Hvad er adfærdsbias, og hvordan kan vi undgå dem?
Hjem
Artikler
Hvad er adfærdsbias, og hvordan kan vi undgå dem?

Hvad er adfærdsbias, og hvordan kan vi undgå dem?

Let øvet
Offentliggjort Dec 18, 2022Opdateret Feb 9, 2023
5m


TL;DR

Adfærdsbias er irrationelle overbevisninger, der kan påvirke vores beslutninger om kryptohandel, uden at vi ved det. Almindelige adfærdsmønstre, der kan påvirke beslutninger, omfatter overdreven selvtillid, køb eller salg på det forkerte tidspunkt for at undgå fortrydelse, begrænset opmærksomhedsspændvidde og tendensjagt. Handlende og investorer bør være opmærksomme på sådanne bias og undgå dem for at mindske risikoen for at træffe ulogiske beslutninger. Her er fire almindelige bias og strategier til at undgå dem.

Introduktion

Adfærdsbias kan, hvis de ikke kontrolleres, føre til dårlige beslutninger om handel med krypto og investering. Faktisk findes der et helt forskningsområde kaldet adfærdsøkonomi, som kombinerer psykologisk teori med konventionel finansiel økonomi. Bias er ofte ubevidste, så du skal være meget opmærksom på din adfærd for at reducere fordomsprægede beslutninger.

Menneskets adfærd og psykologi er blevet grundigt undersøgt af den israelsk-amerikanske psykolog og økonom Daniel Kahneman og den afdøde israelske kognitive og matematiske psykolog Amos Tversky. Interesserede læsere kan læse Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases for at få en bedre forståelse af menneskelige bias.

Overmod

"Illusionen om, at vi forstår fortiden, giver os en overdreven tillid til vores evne til at forudsige fremtiden." – Daniel Kahneman

Overmodsbias gælder for handlende, der er for sikre på deres handelsfærdigheder, hvilket får dem til at træffe risikable markedsbeslutninger eller foretage for hyppige handler. Du kan også have for stor tillid til aktiver, som du allerede har investeret meget i, hvilket kan føre til en portefølje, der ikke er tilstrækkeligt spredt.

Selv om der kan være undtagelser, konkluderede en undersøgelse på Columbia University, der blev ledet af professor Dr. Kai Ruggeri, at jo mere aktiv en detailinvestor er, jo færre penge tjener vedkommende. Overvej at handle mindre og investere mere, da investering ofte indebærer mere grundlæggende forskning i den iboende værdi af et projekt eller en kryptovaluta.

Du kan også overveje at sprede dine handler efter at have sat dig godt ind i tingene. Dette kan hjælpe dig med at reducere den samlede risiko, der er forbundet med at besidde et enkelt token.

Undgå fortrydelse

En undersøgelse, der blev offentliggjort i Journal of Economic Theory af Jie Qin, som er økonomiprofessor ved Ritsumeikan-universitetet, viste, at handlende var dobbelt så tilbøjelige til at sælge en profitabel position for sent for at undgå at fortryde tab af gevinster eller kapital. Vi er skabt til at undgå anger, selv om det fører os til ulogiske handlinger. 

For at dæmme op for trangen til at gøre det kan du holde dig til specifikke handels- og investeringsstrategier i stedet for at træffe beslutninger under markedsudsving. En simpel tilgang til dette er at automatisere dine handler med forudbestemte betingelser, f.eks. pris og mængde. 

Én af disse strategier er udjævning af en position (DCA), en praksis, som handlende bruger til at investere faste beløb med jævne mellemrum, uanset prisen på aktivet. 

Du kan også bruge en trailing stop-ordre, som giver dig mulighed for at afgive en forudindstillet ordre på en bestemt procentdel af markedsprisen. Ud over automatisk at følge prisretningen kan trailing stop-ordrer hjælpe med at fastlåse gevinst og samtidig begrænse tab, hvilket i sidste ende hjælper dig med at undgå dårlig timing af markedet på grund af fortrydelse.

Begrænset opmærksomhed

Med de mange forskellige tokens på markedet er der utallige muligheder for kryptohandel. Vi har dog kun en begrænset mængde opmærksomhed til overs for at forstå hver enkelt mulighed ordentligt, før vi handler.

Desuden er der ofte en masse støj på markedet omkring forskellige kryptomuligheder. Dette kan føre til, at der træffes handelsbeslutninger på grundlag af ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger.

Du bør ikke kaste dig ud i en handel, som du ikke først har undersøgt nøje. I stedet for at sprede dig selv for tyndt, skal du sætte dig selv ind i tingene (DYOR) og foretage ordentlige grundlæggende og tekniske analyser, før du handler.

Desuden er det bedst ikke at stole på oplysninger fra tredjepartsinfluencere, hvis indhold drejer sig om potentielle kryptohandelsmuligheder.

Tendensjagt

En anden undersøgelse, der blev foretaget af professor Prem C. Jain fra Tulane University og professor Joanna Shuang Wu fra University of Rochester, viste, at 39 % af al ny kapital, der blev investeret i investeringsfonde, gik til 10 % af det foregående års bedste fonde, hvilket er sigende for vores tilbøjelighed til at jagte tendenser. Dette kan føre til forhastede handelsbeslutninger i stedet for logiske beslutninger, der er baseret på omfattende undersøgelse. 

På grund af kryptomarkedets volatile karakter kan handlende blive vildledt af et tokens eksponentielle prisstigning og forsømme at undersøge de grundlæggende faktorer, der understøtter denne stigning. I stedet for at hoppe med på vognen, bør du overveje aktiver, der handles under det, du mener, er deres indre værdi, i stedet for blot at fokusere på tokens, der har klaret sig spektakulært godt.

Som Warren Buffet engang sagde: "Vær bange, når andre er grådige, og vær grådig, når andre er bange." 

Du kan også forsøge at perfektionere din handelsstrategi og holde dig til den i stedet for at indgå en handel, hver gang et token er steget i pris. Til at starte med er der snesevis af artikler om handelsstrategier på Binance Academy, herunder vores begyndervejledning til handelsstrategier med kryptovaluta, strategier for dagshandel, og hvordan du backtester din handelsstrategi.

Sammenfatning

For os mennesker er det naturligt at stole på vores instinkter, når vi træffer beslutninger. Hvis du overvåger din adfærd og bestræber dig på at holde dine adfærdsmæssige fordomme i skak, er du mindre tilbøjelig til at træffe dårlige handelsbeslutninger.

Yderligere læsning