Forklaring af Market Makers og Market Takers
Hjem
Artikler
Forklaring af Market Makers og Market Takers

Forklaring af Market Makers og Market Takers

Begynder
Offentliggjort Nov 28, 2018Opdateret Apr 20, 2023
5m

TL;DR

Markeder består af makers og takers. Makers opretter salgs- eller købsordrer, der ikke udføres med det samme (f.eks. "sælg BTC, når prisen når 15.000 USD"). Dette skaber likviditet, hvilket gør det nemmere for andre at købe eller sælge BTC med det samme, når betingelsen er opfyldt. De personer, der køber eller sælger med det samme, kaldes takers. Med andre ord så fylder takers de ordrer, der er oprettet af makers.


Introduktion

På en hvilken som helst børs (det være sig Forex, aktier eller kryptovaluta) matches sælgere med købere. Uden disse mødepunkter ville du være nødt til at annoncere dine tilbud om at handle Bitcoin for Ethereum på sociale medier og håbe på, at nogen er interesseret.

I denne artikel vil vi behandle konceptet makers og takers. Hver markedsdeltager hører under mindst én af disse markedskategorier, og således vil du som en handlende formentlig fungere som begge på et vist tidspunkt. Makers og takers er livsblodet for mange handelsplatforme, og deres tilstedeværelse (eller mangel på samme) adskiller stærke børser fra de svage.


Lad os tale om likviditet

Før vi kan gå i dybden med makers og takers, så er det vigtigt at uddybe lidt om likviditet. Når du hører nogen nævne et aktiv som værende likvidt eller ilikvidt, så taler de om, hvor nemt det er at sælge det. 

Et gram guld er et meget likvidt aktiv, eftersom det kan handles mod kontanter på kort tid. En ti meter høj statue af Binances administrerende direktør, der rider på en tyr, er desværre et meget ilikvidt aktiv. Selvom den kunne se godt ud i enhver have, vil der nok ikke være særlig mange, der er interesserede i et sådant element.

En tilsvarende (men lidt anderledes) idé er den om markedslikviditet. Et likvidt marked er et marked, hvor du nemt kan købe og sælge aktiver til en rimelig pris. Der er stor efterspørgsel fra dem, som vil købe aktivet, og stort udbud fra dem, som ikke længere vil have det. 

I betragtning af denne aktivitet har købere og sælgere en tendens til at mødes i midten: den laveste salgsordre (eller forespørgselspris) vil være omkring den samme som den højeste købsordre (eller budpris). Resultatet vil være, at forskellen mellem det højeste bud og det laveste bud er lille (eller snæver). Dette er forskellen mellem bid-ask spread.

Et illikvidt marked har dog ingen af disse egenskaber. Hvis du vil sælge et aktiv, har du problemer med at sælge det til en retfærdig pris, fordi der ikke er stor efterspørgsel. Som følge heraf har ilikvide markeder oftere en meget højere bid-ask spread.

OK! Nu har vi gennemgået likviditeten. Nu er det tid til at gå videre til makers og takers.


Market Makers og Market Takers

Som vi har nævnt, optræder de handlende på en børs enten som makers eller takers. 


Makers 

Børser beregner ofte markedsværdien for et aktiv med en ordrebog. Her samles alle tilbud om at købe og sælge fra brugerne. Du kan indsende en instruktion som ser således ud: Køb 800 BTC for 4.000 USD. Dette føjes til ordrebogen og fyldes, når prisen når 4.000 USD. 

Maker-ordrer (kun opslag) som den, der er beskrevet, kræver, at du meddeler dine hensigter på forhånd, når du føjer dem til ordrebogen. Du er en maker, fordi du har "lavet" markedet, så at sige. Børsen er som en købmandsbutik, der opkræver et gebyr fra personer for at lægge varer på hylderne, og du er personen, som tilføjer dit eget lager.

Det er normalt, at større handlende og institutioner (såsom dem, der specialiserer sig i højfrekvent handel) påtager sig rollen som market makers. Alternativt kan små handlende blive makers ved blot at afgive visse ordretyper, som ikke udføres umiddelbart.

Bemærk, at brug af limitordre ikke garanterer, at din ordre vil være en maker-ordre. Hvis du vil være sikker på, at ordren går i ordrebogen, før den er fyldt, skal du vælge "Kun opslag", når du afgiver din ordre (i øjeblikket kun tilgængelig i web- og desktop-versionen).


Takers

Hvis vi forsætter med butikshistorien, så lægger du formentlig dit lager ud på hylderne, så nogen kan købe det. Denne nogen er en taker. I stedet for at købe dåser med bønner fra forretningen, spiser de den likviditet, du tilbyder.

Tænk over det: ved at afgive en ordre på ordrebogen øger du likviditeten på børsen, eftersom du gør det nemmere for brugere at købe eller sælge. På den anden side fjerner en taker en del af denne likviditet.  med en markedsordre – en instruktion til at købe eller sælge til den aktuelle markedspris. Når de gør dette, fyldes ordrer i ordrebogen med det samme.

Hvis du nogensinde har afgivet en markedsordre på Binance eller en anden kryptovalutabørs for at handle, så kan du sige, at du har handlet som en taker. Men bemærk, at du kan også være en taker ved brug af grænseordrer. Sagen er den: du er en taker, når du fylder en andens ordre. 


Maker-taker-gebyrer

Mange børser genererer en stor del af deres indtægter ved at opkræve handelsgebyrer for matchende brugere. Det betyder, at hver gang du opretter en ordre, og den udføres, så betaler du et mindre gebyr. Dette beløb afviger fra børs til børs og kan også variere alt efter din handelsstørrelse og rolle.

Generelt tilbyder makers en form for rabat, eftersom de tilfører likviditet til børsen. Dette er godt for virksomheder – og potentielle handlende tænker Hold da op, se på denne platform og den høje likviditet. Jeg bør handle her. En sådan platform er trods alt mere tiltrækkende end en med mindre likviditet, eftersom handler er nemmere at gennemføre. I mange tilfælde betaler en taker højere gebyrer end en maker, eftersom de ikke tilvejebringer den likviditet, som en maker gør.

Som nævnt afhænger gebyrstrukturen for maker-taker af platformen. Du kan f.eks. se forskellen på maker-taker-priser på Binance-siden Gebyrskema.


Sammenfatning

For at sammenfatte er makers handlende, som opretter ordrer og venter på, at de bliver fyldt, mens takers er dem, der fylder andres ordrer. Det vigtigste her er, at market makers er likviditetsleverandørerne

For børser, som anvender en maker-taker-model, er makers afgørende for platformens tiltrækningskraft som handelsplads. Generelt belønner børser makers med lavere gebyrer, eftersom de bidrager med likviditet. Takers anvender derimod denne likviditet til nemt at købe eller sælge aktiver. Men de betaler ofte højere gebyrer for dette.