Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων

Χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων

Χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων

Τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων είναι ένας τύπος επενδυτικού κεφαλαίου που παρακολουθεί την απόδοση ενός ή πολλών κρυπτονομισμάτων. Όπως ισχύει και για τα παραδοσιακά χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές σε ανταλλακτήρια και προσφέρουν έναν πρακτικό τρόπο έκθεσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων χωρίς την άμεση διακράτηση κρυπτονομισμάτων.

Διαφορές μεταξύ των ETF μετοχών και κρυπτονομισμάτων

Τόσο τα παραδοσιακά χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) μετοχών όσο και τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν την απόδοση ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση των ETF μετοχών, παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών ενός συνόλου μετοχών μιας εταιρείας, ενώ τα ETF κρυπτονομισμάτων παρακολουθούν την απόδοση διάφορων κρυπτονομισμάτων. 

Και οι δύο τύποι ETF συναλλάσσονται σε χρηματιστήρια, προσφέροντας έτσι στους επενδυτές έναν πιο πρακτικό τρόπο για να αποκτήσουν άνοιγμα στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία χωρίς την άμεση διακράτηση περιουσιακών στοιχείων.

Παρά αυτές τις ομοιότητες, υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο. Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία για τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων είναι ψηφιακά νομίσματα που μπορεί να είναι πιο ευμετάβλητα και περίπλοκα από τις παραδοσιακές μετοχές. Αυτό ενέχει μοναδικούς παράγοντες κινδύνου. Επιπλέον, το ρυθμιστικό τοπίο για τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) κρυπτονομισμάτων είναι λιγότερο καθορισμένο. Οι ρυθμιστικές αρχές σε πολλές χώρες εξακολουθούν να επεξεργάζονται τη σύνταξη κανόνων για αυτή την ανερχόμενη νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον, ο διακανονισμός και η θεματοφύλαξη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζουν μοναδικές τεχνικές απαιτήσεις σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μετοχές. Οι διαχειριστές των ETF κρυπτονομισμάτων πρέπει να εξασφαλίζουν λύσεις αποθήκευσης, όπως αποθήκευση σε μη ψηφιακό μέσο, για να τα προστατεύουν από πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Διαφορές μεταξύ των ETF κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζονται από φυσικά μέσα και των ETF συνθετικών κρυπτονομισμάτων 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ETF κρυπτονομισμάτων

Ο πρώτος τύπος είναι τα ETF κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζονται από φυσικά μέσα, γνωστά και ως ETF Spot. Μια εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται τα ETF, αγοράζει και διακρατεί η ίδια τα κρυπτονομίσματα. Όταν οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές σε αυτά τα ETF, κατέχουν έμμεσα τα υποκείμενα κρυπτονομίσματα, με αποτέλεσμα να αποκτούν έκθεση χωρίς την ανάγκη να αγοράζουν και να διαχειρίζονται μεμονωμένα νομίσματα. 

Το πρώτο ETF Spot του Bitcoin καταχωρήθηκε στις 15 Αυγούστου 2023 στην Ευρώπη και πολλά άλλα ETF Spot του Bitcoin αναμένουν έγκριση σε άλλες περιοχές.

Τα ETF κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζονται από φυσικά μέσα, συνοδεύονται από πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα:

  1. Ευκολότερη έκθεση σε κρυπτονομίσματα

  2. Συμμόρφωση με χρηματοοικονομικούς κανονισμούς 

  3. Ο διαχειριστής ETF είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, την αποθήκευση και την παρακολούθηση του υποκείμενου κρυπτονομίσματος

Μειονεκτήματα:

  1. Οι προμήθειες διαχείρισης θα μπορούσαν να μειώσουν τις συνολικές αποδόσεις

  2. Πιθανά σφάλματα παρακολούθησης από κεφάλαιο διαχείρισης

  3. Περιορισμένες επιλογές κρυπτονομισμάτων για ETF που υποστηρίζονται από φυσικά μέσα

Ο δεύτερος τύπος είναι γνωστός ως ETF συνθετικών κρυπτονομισμάτων. Παρακολουθούν τα παράγωγα κρυπτονομισμάτων, όπως τα Futures κρυπτονομισμάτων και τα προϊόντα συναλλαγών ανταλλακτηρίου (exchange traded products ή ETP). Για παράδειγμα, ένα ETF Futures του Bitcoin είναι ένα είδος ETF συνθετικού κρυπτονομίσματος. 

Στα συνθετικά ETF, η τιμή μετοχής ακολουθεί την τιμή του παράγωγου μέσου, αντί για την πραγματική αξία τού κρυπτονομίσματος. Ωστόσο, η τιμή θα κινηθεί τελικά προς την τιμή Spot καθώς πλησιάζει η ημερομηνία διακανονισμού. 

Αυτά τα ETF ενέχουν περισσότερους κινδύνους επειδή εξαρτώνται από παράγωγα και πιθανώς χαμηλότερη διαφάνεια ως προς τις δραστηριότητές τους. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ETF κρυπτονομισμάτων;

Τα ETF κρυπτονομισμάτων προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στους επενδυτές που θέλουν να ασχοληθούν με την αγορά κρυπτονομισμάτων. 

Πρώτον, προσφέρουν έναν πρακτικό τρόπο έκθεσης σε διάφορα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καταργώντας τις τεχνικές απαιτήσεις που συνδέονται με την άμεση αγορά και διαχείριση μεμονωμένων κρυπτονομισμάτων. 

Δεύτερον, τα ETF ενσωματώνονται στο παραδοσιακό χρηματοοικονομικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους μέσω γνωστών πλατφορμών όπως συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και ατομικών λογαριασμών μεσιτείας.  

Τέλος, τα ETF κρυπτονομισμάτων καταργούν την απαιτούμενη ταχεία εξοικείωση με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, καθώς βασίζονται στους αναλυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές για εσάς. Δεν χρειάζεται να μάθετε όλη την ορολογία των κρυπτονομισμάτων και τις τεχνικές λεπτομέρειες του blockchain. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να εκμεταλλευτούν την πιθανή ανάκαμψη, αποφεύγοντας παράλληλα τις πολυπλοκότητες που σχετίζονται με αυτή.

Μάθετε και για αυτό: Τι είναι το ETF Bitcoin;