Hvad er tokenomics, og hvorfor betyder det noget?
Hjem
Artikler
Hvad er tokenomics, og hvorfor betyder det noget?

Hvad er tokenomics, og hvorfor betyder det noget?

Begynder
Offentliggjort Aug 4, 2022Opdateret Sep 23, 2022
8m

TL;DR

Tokenomics er et udtryk, der fanger et tokens økonomi. Det beskriver de faktorer, der påvirker et tokens brug og værdi, herunder, men ikke begrænset til, tokenets oprettelse og distribution, udbud og efterspørgsel, incitamentsmekanismer og tidsplaner for tokenbrænding. For kryptoprojekter er veldesignet tokenomics afgørende for succes. Vurdering af et projekts tokenomics, inden man beslutter sig for at deltage, er afgørende for investorer og interessenter.

Introduktion 

Tokenomics er et portmanteau af "token" og "økonomi" og er en nøglekomponent i at udføre grundlæggende undersøgelse af et kryptoprojekt. Bortset fra at se på hvidbogen, stiftelsesteamet, køreplanen og fællesskabsvæksten, er tokenomics central for at evaluere fremtidsudsigterne for et blockchain-projekt. Kryptoprojekter bør omhyggeligt designe deres tokenomics for at sikre bæredygtig langsigtet udvikling.

Tokenomics i korte træk 

Blockchain-projekter designer tokenomics-regler omkring deres tokens for at tilskynde til eller afskrække forskellige brugerhandlinger. Dette svarer til, hvordan en centralbank udskriver penge og implementerer pengepolitikker for at tilskynde til eller afskrække udgifter, udlån, opsparing og bevægelse af penge, Bemærk, at ordet "token" her refererer til både mønter og tokens. Du kan lære forskellen mellem de to her. I modsætning til fiat-valutaer implementeres reglerne for tokenomics gennem kode, og de er gennemsigtige, forudsigelige og vanskelige at ændre.

Lad os se på bitcoin som et eksempel. Det samlede udbud af bitcoin er forprogrammeret til at være 21 millioner mønter. Den måde, bitcoins oprettes og bringes i omløb på, er ved mining. Minere får nogle bitcoins som belønning, når en blok mines hvert 10. minut eller deromkring. 

Belønningen, også kaldet bloktilskud, halveres for hver 210.000 blokke. Efter denne tidsplan finder en halvering sted hvert fjerde år. Siden 3. januar 2009, da den første blok eller genesis-blokken blev oprettet på Bitcoin-netværket, er bloktilskuddet blevet halveret tre gange fra 50 BTC til 25 BTC, 12,5 BTC og 6,25 BTC i øjeblikket.

Baseret på disse regler er det let at beregne, at omkring 328.500 bitcoins vil blive minet i 2022 ved at dividere det samlede antal minutter af året med 10 (fordi en blok mines hvert 10. minut) og derefter gange med 6,25 (fordi hver blok giver 6,25 BTC som belønninger). Derfor kan antallet af bitcoins, der mines hvert år, forudsiges, og den sidste bitcoin forventes at blive minet omkring år 2140.

Bitcoins tokenomics inkluderer også design af transaktionsgebyrer, som minere modtager, når en ny blok valideres. Dette gebyr er designet til at stige, efterhånden som transaktionsstørrelsen og overbelastningen af netværket stiger. Det hjælper med at forhindre spamtransaktioner og tilskynder minere til at fortsætte med at validere transaktioner, selvom bloktilskud bliver ved med at falde. 

Kort sagt er bitcoins tokenomics enkel og genial. Alt er gennemsigtigt og forudsigeligt. Incitamenterne omkring bitcoin sørger for, at deltagerne kompenseres for at holde netværket robust og bidrage til dets værdi som en kryptovaluta. 

Nøgleelementer i tokenomics

Som en samlet betegnelse for en lang række faktorer, der påvirker en kryptovalutas værdi, henviser "tokenomics" først og fremmest til strukturen i en kryptovalutas økonomi sådan som den er designet af skaberne. Her er nogle af de vigtigste faktorer, du bør overveje, når du ser på en kryptovalutas tokenomics. 

Token-udbud

Udbud og efterspørgsel er de primære faktorer, der påvirker prisen på enhver vare eller tjenesteydelse. Det samme gælder for salg af kryptovaluta. Der er flere kritiske målinger, der måler et tokens udbud. 

Den første kaldes maksimalt udbud. Det betyder, at der er et maksimalt antal tokens kodet til at eksistere i denne kryptovalutas levetid. Bitcoin har et maksimalt udbud på 21 millioner mønter. Litecoin har en hård grænse på 84 millioner mønter, og BNB har et maksimalt udbud på 200 millioner.

Nogle tokens har ikke et maksimalt udbud. Ethereum-netværkets udbud af ether stiger hvert år. Stablecoins såsom USDT, USD Coin (USDC) og Binance USD (BUSD) har intet maksimalt udbud, da disse mønter udstedes baseret på reserverne, der understøtter mønterne. De kan teoretisk fortsætte med at vokse uden grænser. Dogecoin og Polkadot er yderligere to kryptovalutaer med ubegrænset udbud.

Den anden er cirkulerende udbud, der refererer til antallet af tokens i omløb. Tokens kan præges og brændes eller låses inde på andre måder. Dette har også en effekt på tokenets pris.

Ved at se på token-udbuddet kan du få et godt billede af, hvor mange tokens der i sidste ende vil være.

Token-utility

Token-utility refererer til de use cases, der er designet til et token. F.eks. inkluderer BNB's utility at drive BNB-kæden, betale transaktionsgebyrer og nyde handelsgebyrrabatter på BNB-kæden og fungere som utility-token for fællesskabet på BNB Chain-økosystemet. Brugere kan også stake BNB med forskellige produkter inden for økosystemet for at tjene ekstra indkomst.

Der er mange andre use cases for tokens. Styringstokens giver indehaveren mulighed for at stemme om ændringer af et tokens protokol. Stablecoins er designet til at blive brugt som en valuta. Sikkerhedstokens repræsenterer derimod finansielle aktiver. En virksomhed kan f.eks. udstede tokeniserede aktier under et indledende møntudbud (ICO), der giver indehaveren ejerskabsrettigheder og udbytte.

Disse faktorer kan hjælpe dig med at bestemme de potentielle use cases for et token, hvilket er vigtigt for at forstå, hvordan tokenets økonomi sandsynligvis vil udvikle sig.

Analyse af tokendistribution 

Bortset fra udbud og efterspørgsel er det vigtigt at se på, hvordan tokens distribueres. Store institutioner og individuelle investorer opfører sig forskelligt. At vide, hvilke typer enheder der har et token, giver dig indsigt i, hvordan de sandsynligvis vil handle med deres tokens, hvilket igen vil påvirke tokenets værdi. 

Der er generelt to måder at lancere og distribuere tokens på: en fair lancering og en lancering før mining. En fair lancering er, når der ikke er nogen tidlig adgang eller private tildelinger, før et token præges og distribueres til offentligheden. BTC og Dogecoin er eksempler på denne kategori. 

På den anden side tillader forudgående mining, at en del af kryptovalutaen præges og distribueres til en udvalgt gruppe, før den tilbydes offentligheden. Ethereum og BNB er to eksempler på denne type tokendistribution. 

Generelt bør du være opmærksom på, hvor jævnt et token distribueres. Et par store organisationer, der har en stor del af et token, betragtes typisk som mere risikable. Et token, der i vid udstrækning ejes af tålmodige investorer og stiftende teams, betyder, at interessenternes interesser er bedre tilpasset til langsigtet succes. 

Du bør også se på et tokens plan for låsning og frigivelse for at se, om et stort antal tokens vil blive sat i omløb, hvilket lægger et nedadgående pres på tokenets værdi. 

Undersøgelse af tokenbrændinger

Mange kryptoprojekter brænder regelmæssigt tokens, hvilket betyder at trække tokens ud af omløb permanent. 

F.eks. vedtager BNB møntbrænding for at fjerne mønter fra omløb og reducere det samlede udbud af sit token. Med 200 millioner BNB præminet på forhånd er BNB's samlede udbud 165.116.760 pr. juni 2022. BNB vil brænde flere mønter, indtil 50 % af det samlede udbud er ødelagt, hvilket betyder, at BNB's samlede udbud vil blive reduceret til 100 millioner BNB. På tilsvarende vis begyndte Ethereum at brænde ETH i 2021 for at reducere dets samlede udbud. 

Når udbuddet af et token reduceres, betragtes det som deflatorisk. Omvendt betragtes det som inflatorisk, når et tokens udbud fortsætter med at ekspandere. 

Incitamentsmekanismer

Et tokens incitamentsmekanisme er afgørende. Hvordan et token tilskynder deltagerne til at sikre langsigtet bæredygtighed står centralt i tokenomics. Den måde, hvorpå bitcoin designer sit bloktilskud og transaktionsgebyrer, er en perfekt illustration af en elegant model.

Proof of Stake-mekanismen er en anden valideringsmetode, der vinder udbredelse. Dette design giver deltagerne mulighed for at låse deres tokens for at validere transaktioner. Generelt er det sådan, at jo flere tokens der er låst, jo større er chancen for at blive valgt som validatorer og modtage belønninger for validering af transaktioner. Det betyder også, at hvis validatorer forsøger at skade netværket, vil værdien af deres egne aktiver blive bragt i fare. Disse funktioner tilskynder deltagerne til at handle ærligt og holde protokollen robust. 

Mange DeFi-projekter har brugt innovative incitamentsmekanismer til at opnå hurtig vækst. Compound, en platform til udlån og lån af kryptovalutaer, lader investorer deponere kryptovalutaer i Compound-protokollen, opkræve renter på dem og modtage COMP-tokens som ekstra belønning. Desuden fungerer COMP-tokens som et styringstoken for Compound-protokollen. Disse designvalg stemmer overens med alle deltageres interesser med Compounds langsigtede udsigter.

Hvad er det næste for tokenomics?

Siden genesis-blokken af Bitcoin-netværket blev oprettet i 2009, har tokenomics udviklet sig markant. Udviklere har udforsket mange forskellige tokenomics-modeller. Der har været succeser og fiaskoer. Bitcoins tokenomics-model er stadig varig, idet den har modstået tidens test. Andre med dårligt tokenomics-design har vaklet.

Ikke-ombyttelige tokens (NFT'er) giver en anden tokenomics-model baseret på digital knaphed. Tokeniseringen af traditionelle aktiver såsom fast ejendom og kunstværker kan generere nye innovationer af tokenomics i fremtiden.

Sammenfatning

Det er væsentligt at forstå tokenomics, hvis du vil komme i gang med krypto. Det er et udtryk, der fanger de vigtigste faktorer, der påvirker værdien af et token. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke findes en enkeltstående faktor, som besidder en magisk nøgle. Din vurdering skal baseres på så mange faktorer som muligt og analyseres som helhed. Tokenomics kan kombineres med andre grundlæggende analyseværktøjer for at foretage en informeret vurdering af et projekts fremtidsudsigter og dets tokenpris.

I sidste ende vil økonomien af et token have stor indflydelse på, hvordan det bruges, hvor let det vil være at opbygge et netværk, og om der vil være stor interesse for brugen af tokenet.