Bitcoin-ის სპოტ ETF და Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF: რა განსხვავებაა მათ შორის?
მთავარი
სტატიები
Bitcoin-ის სპოტ ETF და Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF: რა განსხვავებაა მათ შორის?

Bitcoin-ის სპოტ ETF და Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF: რა განსხვავებაა მათ შორის?

გამოქვეყნებული Aug 24, 2023განახლებული Sep 20, 2023
10m

TL;DR

  • Bitcoin-ის ETF, ანუ Bitcoin-ის საბირჟო საინვესტიციო ფონდი, ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მიიღონ სარგებელი Bitcoin-ის ფასის მოძრაობით უშუალოდ Bitcoin-ის ფლობის გარეშე. 

  • Bitcoin-ის სპოტ ETF-ს და Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ს შორის მთავარი განსხვავებები დაკავშირებულია საბაზისო აქტივებთან, ეფექტურობის განმსაზღვრელ ფაქტორებთან, ლიკვიდურობის საჭიროებებთან, ფასების პოტენციურ დაშორებასთან და ექსპოზიციებთან.  

  • Bitcoin-ის ETF-ები შეიქმნა, როგორც ხიდები, რომლებიც ტრადიციულ ინვესტორებს კრიპტოვალუტის სამყაროს „გემოს გასინჯვის“ საშუალებას აძლევს. 

  • ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, როგორებიცაა BlackRock, Invesco, Ark Invest და Fidelity, შეიტანეს განაცხადი Bitcoin-ის სპოტ ETF-ების შექმნის უფლების მოსაპოვებლად. ინვესტორებისთვის უფრო მეტი Bitcoin-ის ETF იქნება ხელმისაწვდომი, თუ ამ სიას სამომავლოდ სხვა ორგანიზაციებიც დაემატება. 

რა არის ETF?  

საბირჟო საინვესტიციო ფონდი (ETF) წარმოადგენს საინვესტიციო ფონდის ტიპს, რომლითაც ხდება საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობა, ის აქციების მსგავსია. ამ ფონდებში ჩვეულებრივ სხვადასხვა ტიპის აქტივებია გაერთიანებული, მაგალითად აქციები, საქონელი ან კრიპტოვალუტა და მისი მიზანია კონკრეტული ინდექსის ან აქტივის ფასების დინამიკაზე თვალყურის დევნება. 

მაგალითად, S&P 500 ETF-ში გაერთიანებულია S&P 500 ინდექსის სიაში შემავალი კომპანიების წილები და მისი მიზანია ამ ინდექსის დინამიკის იმიტაცია. თუ ინდექსის კომპონენტები შეიცვლება, ამ ცვლილებების ასახვისთვის, ETF-ის მენეჯერი დააკორექტირებს ფონდის აქტივების შემადგენლობას, რათა გაგრძელდეს ინდექსის შემადგენლობაზე და ფასების დინამიკაზე თვალყურის დევნება. 

ერთობლივი საინვესტიციო ფონდებისგან განსხვავებით, რომელთაც გააჩნია საკუთარი აქტივების სუფთა ღირებულება (NAV), რომელიც გამოითვლება ყოველი სავაჭრო დღის ბოლოს, ETF-ებით ვაჭრობა ხორციელდება საფონდო ბირჟებზე და მათი გაყიდვა ან ყიდვა შეიძლება მოხდეს სავაჭრო დღის ნებისმიერ პერიოდში საბაზრო ფასად, რომელიც მერყეობს მოწოდების და მოთხოვნის დონეების შესაბამისად. 

მიუხედავად იმისა, რომ ETF-ების NAV გამოითვლება რამდენჯერმე სავაჭრო დღის განმავლობაში, ის წარმოადგენს საბაზრო ფასს, რომელსაც ინვესტორები იყენებენ ვაჭრობის დროს. ეს ინვესტორებს სთავაზობს ერთობლივი საინვესტიციო ფონდებისგან განსხვავებით უფრო მაღალ ლიკვიდურობას და მოქნილობას. უფრო მეტიც, ინვესტორებს შეუძლიათ გამოიყენონ სხვადასხვა სავაჭრო სტრატეგიები, მაგალითად ყიდვის ან გაყიდვის short შეკვეთები ETF-ების მარჟით, ოფციონები, რომლებიც ჩვეულებრივ არ არის ხელმისაწვდომი ერთობლივი საინვესტიციო ფონდების შემთხვევაში.

რა არის Bitcoin-ის ETF? 

Bitcoin-ის ETF-ები ჩამოყალიბდა, როგორც კრიპტოვალუტის საინვესტიციო ეკოსისტემის მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტრუმენტი. Bitcoin-ის ETF, ანუ Bitcoin-ის საბირჟო საინვესტიციო ფონდი, ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მიიღონ ინფორმაცია Bitcoin-ის ფასის მოძრაობის შესახებ უშუალოდ Bitcoin-ის ფლობის გარეშე. ზოგიერთი ინვესტორი მსგავსი ტიპის ექსპოზიციას ანიჭებს უპირატესობას.  

Bitcoin-ის ETF შეიცავს Bitcoin-ს ან Bitcoin-ის ფასთან დაკავშირებულ კონტრაქტებს და მისით ვაჭრობა შესაძლებელია ტრადიციულ საფონდო ბირჟებზე, კომპანიის აქციებით ვაჭრობის ანალოგიურად. კრიპტოვალუტის ბაზრის განვითარების პარალელურად გაიზარდა ამ პროდუქტების მიმართ ინტერესი, განსაკუთრებით პოპულარულია ორი ძირითადი ტიპის Bitcoin-ის ETF: Bitcoin-ის სპოტ ETF და Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF. თითოეულ მათგანს უკავშირდება სხვადასხვა საინვესტიციო სტრატეგიები და რისკები.

რა არის Bitcoin-ის სპოტ ETF?  

Bitcoin-ის სპოტ ETF წარმოადგენს საბირჟო საინვესტიციო ფონდს, რომელიც უშუალოდ ფლობს Bitcoin-ს საბაზისო აქტივის სახით. ეს ნიშნავს, რომ სპოტ ETF-ის ფასის დინამიკა პირდაპირ უკავშირდება ფონდში არსებული Bitcoin-ის მიმდინარე ღირებულებას. როდესაც ინვესტორი ყიდულობს სპოტ ETF-ის წილს, ფაქტიურად ის ყიდულობს აქტივს, რომელიც რეალური Bitcoin-ის რეპრეზენტაციას წარმოადგენს, თუმცა ამ კრიპტოვალუტას ის პირადად არ ფლობს.

დავუშვათ გვაქვს Bitcoin-ის სპოტ ETF, სახელწოდებით „BTC-one“. თუ BTC-one ფლობს 10,000 Bitcoin-ს და გამოშვებულია მისი 1 მილიონი აქცია, თეორიულად თითოეული აქცია წარმოადგენს 0.01 Bitcoin-ს. ეს ნიშნავს, რომ BTC-one-ის ფასის დინამიკა პირდაპირ კავშირშია ფონდში არსებულ Bitcoin-ების მიმდინარე ღირებულებასთან. 

Bitcoin-ის სპოტ ETF-ების დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

Bitcoin-ის სპოტ ETF-ში ინვესტიციას რამდენიმე უპირატესობა გააჩნია. პირველ რიგში, ის გვთავაზობს მივიღოთ მოგება Bitcoin-ის ფასის მოძრაობებით უშუალოდ კრიპტოვალუტის ფლობის გარეშე, რაც გამორიცხავს უსაფრთხოებაზე ან ციფრულ საფულეებზე ზრუნვის საჭიროებას. ამასთანავე, რადგან ამ ETF-ებით ვაჭრობა სტანდარტულ საფონდო ბირჟებზეც შეიძლება, ეს Bitcoin-ს რეგულაციების მოქმედების სფეროში აქცევს, რაც პოტენციურად ზრდის ფართო აუდიტორიის ნდობას მის მიმართ. ბოლოს, Bitcoin-ის სპოტ ETF-ებში ინვესტირება შეუძლება უფრო მარტივი იყოს ტრადიციული ინვესტორებისთვის, რადგან ETF-ით ვაჭრობისას გამოიყენება მათთვის ნაცნობი, საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობის სტრუქტურა.

თუმცა ისევე, როგორც სხვა ნებისმიერი ტიპის ინვესტიციის შემთხვევაში, მასთანაც არის დაკავშირებული პოტენციური რისკები. Bitcoin-ის სპოტ ETF-ის ღირებულება იცვლება Bitcoin-ის მერყევი ფასის პარალელურად. უფრო მეტიც, ETF-ის ფასი შეიძლება ყოველთვის ზუსტად არ ემთხვეოდეს Bitcoin-ის ფასის დინამიკას, რადგან ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ საკომისიოები ან ადმინისტრაციული საკითხები. მიუხედავად იმისა, რომ ETF-ების მეშვეობით Bitcoin უფრო უახლოვდება ტრადიციულ ფინანსებს და ექცევა რეგულაციების მოქმედების სფეროში, ზოგადად კრიპტოვალუტის ბაზარი გარკვეულწილად არაპროგნოზირებადი რჩება. ბოლოს, ETF-ებით ვაჭრობა უფრო ძვირია, ვიდრე კრიპტოთი სპოტ-ბაზარზე ვაჭრობა, რადგან EFT გაკისრებთ დამატებით საკომისიოებს. ETF-ების საკომისიო შეიძლება 2.5%-ს აღწევდეს, რაც გაცილებით მაღალია სპოტ ვაჭრობის საკომისიოსთან შედარებით.

გაითვალისწინეთ, რომ Ethereum-ის სპოტ ETF-ები ან ნებისმიერი სხვა კრიპტოს სპოტ ETF-ები Bitcoin-ის სპოტ ETF-ის ანალოგიური პრინციპით მუშაობს. მათაც მსგავსი დადებითი და უარყოფითი მხარეები გააჩნია. 

რა არის Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF? 

Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF წარმოადგენს საბირჟო საინვესტიციო ფონდის ტიპს, რომელიც უშუალოდ არ ფლობს Bitcoin-ს. ამის ნაცვლად, ის ინვესტიციას ახორციელებს Bitcoin-ის ფიუჩერსების კონტრაქტებში, რომლებიც წარმოადგენს Bitcoin-ის ყიდვის ან გაყიდვის შესახებ შეთანხმებას წინასწარ განსაზღვრულ ფასად, მომავალ თარიღზე ანგარიშსწორებით. ეს ინვესტორებს Bitcoin-ის სამომავლო ფასის მოძრაობით სპეკულაციის საშუალებას აძლევს, ამ კრიპტოვალუტის უშუალოდ ფლობის გარეშე. 

დავუშვათ გვაქვს Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF სახელწოდებით „BitFutures“, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა Bitcoin-ის სამომავლო ფასზე თვალყურის დევნება, რისთვისაც ყიდულობს Bitcoin-ის ფიუჩერსების კონტრაქტებს. BitFutures ETF შექმნილია და იმართება ფინანსური ინსტიტუტის მიერ. დავუშვათ BitFutures გეგმავს იყიდოს 1,000 Bitcoin-ის ფიუჩერსების კონტრაქტები, რომელთაგან თითოეული მათგანი წარმოადგენს ერთი Bitcoin-ის $55,000 დოლარად ყიდვის უფლებას სამი თვის შემდეგ.

ამ კონტრაქტების ყიდვისთვის საჭირო კაპიტალის მოზიდვის მიზნით, „BitFutures“-მა გამოუშვა 10 მილიონი აქცია, რომლებიც ფიუჩერსების კონტრაქტებით გენერირებული მოგების (ან ზარალის) მიღების უფლებას იძლევა. ეს ნიშნავს, რომ თითოეული აქცია წარმოადგენს თითოეული ფიუჩერსის კონტრაქტის 0.0001 ნაწილს.

ინვესტორებს BitFutures-ის აქციების ყიდვა შეუძლიათ სტანდარტულ საფონდო ბირჟებზე, ნებისმიერი სხვა კომპანიის აქციების ყიდვის ანალოგიურად. თუ ბაზარზე Bitcoin-ის ფასის პროგნოზი ოპტიმისტურია და ვარაუდობენ, რომ სამ თვეში მისი ფასი $55,000-ზე მაღალი იქნება, ამ აქციების ფასმა შეიძლება მოიმატოს. და პირიქით, თუ ბაზარზე პესიმისტური განწყობაა, ამ აქციების ფასი შეიძლება დაეცეს.

დავუშვათ BitFutures-ის თითოეული აქციის ფასი $10-ია. ინვესტორი, რომელიც თვლის, რომ Bitcoin-ის ფასი სამ თვეში გაიზრდება, ყიდულობს 1,000 აქციას $10,000-ად. სამი თვის შემდეგ, თუ ფიუჩერსების კონტრაქტები მომგებიანი აღმოჩნდება, BitFutures-ის აქციების ფასი სავარაუდოდ გაიზრდება. თუ ინვესტორის ვარაუდი გამართლდება და თითოეული აქციის ფასი გახდება $12, მისი ინვესტიციის თანხა გახდება $12,000, შედეგად მისი სუფთა მოგება იქნება $2,000. 

ფაქტიურად, როდესაც თქვენ ყიდულობთ Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ის, მაგალითად BitFutures-ის წილს, თქვენ ფსონს დებთ სამომავლოდ Bitcoin-ის ფასის ცვლილებაზე, ამ კრიპტოვალუტის ან მისი ფიუჩერსების კონტრაქტების უშუალოდ ფლობის გარეშე. ამის ნაცვლად, თქვენ ყიდულობთ ფონდის წილს, რომელიც ფლობს ამ კონტრაქტებს. გაითვალისწინეთ, რომ Ethereum-ის ფიუჩერსების ETF-ები ანალოგიურად მუშაობს. 

Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ების დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ების უპირატესობები Bitcoin-ის სპოტ ETF-ების ანალოგიურია. მათი საშუალებით ინვესტორებს შეუძლიათ მოგება მიიღონ Bitcoin-ის ფასის მოძრაობით ამ კრიპტოვალუტის ყიდვის ან განკარგვის საჭიროების გარეშე. ისინი ასევე მოქცეულია რეგულაციების მოქმედების სფეროში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათზე მოქმედებს ფინანსური მარეგულირებელი უწყებების მიერ განსაზღვრული სტანდარტები. უფრო მეტიც, მათ გააჩნია სხვა საინვესტიციო ინსტრუმენტებთან შედარებით მაღალი ლიკვიდურობა, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მარტივად იყიდონ ან გაყიდონ ETF-ის აქციები ტრადიციულ საფონდო ბირჟებზე. 

Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ების უარყოფითი მხარეები ან რისკები დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ ინვესტორი უშუალოდ არ ვაჭრობს Bitcoin-ით. ინვესტორები, რომლებიც ფულს Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ში აბანდებენ, ფლობენ არა Bitcoin-ს არამედ იმ ფონდის აქციებს, რომელსაც ფიუჩერსების კონტრაქტებში აქვს განხორციელებული ინვესტირება. ეს ETF-ები ასევე შეიძლება იყოს კომპლექსური, რადგან კომპლექსურია თვითონ ფიუჩერსების ბაზარი, რომელთანაცაა დაკავშირებული Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ების ფასები. გარდა იმისა, რომ დაწესებულია აქტივების განკარგვის დამატებითი საკომისიოები, რაც ამცირებს მოგების ოდენობას, Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ების ფასის მოძრაობა შეიძლება ყოველთვის არ ემთხვეოდეს Bitcoin-ის ფასის მოძრაობას. ბოლოს, ამ ტიპის ETF-ებში ინვესტიციისას უნდა გაითვალისწინოთ შემხვედრ მხარესთან დაკავშირებული რისკები, რადგან არსებობს ალბათობა, რომ შემხვედრი მხარე არ შეასრულებს შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებას. 

მთავარი განსხვავებები Bitcoin-ის სპოტ ETF-ებსა და Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ებს შორის 

Bitcoin-ის სპოტ ETF-ებსა და Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ებს შორის მთავარი განსხვავებები მოცემულია ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში. გაითვალისწინეთ, რომ ეს განსხვავებები ანალოგიურია საბაზისო აქტივად Ether-ის ან სხვა კრიპტოვალუტის გამოყენების შემთხვევაშიც.  


Bitcoin-ის სპოტ ETF-ები

Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ები

საბაზისო აქტივი

რეალურად ფლობს Bitcoin-ებს

ფლობს Bitcoin-თან დაკავშირებულ ფიუჩერსების კონტრაქტებს

დინამიკის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

პირდაპირ არის დაკავშირებული Bitcoin-ის მიმდინარე ფასთან

გავლენას ახდენს ფიუჩერსების ბაზრის დინამიკა

ლიკვიდურობის საჭიროება

საჭიროა Bitcoin-ების ფლობა და უსაფრთხოდ შენახვა, შესაბამისად, ETF-ების Bitcoin-ის სპოტ ფასის დონეზე შენარჩუნებისთვის შესაძლოა საჭირო იყოს ნაკლები სიხშირით ვაჭრობა

შესაძლებელია უფრო მაღალი სიხშირით ვაჭრობა, კონტრაქტების გახანგრძლივება ვადის ამოწურვის პერიოდის მიახლოებისას, და შესაბამისად, გააჩნია ლიკვიდურობის მართვის უფრო კომპლექსური პროცესი

ფასის პოტენციური დაშორება 

ჩვეულებრივ უფრო ახლოს მიყვება Bitcoin-ის სპოტ ფასს 

შეიძლება ადგილო ქონდეს Bitcoin-ის სპოტ ფასისგან მნიშვნელოვან დაშორებას, ფიუჩერსების ბაზრის დინამიკის და კონტრაქტის ვადის ამოწურვის თარიღების გავლენით 

ექსპოზიცია და რისკები

Bitcoin-ის ფასის მერყეობების პირდაპირი ზემოქმედება. რისკები ძირითადად დაკავშირებულია Bitcoin-ის ფასის არასტაბილურობასთან 

Bitcoin-ის ფასების და რისკების არაპირდაპირი ზემოქმედება. შეიძლება გავლენა მოახდინოს Bitcoin-ის არასტაბილურობამ და ფიუჩერსების ბაზრის კომპლექსურმა ფაქტორებმა, როგორიცაა ლევერიჯი ან ვადის ამოწურვის თარიღები  

ოპერაციების სირთულე 

საჭიროა ინფრასტრუქტურა Bitcoin-ების შენახვისთვის 

საჭიროებს ფიუჩერსების კონტრაქტებით ვაჭრობის და ფიუჩერსების ბაზრის მაღალ დონეზე ცოდნას

რა ტიპის Bitcoin-ის ETF-ებია ხელმისაწვდომი ინვესტორებისთვის? 

ბაზარზე ხელმისაწვდომია უამრავი Bitcoin-ის ETF და Ethereum-ის ETF. ამ ფონდების სია შეგიძლიათ მარტივად მოიპოვოთ სანდო წყაროებიდან. თუ დაინტერესებული ხართ ამ ETF-ებში ინვესტირებაში, ყურადღებით გაეცანით ინფორმაციას ფონდის, მის საკომისიოების სტრუქტურის, ფონდის მენეჯერის და ლიკვიდურობის შესახებ. 

თითოეულ ETF-ს განსხვავებული საკომისიოების სტრუქტურა გააჩნია, ამიტომ საჭიროა მოიძიოთ ინფორმაცია მართვის საკომისიოების, ვაჭრობის საკომისიოების და სხვა ხარჯების შესახებ, რამაც შეიძლება შეამციროს თქვენი მოგება. ყოველთვის გაითვალისწინეთ EFT-ის პროვაიდერის რეპუტაცია და გამოცდილება. გამოცდილ და საიმედო ფონდის მენეჯერებთან თანამშრომლობა გაცილებით ნაკლებ საფრთხესთანაა დაკავშირებული. შეამოწმეთ ETF-ების ლიკვიდურობა. გაცილებით მომგებიანია იმ ETF-ებში ინვესტირება, რომლებიც გთავაზობენ აქციებით მარტივად ფასის მნიშვნელოვანი მერყეობით ყიდვის და გაყიდვის შესაძლებლობას.

უფრო მეტიც, ზოგიერთი Bitcoin-ის ETF-ები გთავაზობენ ასევე სხვა კრიპტოვალუტების მეშვეობით დივერსიფიკაციას. თუ გსურთ თქვენი კრიპტო ინვესტიციების დივერსიფიკაცია, გაითვალისწინეთ თქვენი ციფრული აქტივების კალათაში ETF-ების დამატება.

2023 წლის მონაცემებით, ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, როგორებიცაა BlackRock, Invesco, Ark Invest და Fidelity, შეიტანეს განაცხადი Bitcoin-ის სპოტ ETF-ების შექმნის უფლების მოსაპოვებლად. აღნიშნული უფლების მოპოვების შემდეგ, ინვესტორებისთვის უფრო მეტად დივერსიფიცირებული Bitcoin-ის ETF-ები იქნება ხელმისაწვდომი. 

ვისთვის არის რეკომენდებული Bitcoin-ის ETF-ებში ინვესტიცია? 

აუცილებელია ვიცოდეთ, რა განსხვავებაა Bitcoin-ის სპოტ ETF-ებსა და Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ებს შორის და ვინ არიან იდეალური ინვესტორები.

Bitcoin-ის სპოტ ETF-ებისთვის იდეალურ ინვესტორს წარმოადგენ პირი, რომელიც მოგების მიღებას ცდილობს Bitcoin-ის ფასის ცვლილებებით რეალურ დროში, ციფრული აქტივების მართვის ან დაცვის საჭიროების გარეშე. ეს შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც სჯერა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში Bitcoin-ის ფასი გაიზრდება და სურს ინვესტიცია განახორციელოს პროდუქტში, რომლის ფასიც ამ აქტივის საბაზრო ფასის პარალელურად იმოძრავებს. მათ ასევე შეიძლება იზიდავდეთ სპოტ ETF-ების სიმარტივე, ფიუჩერსებით ვაჭრობასთან შედარებით.

მეორე მხრივ, Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ები უფრო გამოცდილი ინვესტორებისთვისაა განკუთვნილი, რომელთაც არა მხოლოდ Bitcoin-ის ფასი აინტერესებთ, არამედ კარგად ერკვევიან ფიუჩერსების ბაზრის ნიუანსებში. შესაძლოა მათ სჭირდებოდეთ სხვა ინვესტიციების ჰეჯირება ან ეძებდნენ მოკლევადიანი ფასის რყევებით მოგების მიღების და ფიუჩერსების ბაზრის დინამიკის თავის სასარგებლოდ გამოყენების შესაძლებლობებს. გარდა ამისა, ამ ინვესტორებს შეიძლება აკმაყოფილებდეთ ფიუჩერსების ვაჭრობასთან დაკავშირებული პოტენციური რისკების და ჯილდოების თანაფარდობა, რაც მოიცავს კონტრაქტის როლოვერების რთულ პროცესს.

შეჯამება 

Bitcoin-ის ETF-ები შეიქმნა, როგორც ხიდები, რომლებიც ტრადიციულ ინვესტორებს კრიპტოვალუტის სამყაროს „გემოს გასინჯვის“ საშუალებას აძლევს. Bitcoin-ის სპოტ ETF-ებზე პირდაპირ აისახება Bitcoin-ის ფასის მოძრაობა, რადგან ეს ფონდები ამ კრიპტოვალუტას ფლობენ, ხოლო Bitcoin-ის ფიუჩერსების ETF-ების ფასებს განსაზღვრავს ფიუჩერსების კონტრაქტები, რომლებიც Bitcoin-ის სამომავლო ფასის პროგნოზირებაზეა დაფუძნებული. 

თუმცა ისევე როგორც ნებისმიერი ტიპის ინვესტიციის შემთხვევაში, აქაც აუცილებელია სიფრთხილის გამოჩენა. Bitcoin-ის სამყარო და მასთან დაკავშირებული საინვესტიციო ინსტრუმენტები სავსეა პოტენციური საფრთხეებით. სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, დამწყებმა ინვესტორმა საფუძვლიანი მოკვლევა უნდა ჩაატაროს. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია კონსულტაციების გავლა სანდო ფინანსურ მრჩეველთან, რომელიც მოგაწვდით ინდივიდუალურ ფინანსურ მიზნებთან და რისკის მიმართ მედეგობასთან დაკავშირებულ რჩევებს. 

დამატებითი საკითხავი

უარი პასუხისმგებლობაზე და რისკის შესახებ გაფრთხილება: ეს კონტენტი თქვენთვის წარმოდგენილია „არსებული სახით“ და განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის, რაიმე სახის რეპრეზენტაციისა თუ გარანტიის გარეშე. იგი არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც ფინანსური, იურიდიული ან პროფესიული რჩევა და არ არის განკუთვნილი იმისთვის, რომ რეკომენდაცია გაუწიოს რაიმე სახის კონკრეტული პროდუქტის, ან სერვისის შეძენას. რჩევის მისაღებად უნდა მიმართოთ შესაბამის პროფესიონალ მრჩეველს. რადგან წინამდებარე სტატია მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ, გაითვალისწინეთ, რომ მასში წარმოდგენილი შეხედულებები ეკუთვნის მესამე მხარეს და არ წარმოადგენს Binance Academy-ს შეხედულებებს. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, სრულად გაეცანით აქ წარმოდგენილ პასუხისმგებლობაზე უარის განაცხადს. ციფრული აქტივების ფასები შეიძლება იყოს არასტაბილური. თქვენი ინვესტიციის ღირებულებამ შეიძლება დაიკლოს ან მოიმატოს და შესაძლოა ვერ შეძლოთ ინვესტირებული თანხის დაბრუნება. თქვენ ერთპიროვნულად ხართ პასუხისმგებელი თქვენს საინვესტიციო გადაწყვეტილებებზე და Binance Academy არ არის პასუხისმგებელი თქვენ მიერ განცდილ არანაირ ზარალზე. აქ მოცემული ინფორმაცია არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც რაიმე სახის ფინანსური, იურიდიული, ან პროფესიული რჩევა. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გაეცანით ჩვენს გამოყენების წესებს და რისკის შესახებ გაფრთხილებას.

პოსტების გაზიარება
დაარეგისტრირეთ ანგარიში
თქვენი ცოდნის პრაქტიკაში გამოსაყენებლად გახსენით Binance-ის ანგარიში დღესვე.