Hva er frykt- og grådighetsindeks for krypto?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er en indeks?
Hva er en markedsindikator?
Hva er egentlig en frykt- og grådighetsindeks?
Hvordan fungerer frykt- og grådighetsindeks for krypto?
Hvorfor er frykt- og grådighetsindeks for krypto nyttig?
Kan jeg bruke indeksen til langtidsanalyse?
Avsluttende tanker
Hva er frykt- og grådighetsindeks for krypto?
Hjem
Artikler
Hva er frykt- og grådighetsindeks for krypto?

Hva er frykt- og grådighetsindeks for krypto?

Nybegynner
Publisert Jul 7, 2021Oppdatert Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Frykt- og grådighetsindeks for krypto (Crypto Fear and Greed Index) gir en poengsum på 0 til 100 for stemningen i kryptomarkedet. Den er basert på «CNNMoney Fear and Greed Index» for analyse av aksjemarkedet. 

Frykt (en score på 0 til 49) tyder på undervurdering og for høyt tilbud i markedet. Grådighet (en score på 50 til 100) antyder en overvurdering av kryptovalutaer og en mulig boble.

Å legge merke til endringer i nivået for frykt og grådighet kan bli en del av handelsstrategien din for valg av når du skal gå inn eller ut av kryptomarkedet.


Innledning

Når en skal bestemme seg for å kjøpe seg inn eller selge seg ut av kryptomarkedet, ser en dyktig handler eller investor alltid etter støttende data. Det finnes diagrammer å se på, fundamentale faktorer å analysere og markedsstemninger å forholde seg til. Men det å studere alle tilgjengelige målinger og indekser er ikke den mest effektive tidsbruken. Med frykt- og grådighetsindeksen for krypto sørger en kombinasjon av stemning og fundamentale målinger for et blikk inn i markedets frykt og grådighet. Selv om du ikke bør benytte denne indikatoren alene, kan den hjelpe deg med å finne ut hva den generelle stemningen i kryptovalutamarkedene er.


Hva er en indeks?

Tradisjonelt tar en indeks flere datapunkter og kombinerer dem til ett enkelt statistisk mål. Du har kanskje allerede hørt om Dow Jones Industrial Average (DJIA), en kjent indeks som følger aksjemarkedet. DJIA er en prisvektet kombinasjon av 30 store selskaper som er notert på en rekke børser i USA. Handlere og investorer kan kjøpe DJIA for å få en kombinert eksponering mot disse selskapenes aksjer.

Frykt- og grådighetsindeks for krypto er også et vektet mål på markedsdata, men der slutter likhetene. Frykt- og grådighetsindeks for krypto er ikke noe du kan kjøpe, og heller ikke en form for finansinstrument. Det er bare en markedsindikator som kan utfylle analysen din.


Hva er en markedsindikator?

Markedsindikatorer gjør det lettere for handlere og investorer å analysere markedsdata. Indikatorer finnes i alle former for markedsanalyse: teknisk analyse, fundamental analyse og stemningsanalyse. Hvis du allerede har eksperimentert med teknisk analyse (TA), har du sannsynligvis allerede fått litt erfaring med indikatorer. Disse varierer fra enkle glidende gjennomsnitt til komplekse diagrammønstre som Ichimoku-skyer. TA-indikatorer handler om å analysere priser, handelsvolum og andre statistiske trender.

Indikatorer for fundamental analyse har en annen tilnærming. Når du undersøker et token eller en aksje, prøver du egentlig å finne den underliggende fundamentale verdien av prosjektet. Undersøkelsene dine kan for eksempel inkludere antall brukere og total markedsverdi kombinert til en indikator.

I tillegg har vi indikatorer for markedsstemning, som måler følelsene og tankene til investorer og handlere. Frykt- og grådighetsindeks for krypto er bare en av mange. Andre eksempler er The Bull & Bear Index (Bull- og bear-indeksen) fra Augmento og WhaleAlert (hvalvarsel) som følger store overføringer fra hvaler i kryptomarkeder. Til en viss grad er kryptoundersøkelser sterkt avhengig av å analysere sosiale medier, fellesskapet og folks meninger. Derfor kan stemningsanalyse være nyttig for denne aktivaklassen.


Hva er egentlig en frykt- og grådighetsindeks?

CNNMoney opprettet opprinnelig Fear and Greed Index for å analysere markedsstemningen for aksjer og verdipapirer. Alternative.me har siden da laget sin versjon som er skreddersydd for kryptomarkedet. 

Frykt- og grådighetsindeksen for krypto analyserer en kurv med forskjellige trender og markedsindikatorer for å finne ut om markedsdeltakerne føler seg grådige eller redde. En poengsum på 0 antyder ekstrem frykt, mens 100 antyder ekstrem grådighet. En poengsum på 50 viser at markedet er ganske nøytralt.

Et marked i frykt kan være en indikasjon på at kryptovalutaene er undervurdert. For mye frykt i et marked kan føre til oversalg og overdreven panikk. Frykt betyr ikke nødvendigvis at markedet har gått inn i en langsiktig bearish trend. Isteden kan du tenke på det som en kort eller mellomlang referanse til den generelle markedsstemningen.

Grådighet i markedet er det motsatte. Hvis investorer og handlere er grådige, er det en mulighet for overvurdering og en boble. Tenk deg en situasjon der FOMO (frykt for å gå glipp av noe) får investorer til å blåse opp markedene og dermed overvurderer Bitcoin-prisen. Med andre ord kan den økte grådigheten føre til for høy etterspørsel, noe som gir en kunstig prisøkning.


Hvordan fungerer frykt- og grådighetsindeks for krypto?

Hver dag beregner Alternate.me en ny verdi fra 0 til 100. Per juli 2021 bruker frykt- og grådighetsindeksen for krypto bare Bitcoin-relatert informasjon. Årsaken til dette er BTCs høye korrelasjon med kryptomarkedet som helhet når det kommer til pris og stemning. Det er planer i fremtiden om å dekke andre store mynter, antagelig inkludert Ether (ETH) og BNB.

frykt og grådighetsindeks


Du kan dele indeksens skala inn i følgende kategorier:

  • 0–24: Ekstrem frykt (oransje)

  • 25–49: Frykt (gul)

  • 50–74: Grådighet (lysegrønn)

  • 75–100: Ekstrem grådighet (grønn)

Indeksen beregner verdien ved å kombinere fem ulikt vektede markedsfaktorer. La oss ta en titt:

1. Volatilitet (25 % av indeksen). Volatilitet måler gjeldende verdi på Bitcoin med gjennomsnitt fra de siste 30 og 90 dagene. Her bruker indeksen volatilitet som en pekepinn på usikkerhet i markedet.

2. Markedsmomentum/volum (25 % av indeksen). Bitcoins gjeldende handelsvolum og markedsmomentum sammenlignes med forrige 30- og 90-dagers gjennomsnittsverdier og blir deretter slått sammen. Konstante høyvolumskjøp tyder på positiv eller grådig markedsstemning.

3. Sosiale medier (15 % av indeksen). Denne faktoren ser på antall Twitter-hashtagger relatert til Bitcoin og spesifikt samhandlingsfrekvensen. Vanligvis er en konstant og uvanlig høy mengde samhandlinger mer knyttet til markedsgrådighet enn frykt.

4. Bitcoin-dominans (10 % av indeksen). Disse inndataene måler BTCs dominans i markedet. Økt markedsdominans viser nye investeringer i mynten og mulig omfordeling av penger fra altcoins.

5. Google-trender (10 % av indeksen). Ved å se på Google-trenddata for Bitcoin-relaterte søk, kan indeksen gi innsikt i markedsstemningen. For eksempel vil en økning i «Bitcoin svindel»-søk indikere mer frykt i markedet.

6. Resultater fra spørreundersøkelser (15 % av indeksen). Disse inndataene er for øyeblikket satt på pause og har vært det en stund.


Hvorfor er frykt- og grådighetsindeks for krypto nyttig?

Frykt- og grådighetsindeks for krypto kan være et verdifullt verktøy for å sjekke endringer i markedsstemningen. Store svingninger kan gi en mulighet til å gå inn eller ut før resten av markedet følger trenden. Vi kan se et kort eksempel på dette ved å sjekke de siste tre månedene av total markedsverdi for kryptovaluta kontra indekstallene.

frykt og grådighetsindeks img1


Punkt 1 viser 26. april 2021, bunnen av en stor svingning i indeksverdien fra 73 (grådighet) til 27 (frykt). Punkt 2 viser starten på nok en bevegelse nedover 12. mai 2021, fra 68 (grådighet) til 26 (frykt). Vi kan se om dette har samsvart med kryptomarkedet, ved å sammenligne disse endringene med den totale kryptomarkedsverdien.

frykt og grådighetsindeks img2


Punkt 1 viser igjen 26. april med start på USD 1,78 billioner før den klatrer opp til en topp på USD 2,53 billioner 12. mai. Hvis du kombinerer dette med det vi ser ovenfor, ser du en stor svingning i stemningen fra grådighet til frykt som sammenfaller med en lokal bunn i kryptomarkedsverdien. Etter hvert som markedet blir mer grådig, stiger den samlede markedsverdien helt til den når sitt maksimum. På maksimum faller stemningen kraftig igjen.

I dette eksemplet har indeksen vist seg å være nyttig for å finne en kjøpsmulighet og forutsi et salg i markedet. Ved hjelp av indeksen kan du sjekke om dine egne følelsesmessige reaksjoner er overdrevne eller i tråd med markedet. Men er den alltid nyttig i alle situasjoner? Sannsynligvis ikke.


Kan jeg bruke indeksen til langtidsanalyse?

Indikatoren fungerer ikke like bra på langsiktig analyse av kryptomarkedssykluser. Innenfor et bull- eller bear-«kappløp» finnes det flere sykluser av frykt og grådighet. Disse skiftene er noe svinghandlere kan utnytte. Men for investorer som ønsker å holde på aktiva, vil det være vanskelig å forutsi endringen fra et bull- til et bear-marked bare ut ifra indeksen. Du må analysere andre markedsaspekter for å få et langsiktig perspektiv.

Som alltid anbefales det å ikke bare benytte én indikator eller analysestil. Pass på at du gjør egne undersøkelser (DYOR) før du investerer penger, og bare invester det du har råd til å tape.


Avsluttende tanker

Frykt- og grådighetsindeks for krypto er en enkel måte å samle og oppsummere et spekter av fundamentale målinger og målinger av markedsstemning. Istedenfor å måtte gjøre dette selv kan du benytte indikatoren for å følge sosiale medier, Google-trender og annen statistikk. Hvis du vil inkludere den i analysen din, bør du vurdere å komplettere den med andre målinger og indikatorer for å få et mer balansert syn.