Hvad er udbyttefarming i Decentralized Finance (DeFi)?
Hjem
Artikler
Hvad er udbyttefarming i Decentralized Finance (DeFi)?

Hvad er udbyttefarming i Decentralized Finance (DeFi)?

Let øvet
Offentliggjort Aug 12, 2020Opdateret May 29, 2023
10m

TL;DR
Udbyttefarming er en måde at tjene mere krypto med din krypto på. Det indebærer, at du låner dine penge ud til andre gennem magiske computerprogrammer, kaldet intelligente kontrakter. Til gengæld for din service tjener du gebyrer i form af krypto. Det lyder nemt nok, ikke sandt? Vent dog lige et øjeblik.

Udbyttefarmere anvender meget komplicerede strategier. De flytter hele tiden deres kryptovalutaer rundt mellem forskellige udlånsmarkedspladser for at maksimere deres afkast. De er også meget hemmelighedsfulde med hensyn til de bedste strategier vedrørende udbyttefarming. Hvorfor? Jo mere folk kender til en strategi, jo mindre effektiv kan den blive. Udbyttefarming er det vilde vesten inden for Decentralized Finance (DeFi), hvor farmere konkurrerer om at få en chance for at dyrke de bedste marker.

Er du interesseret? Læs mere nedenfor.


Indhold


Introduktion

Decentralized Finance (DeFi)-bevægelsen har stået i spidsen for innovationen inden for blockchain-området. Hvad gør DeFi-applikationer unikke? De er uden krav om tilladelse, hvilket betyder, at alle (eller hvad som helst, f.eks. en intelligent kontrakt) med en internetforbindelse og en understøttet tegnebog kan interagere med dem. Desuden kræver de typisk ikke tillid til nogen depotforvaltere eller mellemmænd. Med andre ord er de tillidsløse. Så hvilke nye anvendelser giver disse egenskaber mulighed for?

Et af de nye koncepter, der er opstået, er udbyttefarming. Det er en ny måde at optjene belønninger med kryptovaluta-beholdinger på ved hjælp af lividitetsprotokoller uden krav om tilladelse. Det giver enhver mulighed for at optjene en passiv indtægt ved hjælp af det decentrale økosystem af "penge-legoklodser", der er bygget på Ethereum. Som følge heraf kan udbyttefarming ændre, hvordan investorerne anvender HODL i fremtiden. Hvorfor lade dine aktiver stå ubenyttede hen, når du kan sætte dem i arbejde? 

Så hvordan passer en udbyttefarmer sine marker? Hvilken slags udbytte kan de forvente? Og hvor skal du starte, hvis du overvejer at blive udbyttefarmer? Vi vil forklare det hele i denne artikel.


Hvad er udbyttefarming?

Udbyttefarming, også kaldet likviditets-mining, er en måde at generere belønninger med kryptovaluta-beholdninger på. I enkle vendinger betyder det, at man låser kryptovalutaer og får belønninger.

I en vis forstand kan udbyttefarming sammenlignes med staking. Der foregår dog en masse kompleksitet i baggrunden. I mange tilfælde samarbejder den med brugere, der kaldes likviditetsleverandører (LP), som tilføjer midler til likviditetspuljer.

Hvad er en likviditetspulje? Det er grundlæggende en intelligent kontrakt, der indeholder midler. Til gengæld for at stille likviditet til rådighed for puljen får LP'erne en belønning. Denne belønning kan komme fra gebyrer, der genereres af den underliggende DeFi-platform eller fra en anden kilde.

Nogle likviditetspuljer udbetaler deres belønninger i flere tokens. Disse belønningstokens kan derefter deponeres i andre likviditetspuljer for at opnå belønninger der osv. Du kan allerede nu se, at der ret hurtigt kan opstå utroligt komplekse strategier. Men den grundlæggende idé er, at en likviditetsudbyder indskyder midler i en likviditetspulje og dermed optjener belønninger.

Udbyttefarming foregår typisk ved hjælp af ERC-20-tokens på Ethereum, og belønningerne er normalt også en type ERC-20-token. Dette kan dog ændre sig i fremtiden. Hvorfor? Indtil videre foregår en stor del af denne aktivitet i Ethereum-økosystemet. 

Cross-chain-broer og andre lignende fremskridt kan dog gøre det muligt for DeFi-applikationer at blive blockchain-agnostiske i fremtiden. Det betyder, at de kan køre på andre blockchains, der også understøtter funktioner til intelligente kontrakter.

Udbyttefarmere vil typisk flytte deres midler ret meget rundt mellem forskellige protokoller i jagten på høje afkastninger. Som følge heraf kan DeFi-platforme også give andre økonomiske incitamenter for at tiltrække mere kapital til deres platform. Ligesom på centraliserede børser er der en tendens til, at likviditet tiltrækker mere likviditet.


Hvad startede boomet i udbyttefarming?

Den pludselige store interesse for udbyttefarming kan tilskrives lanceringen af COMP-tokenet – styrings-tokenet i Compound Finance-økosystemet. Styringstokens giver styringsrettigheder til indehaverne af tokenet. Men hvordan distribuerer du disse tokens, hvis du ønsker at gøre netværket så decentraliseret som muligt?

En almindelig måde at kickstarte en decentraliseret blockchain på er ved at distribuere disse styringstokens algoritmisk med incitamenter om lividitet. Dette tiltrækker likviditetsudbydere til at "farme" det nye token ved at levere likviditet til protokollen.

COMP-lanceringen opfandt ikke udbyttefarming, men den gav denne type token-distributionsmodel et boost i popularitet. Siden da er andre DeFi-projekter kommet med innovative ordninger for at tiltrække likviditet til deres økosystemer.


Hvad er Total Value Locked (TVL)?

Så hvordan måler man bedst den generelle sundhed for DeFi-udbyttefarming? Total Value Locked (TVL). Dette måler, hvor meget krypto der er låst i DeFi-lån og andre typer pengemarkedspladser.

I en vis forstand er TVL den sammenlagte likviditet i likviditetspuljer. Det er et nyttigt indeks til at måle sundheden på markedet for DeFi og udbyttefarming som helhed. Det er også en effektiv målestok til at sammenligne "markedsandelen" for forskellige DeFi-protokoller.

Et godt sted at følge TVL er Defi Pulse. Du kan se, hvilke platforme der har den højeste mængde ETH eller andre kryptoaktiver låst i DeFi. Det kan give dig et overblik over den aktuelle situation for udbyttefarming.

Jo mere værdi der er låst, jo mere udbyttefarming kan der naturligvis være i gang. Det er værd at bemærke, at du kan måle TVL i ETH, USD eller endda BTC. Hver af dem vil give dig forskellige udsigter for situationen på DeFi-pengemarkederne.


Hvordan fungerer udbyttefarming?

Udbyttefarming er nært beslægtet med en model, der kaldes automated market maker (AMM). Den involverer typisk leverandører af likviditet (LP'er) og likviditetspuljer. Lad os se, hvordan det fungerer.

Likviditetsleverandører deponerer midler i en likviditetspulje. Denne pulje driver en markedsplads, hvor brugerne kan låne, udlåne eller udveksle tokens. Brugen af disse platforme medfører gebyrer, som derefter udbetales til likviditetsudbyderne i forhold til deres andel af likviditetspuljen. Dette er grundlaget for, hvordan en AMM fungerer.

Implementeringerne kan dog være meget forskellige – for ikke at nævne, at der er tale om en ny teknologi. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se nye tilgange, der forbedrer de nuværende implementeringer.

Ud over gebyrer kan et andet incitament til at tilføje midler til en likviditetspulje være uddelingen af et nyt token. F.eks. er der muligvis ikke mulighed for at købe et token på det åbne marked, men kun i små mængder. På den anden side kan den akkumuleres ved at tilvejebringe likviditet til en specifik pulje. 

Distributionsreglerne afhænger alle af den unikke implementering af protokollen. Det vigtigste er, at likviditetsleverandører får et afkast baseret på den mængde likviditet, de leverer til puljen.

De indsatte midler er normalt stablecoins, der er knyttet til USD – selv om dette ikke er et generelt krav. Nogle af de mest almindelige stablecoins, der anvendes i DeFi, er DAI, USDT, USDC, BUSD og andre. Nogle protokoller vil præge tokens, der repræsenterer dine indsatte mønter i systemet. Hvis du f.eks. indsætter DAI i Compound, får du cDAI, eller Compound DAI. Hvis du indsætter ETH i Compound, får du cETH.

Som du kan forestille dig, kan der være mange lag af kompleksitet i forbindelse med dette. Du kan indsætte dit cDAI i en anden protokol, der præger et tredje token til at repræsentere dit cDAI, som repræsenterer dit DAI. Og så videre, og så videre. Disse kæder kan blive meget komplekse og svære at følge.


Hvordan beregnes afkastet fra udbyttefarming?

Typisk beregnes den anslåede udbyttefarming på årsbasis. Dette angiver et skøn over det afkast, som du kan forvente at få i løbet af et år.

Nogle almindeligt anvendte målinger er den årlige procentsats (APR) og det årlige procentvise afkast (APY). Forskellen mellem dem er, at APR ikke tager højde for sammensætning, mens APY gør det. Sammensætning betyder i dette tilfælde, at overskuddet geninvesteres direkte for at skabe mere afkast. Du skal dog være opmærksom på, at APR og APY kan bruges i flæng.

Det er også værd at huske på, at der kun er tale om skøn og fremskrivninger. Selv kortfristede belønninger er ret vanskelige at vurdere nøjagtigt. Hvorfor? Udbyttefarming er et meget konkurrencepræget marked med et højt tempo, og belønningen kan svinge hurtigt. Hvis en strategi for udbyttefarming fungerer i et stykke tid, vil mange farmere benytte sig af muligheden, og den kan holde op med at give et højt afkast. 

Da APR og APY stammer fra de gamle markeder, kan DeFi blive nødt til at finde sine egne målinger til beregning af afkast. På grund af det hurtige tempo i DeFi kan det være mere fornuftigt med ugentlige eller endog daglige skøn af afkast.


Hvad er sikkerhedsstillelse i DeFi?

Hvis du låner aktiver, skal du typisk stille sikkerhed for at dække dit lån. Dette fungerer i princippet som en forsikring for dit lån. Hvorfor er det relevant? Dette afhænger af, hvilken protokol du leverer dine midler til, men du skal muligvis holde et vågent øje med din andel af sikkerhedsstillelse. 

Hvis værdien af din sikkerhedsstillelse falder under den tærskel, der kræves i protokollen, kan din sikkerhedsstillelse blive likvideret på det åbne marked. Hvad kan du gøre for at undgå likvidation? Du kan tilføje mere sikkerhedsstillelse.

Vi tager den lige igen, hver platform har sit eget sæt regler for dette, dvs. deres eget krævede forhold for sikkerhedstillelse. Derudover fungerer de typisk sammen med et koncept kaldet overdreven sikkerhedsstillelse. Det betyder, at låntagerne skal deponere mere værdi, end de ønsker at låne. Hvorfor? For at reducere risikoen for voldsomme markedskrak ved at likvidere en stor mængde sikkerhedsstillelse i systemet.

Så lad os sige, at den udlånsprotokol, du bruger, kræver en sikkerhedsstillelse på 200 %. Det betyder, at for hver 100 USD i værdi, du sætter ind, kan du låne 50 USD. Det er dog normalt mere sikkert at tilføje mere sikkerhed end krævet for at reducere likvidationsrisikoen endnu mere. Når det er sagt, vil mange systemer bruge meget høje procenter for sikkerhedsstilelse (f.eks. 750 %) for at gøre hele platformen forholdsvis sikker hvad angår likvidationsrisiko.


Risici ved udbyttefarming

Udbyttefarming er ikke nemt. De mest rentable strategier for udbyttefarming er meget komplekse og anbefales kun til avancerede brugere. Desuden er udbyttefarming generelt mere velegnet til dem, der har meget kapital til rådighed (f.eks. storinvestorer).

Det er ikke så nemt, som det ser ud til at være, og hvis du ikke forstår, hvad du gør, vil du sandsynligvis tabe penge. Vi har netop diskuteret, hvordan din sikkerhedsstillelse kan blive opløst. Men hvilke andre risici skal du være opmærksom på?

En indlysende risiko ved udbyttefarming er intelligente kontrakter. På grund af DeFi's karakter er mange protokoller bygget og udviklet af små teams med begrænsede budgetter. Dette kan øge risikoen for fejl i intelligente kontrakter.

Selv i forbindelse med større protokoller, der revideres af velrenommerede revisionsfirmaer, opdages der hele tiden sårbarheder og fejl. På grund af blockchainens uforanderlige karakter kan dette føre til tab af brugernes midler. Det skal du tage højde for, når du låser dine midler i en intelligent kontrakt.

Desuden er en af de største fordele ved DeFi også en af de største risici. Det er idéen om komposibilitet. Lad os se, hvordan det påvirker udbyttefarming.

Som vi har diskuteret før, er DeFi-protokoller uden tilladelser og kan integreres problemfrit med hinanden. Det betyder, at hele DeFi-økosystemet er stærkt afhængig af hver enkelt af dets byggesten. Det er det, vi henviser til, når vi siger, at disse applikationer er sammensættelige – de kan nemt fungere sammen.

Hvorfor er dette en risiko? Hvis blot én af byggeklodserne ikke fungerer efter hensigten, kan det gå ud over hele økosystemet. Det er det, der udgør en af de største risici for udbyttefarmere og likviditetspuljer. Du skal ikke kun have tillid til den protokol, du indbetaler dine penge til, men også til alle de andre protokoller, som den kan være afhængig af.


Platforme og protokoller for udbyttefarming

Hvordan kan du optjene disse belønninger for udbyttefarming? Der findes ikke en bestemt måde at udføre udbyttefarming på. Faktisk kan strategierne for udbyttefarming ændre sig fra time til time. Hver platform og strategi har sine egne regler og risici. Hvis du ønsker at komme i gang med udbyttefarming, skal du sætte dig ind i, hvordan decentrale likviditetsprotokoller fungerer.

Vi kender allerede den grundlæggende idé. Du indbetaler penge til en intelligent kontrakt og får dermed belønninger. Men implementeringerne kan variere meget. Som sådan er det generelt ikke en god idé at indskyde dine hårdt tjente penge blindt og håbe på et højt afkast. Som en grundlæggende regel for risikostyring skal du være i stand til at bevare kontrollen over din investering.

Så hvad er de mest populære platforme, som udbyttefarmere bruger? Dette er ikke en omfattende liste, men blot en samling af protokoller, der er centrale for strategier af udbyttefarming.


Sammensat finansiering

Compound er et algoritmisk pengemarked, der giver brugerne mulighed for at udlåne og låne aktiver. Alle med en Ethereum-tegnebog kan levere aktiver til Compounds likviditetspool og optjene belønninger, der øjeblikkeligt bliver sammensat. Priserne justeres algoritmisk på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Compound er en af de centrale protokoller i økosystemet af udbyttefarming.


MakerDAO

Maker er en decentraliseret kreditplatform, der understøtter oprettelsen af DAI, en stablecoin der algoritmisk er bundet til værdien af USD. Alle kan åbne en Maker Vault, hvor de låser sikkerhedsstillede aktiver, såsom ETH, BAT, USDC eller WBTC. De kan generere DAI som gæld mod denne sikkerhed, som de har låst. Denne gæld pålægges renter over tid, det såkaldte stabilitetsgebyr, hvis sats fastsættes af indehaverne af MKR-tokens.

Udbyttefarmere kan bruge Maker til at præge DAI til brug i strategier vedrørende udbyttefarming.


Synthetix

Synthetix er en protokol for syntetiske aktiver. Det giver alle mulighed for at fastlåse (stake) Synthetix Network Token (SNX) eller ETH som sikkerhed og præge syntetiske aktiver mod det. Hvad kan være et syntetisk aktiv? Praktisk talt alt, der har en pålidelig prisstrøm. Dette gør det muligt at tilføje stort set alle finansielle aktiver til Synthetix-platformen.

Synthetix kan gøre det muligt at anvende alle former for aktiver til udbyttefarming i fremtiden. Ønsker du at bruge dine langsigtede guld-poser i strategier for udbyttefarming? Syntetiske aktiver kan være den rette løsning.


Aave

Aave er en decentraliseret protokol til udlån og låntagning. Rentesatserne justeres algoritmisk på baggrund af de aktuelle markedsforhold. Långiverne får "aTokens" til gengæld for deres midler. Disse tokens begynder straks at optjene og sammensætte renter ved indsættelse. Aave giver også mulighed for andre mere avancerede funktioner, f.eks. flash-lån.

Som en decentraliseret låne- og udlånsprotokol anvendes Aave i høj grad af udbyttefarmere.


Uniswap

Uniswap er en decentraliseret børsprotokol (DEX), der gør det muligt at foretage tillidsløse token-swaps. Likviditetsudbydere indsætter en tilsvarende værdi af to tokens for at skabe et marked. Handlende kan derefter handle mod denne likviditetspulje. Til gengæld for at levere likviditet optjener likviditetsudbyderne gebyrer på de handler, der finder sted i deres pulje.

Uniswap har været en af de mest populære platforme til tillidsløse token-swaps grundet dets gnidningsløse karakter. Dette kan være nyttigt i forbindelse med strategier for udbyttefarming.


Curve Finance

Curve Finance er en decentraliseret børsprotokol, der er særligt designet til effektive stablecoin-swaps. I modsætning til andre lignende protokoller som Uniswap, byder Curve brugerne på mulighed for at lave stablecoin-swaps af høj værdi med relativt lav glidning.

Som du kan forestille dig, udgør Curve-puljer en vigtig del af infrastrukturen på grund af den store mængde stablecoins i udbyttefarming.


Balancer

Balancer er en likviditetsprotokol i lighed med Uniswap og Curve. Den vigtigste forskel er dog, at det giver mulighed for tilpassede token-tildelinger i en likviditetspulje. Dette giver likviditetsudbydere mulighed for at oprette brugerdefinerede Balancer-puljer i stedet for den 50/50-tildeling, som Uniswap kræver. Ligesom med Uniswap optjener LP'er gebyrer for de handler, der finder sted i deres likviditetspulje.

På grund af den fleksibilitet, som Balancer giver i forbindelse med oprettelsen af likviditetspuljer, er Balancer en vigtig nyskabelse for strategier inden for udbyttefarming.


Yearn.finance

Yearn.finance er et decentraliseret økosystem af aggregatorer for lånetjenester såsom Aave, Compound og andre. Formålet er at optimere udlån af tokens ved algoritmisk at finde de mest rentable udlånstjenester. Pengene konverteres til yTokens ved indsættelse, som jævnligt rebalanceres for at maksimere fortjenesten.

Yearn.finance er nyttigt for farmere, der ønsker en protokol, der automatisk vælger de bedste strategier for dem.


Sammenfatning

Vi har taget et kig på den seneste dille inden for kryptovalutaområdet – udbyttefarming.

Hvad kan denne decentraliserede finansielle revolution ellers bringe med sig? Det er umuligt at se, hvilke nye applikationer der kan dukke op i fremtiden, som bygger på disse nuværende komponenter. Ikke desto mindre er tillidsløse likviditetsprotokoller og andre DeFi-produkter helt sikkert på forkant med den finansielle verden, kryptoøkonomi og datalogi.

Der er ingen tvivl om, at DeFi-pengemarkederne kan bidrage til at skabe et mere åbent og tilgængeligt finansielt system, der er tilgængeligt for alle med en internetforbindelse.