Aloittelijan täydellinen opas kryptovaluuttatreidaukseen
Sisällysluettelo
Mitä treidaus on?
Mitä on sijoittaminen?
Treidaus vs. sijoittaminen – mitä eroa niillä on?
Mikä on fundamenttianalyysi (FA)?
Mikä on tekninen analyysi (TA)?
Fundamenttianalyysi vs. tekninen analyysi – kumpi on parempi?
Mikä ajaa rahoitusmarkkinoita?
Mikä on markkinasuuntaus?
Mikä on markkinasykli?
Luku 2 – Rahoitusmarkkinat ja kaupankäyntivälineet
Mikä on rahoitusväline?
Mitkä ovat spot-markkinat?
Mitä on marginaalikauppa?
Mitkä ovat johdannaismarkkinat?
Mitä ovat termiini- ja futuurisopimukset?
Mitä ovat eräpäivättömät futuurisopimukset?
Mitä ovat optiosopimukset?
Mitkä ovat valuuttamarkkinat (Forex-markkinat)?
Mitä ovat vivutetut tokenit?
Luku 3 – Treidaus- ja investointistrategiat
Mikä on treidausstrategia?
Mitä on salkunhoito?
Mitä riskienhallinta on?
Mitä päivätreidaus on?
Mitä on swing-treidaus?
Mitä on positiotreidaus?
Mitä skalppaus on?
Mitä on varojen allokointi ja hajauttaminen?
Mikä on Dow-teoria?
Mikä on Elliottin aaltoteoria?
Mikä on Wyckoff-menetelmä?
Mitä on ostaminen ja omistaminen?
Mitä on indeksisijoittaminen?
Mitä on paperitreidaus?
Luku 4 – Teknisen analyysin perusteet
Mikä on pitkä positio?
Mitä on lyhyeksi myynti?
Mikä on tarjouskirja?
Mikä on tarjouskirjan syvyys?
Mikä on markkinatoimeksianto?
Mikä on liukuma treidauksessa?
Mikä on rajahintatoimeksianto?
Mikä on stop-loss-toimeksianto?
Keitä tarjoajat ja ottajat ovat?
Mikä on hintaero?
Mikä on kynttiläkaavio?
Mikä on kynttiläkaavion kuvio?
Mikä on trendiviiva?
Mitä ovat tuki ja vastustus?
Luku 5 – Teknisen analyysin indikaattorit
Mikä on teknisen analyysin indikaattori?
Johtavat vs. jäljessä olevat indikaattorit
Mikä on vauhti-indikaattori?
Mitä on kaupankäynnin volyymi?
Mikä on suhteellinen voimaindeksi (RSI)?
Mikä on liukuva keskiarvo (MA)?
Mikä on Moving Average Convergence Divergence (MACD)?
Mikä on Fibonaccin jäljitystyökalu?
Mikä on stokastinen RSI (StochRSI)?
Mitkä ovat Bollingerin nauhat (BB)?
Mikä on volyymipainotettu keskihinta (VWAP)?
Mikä on parabolinen SAR?
Mikä on Ichimokun pilvi?
Luku 6 – Kryptotreidauksen vinkit
Miten aloitan treidauksen kryptoilla?
Miten kryptoja treidataan Binancessa
Mikä on treidauspäiväkirja, ja pitäisikö minun pitää sellaista?
Miten minun pitäisi laskea positioni koko treidauksessa?
Mitä online-treidausohjelmistoa minun pitäisi käyttää?
Pitäisikö minun liittyä maksulliseen treidausryhmään?
Mikä on "pump and dump"?
Pitäisikö minun rekisteröityä kryptojen airdroppauksiin?
Yhteenveto
Aloittelijan täydellinen opas kryptovaluuttatreidaukseen
Etusivu
Artikkelit
Aloittelijan täydellinen opas kryptovaluuttatreidaukseen

Aloittelijan täydellinen opas kryptovaluuttatreidaukseen

Aloittelija
Julkaistu Jun 22, 2020Päivitetty Jan 4, 2023
75m

Mitä treidaus on?

Treidaus on perustavanlaatuinen taloudellinen käsite, johon kuuluu omaisuuserien ostaminen ja myyminen. Nämä voivat olla tavaroita tai palveluita, joiden ostamisen yhteydessä ostaja maksaa korvauksen myyjälle. Muissa tapauksissa transaktioon voi liittyä tavaroiden ja palvelujen vaihto kauppaosapuolten välillä.

Rahoitusmarkkinoilla treidauksen kohteena olevia omaisuuseriä kutsutaan rahoitusvälineiksi. Ne voivat olla osakkeita, joukkovelkakirjoja, valuuttapareja Forex-markkinoilla, optioita, futuureja, marginaalituotteita, kryptoja jne. Jos nämä termit ovat sinulle uusia, älä huoli – selitämme ne kaikki myöhemmin tässä artikkelissa.

Termillä "treidaus" viitataan yleisesti lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, jossa kauppiaat tulevat aktiivisesti positioihin ja poistuvat niistä suhteellisen lyhyessä ajassa. Tämä on kuitenkin hieman harhaanjohtava oletus. Itse asiassa treidaus voi viitata monenlaisiin erilaisiin strategioihin, kuten päivä-, swing- ja trenditreidaukseen sekä moniin muihin. Mutta älä huoli. Käymme ne läpi tarkemmin myöhemmin.

Mitä on sijoittaminen?

Sijoittaminen on resurssien (kuten pääoman) kohdentamista tuoton tavoittelemiseksi. Tähän voi sisältyä rahan käyttäminen yritystoiminnan rahoittamiseen ja käynnistämiseen tai maan ostaminen tavoitteena myydä se myöhemmin korkeammalla hinnalla. Rahoitusmarkkinoilla tämä tarkoittaa tyypillisesti sijoittamista rahoitusvälineisiin toivoen, että ne voidaan myydä myöhemmin korkeammalla hinnalla.

Tuotto-odotus on keskeinen osa investoinnin käsitettä (tätä kutsutaan myös sijoitetun pääoman tuottoprosentiksi (ROI)). Treidauksesta poiketen sijoittaminen on tyypillisesti pidemmän aikavälin lähestymistapa varallisuuden kerryttämiseen. Sijoittajan tavoitteena on luoda vaurautta pitkällä aikavälillä (vuosien tai jopa vuosikymmenien kuluessa). Siihen on paljon tapoja, mutta sijoittajat hyödyntävät tyypillisesti perustekijöitä löytääkseen potentiaalisesti hyviä sijoitusmahdollisuuksia.

Tämän lähestymistavan pitkän aikavälin luonteen vuoksi sijoittajat eivät yleensä ole huolissaan lyhyen aikavälin hintavaihteluista. Näin ollen he pysyvät tyypillisesti suhteellisen passiivisina huolehtimatta liikaa lyhyen aikavälin tappioista.


Treidaus vs. sijoittaminen – mitä eroa niillä on?

Sekä treidaajat että sijoittajat pyrkivät saamaan tuottoa rahoitusmarkkinoilla. Heidän menetelmänsä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat kuitenkin aivan erilaisia.

Yleensä sijoittajat pyrkivät saamaan tuottoa pidemmällä aikavälillä – usein vuosien tai jopa vuosikymmenien kuluessa. Koska sijoittajilla on pitempi aikanäkymä, myös kullakin sijoituksella tavoitellut tuotot ovat yleensä suurempia. 

Treidaajat puolestaan yrittävät hyödyntää markkinoiden volatiliteettia. He tulevat ja poistuvat positioista useammin ja voivat hakea pienempiä tuottoja jokaisen treidin yhteydessä (koska heillä on usein useampi treidi käynnissä samaan aikaan).

Kumpi lähestymistapa on sitten parempi? Kumpi lähestymistapa sopii sinulle paremmin? Se on sinun päätettävissäsi. Voit perehtyä markkinoihin syvällisemmin ja oppia sitten tekemällä. Ajan myötä voit päätellä, mikä lähestymistapa sopii paremmin taloudellisiin tavoitteisiisi, persoonallisuuteesi ja treidausprofiiliisi.Mikä on fundamenttianalyysi (FA)?

Fundamenttianalyysi on menetelmä rahoitusvaran arvon arvioimiseksi. Fundamenttianalyytikko tutkii sekä taloudellisia että rahoituksellisia tekijöitä selvittääkseen, onko omaisuuserän arvo asianmukainen. Näihin tekijöihin voivat kuulua makrotaloudelliset olosuhteet, kuten laajempi talouden tila, toimialan olosuhteet tai omaisuuserään mahdollisesti liittyvä liiketoiminta. Näitä seikkoja seurataan usein makrotaloustieteen johtavien ja jäljessä olevien indikaattoreiden avulla.

Kun fundamenttianalyysi on valmis, analyytikot pyrkivät selvittämään, onko omaisuuserä aliarvostettu vai yliarvostettu. Sijoittajat voivat käyttää tätä johtopäätöstä tehdessään sijoituspäätöksiään.

Kryptojen tapauksessa fundamenttianalyysiin voi sisältyä myös kehittyvä julkisiin lohkoketjutietoihin liittyvä datatieteen ala, jota kutsutaan ketjun mittareiksi. Näitä mittareita voivat olla verkon hajautusnopeus, tietyn krypton pääomistajat, osoitteiden määrä, transaktioiden analysointi jne. Analyytikot voivat luoda monimutkaisia teknisiä indikaattoreita, jotka mittaavat tiettyjä verkon yleisen terveyden näkökohtia käyttämällä lohkoketjuja koskevia julkisesti saatavilla olevia tietoja.

Vaikka fundamenttianalyysia käytetään laajalti osakemarkkinoilla tai Forexissa, se soveltuu tällä hetkellä huonommin kryptoille. Tämä omaisuusluokka on niin uusi, että markkina-arvostusten määrittämiseen ei yksinkertaisesti ole standardoitua, kattavaa kehystä. Lisäksi suuri osa markkinoista perustuu spekulaatioon ja narratiiveihin. Sellaisenaan perustekijöillä on tyypillisesti mitätön vaikutus tietyn krypton hintaan. Tarkempia tapoja arvioida kryptovarojen arvostusta voidaan kuitenkin kehittää markkinoiden kypsyessä.


Mikä on tekninen analyysi (TA)?

Teknisillä analyytikoilla on toisenlainen lähestymistapa. Teknisen analyysin ydinajatuksena on, että historiallinen hintakehitys voi osoittaa, miten markkinat todennäköisesti käyttäytyvät tulevaisuudessa.

Tekniset analyytikot eivät yritä selvittää omaisuuserän itseisarvoa. Sen sijaan he tarkastelevat historiallista kaupankäyntitoimintaa ja yrittävät tunnistaa siihen perustuvia mahdollisuuksia. Tähän voi sisältyä hintakehityksen ja -volyymin analysointi, kaaviomallit, teknisten indikaattorien käyttö ja monet muut kartoitustyökalut. Tämän analyysin tavoitteena on arvioida tietyn markkinan vahvuutta tai heikkoutta.

Tekninen analyysi ei kuitenkaan ole vain työkalu tulevien hintamuutosten todennäköisyyksien ennustamiseen. Se voi myös olla hyödyllinen kehys riskienhallintaan. Koska tekninen analyysi tarjoaa mallin markkinarakenteen analysointiin, se tekee treidien hallinnasta määritellympää ja mitattavissa olevaa. Tähän liittyen riskien mittaaminen on ensimmäinen askel niiden hallinnassa. Siksi joitakin teknisiä analyytikkoja ei välttämättä pidetä "oikeina" treidaajina. He saattavat sen sijaan käyttää teknistä analyysia pelkästään riskienhallinnan kehyksenä.

Teknisen analyysin käytäntöä voidaan soveltaa mille tahansa rahoitusmarkkinoille, ja sitä käytetään laajalti kryptotreidaajien keskuudessa. Mutta toimiiko tekninen analyysi? No, kuten olemme aiemmin maininneet, kryptomarkkinoiden arvostus perustuu suurelta osin spekulaatioon. Tämä tekee niistä ihanteelliset teknisille analyytikoille, koska he voivat menestyä ottamalla huomioon vain tekniset tekijät.


Fundamenttianalyysi vs. tekninen analyysi – kumpi on parempi?

Se riippuu täysin treidausstrategiastasi. Itse asiassa mikään ei estä sinua käyttämästä molempia. Useimmat markkina-analyysimenetelmät toimivat parhaiten, kun ne yhdistetään muihin menetelmiin tai indikaattoreihin. Näin sinulla on suuremmat mahdollisuudet löytää luotettavampia sijoitusmahdollisuuksia. Erilaisten treidausstrategioiden yhdistäminen voi myös auttaa poistamaan ennakkoasenteita päätöksentekoprosessistasi.

Tätä käsitettä kutsutaan joskus confluenceksi (eli yhtymäkohdaksi). Confluence-kauppiaat yhdistelevät useita strategioita ottaen huomioon niiden edut. Ajatuksena on, että yhdistettyjen strategioiden tarjoamat treidausmahdollisuudet voivat olla vahvempia kuin vain yhden strategian tarjoamat mahdollisuudet.Mikä ajaa rahoitusmarkkinoita?

Omaisuuserän hinta määräytyy yksinkertaisesti tarjonnan ja kysynnän tasapainon mukaan. Toisin sanoen ostajat ja myyjät päättävät sen. Kun tarjonta vastaa kysyntää, markkinat syntyvät. Mutta mikä muu voi ajaa rahoitusomaisuuden arvoa?

Kuten olemme jo aiemmin todenneet, perustavanlaatuiset tekijät, kuten talouden tila, voivat vaikuttaa arvoon. Lisäksi tekniset tekijät, kuten kryptojen markkina-arvo, voivat myös vaikuttaa siihen. On myös muita huomioon otettavia tekijöitä, kuten markkinoiden näkemys tai viimeaikaiset uutiset.

Nämä ovat kuitenkin vain tekijöitä, jotka on otettava huomioon. Se, mikä todella määrittää omaisuuserän hinnan tietyllä hetkellä, on yksinkertaisesti tarjonnan ja kysynnän tasapaino.


Mikä on markkinasuuntaus?

Markkinasuuntaus on yleinen suunta, johon omaisuuserän hinta on menossa. Teknisessä analyysissa markkinasuuntaukset tunnistetaan tyypillisesti käyttämällä hintakehitystä, trendiviivoja tai jopa keskeisiä liikkuvia keskiarvoja.

Yleensä markkinasuuntauksia on kahdenlaisia: härkä- ja karhumarkkinat. Härkämarkkinat muodostuvat jatkuvasta noususuhdanteesta, jossa hinnat nousevat jatkuvasti. Karhumarkkinat taas muodostuvat jatkuvasta laskusuhdanteesta, jossa hinnat laskevat jatkuvasti. Lisäksi voimme tunnistaa myös konsolidoivat tai "sivuttain" liikkuvat markkinat, joilla ei ole selkeää suuntausta.


Bitcoinin hintakaavio sen luomisen jälkeen

Bitcoin on ollut härkämarkkinoilla koko olemassaolonsa ajan.


On syytä huomata, että markkinoiden suuntaus ei tarkoita, että hinta on aina menossa trendin suuntaan. Pitkittyneillä härkämarkkinoilla on pienempiä karhutrendejä, ja päinvastoin. Tämä on yksinkertaisesti vain markkinoiden suuntausten luonne. Kyse on perspektiivistä, koska kaikki riippuu tarkastelemastasi aikavälistä. Pitemmillä aikaväleillä markkinasuuntauksilla on aina suurempi merkitys kuin markkinasuuntauksilla lyhyemmillä aikaväleillä.

Markkinasuuntauksiin liittyy sellainen erikoispiirre, että ne voidaan ehdottoman varmasti määrittää vain jälkikäteen. Olet ehkä kuullut jälkiviisausharhan käsitteestä, joka viittaa ihmisten taipumukseen vakuuttaa itselleen, että he ennustivat tarkasti tapahtuman ennen kuin se tapahtui. Kuten voit kuvitella, jälkiviisausharhalla voi olla merkittävä vaikutus markkinoiden suuntausten tunnistamiseen ja treidauspäätösten tekemiseen.


Mikä on markkinasykli?

Olet ehkä kuullut sanonnan, että "markkinat liikkuvat sykleissä". Sykli on kuvio tai trendi, joka syntyy eri aikoina. Tyypillisesti korkeamman aikavälin markkinasyklit ovat luotettavampia kuin lyhyemmän aikavälin markkinasyklit. Silti voit löytää pieniä markkinasyklejä myös tuntikaaviosta aivan kuten katsoessasi useiden vuosikymmenten tietoja.

Markkinat ovat luonteeltaan syklisiä. Syklit voivat johtaa siihen, että tietyt omaisuusluokat menestyvät toisia paremmin. Saman markkinasyklin muilla segmenteillä nämä samat omaisuuslajit voivat suoriutua huonommin muuntyyppisiin omaisuuseriin verrattuna erilaisten markkinaolosuhteiden vuoksi.

On syytä huomata, että on lähes mahdotonta määrittää tiettynä hetkenä, missä kohtaa markkinasykliä sillä hetkellä olemme. Tämä analyysi voidaan tehdä suurella tarkkuudella vasta sen jälkeen, kun syklin osa on päättynyt. Markkinasykleillä on myös harvoin konkreettista alku- ja päätepistettä. Kuten on jo käynyt ilmi, nykyhetkessä oleminen on poikkeuksellisen harhakäsityksille altis näkökulma rahoitusmarkkinoilla.

Jos haluat lukea lisää markkinasykleistä, tutustu artikkeliimme Markkinasyklien psykologia.

Luku 2 – Rahoitusmarkkinat ja kaupankäyntivälineet


Sisältö


Mikä on rahoitusväline?

Yksinkertaisesti sanottuna rahoitusväline on treidattava omaisuuserä. Esimerkkejä ovat käteinen raha, jalometallit (kuten kulta tai hopea), asiakirja, joka vahvistaa jonkin (kuten yrityksen tai resurssin) omistajuuden, oikeus toimittaa tai vastaanottaa käteistä jne. Rahoitusvälineet voivat olla todella monimutkaisia, mutta niiden perusajatuksena on, että olivatpa tai edustivatpa ne mitä tahansa, niillä voidaan käydä kauppaa.

Rahoitusvälineitä on erilaisia tyyppejä, jotka perustuvat erilaisiin luokitusmenetelmiin. Yksi luokituksista perustuu siihen, ovatko rahoitusvälineet käteisinstrumentteja vai johdannaisinstrumentteja. Kuten nimestä voi päätellä, johdannaisinstrumentit johtavat arvonsa jostain muusta (kuten kryptoista). Rahoitusvälineet voidaan myös luokitella velkapohjaisiksi tai pääomapohjaisiksi.

Mutta mihin kryptot sijoittuvat? Niitä voidaan ajatella monin tavoin, ja ne mahtuisivat useampaan kuin yhteen luokkaan. Yksinkertaisin luokitus on, että ne ovat digitaalisia omaisuuseriä. Kryptojen potentiaali on kuitenkin täysin uuden rahoitus- ja talousjärjestelmän rakentamisessa.

Tässä mielessä kryptot muodostavat täysin uuden digitaalisten varojen luokan. Lisäksi ekosysteemin kehittyessä voidaan luoda monia uusia luokkia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Varhaiset esimerkit tästä näkyvät jo hajautetun rahoituksen (DeFi) alalla.


Mitkä ovat spot-markkinat?

Spot-markkinoilla rahoitusvälineillä käydään kauppaa niin sanotulla "välittömällä toimituksella". Toimitus tarkoittaa tässä yhteydessä yksinkertaisesti rahoitusvälineen vaihtamista käteiseen. Tämä saattaa tuntua tarpeettomalta erottelulta, mutta kaikilla markkinoilla transaktioita ei suoriteta välittömästi käteisellä. Esimerkiksi futuurimarkkinoilla varat toimitetaan vasta myöhemmin (silloin, kun futuurisopimus päättyy).

Yksinkertaisesti sanottuna voit ajatella spot-markkinoita paikkana, jossa kaupat tehdään "paikan päällä". Koska kaupat suoritetaan välittömästi, omaisuuserän käypää markkinahintaa kutsutaan usein spot-hinnaksi.

Mitä tämä sitten tarkoittaa kryptomarkkinoiden yhteydessä? Mitä voit tehdä Binancen spot-markkinoilla? Voit vaihtaa kolikoita keskenään. Jos siis haluat vaihtaa BNB:tä BUSD:hen, siirry BNB/BUSD-spot-markkinoille ja ryhdy toimeen! Samoin jos haluat vaihtaa BNB:tä BTC:hen, siirry BNB/BTC-spot-markkinoille. Kun toimeksiantosi on täytetty, kolikot vaihdetaan välittömästi. Tämä on yksi helpoimmista tavoista käydä kauppaa kryptoilla.


Mitä on marginaalikauppa?

Marginaalikauppa on tapa käydä kauppaa kolmannelta osapuolelta lainatuilla varoilla. Itse asiassa kaupankäynti marginaalilla vahvistaa tuloksia – sekä voittoja että tappioita. Marginaalitili antaa treidaajille enemmän pääomaa ja vähentää jonkin verran vastapuolen riskiä. Miten niin? No, treidaajat voivat käydä kauppaa samalla positiokoolla mutta pitää vähemmän pääomaa kryptopörssissä.

Marginaalikauppaan liittyen puhutaan usein marginaalista ja vivusta. Marginaalilla tarkoitetaan sitomasi pääoman määrää (eli omasta taskustasi otettua). Vipu tarkoittaa summaa, jolla vahvistat marginaaliasi. Jos siis käytät kaksinkertaista vipua, se tarkoittaa, että avaat position, joka on kaksinkertainen marginaalisi määrään verrattuna. Jos käytät nelinkertaista vipua, avaat position, joka on neljä kertaa marginaalisi arvoa suurempi ja niin edelleen.

Ota kuitenkin likvidointi huomioon. Mitä suurempaa vipua käytät, sitä lähempänä likvidointihintaa on alkuhintasi. Jos sinut likvidoidaan, vaarana on, että menetät koko marginaalisi. Perehdy sen vuoksi erittäin huolellisesti marginaalikaupan merkittäviin riskeihin ennen aloittamista. Binancen marginaalikauppaopas on olennainen resurssi tutustua ennen aloittamista.

Marginaalikauppaa käytetään laajalti osake-, hyödyke- ja Forex-treidauksessa sekä Bitcoin- ja kryptomarkkinoilla. Perinteisemmässä ympäristössä lainatut varat tarjoaa sijoitusvälittäjä. Kryptojen osalta pörssi lainaa varoja tyypillisesti rahoitusmaksua vastaan. Joissakin muissa tapauksissa lainatut varat voivat kuitenkin tulla suoraan muilta alustan treidaajilta. Tämä johtaa yleensä vaihtuvaan korkoon (rahoitusmaksuun), koska korko määräytyy avoimen markkinapaikan mukaan.

Olemme nyt selittäneet lyhyesti, mitä marginaalikauppa on, mutta aina on enemmän opittavaa. Jos haluat oppia lisää, tutustu artikkeliimme Mikä on marginaalikauppa?.


Mitkä ovat johdannaismarkkinat?

Johdannaiset ovat rahoitusvaroja, joiden arvo perustuu johonkin muuhun. Tämä voi olla kohde-etuutena oleva omaisuuserä tai varojen kori. Yleisimmät tyypit ovat osakkeet, joukkovelkakirjat, hyödykkeet, markkinaindeksit tai kryptot.

Itse johdannaistuote on pääasiassa useiden osapuolten välinen sopimus. Se saa hintansa kohde-etuutena olevasta omaisuuserästä, jota käytetään vertailuarvona. Riippumatta siitä, mitä omaisuuserää käytetään vertailukohtana, ydinkäsite on, että johdannaistuote saa arvonsa siitä. Joitakin yleisiä esimerkkejä johdannaistuotteista ovat futuurisopimukset, optiosopimukset ja swapit.

Joidenkin arvioiden mukaan johdannaismarkkinat ovat yksi suurimmista olemassa olevista markkinoista. Miten niin? Johdannaisia voi olla lähes mille tahansa rahoitustuotteelle – jopa itse johdannaisille. Kyllä, johdannaisia voidaan luoda johdannaisista. Ja sitten johdannaisia voidaan luoda näistä johdannaisista ja niin edelleen. Kuulostaako tämä horjuvalta korttitalolta, joka on valmis romahtamaan? Tämä ei ehkä ole niin kaukana totuudesta. Jotkut väittävät, että johdannaismarkkinoilla oli merkittävä rooli vuoden 2008 finanssikriisissä.


Mitä ovat termiini- ja futuurisopimukset?

Futuurisopimus on eräänlainen johdannaistuote, jonka avulla kauppiaat voivat spekuloida omaisuuserän tulevalla hinnalla. Siihen liittyy osapuolten välinen sopimus transaktion suorittamisesta myöhemmin, mitä kutsutaan voimassaolon päättymispäiväksi. Kuten olemme selittäneet jo johdannaisten yhteydessä, tällaisen sopimuksen kohde-etuutena oleva omaisuuserä voi olla mikä tahansa omaisuuserä. Yleisiä esimerkkejä ovat kryptot, hyödykkeet, osakkeet ja joukkovelkakirjat.

Futuurisopimuksen päättymispäivä on viimeinen päivä, jolloin kyseisen sopimuksen kaupankäynti on käynnissä. Kyseisen päivän lopussa sopimus päättyy viimeiseen treidattuun hintaan. Sopimuksen toimitus määritetään etukäteen, ja se voidaan joko maksaa käteisellä tai toimittaa fyysisesti.

Kun se toimitetaan fyysisesti, sopimuksen kohde-etuutena oleva omaisuuserä vaihdetaan suoraan. Toimitus voi tapahtua esimerkiksi öljytynnyreinä. Kun toimitus suoritetaan käteisenä, kohde-etuutena olevaa omaisuuserää ei vaihdeta suoraan, vaan ainoastaan sen edustama arvo vaihdetaan (käteisenä tai kryptoina).

Jos haluat käydä kauppaa futuureilla Binancessa, muista tutustua Kattavaan oppaaseemme futuurien treidaamisesta Binancessa.


Mitä ovat eräpäivättömät futuurisopimukset?

Futuurituotteet ovat treidaajille loistava tapa spekuloida omaisuuserän hinnalla. Entä jos treidaajat haluavat kuitenkin pysyä positiossaan myös vanhenemispäivän jälkeen?

Tässä tapauksessa kuvaan astuvat eräpäivättömät futuurisopimukset. Tärkein ero niiden ja normaalien futuurisopimuksen välillä on, että ne eivät vanhene koskaan. Tällä tavoin treidaajat voivat spekuloida kohde-etuutena olevan omaisuuserän hinnalla ilman, että heidän tarvitsee huolehtia sopimuksen vanhenemisesta. 

Tähän kuitenkin liittyy oma ongelmansa. Entä jos eräpäivättömän futuurisopimuksen hinta on todella kaukana kohde-etuutena olevan omaisuuserän hinnasta? Koska päättymispäivää ei ole, eräpäivättömillä futuurimarkkinoilla voi olla merkittävä, jatkuva ero spot-markkinoiden kanssa.

Siksi eräpäivättömiin futuurisopimuksiin liittyy rahoitusmaksu, joka maksetaan treidaajien välillä. Kuvitellaan, että hinta on eräpäivättömillä futuurimarkkinoilla korkeammalla kuin spot-markkinoilla. Tässä tapauksessa rahoitusaste on positiivinen, mikä tarkoittaa, että pitkät positiot (ostajat) maksavat rahoitusmaksut lyhyille positioille (myyjille). Tämä kannustaa ostajia myymään, mikä sitten aiheuttaa sopimuksen hinnan laskun, mikä siirtää sen hinnan lähemmäksi spot-hintaa. Toisaalta jos hinta on eräpäivättömillä futuurimarkkinoilla alemmalla kuin spot-markkinoilla, rahoitusaste on negatiivinen. Tällä kertaa lyhyeksi myyvät maksavat maksun pitkäksi myyville kannustaakseen sopimuksen hintaa nousemaan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos rahoitus on positiivisella, pitkät maksavat lyhyeksi myyville. Jos rahoitus on negatiivisella, lyhyet maksavat pitkäksi myyville.

Eräpäivättömät futuurisopimukset ovat erittäin suosittuja Bitcoin- ja kryptotreidaajien keskuudessa. Jos haluat lukea lisää eräpäivättömistä futuurisopimuksista, tutustu artikkeliin Mitä ovat eräpäivättömät futuurisopimukset?.

Mitä ovat optiosopimukset?

Optiosopimus on eräänlainen johdannaistuote, joka antaa treidaajalle oikeuden, muttei velvollisuutta, ostaa tai myydä tietty omaisuuserä tulevaisuudessa tiettyyn hintaan. Tärkein ero futuurisopimuksen ja optiosopimuksen välillä on se, että treidaajalla ei ole velvollisuutta selvittää optiosopimuksia.

Kun treidaajat ostavat optiosopimuksen, he spekuloivat sillä, mihin suuntaan hinta on menossa. 

Optioita on kahdenlaisia: osto- ja myyntioptiot. Osto-optio veikkaa hinnan nousevan, kun taas myyntioptio veikkaa hinnan laskevan.

Muiden johdannaistuotteiden tapaan optiosopimukset voivat perustua monenlaisiin rahoitusvaroihin: markkinaindekseihin, hyödykkeisiin, osakkeisiin, kryptoihin jne.

Optiosopimukset voivat mahdollistaa erittäin monimutkaiset treidausstrategiat ja riskienhallintamenetelmät, kuten suojaamisen. Kryptojen yhteydessä optiot voivat olla hyödyllisimpiä louhijoille, jotka haluavat suojata suuria krypto-omistuksiaan. Tällä tavoin he ovat paremmassa suojassa tapahtumilta, joilla voi olla haitallinen vaikutus heidän varoihinsa.

Jos haluat lukea lisää optioista, tutustu artikkeliin Mitä ovat optiosopimukset?. Jos haluat treidata optioita Binancessa, muista lukea ensin optio-oppaamme iOS:lle ja Androidille.


Mitkä ovat valuuttamarkkinat (Forex-markkinat)?

Valuuttamarkkinoilla (Forex, FX) treidaajat voivat vaihtaa yhden maan valuuttaa toiseen. Pohjimmiltaan Forex-markkinat määrittävät valuuttojen valuuttakurssit ympäri maailmaa.

Valuuttoja ajatellaan usein "turvasatamana". Jopa termin "stablecoin" pitäisi teoriassa merkitä, että omaisuuserä on jotenkin turvassa volatiliteetilta. Vaikka tämä on jossain määrin totta, valuutat voivat myös kokea merkittäviä markkinavaihteluita. Miksi? No, valuuttojen arvo määräytyy myös tarjonnan ja kysynnän mukaan. Lisäksi niihin voivat vaikuttaa inflaatio tai muut maailmankauppaan ja sijoittamiseen liittyvät markkinavoimat sekä geopoliittiset tekijät.

Miten Forex-markkinat toimivat? Valuuttapareilla voivat käydä kauppaa investointipankit, keskuspankit, kaupalliset yritykset, sijoitusyhtiöt, hedge-rahastot ja Forex-treidaajat. Forex-markkinat mahdollistavat myös maailmanlaajuiset valuuttamuunnokset kansainvälisille kaupoille.

Forex-treidaajat käyttävät tuottojaan lisätäkseen tyypillisesti päivätreidausstrategioita, kuten skalppausta vipuvaikutuksella. Kerromme myöhemmin tässä artikkelissa, miten tämä tarkalleen ottaen toimii.

Forex-markkinat ovat yksi nykyaikaisen maailmantalouden tärkeimmistä rakennuspalikoista sellaisena kuin me sen tunnemme. Itse asiassa Forex-markkinat ovat maailman suurimmat ja likvideimmät rahoitusmarkkinat.


Mitä ovat vivutetut tokenit?

Vivutetut tokenit ovat treidattavia varoja, jotka voivat antaa sinulle vivutetun pääsyn tietyn krypton hintaan ilman tavanomaisia vaatimuksia vivutetun position hallinnasta. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse huolehtia marginaalista, vakuuksista, rahoituksesta tai likvidoinnista.

Vivutetut tokenit ovat innovatiivinen rahoitustuote, joka on käytettävissä lohkoketjujen ansiosta. Vivutetut tokenit otettiin alun perin käyttöön FTX:n johdannaispörssissä, mutta sen jälkeen niistä on nähty erilaisia vaihtoehtoisia toteutuksia. Pääajatus niiden takana on kuitenkin edelleen sama – avointen vivullisten positioiden tokenisointi. Mutta mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa?

Vivutetut tokenit edustavat avoimia eräpäivättömiä futuuripositioita tokenisoidussa muodossa. Muistatko, kun selitimme, miten johdannaisia voidaan luoda johdannaisista? Vivutetut tokenit ovat erinomainen esimerkki, koska ne saavat arvonsa futuuripositioista, jotka ovat myös johdannaisia.

Vivutetut tokenit ovat loistava tapa saada yksinkertainen vivutettu pääsy kryptoihin. Jos haluat treidata niitä Binancessa, tutustu Binancen vivutettujen tokenien aloittelijan oppaaseen.

Jos haluat lukea FTX:n vivutetuista tokeneista, tutustu FTX:n vivutettujen tokenien aloittelijan oppaaseen.Luku 3 – Treidaus- ja investointistrategiat


Sisältö


Mikä on treidausstrategia?

Treidausstrategia on yksinkertaisesti suunnitelma, jota noudatat treidejä tehdessäsi. Treidaukseen ei ole olemassa yhtä oikeaa lähestymistapaa, joten jokainen strategia riippuu suurelta osin treidaajan profiilista ja mieltymyksistä. 

Olipa lähestymistapasi treidaukseen mikä tahansa, suunnitelman laatiminen on ratkaisevan tärkeää – siinä hahmotellaan selkeät tavoitteet, ja se voi estää sinua ajautumasta sivuraiteille tunteiden vuoksi. Sinun kannattaa muun muassa päättää, mitä treidaat, miten aiot treidata sillä ja mitkä tulo- ja poistumispisteesi ovat.

Seuraavassa luvussa keskitymme muutamaan esimerkkiin suosituista treidausstrategioista. 


Mitä on salkunhoito?

Salkunhoito liittyy sijoituskokoelman luomiseen ja käsittelyyn. Itse salkku on varojen ryhmittymä – se voi sisältää mitä tahansa keräilykorteista kiinteistöihin. Jos treidaat yksinomaan kryptoilla, salkkusi koostuu todennäköisesti Bitcoinin ja muiden digitaalisten kolikoiden ja tokenien yhdistelmästä. 

Ensimmäinen askel on ottaa huomioon salkkuusi liittyvät odotuksesi. Etsitkö sijoituskoria, joka on suhteellisen suojattu volatiliteetilta, tai jotain riskialttiimpaa, mikä saattaa tuoda korkeamman tuoton lyhyellä aikavälillä?

On erittäin hyödyllistä pohtia, miten haluat hallita salkkuasi. Jotkut suosivat passiivista strategiaa – sellaista, jossa sijoituksiin ei juuri kosketa niiden määrittämisen jälkeen. Toiset taas suosivat aktiivisempaa lähestymistapaa, jossa he ostavat ja myyvät jatkuvasti omaisuutta saadakseen tuottoa.


Mitä riskienhallinta on?

kuva riskienhallinnasta


Riskienhallinta on elintärkeää treidauksen onnistumisen kannalta. Se alkaa niiden riskityyppien tunnistamisesta, joita saatat kohdata:

 • Markkinariski: mahdolliset tappiot, joita saatat kokea, jos omaisuuserä menettää arvoa.

 • Likviditeettiriski: mahdolliset tappiot, jotka johtuvat epälikvideistä markkinoista, joilta et löydä helposti ostajia varoillesi.

 • Operatiivinen riski: mahdolliset tappiot, jotka johtuvat operatiivisista virheistä. Ne voivat johtua inhimillisestä virheestä, laitteisto-/ohjelmistovirheestä tai työntekijöiden tahallisesta vilpillisestä käyttäytymisestä.

 • Systeeminen riski: mahdolliset tappiot, jotka aiheutuvat alan toimijoiden epäonnistumisesta, mikä vaikuttaa kaikkiin alan yrityksiin. Näin tapahtui vuonna 2008, jolloin Lehman Brothersin romahtamisella oli dominovaikutus maailmanlaajuisiin rahoitusjärjestelmiin.

Kuten näet, riskien tunnistaminen alkaa salkkusi varoista, mutta sen suhteen tulee ottaa huomioon sekä sisäiset että ulkoiset tekijät, jotta tämä olisi tehokasta. Seuraavaksi sinun tulee arvioida nämä riskit. Kuinka usein tulet todennäköisesti kohtaamaan niitä? Kuinka vakavia ne ovat?

Punnitsemalla riskejä ja selvittämällä niiden mahdollisia vaikutuksia salkkuusi voit pistää riskit järjestykseen ja kehittää sopivia strategioita ja reaktioita niihin. Esimerkiksi systeemistä riskiä voidaan lieventää hajauttamalla varat erilaisiin sijoituksiin, ja markkinariskiä voidaan vähentää stop lossien avulla.


Muista tutustua artikkeliin Tietoa taloudellisista riskeistä ja riskienhallinnan ymmärtämisen aloittelijan oppaaseen.


Mitä päivätreidaus on?

Päivätreidaus on strategia, johon kuuluu positioiden avaaminen ja niistä poistuminen saman päivän aikana. Termi tulee vanhoilta rahoitusmarkkinoilta, ja se viittaa siihen, että kyseiset markkinat ovat avoinna vain määrättyinä aikoina päivän aikana. Näiden ajanjaksojen ulkopuolella päivätreidaajat eivät yleensä pidä mitään positioistaan auki. 

Kryptomarkkinoilla, kuten luultavasti tiedätkin, ei ole aukioloaikoja. Niillä voit treidata kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Silti päivätreidaus kryptojen yhteydessä viittaa yleensä treidaustyyliin, jossa treidaaja avaa positioita ja poistuu niistä 24 tunnin kuluessa.

Päivätreidauksessa luotetaan usein tekniseen analyysiin sen määrittämiseksi, millä varoilla käydään kauppaa. Koska tuotot näin lyhyessä ajassa voivat olla minimaalisia, voit halutessasi treidata monenlaisilla varoilla yrittääksesi maksimoida tuottosi. Jotkut saattavat kuitenkin treidata pelkällä yhdellä parilla vuosikausia.

Tämä tyyli on erittäin aktiivinen treidausstrategia. Se voi olla erittäin kannattavaa, mutta siihen liittyy merkittäviä riskejä. Siksi päivätreidaus sopii yleensä paremmin kokeneille treidaajille.Mitä on swing-treidaus?

Swing-treidauksessa yritetään myös hyötyä markkinatrendeistä, mutta aikajana on pidempi – positiot ovat yleensä auki parista päivästä pariin kuukauteen. 

Usein tavoitteena on tunnistaa vara, joka näyttää aliarvostetulta ja jonka arvo tulee todennäköisesti kasvamaan. Varat myydään niiden hinnan noustessa tuoton saamiseksi. Jotkut voivat myös etsiä yliarvostettuja varoja, joiden arvo tulee todennäköisesti laskemaan. He voivat sitten myydä näitä varoja korkealla hinnalla toivoen ostavansa ne takaisin halvemmalla.

Päivätreidauksen tapaan myös swing-treidauksessa monet käyttävät teknistä analyysiä. Koska tämä strategia toimii pidemmällä aikavälillä, fundamenttianalyysi voi olla myös hyödyllinen väline. 

Swing-treidaus on yleensä aloittelijaystävällisempi strategia. Tämä johtuu lähinnä siitä, että siihen ei liity nopeatempoisen päivätreidauksen stressiä. Jos jälkimmäiselle on ominaista nopea päätöksenteko ja näytön äärellä asuminen, swing-treidauksessa voit viettää enemmän aikaa positioidesi harkitsemiseen.


Mitä on positiotreidaus?

Positiotreidaus (tai trenditreidaus) on pitkän aikavälin strategia. Treidaajat ostavat varoja säilyttääkseen ne pidemmän aikaa (yleensä kuukausien ajan). Heidän tavoitteenaan on tehdä voittoa myymällä nämä varat tulevaisuudessa korkeammalla hinnalla.

Positiotreidit erottaa pitkän aikavälin swing-treideistä treidien tekemisen taustalla olevat perustelut. Positiotreidaajat keskittyvät trendeihin, joita voidaan havaita pitkien aikojen kuluessa – he yrittävät hyötyä yleisestä markkinasuunnasta. Swing-treidaajat puolestaan pyrkivät tyypillisesti ennustamaan markkinoiden "heilahteluja", jotka eivät välttämättä korreloi laajemman trendin kanssa.

Positiotreidaajat suosivat yleensä fundamenttianalyysiä yksinkertaisesti siksi, että heidän aikajanansa antaa heille mahdollisuuden seurata perustavanlaatuisten tapahtumien toteutumista. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö he käyttäisi teknistä analyysiä. Vaikka positiotreidaajat perustavat treidinsä olettamukseen, että suuntaus jatkuu, teknisten indikaattoreiden käyttö voi varoittaa heitä trendin kääntymisen mahdollisuudesta.

Swing-treidauksen tapaan myös positiotreidaus on ihanteellinen strategia aloittelijoille. Sen pitkä aikajänne antaa aloittelijoille runsaasti mahdollisuuksia pohtia päätöksiään.


Mitä skalppaus on?

Kaikista käsitellyistä strategioista skalppaus tapahtuu lyhyimmillä aikaväleillä. Skalppaajat yrittävät pelata pienillä hinnanvaihteluilla ja usein avaavat ja sulkevat positioita parin minuutin (tai jopa parin sekunnin) sisällä. Useimmissa tapauksissa he käyttävät teknistä analyysiä pyrkiessään ennustamaan hintaliikkeitä ja hyödyntämään hintaeroa ja muita tehottomuuksia saadakseen voittoa. Lyhyiden ajanjaksojen vuoksi skalppaus tuottaa usein pieniprosenttisia voittoja – yleensä alle 1 %:n. Mutta skalppaus toimii volyymillä, joten toistuvat pienet voitot voivat kerryttää pottia ajan myötä.

Skalppaus ei ole missään tapauksessa aloittelijan strategia. Syvällinen ymmärrys markkinoista, treidausalustoista ja teknisestä analyysistä ovat elintärkeitä menestymisen takaamiseksi. Siitä huolimatta se voi olla erittäin kannattavaa treidaajille, jotka tietävät, mitä he tekevät, ja pystyvät tunnistamaan oikeat mallit sekä hyödyntämään lyhyen aikavälin vaihteluja.


Mitä on varojen allokointi ja hajauttaminen?

Varojen allokointi ja hajauttaminen ovat termejä, joita käytetään yleensä rinnakkain. Saatat tuntea nämä periaatteet sanonnasta älä laita kaikkia munia samaan koriin. Kaikkien munien pitäminen samassa korissa luo keskitetyn epäonnistumisen pisteen – sama pätee varallisuuteen. Säästöjen sijoittaminen yhteen omaisuuteen altistaa sinut samanlaiselle riskille. Jos kyseinen omaisuus olisi tietyn yrityksen osakkeet ja kyseinen yritys romahtaisi, menettäisit rahasi kertaheitolla.

Tämä ei koske vain yksittäisiä varoja, vaan myös omaisuuseräluokkia. Finanssikriisin sattuessa voit odottaa, että kaikki hallussasi olevat osakkeet menettävät arvoaan. Tämä johtuu siitä, että ne korreloivat voimakkaasti, mikä tarkoittaa, että niillä kaikilla on taipumus noudattaa samaa suuntausta.

Hyvä hajauttaminen ei ole vain salkun täyttämistä sadoilla eri digitaalisilla tokeneilla. Kuvittele tilanne, jossa esimerkiksi maailman hallitukset kieltävät kryptot tai jossa kvanttitietokoneet rikkovat kryptoissa käytetyt julkisen avaimen kryptografiajärjestelmät . Jommallakummalla näistä tapahtumista olisi mullistava vaikutus kaikkiin digitaalisiin varoihin. Osakkeiden tapaan myös ne muodostavat yhden omaisuuseräluokan.

Ihannetapauksessa jaat varallisuutesi useisiin luokkiin. Tällä tavoin jos jokin luokka suoriutuu huonosti, sillä ei ole kerrannaisvaikutuksia muuhun salkkuusi. Nobel-palkinnon voittanut Harry Markowitz esitteli tämän ajatuksen modernina portfolioteoriana. Pohjimmiltaan teoria keskittyy siihen, että salkkuun sisältyviin sijoituksiin liittyvää volatiliteetin riskiä vähennetään yhdistämällä korreloimattomia varoja.

Jos haluat lisätietoja aiheesta, tutustu Binance Academyn artikkeliin Varojen allokointi ja hajauttaminen tai Binance Researchin tutkimukseen Bitcoinin hajauttamiseen liittyvät edut.


Mikä on Dow-teoria?


kuva Dow-teoriastaDow-teoria on rahoituskehys, joka perustuu Charles Dow'n ideoihin. Dow perusti Wall Street Journalin ja auttoi luomaan ensimmäiset Yhdysvaltain osakeindeksit, jotka tunnetaan nimellä Dow Jones Transportation Average (DJTA) ja Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Vaikka Dow itse ei koskaan virallistanut Dow-teoriaa, sitä voidaan pitää hänen kirjoituksissaan esitettyjen markkinaperiaatteiden koosteena. Tässä on joitain sen tärkeimmistä periaatteista:On syytä muistaa, että tämä ei ole tarkkaa tiedettä – se on teoria, joka ei välttämättä pidä paikkaansa. Silti se on teoria, joka on edelleen erittäin vaikutusvaltainen, ja monet treidaajat ja sijoittajat pitävät sitä olennaisena osana metodologiaansa.

Lisätietoja on Dow-teorian esittelyssä.


Mikä on Elliottin aaltoteoria?

Elliottin aaltoteoria (EAT) on periaate, jonka mukaan markkinaliikkeet seuraavat markkinatoimijoiden psykologiaa. Vaikka sitä käytetään monissa teknisissä analyysistrategioissa, se ei kuitenkaan ole indikaattori tai erityinen treidaustekniikka. Se on pikemminkin tapa analysoida markkinoiden rakennetta.

Elliottin aaltokuvio voidaan tyypillisesti tunnistaa kahdeksan aallon sarjassa, joista jokainen on joko motiiviaalto tai korjausaalto. Sarjassa on viisi motiiviaaltoa, jotka seuraavat yleistä suuntausta, ja kolme korjausaaltoa, jotka liikkuvat sitä vastaan.


Elliottin aaltosykli, jossa on motiiviaaltoja (sinisiä) ja korjausaaltoja (keltaisia).

Elliottin aaltosykli, jossa on motiiviaaltoja (sinisiä) ja korjausaaltoja (keltaisia).


Kuvioon liittyy myös fraktaalisuus, mikä tarkoittaa, että voit keskittyä yhteen aaltoon nähdäksesi toisen Elliottin aaltokuvion. Vaihtoehtoisesti voit loitontaa näkymää huomataksesi, että tutkimasi kuvio on myös yksi aalto suuremmasta Elliottin aaltosyklistä.

Elliottin aaltoteoria on saanut ristiriitaisia arvosteluja. Jotkut väittävät, että menetelmä on liian subjektiivinen, koska treidaajat voivat tunnistaa aallot eri tavoin rikkomatta sääntöjä. Dow-teorian tapaan Elliottin aaltoteoria ei ole idioottivarma, joten sitä ei tule pitää tarkkana tieteenä. Monet treidaajat ovat kuitenkin saavuttaneet huomattavaa menestystä yhdistämällä EAT:n muihin teknisiin analyysityökaluihin.

Lisätietoja aiheesta on Elliottin aaltoteorian johdannossa.


Mikä on Wyckoff-menetelmä?

Wyckoff-menetelmä on laaja treidaus- ja sijoitusstrategia, jonka Charles Wyckoff kehitti 1930-luvulla. Hänen työtään pidetään laajalti nykyaikaisten teknisten analyysitekniikoiden kulmakivenä eri rahoitusmarkkinoilla.

Wyckoff ehdotti kolmea perustavanlaatuista lakia – kysynnän ja tarjonnan lakia, syy-seurauslakia ja ponnistelujen ja tulosten lakia. Hän muotoili myös Composite Man -teorian, jossa on merkittäviä päällekkäisyyksiä Charles Dow'n päätrendin piirteiden kanssa. Wyckoffin työ tällä alalla on erityisen arvokasta kryptotreidaajille.

Wyckoff-menetelmä itsessään on viisivaiheinen lähestymistapa treidaukseen. Se voidaan jakaa seuraavasti:

 • Trendin määrittäminen: millainen se on nyt ja mihin se on menossa?

 • Vahvojen varojen tunnistaminen: liikkuvatko ne markkinoiden mukana vai vastakkaiseen suuntaan? 

 • Sellaisten varojen etsintä, joilla on riittävä syy: onko syytä avata positio? Tekevätkö riskit mahdollisesta palkkiosta sen arvoisen?

 • Liikkeen todennäköisyyden arviointi: viittaavatko esimerkiksi Wyckoffin osto- ja myyntitestit mahdolliseen liikkeeseen? Mitä hinta ja volyymi ehdottavat? Ovatko nämä varat valmiita liikkumaan?

 • Avausaika: miltä varat näyttävät suhteessa yleisiin markkinoihin? Milloin on paras aika avata positio?

Wyckoff-menetelmä otettiin käyttöön lähes sata vuotta sitten, mutta se on edelleen erittäin merkityksellinen. Wyckoff teki laajaa tutkimusta, ja siksi edellä mainittua tulisi pitää vain hyvin tiivistettynä katsauksena. On suositeltavaa, että tutustut hänen työhönsä perusteellisemmin, koska se tarjoaa välttämätöntä teknistä analyysitietoa. Voit aloittaa lukemalla artikkelin Tietoa Wyckoff-menetelmästä.


Mitä on ostaminen ja omistaminen?

"Ostamisen ja omistamisen" strategiassa, ei kovin yllättäen, varoja ostetaan ja niitä pidetään hallussa. Se on pitkäaikainen passiivinen strategia, jossa sijoittajat ostavat varoja ja jättävät ne sitten rauhaan markkinaolosuhteista riippumatta. Hyvä esimerkki tästä kryptoihin liittyen on hodlaus, joka viittaa tyypillisesti sijoittajiin, jotka mieluummin ostavat ja omistavat tiettyjä kryptoja vuosien ajan aktiivisen treidauksen sijaan.

Tämä voi olla hyvä lähestymistapa niille, jotka suosivat passiivisempaa sijoittamista, koska heidän ei tarvitse huolehtia lyhyen aikavälin vaihteluista tai myyntivoittoveroista. Toisaalta se vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä ja olettaa, että varat eivät muutu täysin arvottomiksi.

Jos haluat lukea helposta tavasta soveltaa tätä strategiaa Bitcoiniin, tutustu artikkeliimme Tietoa ajallisesta hajauttamisesta.


Mitä on indeksisijoittaminen?

Indeksisijoittamista voidaan pitää "ostamisen ja omistamisen" muotona. Kuten nimestä käy ilmi, sijoittaja pyrkii hyötymään varojen liikkumisesta tietyn indeksin rajoissa. Hän voi tehdä niin ostamalla varat itse tai sijoittamalla indeksirahastoon.

Tämä on myös passiivinen strategia. Yksilöt voivat myös hyötyä hajauttamisesta useiden omaisuuserien välillä ilman aktiivisen treidaamisen stressiä.


Mitä on paperitreidaus?

Paperitreidausta voi harrastaa millä tahansa strategialla – mutta treidaaja vain teeskentelee ostavansa ja myyvänsä omaisuutta. Tätä kannattaa kokeilla aloittelijana (tai jopa kokeneempana treidaajana), jos haluat testata taitojasi asettamatta rahojasi peliin.

Saatat esimerkiksi ajatella, että olet löytänyt hyvän strategian Bitcoinin laskusuhdanteiden ajoitukseen ja haluat yrittää hyötyä näistä notkahduksista, ennen kuin ne tapahtuvat. Mutta ennen kuin riskeeraat kaikki varasi, saatat haluta kokeilla teoriaasi paperitreidauksessa. Tämä voi koostua yksinkertaisesti hinnan ottamisesta ylös, kun "avaat" lyhyeksi myynnin, ja uudelleen, kun suljet sen. Voit myös käyttää jonkinlaista simulaattoria, joka jäljittelee suosittuja treidausrajapintoja.

Paperitreidauksen tärkein etu on, että voit testata strategioita menettämättä rahaa, jos asiat menevät pieleen. Voit saada ilman riskiä käsityksen siitä, miten liikkeesi olisivat toimineet. Tietenkin sinun on oltava tietoinen siitä, että paperitreidaus antaa sinulle vain rajoitetun käsityksen todellisesta ympäristöstä. On vaikea toistaa todellisia tunteita, joita koet, kun rahasi ovat pelissä. Paperitreidaus ilman tosielämän simulaattoria voi myös antaa sinulle väärän käsityksen siihen liittyvistä kustannuksista ja maksuista, ellet ota niitä huomioon tietyillä alustoilla.

Binance tarjoaa pari vaihtoehtoa paperitreidaukseen. Esimerkiksi Binance Futures Testnet tarjoaa täyden käyttöliittymän. Jos rakennat treidausbotteja tai -ohjelmia itse, spot-pörssin testiverkkoa voi käyttää API:n kautta.Luku 4 – Teknisen analyysin perusteet


Sisältö


Mikä on pitkä positio?

Pitkä positio (tai yksinkertaisesti pitkä) tarkoittaa omaisuuserän ostamista odottaen, että sen arvo nousee. Pitkiä positioita käytetään usein johdannaistuotteiden tai Forex-markkinoiden yhteydessä, mutta ne koskevat periaatteessa mitä tahansa omaisuuseräluokkaa tai markkinatyyppiä. Omaisuuserän ostaminen spot-markkinoilta siinä toivossa, että sen hinta nousee, on myös pitkä positio.

Pitkän position ottaminen tiettyyn rahoitustuotteeseen on yleisin tapa sijoittaa, etenkin niille, jotka ovat vasta aloittamassa treidaamista. Pitkän aikavälin treidausstrategiat, kuten ostaminen ja omistaminen, perustuvat oletukseen, että kohde-etuutena olevan omaisuuserän arvo kasvaa. Tässä mielessä ostaminen ja omistaminen tarkoittaa yksinkertaisesti vain pitkän position ottamista pitemmäksi aikaa.

Pitkän position ottaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että treidaaja odottaa hyötyvänsä hinnannoususta. Otetaan esimerkiksi vivutetut tokenit. BTCDOWN korreloi käänteisesti Bitcoinin hinnan kanssa. Jos Bitcoinin hinta nousee, BTCDOWN:n hinta laskee. Jos Bitcoinin hinta laskee, BTCDOWN:n hinta nousee. Tässä mielessä pitkän position ottaminen BTCDOWN:iin merkitsee Bitcoinin hinnan laskun odottamista.


Mitä on lyhyeksi myynti?

Lyhyt positio (tai lyhyeksi myynti) tarkoittaa omaisuuserän myyntiä tarkoituksena ostaa se myöhemmin halvemmalla. Lyhyeksi myynti liittyy läheisesti marginaalikauppaan, koska se voi tapahtua lainatuilla varoilla. Sitä käytetään kuitenkin laajalti myös johdannaismarkkinoilla, ja se voidaan toteuttaa yksinkertaisen spot-position ottamisella. Miten lyhyeksi myynti sitten toimii?

Kun kyse on spot-markkinoiden lyhyeksi myynnistä, se on melko yksinkertaista. Oletetaan, että sinulla on jo Bitcoinia ja odotat hinnan laskevan. Myyt BTC:si USD:ksi, koska aiot ostaa sen myöhemmin halvemmalla. Tässä tapauksessa otat itse asiassa lyhyen position Bitcoiniin, koska myyt korkealla hinnalla ostaaksesi uudelleen alhaisemmalla hinnalla. Helppoa, eikö? Mutta entä lyhyeksi myynti lainatuilla varoilla? Katsotaanpa, miten se tapahtuu. 

Lainaat omaisuutta – esimerkiksi osakkeita tai kryptoja – jonka arvon uskot laskevan. Myyt sen heti. Jos kaupat menevät haluamallasi tavalla ja omaisuuden hinta laskee, ostat takaisin saman määrän lainaamaasi omaisuutta. Maksat takaisin lainaamasi varat (korkojen kera) ja voit hyötyä varojen alkuperäisen myyntihinnan ja uudelleenostohinnan välisestä erosta.

Joten, miltä Bitcoinin lyhyeksi myynti näyttää lainatuilla varoilla? Katsotaanpa esimerkkiä. Siirrämme vaaditut vakuudet lainataksemme 1 BTC:n ja myymme sen välittömästi 10 000 dollarilla. Nyt meillä on 10 000 dollaria. Sanotaan, että hinta laskee 8 000 dollariin. Ostamme 1 BTC:n ja maksamme takaisin 1 BTC:n velkamme korkoineen. Koska myimme Bitcoinin alun perin 10 000 dollarilla ja nyt ostimme sen uudelleen 8 000 dollarilla, tuottomme on 2 000 dollaria (miinus korko- ja treidausmaksut).


Mikä on tarjouskirja?

Tarjouskirja on kokoelma omaisuuserän tällä hetkellä avoinna olevia toimeksiantoja, jotka on järjestetty hinnan mukaan. Kun teet toimeksiannon, jota ei täytetä heti, se lisätään tarjouskirjaan. Se on siellä, kunnes se täytetään toisella toimeksiannolla tai peruutetaan.

Tarjouskirjat vaihtelevat alustan mukaan, mutta yleensä ne sisältävät suunnilleen samat tiedot. Näet toimeksiantojen määrän tietyillä hintatasoilla.

Kryptopörssien ja verkkotreidauksen osalta tarjouskirjan toimeksiannot täsmäyttää järjestelmä, jota kutsutaan täsmäytysjärjestelmäksi. Tämä järjestelmä varmistaa, että kaupat toteutetaan – voit ajatella sitä pörssin aivoina. Täsmäytysjärjestelmä yhdessä tarjouskirjan kanssa on elektronisen pörssin käsitteen ytimessä.


Mikä on tarjouskirjan syvyys?

Tarjouskirjan syvyys (tai markkinasyvyys) viittaa tarjouskirjan avoinna olevien toimeksiantojen visualisointiin. Se asettaa yleensä ostotoimeksiannot toiselle puolelle ja myyntitoimeksiannot toiselle puolelle ja näyttää ne kumulatiivisesti kaaviossa.


Binancen BTC/USDT-markkinaparin tarjouskirjan syvyys.

Binancen BTC/USDT-markkinaparin tarjouskirjan syvyys.


Yleisemmällä tasolla tarjouskirjan syvyys voi viitata myös sen likviditeetin määrään, jonka tarjouskirja voi hoitaa. Mitä "syvemmät" markkinat ovat, sitä enemmän likviditeettiä tarjouskirjassa on. Tässä mielessä markkinat, joilla on enemmän likviditeettiä, voivat ottaa vastaan suurempia toimeksiantoja ilman merkittävää vaikutusta hintaan. Jos markkinat ovat epälikvidit, suurilla toimeksiannoilla voi olla merkittävä vaikutus hintaan.


Mikä on markkinatoimeksianto?

Markkinatoimeksianto on osto- tai myyntitoimeksianto parhaaseen kyseisellä hetkellä saatavilla olevaan markkinahintaan. Se on periaatteessa nopein tapa tulla markkinoille tai poistua niiltä.

Kun asetat markkinatoimeksiannon, sanot periaatteessa: "Haluaisin toteuttaa tämän toimeksiannon juuri nyt parhaaseen hintaan, jonka voin saada."

Markkinatoimeksiantosi täytetään tarjouskirjasta, kunnes koko toimeksianto on täytetty. Siksi suurilla treidaajilla (tai valailla) voi olla merkittävä vaikutus hintaan, kun he käyttävät markkinatoimeksiantoja. Suuri markkinatoimeksianto voi imeä likviditeettiä tarjouskirjasta. Miten niin? Käymme sen läpi liukuman käsitteen yhteydessä.

Haluatko oppia lisää? Tutustu artikkeliin Mikä on markkinatoimeksianto?.


Mikä on liukuma treidauksessa?

Markkinatoimeksiantoihin liittyy käsite, josta sinun on oltava tietoinen: liukuma. Kun sanomme, että markkinatoimeksiannot täyttyvät parhaaseen saatavilla olevaan hintaan, se tarkoittaa, että ne täyttyvät tarjouskirjasta, kunnes koko toimeksianto on suoritettu. 

Entä jos halutun hinnan ympärillä ei ole tarpeeksi likviditeettiä suuren markkinatoimeksiannon täyttämiseksi? Hinnan, jolla odotat toimeksiantosi täyttyvän, ja hinnan, jolla toimeksiantosi täyttyy, välillä voi olla suuri ero. Tätä eroa kutsutaan liukumaksi.

Oletetaan, että haluat avata pitkän position, jonka arvo on 10 BTC:tä jossain altcoinissa. Tämän altcoinin markkina-arvo on kuitenkin suhteellisen pieni, ja sillä käydään kauppaa alhaisen likviditeetin markkinoilla. Jos käytät markkinatoimeksiantoa, se jatkaa toimeksiantosi täyttämistä tarjouskirjasta, kunnes koko 10 BTC:n toimeksianto on täytetty. Likvideillä markkinoilla voit täyttää 10 BTC:n toimeksiannon vaikuttamatta hintaan merkittävästi. Tässä tapauksessa likviditeetin puute kuitenkin tarkoittaa, että tarjouskirjassa ei välttämättä ole tarpeeksi myyntitoimeksiantoja nykyisessä hintaluokassa. 

Kun koko 10 BTC:n toimeksianto on täytetty, saatat sen vuoksi huomata, että maksettu keskihinta oli paljon odotettua korkeampi. Toisin sanoen myyntitoimeksiantojen puute sai markkinatoimeksiantosi siirtymään tarjouskirjassa ylöspäin täsmäyttäen toimeksiantoja, jotka olivat huomattavasti kalliimpia kuin alkuperäinen hinta.

Sinun kannattaakin olla tietoinen liukumasta treidatessasi altcoineja, koska joillakin vaihtopareilla ei välttämättä ole tarpeeksi likviditeettiä markkinatoimeksiantojen täyttämiseen.


Mikä on rajahintatoimeksianto?

Rajahintatoimeksiannon avulla voit ostaa tai myydä kryptoja tietyllä tai paremmalla hinnalla. Tätä hintaa kutsutaan rajahinnaksi. Ostorajahintatoimeksiannot toteutetaan rajahintaan tai sitä alempaan hintaan, kun taas myyntirajahintatoimeksiannot toteutetaan rajahintaan tai sitä korkeampaan hintaan.

Kun asetat rajahintatoimeksiannon, sanot periaatteessa: "Haluaisin toteuttaa tämän toimeksiannon tähän tiettyyn hintaan tai parempaan, mutta en koskaan huonompaan hintaan."

Rajahintatoimeksiannon avulla voit hallita paremmin markkinoille tuloasi tai sieltä poistumistasi. Itse asiassa se takaa, että toimeksiantosi ei koskaan täyty huonompaan hintaan kuin haluamasi hinta. Siihen liittyy kuitenkin myös haittapuoli. Markkinat eivät välttämättä koskaan saavuta hintaasi, jolloin toimeksiantosi jää täyttämättä. Monissa tapauksissa tämä voi tarkoittaa mahdollisen treidausmahdollisuuden menettämistä.

Rajahintatoimeksiannon tai markkinatoimeksiannon käyttöajankohdan päättäminen voi vaihdella kunkin treidaajan päätöksen mukaan. Jotkut treidaajat voivat käyttää vain yhtä tai toista, kun taas toiset käyttävät molempia – olosuhteista riippuen. Tärkeintä on ymmärtää, miten ne toimivat, jotta voit tehdä päätöksen itse.

Haluatko oppia lisää? Tutustu artikkeliin Mikä on rajahintatoimeksianto?.


Mikä on stop-loss-toimeksianto?

Nyt kun tiedämme, mitä markkina- ja rajahintatoimeksiannot ovat, puhutaanpa stop-loss-toimeksiannoista. Stop-loss-toimeksianto on rajahinta- tai markkinatoimeksianto, joka aktivoituu vasta, kun tietty hinta saavutetaan. Tätä hintaa kutsutaan stop-hinnaksi.

Stop-loss-toimeksiannon tarkoituksena on pääasiassa rajoittaa tappioita. Jokaisella kaupalla on oltava mitätöintipiste, joka on hintataso, joka sinun on määritettävä etukäteen. Tämä on taso, jolla periaatteessa päätät, että alkuperäinen ideasi oli väärä, mikä tarkoittaa, että sinun pitäisi poistua markkinoilta lisääntyvien tappioiden estämiseksi. Mitätöintipiste on siis kohta, johon yleensä asetat stop-loss-toimeksiantosi.

Miten stop-loss-toimeksianto toimii? Kuten olemme maininneet, stop-loss voi olla sekä rajahinta- että markkinatoimeksianto. Siksi näitä muunnelmia voidaan kutsua myös stop-rajahinta- ja stop-markkinatoimeksiannoiksi. Tärkeintä on ymmärtää, että stop-loss aktivoituu vain, kun tietty hinta saavutetaan (stop-hinta). Kun stop-hinta saavutetaan, se aktivoi joko markkina- tai rajahintatoimeksiannon. Periaatteessa asetat stop-hinnan markkina- tai rajahintatoimeksiantosi käynnistäjäksi.

On kuitenkin yksi asia, joka sinun tulee pitää mielessä. Tiedämme, että rajahintatoimeksiannot täyttyvät vain rajahinnalla tai sitä paremmalla hinnalla, mutta eivät koskaan huonommalla. Jos käytät stop-rajahintatoimeksiantoa stop-lossina ja markkinat romahtavat äkisti, ne voivat siirtyä välittömästi pois rajahinnastasi, jolloin toimeksiantosi jää täyttymättä. Toisin sanoen stop-hinta laukaisisi stop-rajahintatoimeksiantosi, mutta rajahintatoimeksiantosi jäisi täyttymättä jyrkän hinnanlaskun vuoksi. Siksi stop-markkinahintatoimeksiantoja pidetään turvallisempina kuin stop-rajahintatoimeksiantoja. Ne varmistavat, että jopa äärimmäisissä markkinaolosuhteissa voit poistua markkinoilta, kun mitätöintipisteesi on saavutettu.

Haluatko oppia lisää? Tutustu artikkeliin Mikä on stop-rajahintatoimeksianto?.Keitä tarjoajat ja ottajat ovat?

Sinusta tulee tarjoaja, kun teet toimeksiannon, joka ei heti täyty vaan joka lisätään tarjouskirjaan. Koska toimeksiantosi lisää likviditeettiä tarjouskirjaan, olet likviditeetin tarjoaja.

Rajahintatoimeksiannot suoritetaan yleensä tarjoajatoimeksiantoina, mutta ei kaikissa tapauksissa. Oletetaan esimerkiksi, että teet ostorajahintatoimeksiannon, jonka rajahinta on huomattavasti korkeampi kuin nykyinen markkinahinta. Koska määrität, että toimeksiantosi voidaan toteuttaa rajahintaan tai sitä parempaan hintaan, toimeksiantosi toteutetaan markkinahintaa vastaan (koska se on alhaisempi kuin rajahintasi).

Sinusta tulee ottaja, kun teet toimeksiannon, joka täytetään välittömästi. Toimeksiantoasi ei lisätä tarjouskirjaan, vaan se täsmäytetään välittömästi tarjouskirjassa jo olevaan toimeksiantoon. Koska otat likviditeettiä tarjouskirjasta, olet ottaja. Markkinatoimeksiannot ovat aina ottajien toimeksiantoja, koska toimeksiantosi toteutetaan parhaaseen kyseisellä hetkellä saatavilla olevaan markkinahintaan.

Jotkin pörssit hyödyntävät monitasoista maksumallia kannustaakseen treidaajia tarjoamaan likviditeettiä. Loppujen lopuksi on heidän etujensa mukaista houkutella suuria määriä treidaajia pörssiinsä – likviditeetti houkuttelee enemmän likviditeettiä. Tällaisissa järjestelmissä tarjoajat maksavat yleensä alhaisempia maksuja kuin ottajat, koska he lisäävät likviditeettiä pörssiin. Joissakin tapauksissa tarjoajille voidaan jopa tarjota maksualennuksia. Voit tarkistaa nykyisen maksutasosi Binancessa tältä sivulta.

Jos haluat oppia lisää, tutustu artikkeliimme Keitä tarjoajat ja ottajat ovat?.


Mikä on hintaero?

Hintaero on korkeimman ostotoimeksiannon (tarjouksen) ja alimman myyntitoimeksiannon (kysynnän) välinen ero tietyillä markkinoilla. Se on pohjimmiltaan ero korkeimman hinnan, jolla myyjä on valmis myymään, ja alimman hinnan, jolla ostaja on valmis ostamaan, välillä.

Hintaero on tapa mitata markkinoiden likviditeettiä. Mitä pienempi hintaero on, sitä likvidimmät markkinat ovat. Hintaeroa voidaan pitää myös tietyn omaisuuserän tarjonnan ja kysynnän mittarina. Tässä mielessä tarjontaa edustaa myyvä puoli, kun taas kysyntää edustaa tarjouspuoli.

Kun teet ostotoimeksiannon markkinahinnalla, se täyttyy alhaisimmalla saatavilla olevalla tarjoushinnalla. Sitä vastoin kun teet myyntitoimeksiannon markkinahinnalla, se täyttyy korkeimmalla saatavilla olevalla tarjouksella. 


Mikä on kynttiläkaavio?

Kynttiläkaavio on graafinen esitys omaisuuserän hinnasta tietyllä aikavälillä. Se koostuu kynttilöistä, joista jokainen edustaa samaa aikajaksoa. Esimerkiksi yhden tunnin kaaviossa näkyvät kynttilät, joista kukin edustaa yhden tunnin jaksoa. Yhden päivän kaavio näyttää kynttilät, joista jokainen edustaa yhden päivän jaksoa jne.

Bitcoinin päiväkaavio. Jokainen kynttilä edustaa yhtä treidauspäivää.

Bitcoinin päiväkaavio. Jokainen kynttilä edustaa yhtä treidauspäivää.


Kynttilä koostuu neljästä datapisteestä: avaushinta, korkein hinta, matalin hinta ja sulkuhinta. Avaus- ja sulkuhinnat ovat ensimmäinen ja viimeinen kirjattu hinta annetulla aikavälillä, kun taas matalin ja korkein hinta ovat vastaavasti alin ja korkein kirjattu hinta. 

Kynttiläkaaviot ovat yksi tärkeimmistä työkaluista taloudellisten tietojen analysointiin. Kynttilät ovat peräisin 1600-luvulta Japanista, mutta Charles Dow'n kaltaiset treidauksen edelläkävijät muokkasivat niitä 1900-luvun alussa.

Kynttiläkaavioanalyysi on yksi yleisimmistä tavoista tarkastella Bitcoin-markkinoita teknisen analyysin avulla. Haluatko oppia lukemaan kynttiläkaavioita? Tutustu kynttiläkaavioiden aloittelijan oppaaseen.


Mikä on kynttiläkaavion kuvio?

Tekninen analyysi perustuu suurelta osin oletukseen, että aiemmat hintojen liikkeet voivat viitata tulevaan hintakehitykseen. Miten kynttilät sitten voivat olla hyödyllisiä tässä yhteydessä? Ajatuksena on tunnistaa kynttiläkaaviomallit ja luoda niihin perustuvia treidausideoita.

Kynttiläkaaviot auttavat treidaajia analysoimaan markkinarakennetta ja määrittämään, olemmeko nousu- vai laskusuhdanteisessa markkinaympäristössä. Niitä voidaan käyttää myös tunnistamaan kiinnostavat alueet kaaviossa, kuten tuki- tai vastustasot tai mahdolliset kääntymiskohdat. Nämä ovat kaavion paikkoja, joilla esiintyy yleensä lisääntynyttä treidausvolyymiä.

Kynttilämallit ovat myös loistava tapa hallita riskejä, koska ne voivat esittää määriteltyjä ja tarkkoja treidaussysteemejä. Miten niin? Kynttiläkuviot voivat määritellä selkeät hintatavoitteet ja mitätöintipisteet. Tämä antaa treidaajille mahdollisuuden kehittää erittäin tarkkoja ja hallittuja treidaussysteemejä. Siksi sekä Forex- että kryptotreidaajat käyttävät kynttiläkuvioita laajalti.

Yleisimpiä kynttiläkuvioita ovat liput, kolmiot, kiilat, vasarat, tähdet ja Doji-muodostelmat. Jos haluat oppia lukemaan niitä, tutustu 12 suosittuun kynttiläkuvioon, joita käytetään teknisessä analyysissä sekä klassisten kaaviokuvioiden aloittelijan oppaaseen.


Mikä on trendiviiva?

Trendiviivat ovat sekä treidaajien että teknisten analyytikoiden laajalti käyttämä työkalu. Ne ovat viivoja, jotka yhdistävät kaavion tietyt datapisteet. Yleensä nämä tiedot liittyvät hintoihin, mutta eivät kaikissa tapauksissa. Jotkut treidaajat voivat myös piirtää trendiviivoja teknisten indikaattoreiden ja oskillaattoreiden päälle.

Trendiviivojen piirtämisen pääajatus on visualisoida tietyt hintakehityksen näkökohdat. Tällä tavoin treidaajat voivat tunnistaa yleisen suuntauksen ja markkinarakenteen.


Bitcoinin hinta koskettaa trendiviivaa useita kertoja, mikä viittaa nousutrendiin.

Bitcoinin hinta koskettaa trendiviivaa useita kertoja, mikä viittaa nousutrendiin.


Jotkut treidaajat voivat käyttää trendiviivoja vain saadakseen paremman käsityksen markkinarakenteesta. Toiset voivat käyttää niitä luodakseen toimivia treidausideoita sen perusteella, miten trendiviivat ovat vuorovaikutuksessa hinnan kanssa.

Trendiviivoja voidaan käyttää lähes minkä tahansa aikavälin kaaviossa. Kuten kaikki muutkin markkina-analyysityökalut, trendiviivat ovat kuitenkin yleensä luotettavampia korkeammilla aikaväleillä kuin alemmilla aikaväleillä. 

Toinen näkökohta, joka on tässä otettava huomioon, on trendiviivan vahvuus. Trendiviivan tavanomaisen määritelmän mukaan sen on koskettava hintaa vähintään kaksi tai kolme kertaa trendin vahvistamiseksi. Tyypillisesti mitä useammin hinta on koskettanut (koeteltua) trendiviivaa, sitä luotettavampana sitä voidaan pitää.

Jos haluat lukea lisää trendiviivojen piirtämisestä, tutustu Lisätietoja trendiviivoista -oppaaseen.


Mitä ovat tuki ja vastustus?

Tuki ja vastus ovat joitain treidauksen ja teknisen analyysin peruskäsitteitä.

Tuki tarkoittaa tasoa, jolta hinta löytää "lattian". Toisin sanoen tukitaso on merkittävän kysynnän alue, jossa ostajat astuvat markkinoille ja nostavat hintaa.

Vastus tarkoittaa tasoa, jolta hinta löytää "katon". Vastustaso on merkittävä tarjonta-alue, jossa myyjät astuvat markkinoille ja laskevat hintaa.


Tukitasoa (punainen) koetellaan, ja se rikkoutuu muodostaen vastustason.

Tukitasoa (punainen) koetellaan, ja se rikkoutuu muodostaen vastustason.


Nyt tiedät, että tuki ja vastus ovat lisääntyneen kysynnän ja tarjonnan tasoja. Monia muitakin tekijöitä voi kuitenkin olla pelissä tukeen ja vastustukseen liittyen.

Tekniset indikaattorit, kuten trendiviivat, liukuvat keskiarvot, Bollingerin nauhat, Ichimokun pilvet ja Fibonaccin jäljitystyökalu, voivat myös ehdottaa mahdollisia tuki- ja vastustasoja. Itse asiassa siihen liittyy myös psykologian näkökohtia. Siksi treidaajat ja sijoittajat voivat sisällyttää tuen ja vastustuksen hyvin eri tavalla yksilölliseen treidausstrategiaansa.

Haluatko tietää, miten voit piirtää tuki- ja vastustasot kaavioon? Tutustu artikkeliin Tuki- ja vastustasojen perusteet.Luku 5 – Teknisen analyysin indikaattorit


Sisältö


Mikä on teknisen analyysin indikaattori?

Tekniset indikaattorit laskevat rahoitusvälineeseen liittyviä mittareita. Tämä laskelma voi perustua hintaan, volyymiiin, ketjutietoihin, avoimeen kiinnostukseen, sosiaalisiin mittareihin tai jopa toiseen indikaattoriin.

Kuten olemme aiemmin huomauttaneet, tekniset analyytikot perustavat menetelmänsä oletukseen, että menneet hintamallit voivat sanella tulevia hintojen liikkeitä. Teknistä analyysia käyttävät treidaajat voivat käyttää teknisiä indikaattoreita kartoittaakseen mahdolliset tulo- ja poistumispisteensä kaaviossa.

Tekniset indikaattorit voidaan luokitella useilla menetelmillä. Tämä voi käsittää sen, osoittavatko ne tulevia trendejä (johtavat indikaattorit), vahvistavatko ne jo käynnissä olevan mallin (jäljessä olevat indikaattorit) vai selventävätkö ne reaaliaikaisia tapahtumia (tämänhetkiset indikaattorit).

Jotkin muut luokittelut voivat koskea sitä, miten nämä indikaattorit esittävät tiedot. Tässä mielessä on olemassa peittoindikaattoreita, jotka asettavat tiedot hinnan päälle, sekä oskillaattoreita, jotka heiluvat vähimmäis- ja enimmäisarvon välillä. 

On myös olemassa indikaattoreita, joilla pyritään mittaamaan markkinoiden tiettyä ominaisuutta, esimerkkinä vauhti-indikaattorit. Kuten jo nimestä voi päätellä, niiden tarkoituksena on mitata ja näyttää markkinoiden vauhtia.

Mikä on sitten paras olemassa oleva teknisen analyysin indikaattori? Tähän kysymykseen ei ole yksinkertaista vastausta. Treidaajat voivat käyttää monia erilaisia teknisiä indikaattoreita, ja he tekevät valintansa suurelta osin yksilöllisen treidausstrategiansa pohjalta. Jotta he voisivat tehdä tämän valinnan, heidän on kuitenkin ensin opittava tuntemaan indikaattorit – ja tähän asiaan keskitymme tässä luvussa.


Johtavat vs. jäljessä olevat indikaattorit

Kuten jo olemme maininneet, eri indikaattoreihin liittyy erilaisia ominaisuuksia ja niitä tulisi käyttää tiettyihin tarkoituksiin. Johtavat indikaattorit viittaavat tuleviin tapahtumiin. Jäljessä olevia indikaattoreita käytetään vahvistamaan jotain, mikä on jo tapahtunut. Milloin sinun siis pitäisi käyttää niitä?

Johtavat indikaattorit ovat tyypillisesti hyödyllisiä lyhyen ja keskipitkän aikavälin analyyseissä. Niitä käytetään, kun analyytikot ennakoivat trendiä ja etsivät tilastollisia työkaluja hypoteesinsa tueksi. Erityisesti talouden alalla johtavat indikaattorit voivat olla erityisen hyödyllisiä taantumakausien ennustamisessa. 

Treidauksessa ja teknisessä analyysissä johtavia indikaattoreita voidaan käyttää myös niiden ennustavien ominaisuuksien vuoksi. Mikään erityinen indikaattori ei kuitenkaan voi ennustaa tulevaisuutta, joten näihin ennusteisiin tulee aina suhtautua varauksella.

Jäljessä olevia indikaattoreita käytetään vahvistamaan tapahtumia ja suuntauksia, jotka ovat jo tapahtuneet tai jotka ovat jo käynnissä. Vaikka tämä voi tuntua tarpeettomalta, se voi olla erittäin hyödyllistä. Jäljessä olevat indikaattorit voivat tuoda esiin tiettyjä markkinoiden näkökohtia, jotka muuten jäisivät piiloon. Näin ollen jäljessä olevia indikaattoreita käytetään yleensä pidemmän aikavälin kaavioanalyyseissä.

Haluatko oppia lisää? Tutustu artikkeliimme Lisätietoja johtavista ja jäljessä olevista indikaattoreista.


Mikä on vauhti-indikaattori?

Vauhti-indikaattoreilla pyritään mittaamaan ja osoittamaan markkinoiden vauhtia. Mikä on markkinoiden vauhti? Yksinkertaisesti sanottuna se on hinnanmuutosten nopeuden mitta. Vauhti-indikaattoreilla pyritään mittaamaan hintojen nousu- tai laskuvauhtia. Siksi treidaajat, jotka haluavat hyötyä korkean volatiliteetin hetkistä, käyttävät niitä tyypillisesti lyhytaikaisiin analyyseihin.

Vauhtitreidaajien tavoitteena on avata positioita, kun vauhti on kova, ja sulkea ne, kun markkinoiden vauhti alkaa hiipua. Tyypillisesti jos volatiliteetti on alhainen, hinnalla on tapana puristua pienelle alueelle. Jännityksen kasvaessa hinta tekee usein suuren impulssiliikkeen, joka lopulta purkautuu edellisestä hintavälistä. Silloin vauhtitreidaajat menestyvät.

Kun siirto on päättynyt ja treidaajat ovat poistuneet positioistaan, he siirtyvät toiseen omaisuuteen, jolla on suuri vauhti, ja yrittävät toistaa saman pelisuunnitelman. Siksi vauhti-indikaattoreita käyttävät laajalti päivätreidaajat, skalppaajat ja lyhytaikaiset treidaajat, jotka etsivät nopeita treidausmahdollisuuksia. 


Mitä on kaupankäynnin volyymi?

Kaupankäyntivolyymiä voidaan pitää olennaisena indikaattorina. Se osoittaa yksittäisten yksiköiden määrän, jolla on käyty kauppaa tiettynä ajankohtana. Se osoittaa periaatteessa, kuinka suuri osa tästä omaisuuserästä vaihtoi omistajaa mitatun ajan kuluessa.

Jotkut pitävät kaupankäynnin volyymiä tärkeimpänä teknisenä indikaattorina. "Volyymi edeltää hintaa" on kuuluisa sanonta treidauksen maailmassa. Se viittaa siihen, että suuri kaupankäyntivolyymi voi olla johtava indikaattori ennen suurta hintaliikettä (suunnasta riippumatta).

Käyttämällä volyymiä treidauksessa treidaajat voivat mitata taustalla olevan trendin voimaa. Jos korkeaan volatiliteettiin liittyy suuri kaupankäyntivolyymi, sitä voidaan pitää siirron validointina. Tämä on järkevää, sillä korkean treidausaktiviteetin pitäisi vastata merkittävää volyymiä, koska monet treidaajat ja sijoittajat toimivat kyseisellä hintatasolla. Jos volatiliteettiin ei kuitenkaan liity suurta volyymia, taustalla olevaa suuntausta voidaan pitää heikkona.

Hintatasot, joihin on ajan kuluessa liittynyt suuri määrä volyymiä, voivat myös antaa treidaajille hyvän mahdollisen sisääntulo- tai poistumispisteen. Koska historialla on taipumusta toistaa itseään, nämä tasot voivat olla kohtia, joissa lisääntynyt treidausaktiivisuus tapahtuu todennäköisemmin. Ihannetapauksessa tuki- ja vastustasojen tulisi myös liittyä volyymin nousuun, mikä vahvistaa tason vahvuuden.


Mikä on suhteellinen voimaindeksi (RSI)?

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on indikaattori, joka havainnollistaa, onko omaisuuserä yliostettu vai ylimyyty. Se on vauhtioskillaattori, joka osoittaa hinnanmuutosten nopeuden. Tämä oskillaattori vaihtelee välillä 0–100, ja tiedot näkyvät yleensä viivakaaviossa.


RSI-indikaattori Bitcoin-kaaviossa.

RSI-indikaattori Bitcoin-kaaviossa.


Mikä on markkinoiden vauhdin mittaamisen idea? Jos vauhti kasvaa hinnan noustessa, nousutrendiä voidaan pitää vahvana. Toisaalta jos vauhti hidastuu nousutrendissä, nousutrendiä voidaan pitää heikkona. Tässä tapauksessa käänne voi olla tulossa.

Katsotaanpa, miten RSI:n perinteinen tulkinta toimii. Kun RSI-arvo on alle 30, omaisuuserää voidaan pitää ylimyytynä. Sitä vastoin sitä voidaan pitää yliostettuna, kun se on yli 70.

Silti RSI-lukemiin kannattaa suhtautua varauksella. RSI voi saavuttaa äärimmäisiä arvoja poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa – ja silloinkin markkinasuuntaus voi jatkua vielä jonkin aikaa.

RSI on yksi helpoimmin ymmärrettävistä teknisistä indikaattoreista, mikä tekee siitä oivallisen valinnan aloittelijoille. Jos haluat oppia lisää siitä, tutustu artikkeliimme Mikä on RSI-indikaattori?.


Mikä on liukuva keskiarvo (MA)?

Liukuvat keskiarvot tasoittavat hintakehitystä ja helpottavat markkinoiden trendien havaitsemista. Koska ne perustuvat aiempiin hintatietoihin, niihin ei liity ennustavia ominaisuuksia. Näin ollen liukuvia keskiarvoja pidetään jäljessä olevina indikaattoreina.

On olemassa erityyppisiä liukuvia keskiarvoja – kaksi yleisintä ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA tai MA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). Mitä eroa niillä on? 

Yksinkertainen liukuva keskiarvo lasketaan ottamalla edellisen n jakson hintatiedot ja tuottamalla niistä keskiarvo. Esimerkiksi 10 päivän SMA ottaa viimeisen 10 päivän keskimääräisen hinnan ja piirtää tulokset kaavioon.


200 viikon liukuva keskiarvo Bitcoinin hinnan perusteella

200 viikon liukuva keskiarvo Bitcoinin hinnan perusteella


Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on hieman hankalampi käsite. Siihen käytetään erilaista kaavaa, joka korostaa enemmän uudempia hintatietoja. Tämän seurauksena EMA reagoi nopeammin hintakehityksen viimeaikaisiin tapahtumiin, kun taas SMA:lta tähän voi mennä enemmän aikaa.

Kuten edellä jo mainittiin, liukuva keskiarvo on jäljessä oleva indikaattori. Mitä pidempi ajanjakso, sitä suurempi viive. Näin ollen 200 päivän liukuva keskiarvo reagoi hitaammin hintakehitykseen kuin 100 päivän liukuva keskiarvo.

Liukuvat keskiarvot voivat auttaa sinua tunnistamaan markkinoiden trendit helposti. Jos haluat lukea niistä lisää, tutustu artikkeliimme Lisätietoja liukuvista keskiarvoista.


Mikä on Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

MACD on oskillaattori, joka käyttää kahta liukuvaa keskiarvoa markkinoiden vauhdin näyttämiseen. Koska se seuraa jo tapahtunutta hintakehitystä, se on jäljessä oleva indikaattori.

MACD koostuu kahdesta viivasta: MACD- ja signaaliviivasta. Miten ne lasketaan? Saat MACD-viivan vähentämällä 26 EMA:n 12 EMA:sta. Aika yksinkertaista. Tämä piirretään sitten MACD-viivan 9 EMA:n ylle (signaaliviiva). Lisäksi monet kaaviotyökalut näyttävät myös histogrammin, joka kuvaa MACD-viivan ja signaaliviivan välistä etäisyyttä.


MACD-indikaattori Bitcoin-kaaviossa.

MACD-indikaattori Bitcoin-kaaviossa.


Treidaajat voivat käyttää MACD:tä tarkkailemalla MACD-viivan ja signaaliviivan välistä suhdetta. Kahden viivan välinen risteys on yleensä merkittävä tapahtuma MACD:n suhteen. Jos MACD-viiva ylittää signaaliviivan, se voidaan tulkita noususuhdanteiseksi signaaliksi. Sitä vastoin jos MACD-viiva siirtyy signaaliviivan alapuolelle, se voidaan tulkita laskusuhdanteiseksi signaaliksi.

MACD on yksi suosituimmista teknisistä indikaattoreista markkinoiden vauhdin mittaamiseksi. Jos haluat lukea lisää siitä, tutustu artikkeliimme Lisätietoja MACD-indikaattorista.Mikä on Fibonaccin jäljitystyökalu?

Fibonaccin jäljitystyökalu on suosittu indikaattori, joka perustuu Fibonaccin sekvenssiksi kutsuttuun numerosarjaan. Näiden numeroiden idean kehitti 1200-luvulla italialainen matemaatikko nimeltä Leonardo Fibonacci. 

Fibonaccin luvut ovat nyt osa monia teknisen analyysin indikaattoreita, ja Fibonaccin jäljitystyökalu on yksi suosituimmista. Se käyttää Fibonaccin luvuista johdettuja suhteita prosentteina. Nämä prosenttiosuudet piirretään sitten kaavion päälle, ja treidaajat voivat käyttää niitä mahdollisten tuki- ja vastustasojen tunnistamiseen. 

Nämä Fibonaccin suhteet ovat:

 • 0 %

 • 23,6 %

 • 38,2 %

 • 61,8 %

 • 78,6 %

 • 100 %

Vaikka 50 prosenttia ei teknisesti ole Fibonaccin suhde, monet treidaajat ottavat myös sen huomioon työkalua käyttäessään. Lisäksi voidaan käyttää Fibonaccin suhteita 0–100 prosentin alueen ulkopuolella. Jotkin yleisimmistä ovat 161,8 prosenttia, 261,8 prosenttia ja 423,6 prosenttia.


Fibonacci-tasot Bitcoin-kaaviossa.

Fibonacci-tasot Bitcoin-kaaviossa.


Miten treidaajat sitten voivat hyödyntää Fibonaccin jäljitystasoja? Prosenttisuhteiden kaavioon piirtämisen pääajatuksena on löytää kiinnostavia alueita. Tyypillisesti treidaajat valitsevat kaaviosta kaksi merkittävää hintapistettä ja kiinnittävät Fibonaccin jäljitystyökalun arvot 0 ja 100 näihin pisteisiin. Näiden pisteiden välissä kuvattu alue voi korostaa mahdollisia sisääntulo- ja poistumispisteitä ja auttaa määrittämään stop-lossin sijoittamisen.

Fibonaccin jäljitystyökalu on monipuolinen indikaattori, jota voidaan käyttää monenlaisissa treidausstrategioissa. Jos haluat oppia lisää tästä työkalusta, tutustu Fibonaccin jäljitystyökalun hallinnan oppaaseen.


Mikä on stokastinen RSI (StochRSI)?

Stochastic RSI (tai Stoch RSI) on RSI:n johdannainen. RSI:n tapaan sen päätavoitteena on selvittää, onko omaisuuserä yliostettua vai ylimyytyä. Toisin kuin RSI:tä, StochRSI:tä ei kuitenkaan luoda hintatiedoista, vaan RSI-arvoista. Useimmissa kaaviotyökaluissa StochRSI:n arvot vaihtelevat välillä 0 ja 1 (tai 0 ja 100).

Yleensä StochRSI on hyödyllisin, kun se on lähellä alueensa ylä- tai alaääripäätä. Suuremman nopeuden ja herkkyyden vuoksi se voi kuitenkin tuottaa paljon vääriä signaaleja, joita voi olla vaikea tulkita.

StochRSI:n perinteinen tulkinta muistuttaa jonkin verran RSI:n tulkintaa. Kun se on yli 0,8, omaisuuserää voidaan pitää yliostettuna. Kun se on alle 0,2, omaisuuserää voidaan pitää ylimyytynä. On kuitenkin syytä mainita, että näitä arvoja ei tule pitää suorina signaaleina treidien tekemiseen tai niistä poistumiseen. Vaikka nämä tiedot varmasti kertovat tarinan, tarinassa voi olla myös muita puolia. Siksi useimpia teknisiä analyysityökaluja kannattaakin käyttää yhdessä muiden markkina-analyysitekniikoiden kanssa.

Haluatko oppia lisää StochRSI:stä? Tutustu Lisätietoja Stochastic RSI:stä -oppaaseemme.


Mitkä ovat Bollingerin nauhat (BB)?

John Bollingerin mukaan nimetyt Bollingerin nauhat mittaavat markkinoiden volatiliteettia, ja niitä käytetään usein yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden havaitsemiseen. Ne koostuvat kolmesta viivasta (tai nauhasta): SMA:sta (keskimmäinen nauha) ja ylä- ja alanauhasta. Nämä nauhat sijoitetaan sitten kaavioon yhdessä hintakehityksen kanssa. Ajatuksena on, että volatiliteetin kasvaessa tai laskiessa näiden nauhojen välinen etäisyys muuttuu kasvaen ja pienentyen.


Bollingerin nauhat Bitcoin-kaaviossa.

Bollingerin nauhat Bitcoin-kaaviossa.


Tarkastellaanpa Bollingerin nauhojen yleistä tulkintaa. Mitä lähempänä hinta on ylempää luokkaa, sitä lähempänä omaisuuserä voi olla yliostettua tilaa. Samoin mitä lähempänä se on alempaa nauhaa, sitä lähempänä omaisuuserä voi olla ylimyytyä tilaa. 

Yksi huomioitava asia on, että hinta sisältyy yleensä nauhojen alueeseen, mutta se voi siirtyä aika ajoin niiden ylä- tai alapuolelle. Onko tämä sitten välitön signaali ostaa tai myydä? Ei. Se vain kertoo meille, että markkinat ovat siirtymässä pois keskinauhasta (SMA:sta) ja saavuttamassa ääriolosuhteet.

Treidaajat voivat myös käyttää Bollingerin nauhoja yrittääkseen ennustaa markkinapuristusta, joka tunnetaan myös nimellä Bollingerin nauhojen puristus. Tämä viittaa alhaisen volatiliteetin ajanjaksoon, jolloin nauhat siirtyvät todella lähelle toisiaan ja "puristavat" hinnan pienelle alueelle. Kun "paine" kasvaa tällä pienellä alueella, markkinat lopulta ponnahtavat ulos siitä, mikä johtaa lisääntyneeseen volatiliteettiin. Koska markkinat voivat liikkua ylös tai alas, puristusstrategiaa pidetään neutraalina (ei laskevana tai nousevana). Siten voi olla syytä yhdistää se muihin treidausvälineisiin, kuten tukeen ja vastustukseen.

Haluatko oppia lisää Bollingerin nauhoista? Tutustu Lisätietoja Bollingerin nauhoista -oppaaseemme.


Mikä on volyymipainotettu keskihinta (VWAP)?

Kuten olemme maininneet jo aiemmin, monet treidaajat pitävät treidausvolyymiä tärkeimpänä indikaattorina. Onko sitten olemassa indikaattoreita, jotka perustuvat volyymiin?

Volyymipainotteinen keskihinta eli VWAP yhdistää volyymin tehon hintakehitykseen. Käytännöllisesti katsottuna se on omaisuuserän keskihinta tietyllä ajanjaksolla painotettuna volyymilla. Tämä tekee siitä hyödyllisemmän indikaattorin kuin vain keskimääräisen hinnan laskemisesta, koska siinä otetaan huomioon myös, millä hintatasoilla oli eniten kaupankäyntivolyymia.

Miten treidaajat käyttävät VWAP:tä? No, VWAP:tä käytetään tyypillisesti vertailukohtana markkinoiden nykyisille näkymille. Tässä mielessä, kun markkinat ovat VWAP-linjan yläpuolella, niitä voidaan pitää noususuhdanteisina. Jos markkinat taas ovat VWAP-linjan alapuolella, niitä voidaan pitää laskusuhdanteisina. Oletko huomannut, miten tämä on samanlainen kuin liukuvien keskiarvojen tulkinta? VWAPtä voidaan todellakin verrata liikkuviin keskiarvoihin, ainakin sen käyttötavan osalta. Kuten olemme nähneet, tärkein ero on, että VWAP ottaa huomioon myös kaupankäyntivolyymin.

Lisäksi VWAP:tä voidaan käyttää myös tunnistamaan alueita, joilla likviditeetti on suurempaa. Monet treidaajat käyttävät hinnan siirtymistä VWAP-linjan ylä- tai alapuolelle treidaussignaalina. Ne kuitenkin sisällyttävät tyypillisesti myös muita mittareita strategiaansa riskien vähentämiseksi.

Haluatko lisätietoja VWAP:n käytöstä? Tutustu artikkeliimme Lisätietoja volyymipainotetusta keskihinnasta (VWAP).


Mikä on parabolinen SAR?

Parabolista SAR:ää käytetään trendin suunnan ja mahdollisten käänteiden määrittämiseen. "SAR" tarkoittaa stop and reverse. Tämä viittaa pisteeseen, jossa pitkä positio olisi suljettava ja lyhyt positio avattava tai päinvastoin.

Parabolinen SAR näkyy kaaviossa pistesarjana joko hinnan ylä- tai alapuolella. Yleensä jos pisteet ovat alle hinnan, se tarkoittaa, että hinta on nousutrendissä. Sitä vastoin jos pisteet ovat hinnan yläpuolella, se tarkoittaa, että hinta on laskutrendissä. Käännös tapahtuu, kun pisteet siirtyvät hinnan "toiselle puolelle".


Parabolinen SAR Bitcoin-kaaviossa.

Parabolinen SAR Bitcoin-kaaviossa.


Parabolinen SAR voi antaa käsityksen markkinatrendin suunnasta. Se on myös kätevä trendin kääntymisen tunnistamisessa. Jotkut treidaajat voivat myös käyttää parabolista SAR-indikaattoria perustana liukuvalle stop-lossilleen. Tämä erityinen toimeksiantotyyppi liikkuu markkinoiden mukana ja varmistaa, että sijoittajat voivat suojata voittojaan vahvan nousutrendin aikana.

Parabolinen SAR on parhaimmillaan vahvojen markkinasuuntausten aikana. Konsolidointijaksojen aikana se voi antaa paljon vääriä signaaleja mahdollisten kääntymisten suhteen. Haluatko oppia käyttämään parabolista SAR-indikaattoria? Tutustu parabolisen SAR-indikaattoriin lyhyeen oppaaseen.


Mikä on Ichimokun pilvi?

Ichimokun pilvi on teknisen analyysin indikaattori, joka yhdistää useita indikaattoreita yhteen kaavioon. Niistä indikaattoreista, joista olemme jo keskustelleet, Ichimoku on varmasti yksi monimutkaisimmista. Ensisilmäyksellä voi olla vaikea ymmärtää sen kaavoja ja toimintamekanismeja. Mutta käytännössä Ichimokun pilveä ei ole niin vaikea käyttää kuin miltä näyttää, ja monet treidaajat käyttävät sitä, koska se voi tuottaa hyvin erottuvia ja määriteltyjä treidaussignaaleja. 

Kuten jo mainitsimme, Ichimokun pilvi ei ole vain indikaattori, vaan se on kokoelma indikaattoreita. Tämä kokoelma tarjoaa vinkkejä markkinoiden vauhdista, tuki- ja vastustasoista sekä trendin suunnasta. Se saavuttaa tämän laskemalla viisi keskiarvoa ja piirtämällä ne kaavioon. Se tuottaa myös näistä keskiarvoista "pilven", joka voi ennustaa mahdollisia tuki- ja vastusalueita.

Vaikka keskiarvoilla on tärkeä rooli, pilvi itsessään on keskeinen osa indikaattoria. Yleensä jos hinta on pilven yläpuolella, markkinoiden voidaan katsoa olevan nousussa. Toisaalta jos hinta on pilven alapuolella, niiden voidaan katsoa olevan laskusuunnassa.


Bitcoin-kaaviossa oleva Ichimokun pilvi, joka toimii tukena ja sitten vastuksena.

Bitcoin-kaaviossa oleva Ichimokun pilvi, joka toimii tukena ja sitten vastuksena.


Ichimokun pilvi voi myös vahvistaa muita treidaussignaaleja.

Ichimokun pilveä on vaikea hallita, mutta kun opit ymmärtämään, miten se toimii, se voi tuottaa hienoja tuloksia. Tutustu Lisätietoja Ichimokun pilvestä -artikkeliin saadaksesi lisätietoja tästä indikaattorista.Luku 6 – Kryptotreidauksen vinkit


Sisältö


Miten aloitan treidauksen kryptoilla?

Jos olet päättänyt, että haluat aloittaa treidauksen, tässä on muutamia huomioon otettavia asioita.

Ensinnäkin tarvitset tietysti pääomaa voidaksesi treidata. Jos sinulla ei ole säästöjä ja aloitat treidauksen rahoilla, joita et voi menettää, sillä voi olla erittäin haitallinen vaikutus elämääsi. Treidaus ei ole helppoa – ylivoimainen enemmistö aloittelevista treidaajista menettää rahaa. Voit odottaa, että treidaukseen varaamasi rahat voivat kadota nopeasti, etkä ehkä koskaan saa tappioitasi takaisin. Siksi on suositeltavaa aloittaa pienemmillä määrillä taitojesi testaamiseksi.

Toinen asia, joka sinun on myös otettava huomioon, on yleinen treidausstrategiasi. On paljon mahdollisia keinoja, joita voit kokeilla, kun on kyse rahan ansaitsemisesta rahoitusmarkkinoilla. Riippuen ajasta ja vaivasta, jonka voit käyttää tähän, voit valita monien eri strategioiden välillä taloudellisten tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Lopuksi haluamme kiinnittää huomiosi vielä yhteen seikkaan. Monet treidaajat ovat parhaimmillaan, kun treidaus ei ole heidän tärkein tulonlähteensä. Tällä tavoin tunneperäinen taakka on helpompi kantaa, kuin jos heidän päivittäinen selviytymisensä riippuisi siitä. Tunteiden poistaminen treidauksesta on menestyvien treidaajien keskeinen piirre, ja se on huomattavasti vaikeampaa tehdä, kun toimeentulo on vaakalaudalla. Jos varsinkin aloittelet treidaamista, sinun kannattaa siis ajatella treidausta ja sijoittamista sivubisneksenä. Muista myös aloittaa pienillä summilla oppiaksesi ja harjoitellaksesi. Sinun voi myös olla hyödyllistä tutustua tapoihin ansaita passiivisia tuloja kryptoilla.

Jos haluat tutustua yksinkertaisiin virheisiin, joita kannattaa välttää treidatessa ja teknisessä analyysissä, tutustu 7 yleiseen virheeseen teknisessä analyysissä.


Miten kryptoja treidataan Binancessa

Olet siis päättänyt, että haluat tutustua kryptotreidauksen ihmeelliseen maailmaan. Mitä sinun pitää tehdä?

Ensinnäkin sinun on muunnettava fiat-valuuttaa kryptoiksi. Helpoin tapa tehdä tämä on siirtyä Binancen Osta kryptoja -sivulle, jossa sinulla on lukuisia vaihtoehtoja. Voit ostaa kryptoja debit- ja luottokorteilla, pankkitilisi kautta vertaispörssissä ja kolmansien osapuolten ratkaisujen, kuten Simplexin, Paxfulin tai Koinaxin, kautta. Kun olet tehnyt niin, olet osa uutta rahoitusjärjestelmää!

Nyt kun sinulla on kryptoja, mahdollisia vaihtoehtoja on runsaasti. Voit siirtyä Binancen spot-pörssiin ja treidata kolikoilla välittömästi. Jos sinulla on aikaisempaa kokemusta treidauksesta, voit myös tutustua Binancen marginaalikaupankäyntialustaan tai Binance-futuureihin. Saatavilla on myös passiivisia tulomahdollisuuksia, joihin kuuluu steikkaus, omaisuuden lainaaminen Binance Savingsissa, liittyminen Binancen louhintapooliin ja paljon muuta.

Kaikki tähän mennessä mainitut vaihtoehdot liittyvät niin sanottuun keskitettyyn pörssiin – kuten Binanceen. Ne ovat pörssejä, joihin talletat kryptosi ja joissa voit suorittaa taloudellisia transaktioita pörssin sisäisissä järjestelmissä. Lohkoketjuteknologian ansiosta on kuitenkin olemassa muita vaihtoehtoja, joita kutsutaan hajautetuiksi pörsseiksi (DEX). Näissä pörsseissä varasi eivät koskaan poistu omasta kryptolompakostasi, joten sinulla on aina täysi omistusoikeus niihin. Voit myös yhdistää laitteistolompakkosi ja treidata suoraan siitä.

Keskitetyt pörssit ovat hallitsevia kryptovaluutta-alalla. Mutta monet treidaajat ja lohkoketjuharrastajat uskovat, että merkittävä osa kryptokaupan volyymistä tapahtuu hajautetuissa pörsseissä tulevaisuudessa. Siirry Binance DEXiin ja kokeile sen treidauskokemusta itse!


Mikä on treidauspäiväkirja, ja pitäisikö minun pitää sellaista?

Treidauspäiväkirja tarkoittaa kirjanpitoa treidaustoiminnastasi. Pitäisikö sinun pitää sellaista? Luultavasti! Voit käyttää yksinkertaista Excel-taulukkoa tai maksaa erillisestä palvelusta.

Varsinkin aktiivisemman treidauksen yhteydessä jotkut treidaajat pitävät treidauspäiväkirjan pitämistä välttämättömänä, jotta treidauksesta tulee kannattavaa. Loppujen lopuksi jos et dokumentoi treidaustoimintaasi, miten tunnistat vahvuutesi ja heikkoutesi? Ilman treidauspäiväkirjaa sinulla ei ole selkeää käsitystä suoriutumisestasi.

Muista, että ennakkoluuloilla voi olla merkittävä rooli treidauspäätöksissäsi. Treidauspäiväkirja voi auttaa lieventämään joitain niistä. Kuinka? Tietoja ei voi kiistää! Treidauksen suorituskyky riippuu numeroista, ja jos et tee jotain hyvin, se heijastuu suoritukseesi. Pitämällä tarkkaa treidauspäiväkirjaa voit myös seurata, mitkä strategiat toimivat parhaiten.


Miten minun pitäisi laskea positioni koko treidauksessa?

Eräs treidauksen tärkeimmistä näkökohdista on riskienhallinta. Itse asiassa jotkut treidaajat väittävät, että se on tärkein asia. Siksi on tärkeää laskea positioiden koko standardoidulla kaavalla. Näin voit laskea sen. 

Ensinnäkin sinun on määritettävä, kuinka suuren osan tilistäsi olet valmis riskeeraamaan yksittäisissä treideissä. Sanotaan, että osuus on yksi prosentti. Tarkoittaako tämä, että avaat position 1 prosentilla koko tilistäsi? Ei, se tarkoittaa, että kun hinta osuu stop-lossiin, et menetä yli 1 prosenttia tilistäsi.

Luku voi tuntua liian pieneltä, mutta tämä varmistaa, että muutama väistämätön huono treidi ei syö koko tiliäsi. Kun siis olet määrittänyt tämän asetuksen, sinun on määritettävä, missä stop-loss on. Teet tämän jokaiselle yksittäiselle treidille treidausidean piirteiden perusteella. Oletetaan, että olet päättänyt, että asetat stop-lossisi 5 prosenttiin alkuperäisestä avaushinnasta. Tämä tarkoittaa, että kun hinta osuu stop-lossiin ja poistut 5 prosentin päässä avaushinnastasi, sinun pitäisi menettää täsmälleen 1 prosentti tilistäsi.

Oletetaan siis, että tilimme koko on 1 000 USDT. Riskeeraamme yhden prosentin jokaisessa treidissä. Stop-loss on 5 prosenttia avaushinnasta. Mitä positiokokoa meidän tulisi käyttää? 

1000 x 0,01 / 0,05 = 200

Jos haluamme menettää vain 10 USDT, mikä on 1 prosentti tilistämme, meidän pitäisi avata 200 USDT:n positio.

Tämä prosessi voi tuntua aluksi hieman pitkältä, mutta se on välttämätöntä riskien hallitsemiseksi oikein. Hyviä uutisia – meillä on kokonainen artikkeli siitä: Kuinka laskea position koko treidauksessa.


Mitä online-treidausohjelmistoa minun pitäisi käyttää?

Kaavioanalyysi on keskeinen osa minkä tahansa teknisen analyytikon treidaustyökalupakkia. Mutta missä on paras tapa toteuttaa se? Binance on integroinut TradingView-kaaviot, joten voit tehdä analyysisi suoraan alustalla – sekä verkkorajapinnassa että mobiilisovelluksessa. Voit myös avata TradingView-tilin ja tarkistaa kaikki Binance-markkinat sen alustalla.

Markkinoilla on lukuisia muita online-kaavio-ohjelmistojen tarjoajia, joista jokainen tarjoaa erilaisia etuja. Yleensä joudut kuitenkin maksamaan kuukausittaisen tilausmaksun. Joitain muita kryptotreidaukseen keskittyviä ovat Coinigy, TradingLite, Exocharts ja Tensorcharts.


Pitäisikö minun liittyä maksulliseen treidausryhmään?

Todennäköisesti ei. Saatavilla on valtava määrä hyvälaatuista ilmaista treidaustietoa, joten mikset oppisi niiden avulla? On myös hyödyllistä harjoitella treidausta yksin, jotta voit oppia virheistäsi ja selvittää, mikä toimii parhaiten sinulle ja omalle treidaustyylillesi.

Maksulliseen ryhmään osallistuminen voi olla hyvä oppimistyökalu, mutta varo huijauksia ja väärennettyä mainontaa. Loppujen lopuksi on melko helppoa väärentää treidaustuloksia seuraajien houkuttelemiseksi maksulliseen palveluun.

On myös syytä miettiä, miksi menestyvä treidaaja haluaisi edes perustaa maksullisen ryhmän. Toki, pienet sivutulot ovat aina tervetulleita, mutta miksi veloittaa suuria jäsenmaksuja, jos hän pärjää jo niin hyvin?

Tästä huolimatta jotkut menestyvät treidaajat vetävät korkealaatuisia maksullisia yhteisöjä ja tarjoavat lisäpalveluita, kuten ainutlaatuisia markkinatietoja. Ole kuitenkin erityisen varovainen, kenelle annat rahasi, koska suurin osa maksullisista treidausryhmistä on olemassa aloittelevista treidaajista hyötymiseksi.


Mikä on "pump and dump"?

Pump and dump on järjestelmä, johon kuuluu omaisuuden hinnan nostaminen väärien tietojen avulla. Kun hinta on noussut merkittävästi ("pumpattu"), tekijät myyvät ("dumppaavat") halvalla ostetut kryptonsa paljon korkeammalla hinnalla.


Tyypillinen pump and dump -järjestelmän hintamalli

Tyypillinen pump and dump -järjestelmän hintamalli


Pump and dump -järjestelmät rehottavat kryptomarkkinoilla, erityisesti härkämarkkinoilla. Näinä aikoina markkinoille tulee monia kokemattomia sijoittajia, joista on helpompi hyötyä. Tämäntyyppiset petokset ovat yleisimpiä markkina-arvoltaan pienemmissä kryptoissa, koska niiden hinnat ovat yleensä helpompia paisuttaa näiden markkinoiden alhaisen likviditeetin vuoksi.

Pump and dump -järjestelmät ovat usein yksityisten "pump and dump -ryhmien" järjestämiä, jotka lupaavat helppoa tuottoa niille, jotka liittyvät mukaan (yleensä maksua vastaan). Yleensä kuitenkin tapahtuu, että näistä liittyjistä hyötyy pienempi ryhmä, joka on jo ostanut kyseisiä kryptoja halvalla.

Vanhoilla markkinoilla niille, joiden on todettu syyllistyneen pump and dump -järjestelmien luomiseen, määrätään korkeita sakkoja.Pitäisikö minun rekisteröityä kryptojen airdroppauksiin?

Ehkä, mutta ole erittäin varovainen! Airdrop on uudehko tapa jakaa kryptoja laajalle yleisölle. Airdrop voi olla loistava tapa varmistaa, että kryptot eivät ole keskittyneet vain muutaman haltijan käsiin. Monipuolinen joukko haltijoita on ensiarvoisen tärkeää terveelle, hajautetulle verkolle.

Mikään ei kuitenkaan ole ilmaista. No, joskus voi olla, jos sinulla on onnea! Tyypillisesti airdropin mainostajat yrittävät kuitenkin suoraan höytyä sinusta, tai he haluavat jotain vastineeksi.

Mitä he pyytävät? Yksi yleisimmistä "varoista", joita pyydetään vastineeksi airdropeista, on henkilötietosi. Ovatko henkilötietosi 10–50 dollarin arvoisia erittäin spekulatiivisessa kryptossa? Se on sinun valintasi, mutta sinulla saattaa olla parempiakin tapoja ansaita vähän sivutuloja yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi vaarantamatta. Siksi sinun on oltava erityisen varovainen, kun harkitset rekisteröitymistä krypton airdropiin.


Yhteenveto

Käsittelimme aika montaa aihetta, vai mitä? Kryptotreidauksen aloittaminen voi tuntua ylivoimaisen vaikealta – opittavia käsitteitä on niin paljon. Toivottavasti tämä opas on auttanut sinua tuntemaan olosi hieman luottavaisemmaksi kryptotreidaukseen liittyen.

Aina on kuitenkin enemmän opittavaa! Siksi olemme luoneet kryptoille omistetun kysymys- ja vastausalustan: Ask Academy. Jos sinulla on kysyttävää kryptotreidauksesta, lohkoketjuteknologiasta, kryptoista tai muista näihin liittyvistä aiheista, lähetä kysymyksesi meille ja yhteisö vastaa siihen puolestasi! Nähdään yhteisössä!