Wat is yield farming in Decentralized Finance (DeFi)?
Wat is yield farming in Decentralized Finance (DeFi)?
StartpaginaArtikelen

Wat is yield farming in Decentralized Finance (DeFi)?

Gemiddeld
9h ago
13m

SAMENVATTING

Yield farming is een manier om crypto te verdienen met de crypto die je al hebt. Je leent je saldo uit aan anderen via de magie van computerprogramma's, zogenaamde smart contracts. In ruil daarvoor krijg je een vergoeding in de vorm van crypto. Klinkt simpel, toch? Niet zo snel.

Yield farmers maken gebruik van complexe strategieën. Ze verplaatsen hun crypto voortdurend tussen verschillende leenplatformen om hun rendement te maximaliseren en doen geheimzinnig over de meest winstgevende yield farming-strategieën. Waarom? Hoe meer mensen weten over een strategie, hoe minder effectief deze kan worden. Yield farming is het Wilde Westen van Decentralized Finance (DeFi), waar farmers met elkaar concurreren om de meest lucratieve mogelijkheden.

Geïnteresseerd? Lees dan vooral verder.


Inleiding

Decentralized Finance (DeFi) zorgt momenteel voor enorme innovatie in de toepassing van blockchains. Wat maakt DeFi-applicaties zo uniek? Ze zijn toestemmingsloos, wat inhoudt dat iedereen met een internetverbinding (met inbegrip van smart contracts) en een ondersteunde wallet ermee kan communiceren. Bovendien hoeft er vaak niet vertrouwd te worden op tussenpersonen of bewaarnemers: met andere woorden, ze zijn vertrouwensloos. Welke nieuwe toepassingen worden er mogelijk gemaakt door deze eigenschappen?
Yield farming is een van deze nieuwe toepassingen. Het is een manier waarop er rendement verdiend kan worden met cryptocurrencies door gebruik te maken van toestemmingsloze liquiditeitsprotocollen. Het stelt iedereen in staat om passief inkomen te verdienen via het gecentraliseerde ecosysteem van 'geldblokken' dat op Ethereum is gebouwd. Yield farming kan mogelijk grote gevolgen hebben voor hoe investeerders in de toekomst zullen omgaan met HODL. Want waarom zou je je cryptocurrencies laten verstoffen als je ze ook aan het werk kunt zetten? 

Hoe gaat een yield farmer om met crypto? Wat voor rendement kan het opleveren? En waar moet je beginnen als je een toekomst voor jezelf als yield farmer weggelegd ziet? We bespreken het allemaal in dit artikel.


Wat is yield farming?

Yield farming, ook wel liquidity mining genoemd, is een manier om opbrengsten te genereren met cryptocurrencies. Simpel gezegd betekent het dat je cryptocurrencies vastzet en hiervoor rendement ontvangt.
In zekere zin lijkt yield farming op staking. Op de achtergrond spelen zich echter meerdere complexe processen af. In veel gevallen wordt er gebruikgemaakt van zogenaamde liquiditeitsverleners (liquidity providers, LP's) die geld toevoegen aan zogenaamde liquidity pools.
Wat is een liquidity pool? In feite is het een smart contract waar geld op staat. In ruil voor het leveren van liquiditeit aan de pool, ontvangen de LP's een beloning. Die beloning kan afkomstig zijn uit de vergoedingen die worden gegenereerd door het onderliggende DeFi-platform, of een andere bron.
Sommige liquidity pools betalen hun beloningen in meerdere tokens. Deze tokens kunnen vervolgens in andere liquidity pools worden gestort om daar weer beloningen te verdienen, enzovoort. Je kunt nu al zien er zo snel ontzettend complexe strategieën kunnen ontstaan. Het basisidee blijft echter dat een liquiditeitsverlener geld stort in een liquidity pool en daarvoor een beloning krijgt.
Yield farming wordt normaal gesproken gedaan met ERC-20 tokens op Ethereum en ook de beloning wordt meestal uitgekeerd als een ERC-20 token. Waarom is dit zo? Hoewel het in de toekomst kan veranderen, vindt yield farming op dit moment voornamelijk plaats binnen het ecosysteem van Ethereum. 
Zogenaamde cross-chain bridges en andere ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat DeFi-applicaties in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van één blockchain. Dit betekent dat ze ook op andere blockchains kunnen draaien die ondersteuning bieden voor smart contracts.
Yield farmers verspreiden hun geld normaal gesproken over verschillende protocollen op zoek naar een zo hoog modelijk rendement. Als gevolg daarvan kunnen DeFi-platformen ook andere economische stimulansen bieden om meer kapitaal aan te trekken. Net als op gecentraliseerde platformen trekt liquiditeit namelijk meer liquiditeit aan.


Hoe is yield farming zo groot geworden?

De plotselinge interesse in yield farming kan grotendeels worden toegeschreven aan de lancering van het COMP-token, het governance token van het Compound Finance-ecosysteem. Governance tokens verlenen de eigenaars een zekere mate van bestuursrecht. Maar hoe distribueer je deze tokens als je het netwerk zo gedecentraliseerd mogelijk wilt houden?

Een veelgebruikte methode voor het opstarten van een gedecentraliseerde blockchain is deze governance tokens algoritmisch te verdelen om zo liquiditeit te genereren. Dit moedigt liquiditeitsverleners aan om het nieuwe token te 'farmen' door liquiditeit te verstrekken aan het protocol.

Hoewel het concept van yield farming al langer bestond, zorgde de lancering van COMP ervoor dat dit distributiemodel aanzienlijk populairder werd. Sindsdien zijn er diverse andere DeFi-projecten ontwikkeld, elk met innovatieve manieren voor het aantrekken van liquiditeit.


Wat is Total Value Locked (TVL)?

Wat is een goede manier om de algemene gezondheid van een DeFi-applicatie voor yield farming te meten? Total Value Locked (TVL) of, in het Nederlands, de totale vergrendelde waarde. TVL meet hoeveel crypto er is vergrendeld in DeFi-leningen en andere geldmarkten.
In zekere zin staat TVL voor de totale liquiditeit van een liquidity pool. Het is een nuttige index om de gezondheid van de DeFi-markt en yield farming als geheel te meten. Ook is het een effectief instrument om het 'marktaandeel' te vergelijken van verschillende DeFi-protocollen.
Een goede plek om de TVL te volgen is Defi Pulse. Hier kun je controleren op welke platformen de grootste hoeveelheid ETH of andere cryptovaluta is vergrendeld in DeFi. Zo kun je een algemeen idee krijgen van de huidige stand van zaken op het gebied van yield farming.

Natuurlijk geldt hoe meer waarde er is vergrendeld, hoe meer yield farming er plaatsvindt. Het is de moeite waard om te vermelden dat TVL kan worden gemeten in ETH, USD of zelfs BTC: elk geeft een andere kijk op de staat van de DeFi-geldmarkten.


Hoe werkt yield farming?

Yield farming is nauw verwant aan een model dat geautomatiseerde marktmaker (automated market maker, AMM) wordt genoemd. Vaak geldt dat er gebruik wordt gemaakt van liquiditeitsverleners (liquidity providers, LP's) en liquidity pools. Laten we eens kijken hoe dit werkt.

Liquiditeitsverleners storten geld in een liquidity pool. Deze pool vormt de basis voor een markt waarop gebruikers tokens kunnen uitlenen, lenen of uitwisselen. Voor het gebruik van deze platformen worden er kosten gerekend, die vervolgens worden uitgekeerd aan de liquiditeitsverleners naar rato van hun aandeel in de liquidity pool. Dit is hoe een AMM in essentie werkt.

De implementaties van dit model kunnen echter sterk uiteenlopen, om nog maar te zwijgen over het feit dat het een ontzettend nieuwe technologie is. Zonder twijfel zullen we in de toekomst nieuwe benaderingen zien die de huidige implementaties verbeteren.

Naast het uitkeren van vergoedingen, kan ook de distributie van een nieuw token een stimulans voor het storten van geld in een liquidity pool zijn. Het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om een bepaald token op de open markt te kopen, terwijl het eenvoudig kan worden verkregen door liquiditeit toe te voegen aan een specifieke pool.

De distributieregels zijn vooral afhankelijk van de manier waarop het protocol is geïmplementeerd, maar uiteindelijk geldt altijd dat liquiditeitsverleners rendement verdienen op basis van de liquiditeit die zij toevoegen aan een pool.

Het geld wordt vaak gestort als een stablecoin die is gekoppeld aan de USD, al is dit geen vereiste. Enkele van de meestgebruikte stablecoins in DeFi zijn bijvoorbeeld DAI, USDT, USDC en BUSD. Sommige protocollen creëren hun eigen tokens die het geld dat je in het systeem hebt gestort vertegenwoordigen. Als je bijvoorbeeld DAI stort in Compound, dan ontvang je daarvoor cDAI of Compound DAI; stort je ETH in Compound, dan krijg je cETH.

Je kunt je vast wel voorstellen dat er zo veel complexe lagen kunnen ontstaan. Je kunt je cDAI storten op een ander protocol dat vervolgens een derde token creëert op basis van je cDAI, dat zelf al is afgeleid van je DAI - en ga zo maar door. Deze ketens kunnen zo ontzettend complex en moeilijk te volgen worden.


Hoe wordt het rendement van yield farming berekend?

Vaak wordt het verwachte rendement van yield farming berekend op jaarbasis. Met andere woorden, het rendement dat je na één jaar hebt verdiend.

Enkele veelgebruikte instrumenten hiervoor zijn het jaarlijkse rentetarief (annual percentage rate, APR) en de jaarlijkse procentuele opbrengst (annual percentage yield, APY). Het verschil hiertussen is dat de APR geen rekening houdt met het effect van rente op rente, terwijl de APY dit wel doet. Rente op rente houdt in dit geval in dat opbrengsten direct weer worden geïnvesteerd om meer rendement te creëren. Vaak worden beide termen echter door elkaar heen gebruikt.

Ook moet je in gedachten houden dat het hierbij alleen om schattingen en verwachtingen gaat. Zelfs het voorspellen van kortetermijnopbrengsten is niet eenvoudig. Waarom? Yield farming is een concurrende markt die zich snel ontwikkelt en het rendement kan daardoor sterk fluctueren. Als een bepaalde strategie voor yield farming bijvoorbeeld veel oplevert, zal deze snel populair worden en kan het rendement ervan in korte tijd aanzienlijk afnemen.

APR en APY zijn klassieke financiële instrumenten. DeFi kan uiteindelijk behoefte hebben aan een eigen manier om rendement te berekenen, bijvoorbeeld op wekelijkse of zelfs dagelijkse basis als gevolg van de ongekend snelle ontwikkelingen op dit gebied.


Wat is onderpand in DeFi?

Voor het aangaan van een lening, dien je daarvoor vaak een onderpand te geven. In feite is dit een verzekering voor je lening. Waarom is dit relevant? Dat hangt ervan af op welk protocol je actief bent, maar soms moet je de zogenaamde collateralization ratio (de onderpandratio) goed in de gaten houden. 
Als de waarde van je onderpand onder de minimale waarde valt die is vastgesteld door het protocol, kan je onderpand geliquideerd worden op de open markt. Hoe voorkom je liquidatie? Door de waarde van het onderpand te verhogen.
We herhalen het nog maar eens, maar elk protocol gebruikt hiervoor verschillende regels en hanteert een eigen collateralization ratio. Ook wordt er vaak gebruikgemaakt van het concept overcollateralization. Dit houdt in dat leners een onderpand moeten geven dat groter is dan het bedrag dat zij willen lenen. Waarom is dit zo? Vrij simpel: om het risico te verminderen dat er tijdens plotselingen marktcrashes een enorm bedrag aan onderpand uit het systeem wordt geliquideerd.

Stel dat het protocol dat je gebruikt vereist dat het onderpand 200 procent van de waarde van het geleende bedrag moet zijn. Dit betekent dat je voor elke 100 USD die je inlegt, 50 USD kunt lenen. Vaak is het veiliger om een groter onderpand te gebruiken dan wordt vereist, om het risico op liquidatie zoveel mogelijk te verminderen. Dat gezegd hebbende, maken veel systemen gebruik van zeer hoge collateralization ratios (soms wel 750 procent) om het risico op liquidatie af te dekken.


De risico's van yield farming

Yield farming is niet eenvoudig. De meest winstgevende strategieën zijn ontzettend complex en worden alleen aanbevolen voor ervaren gebruikers. Ook is yield farming over het algemeen een strategie die meer geschikt is voor zogenaamde whales die veel kapitaal tot hun beschikking hebben.

Yield farming is niet zo eenvoudig als het lijkt en als je niet precies weet wat je aan het doen bent, zul je waarschijnlijk geld verliezen. We hebben net besproken hoe je onderpand geliquideerd kan worden, maar met welke andere risico's moet je nog meer rekening houden?

Smart contracts zijn vanzelfsprekend een risico. Als gevolg van de aard van DeFi worden veel protocollen gebouwd en ontwikkeld door kleine teams met een beperkt budget. De kans dat er bugs in de smart contract kunnen zitten, is daardoor hoger.
Zelfs in de grotere protocollen die worden gecontroleerd door gerenommeerde accountingbedrijven, worden er voortdurend nieuwe kwetsbaarheden en bugs ontdekt. Als gevolg van de onveranderlijke aard van blockchains, kan dit ertoe leiden dat gebruikers geld verliezen. Je dient hier rekening mee te houden als je je geld vastzet in een smart contract.

Een van de grootste voordelen van DeFi is tegelijkertijd ook een van de grootste risico's, namelijk het idee van combineerbaarheid. Laten we hier dieper op ingaan.

Zoals we eerder hebben besproken, zijn DeFi-protocollen toestemmingsloos en kunnen ze naadloos met elkaar worden geïntegreerd. Dit betekent dat het gehele DeFi-ecosysteem sterk afhankelijk is van de individuele blokken waaruit het bestaat. Dit is waar we naar verwijzen als we zeggen dat deze toepassingen 'combineerbaar' zijn, namelijk dat ze gemakkelijk met elkaar kunnen samenwerken.

Waarom is dit een risico? Stel je voor dat één van deze blokken niet naar behoren functioneert. Het hele ecosysteem kan hierdoor worden geraakt. Dit is een van de grootste risico's voor yield farmers en liquidity pools. Je moet namelijk niet alleen vertrouwen hebben in het protocol waarin je geld vastzet, maar ook in alle andere protocollen waarvan het eventueel afhankelijk is.Platformen en protocollen voor yield farming

Hoe kun je zelf beginnen met yield farming? Daar is geen vast draaiboek voor. Strategieën voor yield farming kunnen van uur tot uur veranderen. Elk platform en elke strategie gebruikt eigen regels en gaat gepaard met specifieke risico's. Wil je beginnen met yield farming, dan moet je eerst begrijpen hoe gedecentraliseerde liquiditeitsprotocollen werken.

We kennen het basisidee al: je zet je geld vast in een smart contract en verdient in ruil daarvoor rendement. De implementaties kunnen echter sterk uiteenlopen. Het is daarom geen goed idee om blindelings je zuurverdiende geld vast te zetten omdat je verwacht dat je veel winst gaat maken. De basisregel van goed risicobeheer is dat je altijd de controle behoudt over je investering.

Dat gezegd hebbende, wat zijn enkele van de meestgebruikte platformen voor yield farming? Het onderstaande is geen uitgebreid overzicht, maar enkel een verzameling van protocollen die de kern vormen van strategieën voor yield farming.


Compound Finance

Compound is een algoritmische geldmarkt waarop gebruikers geld aan elkaar kunnen uitlenen. Iedereen met een Ethereum-wallet kan geld storten in de liquidity pool van Compound en onmiddellijk beginnen met het verdienen van rendement. De tarieven worden automatisch aangepast op basis van vraag en aanbod.

Compound is een van de kernprotocollen van het yield farming-ecosysteem.


MakerDAO

Maker is een gedecentraliseerd kredietplatform dat de creatie van DAI ondersteunt, een stablecoin die algoritmisch is gekoppeld aan de waarde van USD. Iedereen kan een Maker Vault aanmaken en daarin een onderpand vastzetten zoals ETH, BAT, USDC of WBTC. Op basis hiervan wordt vervolgens een schuld in DAI uitgegeven. Over deze schuld is rente verschuldigd, de zogenaamde stability fee. Het rentetarief wordt vastgesteld door de bezitters van MKR-tokens.

Yield farmers kunnen Maker gebruiken om DAI te creëren, waarmee vervolgens yield farming-strategieën kunnen worden opgezet.


Synthetix

Synthetix is een synthetisch activaprotocol waarop iedereen Synthetix Network Tokens (SNX) of ETH als onderpand kan vastzetten (staken) en op basis daarvan synthetische activa kan creëren. Wat kunnen synthetische activa zijn? Vrijwel alles met betrouwbare prijsinformatie. Hierdoor kan vrijwel elk financieel instrument worden toegevoegd aan het Synthetix-platform.
In de toekomst kunnen dankzij Synthetix allerlei soorten activa worden gebruikt voor yield farming. Wil je bijvoorbeeld zakken vol goud gebruiken voor yield farming? Geen probleem: het kan allemaal met Synthetix.


Aave

Aave is een gedecentraliseerd protocol voor leningen en kredietverstrekking. Rentetarieven worden algoritmisch aangepast op basis van de huidige marktomstandigheden. Kredietverleners ontvangen 'aTokens' in ruil voor de liquiditeit die zij verzorgen. Deze tokens beginnen al direct na uitgifte met het verdienen van rente. Op Aave zijn ook geavanceerdere functies mogelijk, bijvoorbeeld flitskredieten.

Dankzij de decentrale aard van het kredietplatform, wordt Aave veel gebruikt door yield farmers.


Uniswap

Uniswap is een gedecentraliseerd handelsprotocol (decentralized exchange, DEX) waar op een vertrouwensloze manier tokens uitgewisseld kunnen worden. Liquiditeitsverleners storten een gelijke waarde aan twee tokens om een markt te creëren. Handelaars kunnen vervolgens met die liquidity pool handelen. In ruil voor het verzorgen van liquiditeit, ontvangen de liquiditeitsverleners een vergoeding voor de transacties die er in hun pool plaatsvinden.

Uniswap is een van de populairste platformen voor de vertrouwensloze uitwisseling van tokens, omdat vrijwel elk token verhandeld kan worden. Dit kan bijzonder nuttig zijn voor yield farming-strategieën.


Curve Finance

Curve Finance is een gedecentraliseerd handelsprotocol dat specifiek is ontworpen voor de efficiënte uitwisseling van stablecoins. In tegenstelling tot op vergelijkbare protocollen zoals Uniswap, kunnen er op Curve grote transacties in stablecoins worden gedaan met relatief weinig slippage.

Je kunt je vast wel voorstellen dat dankzij het grote aantal stablecoins dat wordt gebruikt in yield farming, Curve een belangrijk onderdeel vormt van de infrastructuur.


Balancer

Balancer is een liquiditeitsprotocol vergelijkbaar met Uniswap en Curve. Het grote verschil is echter dat er op Balancer naar eigen wens tokens kunnen worden toegewezen aan een liquidity pool. Liquiditeitsverleners zijn dan ook niet gebonden aan de 50/50-verdeling die bijvoorbeeld door Uniswap wordt vereist, maar kunnen op maat gemaakte Balancer-pools creëren. Net als op Uniswap ontvangen de liquiditeitsverleners een vergoeding voor de transacties die plaatsvinden in hun liquidity pool.

Balancer biedt veel flexibiliteit voor het aanmaken van liquidity pools en was een belangrijke innovatie voor yield farming-strategieën.


Yearn.finance

Yearn.finance is een gedecentraliseerd ecosysteem van aggregatoren voor kredietplatformen zoals Aave, Compound en anderen. Het heeft tot doel het uitlenen van tokens te optimaliseren door algoritmisch te bepalen welk platform het hoogste rendement biedt. Geld wordt na storting geconverteerd naar yTokens, die periodiek opnieuw worden gebalanceerd om de winst te maximaliseren.

Yearn.finance is handig voor farmers die op zoek zijn naar een protocol dat automatisch de beste strategieën voor hen kiest.


Tot slot

In dit artikel hebben we gekeken naar de nieuwste hype op het gebied van cryptocurrencies: yield farming.
Wat heeft de gedecentraliseerde financiële revolutie nog meer voor ons in petto? Het is onmogelijk om te zeggen wat voor applicaties er in de toekomst kunnen ontstaan op basis van deze componenten. Niettemin zorgen vertrouwensloze liquiditeitsprotocollen en andere DeFi-producten voor ongekende innovatie op financieel gebied, in de crypto-economie en computerwetenschappen.
Ongetwijfeld kunnen DeFi-geldmarkten helpen om een opener en toegankelijker financieel systeem te creëren, waar iedereen met een internetverbinding gebruik van kan maken.