et DeFi-projekt er en vigtig proces for at træffe informerede investeringsbeslutninger i det hurtigt voksende decentraliserede finansområde. Ved at overveje faktorer såsom projektteam, teknologi, tokenomics, sikkerhed og fællesskabsengagement kan investorer få en omfattende forståelse af projektets potentiale.

Alligevel er det vigtigt, at du aldrig investerer mere, end du har råd til at tabe. Selvom ovenstående faktorer er afgørende for at træffe informerede beslutninger, er denne liste ikke udtømmende, og investorer bør udvise forsigtighed og nærme sig DeFi-projekter med skepsis.

Yderligere læsning: 

Hvad er afkastningsgraden reelt i DeFi?

Fire måder, med hvilke du kan sætte dig ind i tingene vedrørende DeFi-udbyttefarme

Sådan vil AI påvirke DeFi: Løfter og vrangforestillinger

Hvad er flash-lån i DeFi?

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesmæssige formål uden erklæring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som økonomisk, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør selv søge råd fra relevante, professionelle rådgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, bør du bemærke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilhører denne tredjepartsbidragsyder og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Dette materiale bør ikke anses for værende økonomisk, juridisk eller anden rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.