Kāpēc stabilās kriptovalūtas zaudē vērtības piesaisti?
Sākums
Raksti
Kāpēc stabilās kriptovalūtas zaudē vērtības piesaisti?

Kāpēc stabilās kriptovalūtas zaudē vērtības piesaisti?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Oct 26, 2023Atjaunināts Jun 28, 2024
6m


Īsumā

  • Stabilās kriptovalÅ«tas saglabā nemainÄ«gu cenu, izmantojot vērtÄ«bas piesaistes mehānismu.

  • Pastāv stabilās kriptovalÅ«tas ar nodroÅ¡inājumu (ar bezseguma valÅ«tu, kriptovalÅ«tu vai preču nodroÅ¡inājumu) un bez nodroÅ¡inājuma (tās pārvalda algoritmi).

  • Vēsturiskie notikumi (piem., ar UST 2022. gadā, USDC un DAI 2023. gadā, kā arÄ« ar USDR 2023. gadā) liecina par vērtÄ«bas saglabāšanas grÅ«tÄ«bām un sarežģītÄ«bu.

Kas ir stabilās kriptovalūtas vērtības piesaiste?

Stabilā kriptovalūta ir kriptoaktīvu veids, kas saglabā samērā stabilu vērtību. Lai gan kriptovalūtas parasti ir visai svārstīgas, stabilās kriptovalūtas ir veidotas tā, lai tās būtu pasargātas pret cenas svārstībām.

Stabilo kriptovalūtu vērtība saglabājas stabila, pateicoties vērtības piesaistei. Vērtības piesaiste līdzinās vērtības "enkuram". Tāpat kā valstis mēdz piesaistīt savas naudas vērtību kādas citas valsts valūtai, lai veicinātu tās stabilitāti, stabilo kriptovalūtu gadījumā situācija ir līdzīga. Daudzām stabilajām kriptovalūtām (piemēram, USDT vai DAI) ir paredzēts saglabāt 1 $ vērtību.

Kas notiek, ja stabilā kriptovalūta zaudē vērtības piesaisti?

Ja stabilā kriptovalūta vairs netiek tirgota par iepriekš noteikto vērtības piesaistes vērtību, to dēvē par vērtības atsaisti. Gadu gaitā stabilās kriptovalūtas ir ļoti plaši izmantotas, un to pašreizējais tirdzniecības apjoms dienā sasniedz miljardus dolāru. 

Šī iemesla dēļ vērtības piesaistes zaudēšanai varētu būt tālejošas sekas. Tālāk šajā rakstā apskatīsim vēsturiskos gadījumus, kad stabilās kriptovalūtas ir zaudējušas vērtības piesaisti. Bet pirms tam noskaidrosim, kā stabilajām kriptovalūtām tiek nodrošināta vērtības piesaiste.

Kā stabilā kriptovalūta saglabā vērtības piesaisti?

Stabilās kriptovalūtas lielākoties var iedalīt divās kategorijās – stabilajās kriptovalūtās ar nodrošinājumu un bez nodrošinājuma.

1. Stabilās kriptovalūtas ar nodrošinājumu

Vairums šobrīd apgrozībā esošo stabilo kriptovalūtu ir ar nodrošinājumu – tas nozīmē, ka to vērtību nodrošina citi aktīvi. Šīm stabilajām kriptovalūtām ir paredzēts kā nodrošinājumu izmantot bezseguma valūtas, citas kriptovalūtas vai preces, piemēram, zeltu. Šādos gadījumos katrai izdotajai stabilās kriptovalūtas vienībai rezervēs teorētiski ir jāglabā atbilstošais aktīvs.

Tas darbojas šādi.

  • NodroÅ¡inājums bezseguma valÅ«tā: visiem apgrozÄ«bā esoÅ¡ajiem tokeniem ir jābÅ«t nodroÅ¡inātiem ar lÄ«dzvērtÄ«gu summu bezseguma valÅ«tas, piemēram, ASV dolāru. LÄ«dz ar to visām izdotajām stabilās kriptovalÅ«tas vienÄ«bām jābÅ«t apmaināmām pret pamata aktÄ«vu. Kā stabilo kriptovalÅ«tu ar bezseguma valÅ«tu nodroÅ¡inājumu piemērus var minēt FDUSD un USDT.

  • NodroÅ¡inājums kriptovalÅ«tā: Å¡Ä«m stabilajām kriptovalÅ«tām tiek izmantota nodroÅ¡inājuma pārsniegÅ¡ana, izmantojot vienu vai vairākus kriptoaktÄ«vus. Tas nozÄ«mē, ka kā nodroÅ¡inājums tiek glabāts lielāks apjoms kriptovalÅ«tas, kas pārsniedz stabilās kriptovalÅ«tas vērtÄ«bu un sniedz papildu aizsardzÄ«bu pret iespējamām cenas svārstÄ«bām. Stabilās kriptovalÅ«tas ar kriptovalÅ«tu nodroÅ¡inājumu ir, piemēram, DAI un crvUSD.

  • NodroÅ¡inājums ar precēm: Å¡o stabilo kriptovalÅ«tu vērtÄ«ba ir piesaistÄ«ta preču, piemēram, zelta, cenai. Å Ä«s kriptovalÅ«tas var palÄ«dzēt aizsargāties pret inflāciju un vienlaikus ieguldÄ«t attiecÄ«gajā precē. Pax Gold (PAXG) ir stabilā kriptovalÅ«ta, kurai kā nodroÅ¡inājums tiek izmantots zelts.

Piezīme: lai gan stabilo kriptovalūtu projekti mēdz izteikt dažādus apgalvojumus par glabātajām rezervēm un izmantotajiem vērtības piesaistes mehānismiem, to pārbaudāmība un precizitāte mēdz atšķirties. Tāpēc ir svarīgi ievērot piesardzību un apzināties, ka nodrošinājuma līmenis ne vienmēr ir 100 %, kā tiek apgalvots.

2. Stabilās kriptovalūtas bez nodrošinājuma

Stabilās kriptovalūtas bez nodrošinājuma jeb t. s. algoritmiskās stabilās kriptovalūtas izmanto kodētus algoritmus un viedos līgumus, kas automātiski regulē to apjomu atbilstoši tirgus pieprasījumam, nodrošinot, ka stabilās kriptovalūtas cena saglabājas tuvu tās piesaistes punktam. 

Ja cena nokritīsies zemāk par bezseguma valūtu, kura vērtībai tā seko, tad algoritms samazinās daudzumu apgrozībā, lai atkal paaugstinātu cenu. Turpretī, ja cena pārsniegs attiecīgās bezseguma valūtas vērtību, tiks laisti apgrozībā jauni tokeni, lai pazeminātu stabilās kriptovalūtas vērtību. TerraUSD (UST) bija algoritmiskā stabilā kriptovalūta.

Tātad – kas notiek, ja šīs stabilās kriptovalūtas zaudē vērtības piesaisti un tiek tirgotas par cenu, kas ir zemāka par tirgus vērtību? Apskatīsim dažus piemērus.

Stabilo kriptovalūtu vērtības piesaistes zaudēšanas vēsturiskie gadījumi

Tālāk ir norādīti daži zināmākie gadījumi, kad stabilās kriptovalūtas ir zaudējušas vērtības piesaisti.

2022. gada maijs – UST

2022. gada maijā kriptovalūtu pasaule pieredzēja, kā Terra UST stabilā kriptovalūta zaudēja savu vērtības piesaisti. Pirms tam Terra pamata tokens LUNA bija 8. lielākā kriptovalūta pasaulē ar tirgus kapitalizāciju 40 miljardu ASV dolāru vērtībā. Pēc vērtības piesaistes zaudēšanas gan UST, gan LUNA kļuva praktiski bezvērtīgi, izraisot kriptovalūtu pasaulē tādu kā "epidēmiju", kad būtiskus zaudējumus cieta vairāki kriptovalūtu projekti un uzņēmumi, kas bija saistīti ar Terra. Šajā nestabilajā periodā arī citas stabilās kriptovalūtas, piemēram, Tron USDD un Near Protocol USN, īslaicīgi zaudēja vērtības piesaisti, bet vēlāk atgriezās pie paritātes. 

2023. gada marts – USDC un DAI

2023. gada martā vērtības piesaisti zaudēja divas vadošās stabilās kriptovalūtas – USDC un DAI – sakarā ar trīs ASV banku (Silicon Valley Bank jeb SVB, Signature Bank un Silvergate Bank) sabrukumu. Kā norādīja USDC izdevējs Circle, SVB bankā tika glabātas šis stabilās kriptovalūtas rezerves skaidrā naudā 3,3 miljardu ASV dolāru vērtībā. Tā rezultātā USDC īslaicīgi zaudēja vērtības piesaisti, vienas dienas laikā vērtībai pazeminoties par vairāk nekā 12 %.

Arī DAI vērtība pieredzēja svārstības – galvenokārt tāpēc, ka tobrīd vairāk nekā puse no nodrošinājumam glabāto rezervju bija piesaistīta USDC un ar to saistītajiem instrumentiem. Situācija stabilizējās, kad Federālo rezervju sistēma paziņoja par atbalsta sniegšanu bankas kreditoriem, kā rezultātā USDC un DAI vērtības piesaiste atjaunojās. 

Pēc šī notikuma abām stabilajām kriptovalūtām tika koriģēts rezervju sastāvs – USDC lielākoties izvietoja savas skaidrās naudas rezerves Bank of New York Mellon bankā, bet DAI diversificēja rezerves, izmantojot vairākas stabilās kriptovalūtas, un palielināja savus uzkrājumus reālās pasaules aktīvos.

2023. gada oktobris – USDR

USDR jeb Real USD ir Tangible 2022. gadā ieviestā stabilā kriptovalūta (pamata tokens TNGBL). Tā ir stabilā kriptovalūta ar vērtības piesaisti USD, kurai kā nodrošinājumu bija paredzēts izmantot tokenizētu nekustamo īpašumu apvienojumā ar DAI stabilo kriptovalūtu. 

USDR bija arī automatizēts nodrošinājuma mehānisms, atbilstoši kuram puse no peļņas, kas gūta no iekasētās nomas maksas, tika automātiski novirzīta uz kasi. To bija paredzēts izmantot kā vērtības piesaistes stabilizēšanas mehānismu. Taču 2023. gada 11. oktobrī, neraugoties uz šiem stabilitātes pasākumiem, USDR diemžēl zaudēja vērtības piesaisti.

LÅ«k, kas notika.

  • 11. oktobrÄ« strauji palielinājās USDR izņemÅ¡anas pieprasÄ«jumu skaits, kopumā sasniedzot 10 miljonus USDR.

  • MilzÄ«gais izņemÅ¡anas pieprasÄ«jumu apjoms izsmēla no USDR kases visas likvÄ«dās DAI stabilās kriptovalÅ«tas rezerves.

  • Tā kā atlika tikai nelikvÄ«dās tokenizētā nekustamā Ä«paÅ¡uma rezerves, Tangible komanda nevarēja uzreiz izpildÄ«t visus izņemÅ¡anas pieprasÄ«jumus.

  • Šāda negaidÄ«ta likviditātes krÄ«ze USDR turētāju vidÅ« izraisÄ«ja milzÄ«gas bailes, nenoteiktÄ«bu un Å¡aubas (FUD), kriptovalÅ«tai zaudējot savu vērtÄ«bas piesaisti.

Kā norāda neatkarīgi pētnieki un USDR kopienas pārstāvji, tokenizētais nekustamais īpašums, ko USDR izmantoja kā nodrošinājumu, bija balstīts uz ERC-721 tokenu standartu, kas nav tik elastīgs kā plaši izmantotais ERC-20. Tā kā ERC-721 tokenus nevar viegli sadalīt, tas apgrūtina operatīvu līdzekļu izņemšanu.

Noslēgumā

Kriptovalūtu nepastāvīgajā pasaulē daudzi investori ir izvēlējušies stabilitāti, ko piedāvā stabilās kriptovalūtas. Tomēr, kā liecina pagātnes notikumi, arī stabilās kriptovalūtas nav pasargātas no dažādiem izaicinājumiem. UST un USDR dramatiskā vērtības piesaistes zaudēšana liecina, ka šīs kriptovalūtas ir jutīgas pret finansiālu spiedienu un nepilnībām to izstrādes procesā. Kā vienmēr finanšu tirgos, ir svarīgi veikt patstāvīgu informācijas izpēti pirms risku uzņemšanās.

Turpini lasīt

Atruna: Saskaņā ar MiCA prasībām neatļautajiem stablecoin ir noteikti ierobežojumi EEA lietotājiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, klikšķiniet šeit.

Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi konsultēties pie atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.