Mikä on Crypto Fear and Greed -indeksi?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on indeksi?
Mikä on markkinaindikaattori?
Mikä Fear and Greed -indeksi tarkalleen ottaen on?
Miten Crypto Fear and Greed -indeksi toimii?
Miksi Crypto Fear and Greed -indeksi on hyödyllinen?
Voinko käyttää indeksiä pitkän aikavälin analyysiin?
Yhteenveto
Mikä on Crypto Fear and Greed -indeksi?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on Crypto Fear and Greed -indeksi?

Mikä on Crypto Fear and Greed -indeksi?

Aloittelija
Julkaistu Jul 7, 2021Päivitetty Feb 9, 2023
7m

Tiivistelmä

Crypto Fear and Greed -indeksi pisteyttää kryptomarkkinoiden tunnelman asteikolla 0–100. Se perustuu CNNMoney Fear and Greed -indeksiin, joka analysoi osakemarkkinoita. 

Pelko (pisteet 0–49) osoittaa aliarvostusta ja ylitarjontaa markkinoilla. Ahneus (pisteet 50–100) viittaa kryptojen yliarvostukseen ja mahdolliseen kuplaan.

Pelon ja ahneuden tason muutosten huomaamisesta voi tulla osa treidausstrategiaasi, kun päätät tulla kryptomarkkinoille tai poistua niiltä.


Johdanto

Päättäessään kryptojen ostamisesta tai myymisestä hyvä treidaaja tai sijoittaja etsii aina tietoja tuekseen. Hän voi tarkastella kaavioita, analysoida fundamentaalisia tekijöitä ja hyödyntää markkinatunnelmaa. Jokaisen saatavilla olevan mittarin ja indeksin tutkiminen ei kuitenkaan ole kaikista tehokkainta ajankäyttöä. Crypto Fear and Greed -indeksin tunnelman ja fundamentaalisten mittareiden yhdistelmä tarjoaa vilauksen markkinoiden pelosta ja ahneudesta. Vaikka sinun ei pitäisi luottaa pelkästään tähän indikaattoriin, se voi auttaa sinua selvittämään kryptomarkkinoiden yleisen tunnelman.

cta


Mikä on indeksi?

Perinteisesti indeksi hyödyntää useita tietolähteitä ja yhdistää ne yhdeksi tilastolliseksi mittariksi. Olet ehkä jo kuullutkin Dow Jones Industrial Averagesta (DJIA) – se on kuuluisa indeksi, joka seuraa osakemarkkinoita. DJIA on hintapainotettu yhdistelmä 30 suuryrityksestä, jotka on noteerattu lukuisissa pörsseissä Yhdysvalloissa. Treidaajat ja sijoittajat voivat ostaa DJIA:ta saadakseen yhdistetyn altistumisen näiden yritysten osakkeille.

Crypto Fear and Greed -indeksi on myös painotettu markkinatietojen mittari, mutta tähän yhtäläisyydet päättyvätkin. Crypto Fear and Greed -indeksi ei ole jotain, mitä voit ostaa, eikä se ole minkäänlainen rahoitusväline. Se on vain markkinaindikaattori, joka voi täydentää analyysiasi.


Mikä on markkinaindikaattori?

Markkinaindikaattorit helpottavat treidaajien ja sijoittajien markkinatietojen analysointia. Indikaattoreita on tarjolla kaikissa markkina-analyysin muodoissa: tekninen analyysi, fundamenttianalyysi ja tunnelma-analyysi. Jos olet jo kokeillut teknistä analyysia (TA), sinulla on todennäköisesti jo jonkin verran kokemusta indikaattoreista. Indikaattorit vaihtelevat yksinkertaisista liukuvista keskiarvoista monimutkaisiin kaaviokuvioihin, kuten Ichimokun pilviin. TA-indikaattorit liittyvät hintojen, treidausvolyymin ja muiden tilastollisten suuntausten analysointiin.

Fundamenttianalyysin indikaattoreilla on erilainen lähestymistapa. Kun tutkit tokenia tai osaketta, yrität pohjimmiltaan määrittää projektin taustalla olevan perusarvon. Tutkimuksesi voi esimerkiksi sisältää indikaattoriin yhdistetyn käyttäjien määrän ja kokonaismarkkina-arvon.

Lisäksi on olemassa markkinatunnelmaindikaattoreita, jotka mittaavat sijoittajien ja treidaajien tunteita ja ajatuksia. Crypto Fear and Greed -indeksi on vain yksi monista. Muita esimerkkejä ovat Augmenton Bull & Bear -indeksi ja WhaleAlert, joka seuraa suuria valaiden tekemiä siirtoja kryptomarkkinoilla. Kryptotutkimus nojaa jossain määrin vahvasti sosiaalisen median, yhteisön ja yleisen mielipiteen analysointiin. Tästä syystä tunnelma-analyysi voi olla hyödyllinen tässä omaisuusluokassa.


Mikä Fear and Greed -indeksi tarkalleen ottaen on?

CNNMoney loi alun perin Fear and Greed -indeksin analysoidakseen osakkeiden markkinatunnelmia. Alternative.me on muokannut tästä oman kryptomarkkinoille sopivan versionsa. 

Crypto Fear and Greed -indeksi analysoi erilaisia trendejä ja markkinaindikaattoreita määrittääkseen, ovatko markkinaosapuolet ahneita vai pelokkaita. Piste 0 osoittaa äärimmäistä pelkoa, kun taas 100 viittaa äärimmäiseen ahneuteen. 50 pistettä osoittaa, että markkinat ovat jokseenkin neutraalit.

Peloissaan olevat markkinat voivat olla osoitus siitä, että kryptot ovat aliarvostettuja. Liian suuri pelko markkinoilla voi johtaa ylimyyntiin ja liialliseen paniikkiin. Pelko ei välttämättä tarkoita, että markkinat ovat siirtyneet pitkän aikavälin laskevaan trendiin. Sen sijaan voit ajatella sitä lyhyen tai keskipitkän aikavälin viittauksena markkinoiden yleiseen tunnelmaan.

Ahneus markkinoilla on päinvastainen tilanne. Jos sijoittajat ja treidaajat ovat ahneita, on olemassa yliarvostuksen ja kuplan mahdollisuus. Kuvittele tilanne, jossa FOMO (fear of missing out, paitsi jäämisen pelko) saa sijoittajat pumppaamaan markkinoita yliarvostaen bitcoinin hinnan. Toisin sanoen lisääntynyt ahneus voi johtaa liialliseen kysyntään, mikä nostaa hintaa keinotekoisesti.


Miten Crypto Fear and Greed -indeksi toimii?

Joka päivä Alternate.me laskee uuden arvon väliltä 0–100. Heinäkuussa 2021 Crypto Fear and Greed -indeksi käyttää vain bitcoiniin liittyviä tietoja. Syynä tähän on BTC:n merkittävä korrelaatio koko kryptomarkkinoiden kanssa hinnan ja tunnelman suhteen. Tulevaisuudessa suunnitelmissa on kattaa myös muita suuria kolikoita, oletettavasti esimerkiksi ether (ETH) ja BNB.

fear and greed index


Voit jakaa indeksin asteikon seuraaviin kategorioihin:

  • 0–24: Äärimmäinen pelko (oranssi)

  • 25–49: Pelko (kullankeltainen/keltainen)

  • 50–74: Ahneus (vaaleanvihreä)

  • 75–100: Äärimmäinen ahneus (vihreä)

Indeksi laskee arvon yhdistämällä viisi erilaista painotettua markkinatekijää. Ne ovat:

1. Volatiliteetti (25 % indeksistä). Volatiliteetti mittaa bitcoinin nykyistä arvoa viimeisen 30 ja 90 päivän keskiarvoilla. Tässä indeksi käyttää volatiliteettia markkinoiden epävarmuuden kuvaamiseen.

2. Markkinoiden vauhti/volyymi (25 % indeksistä). Bitcoinin nykyistä treidausvolyymia ja markkinoiden vauhtia verrataan edellisen 30 ja 90 päivän keskiarvoihin ja sen jälkeen ne yhdistetään. Jatkuva suurten volyymien ostaminen viittaa positiiviseen tai ahneeseen markkinatunnelmaan.

3. Sosiaalinen media (15 % indeksistä). Tämä tekijä tarkastelee bitcoiniin liittyvien Twitter-hashtagien määrää ja erityisesti sen vuorovaikutusmäärää. Tyypillisesti jatkuva ja epätavallisen suuri määrä vuorovaikutusta liittyy enemmän markkinoiden ahneuteen kuin pelkoon.

4. Bitcoinin valta-asema (10 % indeksistä). Tämä mittaa BTC:n valta-asemaa markkinoilla. Lisääntynyt valta-asema markkinoilla osoittaa uusia investointeja kolikkoon ja varojen mahdollista uudelleenkohdentamista altcoineista.

5. Google Trends (10 % indeksistä). Tarkastelemalla Google Trendsin tietoja bitcoiniin liittyvistä hakukyselyistä indeksi voi tarjota oivalluksia markkinoiden tunnelmista. Esimerkiksi "Bitcoin Scam" -hakujen lisääntyminen osoittaisi kasvavaa pelkoa markkinoilla.

6. Kyselyn tulokset (15 % indeksistä). Tämä syöte on ollut pois käytöstä jo jonkin aikaa.


Miksi Crypto Fear and Greed -indeksi on hyödyllinen?

Crypto Fear and Greed -indeksi voi olla arvokas työkalu markkinatunnelman muutosten tarkistamiseen. Suuret heilahtelut voivat tarjota tilaisuuden tulla markkinoille tai poistua niiltä, ennen kuin muut seuraavat trendiä. Voimme nähdä helpon esimerkin tästä tarkistamalla kryptojen kokonaismarkkina-arvon viimeisen kolmen kuukauden ajalta indeksilukuihin verrattuna.

fear greed index img1


Piste 1 näyttää 26. huhtikuuta 2021 indeksiarvon merkittävän heilahtelun 73:sta (ahneus) 27:ään (pelko). Piste 2 näyttää toisen laskusuunnan alun 12. toukokuuta 2021 68:sta (ahneus) 26:een (pelko). Voimme nähdä, vastasiko tämä toimintaa kryptomarkkinoilla, vertaamalla näitä muutoksia kryptomarkkinoiden kokonaisarvoon.

fear greed index img2


Piste 1 näyttää jälleen 26. huhtikuuta alkaneen nousun 1,78 biljoonasta dollarista (USD) 2,53 biljoonan dollarin huippuun 12. toukokuuta. Jos yhdistät tämän yllä olevaan kaavioon, näet suuren tunnelman vaihtelun ahneudesta pelkoon, joka osuu kryptomarkkina-arvon paikalliseen pohjaan. Kun markkinat muuttuvat ahneemmiksi, yleinen markkina-arvo nousee, kunnes se saavuttaa maksiminsa. Maksimista tunnelma laskee jälleen jyrkästi.

Esimerkissämme indeksi on osoittautunut hyödylliseksi ostomahdollisuuden löytämisessä ja myynnin ennustamisessa markkinoilla. Indeksin avulla voit tarkistaa, ovatko tunnereaktiosi ylimitoitettuja vai markkinoiden mukaisia. Mutta onko siitä aina apua joka tilanteessa? Enemmän kuin todennäköisesti vastaus on ei.


Voinko käyttää indeksiä pitkän aikavälin analyysiin?

Indikaattori ei toimi yhtä hyvin kryptomarkkinoiden syklien pitkän aikavälin analyysissa. Härkä- tai karhutrendeihin sisältyy useita pelon ja ahneuden syklejä. Nämä muutokset ovat hyödyllisiä swing-treidaajille, koska he voivat hyödyntää niitä. Sijoittajien, jotka haluavat vain omistaa eri varoja, on kuitenkin vaikea ennustaa muutosta härkämarkkinoista karhumarkkinoiksi vain tämän indeksin perusteella. Sinun on analysoitava muita markkinanäkökohtia, jotta saat pitkän aikavälin näkökulman.

Kuten aina, on suositeltavaa, että et luota vain yhteen indikaattoriin tai analyysityyliin. Muista tehdä omaa tutkimusta (DYOR), ennen kuin sijoitat rahaa ja sijoita vain se, mitä sinulla on varaa menettää.

cta2


Yhteenveto

Crypto Fear and Greed -indeksi on yksinkertainen tapa kerätä ja tiivistää koko joukko perustavanlaatuisia ja markkinatunnelmaan liittyviä mittareita. Sen sijaan, että sinun tarvitsee tehdä tämä itse, voit luottaa siihen, että indikaattori seuraa sosiaalista mediaa, Google Trendsiä ja muita tilastoja. Jos haluat sisällyttää sen analyysiisi, harkitse sen täydentämistä muilla mittareilla ja indikaattoreilla tasapainoisemman kuvan saamiseksi.