Hjem
Artikler
Forklaring af likviditet

Forklaring af likviditet

Begynder
Offentliggjort Dec 6, 2018Opdateret Apr 21, 2023
6m

TL;DR

Likviditet er målet for, hvor let du kan konvertere et aktiv til kontanter eller et andet aktiv. Du har måske den sjældneste, mest værdifulde gamle bog i din rygsæk, men hvis du er alene på en fjerntliggende ø, vil det være svært at finde en køber.

Hvis du på den anden side gerne vil købe 100 USD BTC på BTC/USDT-parret på Binance, vil du være i stand til at gøre det næsten øjeblikkeligt uden nogen indflydelse på prisen. Derfor er likviditet vigtig, når det kommer til finansielle aktiver.


Introduktion

Hvad er en god måde at måle et markeds sundhed på? Du kan se på handelsvolumenvolatilitet eller andre tekniske indikatorer. Der er dog en afgørende vigtig faktor – likviditet. Hvis et marked er illikvidt, kan det være ret vanskeligt at udføre handler uden at forårsage en betydelig indvirkning på prisen. Lad os dykke ned i, hvad likviditet er, og hvorfor den er vigtig.


Hvad er likviditet?

Likviditet er en målestok for, hvor let et aktiv kan konverteres til et andet aktiv uden at påvirke prisen. Enkelt sagt beskriver likviditet, hvor hurtigt og nemt et aktiv kan købes eller sælges.

I den forstand betyder god likviditet, at et aktiv hurtigt og nemt kan købes eller sælges uden at have stor indflydelse på prisen. Omvendt betyder dårlig eller lav likviditet, at et aktiv ikke kan købes eller sælges hurtigt. Eller, hvis det kan, at transaktionen kan have en betydelig indvirkning på prisen.

Kontanter (eller likvider) kan betragtes som det mest likvide aktiv, da det let kan konverteres til andre aktiver. Et lignende aktiv i kryptovalutaernes verden er en stablecoin.

Mens stablecoins og digitale valutaer endnu ikke er en del af standarden for daglige betalinger, er det kun et spørgsmål om tid, før de accepteres bredt. Under alle omstændigheder udgør en stor del af volumen på kryptovalutamarkedet allerede stablecoins, hvilket gør dem meget likvide.

På den anden side kan fast ejendom, eksotiske biler eller sjældne genstande betragtes som relativt illikvide, da køb eller salg af dem ikke nødvendigvis er en let bedrift. Du kan have et sjældent artefakt i din besiddelse, men det kan være svært at finde en villig køber til det, du anser for at være en rimelig markedspris.

Lad os også sige, at du gerne vil købe en bil med dit artefakt. Det vil være næsten umuligt at finde nogen, der sælger den nøjagtige bil, du ønsker, som vil bytte den til dit artefakt. Det er her, kontanter er nyttige.

Materielle aktiver er generelt mindre likvide end digitale aktiver, netop fordi de er håndgribelige. Der er yderligere udgifter involveret, og transaktionen kan tage lidt tid at gennemføre.

Men i forbindelse med digitale børser og kryptovalutaer handler køb eller salg af aktiver mere om at flytte bits rundt i computere. Dette giver nogle fordele for likviditeten, da det er relativt enkelt at få en transaktion til at gå igennem.

Når det er sagt, kan det være bedst at tænke på likviditet som et spektrum. I den ene ende har vi kontanter og stablecoins. I den anden ende har vi meget illikvide aktiver såsom sjældne genstande. Det er bedst at tænke på aktiver som værende på en bestemt del af dette likviditetsspektrum.

I traditionel forstand er der to typer likviditet – regnskabsmæssig likviditet og markedslikviditet.


Hvad er regnskabsmæssig likviditet?

Regnskabsmæssig likviditet er et udtryk, der mest bruges i forbindelse med virksomheder og deres balancer. Det refererer til den lethed, hvormed et selskab kan betale sin kortfristede gæld og kortfristede forpligtelser med sine omsætningsaktiver og pengestrømme. Som sådan er regnskabsmæssig likviditet direkte relateret til en virksomheds økonomiske sundhed.


Hvad er markedslikviditet?

Markedslikviditet er det omfang, i hvilket et marked giver mulighed for at købe og sælge aktiver til rimelige priser. Det er de priser, der er tættest på aktivernes iboende værdi. I dette tilfælde betyder iboende værdi, at den laveste pris, en sælger er villig til at sælge til (salgsprisen), er tæt på den højeste pris, en køber er villig til at købe til (købsprisen). Forskellen mellem disse to værdier kaldes bid-ask spread.


Bid-ask spread

bid-ask spread

En dybdekurve over BNB/USDC med et bid-ask-spread på 0,2 %


Bid-ask spread er forskellen mellem den laveste salgspris og den højeste købspris. Som du kan forestille dig, er et lavt bid-ask spread ønskeligt for likvide markeder. Det betyder, at markedet har god likviditet, eftersom uoverensstemmelser i prisen løbende bringes tilbage i balance af handlende. I modsætning hertil betyder et stort bid-ask spread normalt, at et marked er illikvidt, og der er stor forskel på, hvor købere vil købe, og hvor sælgere vil sælge.

Bid-ask spread kan også være nyttigt for de såkaldte arbitrage-handlende. De sigter mod at udnytte små forskelle i bid-ask spread igen og igen. Mens arbitrage-handlende tjener penge, gavner deres aktivitet også markedet. Hvorfor? Eftersom de reducerer bid-ask spread, vil andre handlende også få bedre handelsudførelse.

Arbitrage-handlende sikrer også, at der ikke er store prisforskelle mellem de samme markedspar på forskellige børser. Har du nogensinde bemærket, hvordan BTC-prisen er nogenlunde den samme på de største, mest likvide børser? Dette er stort set takket være arbitrage-handlende, der finder små forskelle mellem priser på forskellige børser og tjener på dem.


Hvorfor er likviditet vigtig?

Så eftersom kryptovalutaer er digitale aktiver, skal de være ret likvide, ikke? Ikke helt. Nogle kryptoaktiver har langt bedre likviditet end andre. Dette er simpelthen et biprodukt af højere handelsvolumen og markedseffektivitet. 

Nogle markeder har kun en handelsvolume på et par tusinde dollar om dagen, mens andre har milliarder. Likviditet er ikke et problem for kryptovalutaer såsom bitcoin eller Ethereum, men mange andre mønter står over for en betydelig mangel på likviditet på deres markeder.

Dette er især vigtigt, når det kommer til handel med altcoins. Hvis du opbygger en position i en illikvid mønt, kan du muligvis ikke afslutte til den ønskede pris – så du holder beholdningen. Derfor er det generelt en bedre idé at handle aktiver med højere likviditet. 

Hvad sker der, hvis du forsøger at udføre en stor ordre på et illikvidt marked? Glidning. Det er forskellen mellem din tilsigtede pris, og hvor din handel udføres. Høj glidning betyder, at din handel udføres til en meget anden pris, end hvad du havde til hensigt. Dette sker normalt, fordi der ikke er nok ordrer i ordrebogen tæt på, hvor du havde til hensigt at udføre dem. Du kan omgå dette ved kun at bruge limitordrer, men så udfyldes dine ordrer muligvis ikke.

Likviditet kan også ændre sig meget under forskellige markedsforhold. En finanskrise kan have en betydelig indvirkning på likviditeten, da markedsaktørerne skynder sig at forlade markedet for at dække deres finansielle eller kortfristede forpligtelser.Sammenfatning

Likviditet er en vigtig faktor, når man overvejer de finansielle markeder. Generelt er det ønskeligt at handle markeder, der har høj likviditet, da du relativt let kan komme ind og ud af positioner.

Har du stadig spørgsmål om likviditet og handel? Se vores platform med ofte stillede spørgsmål, Ask Academy, hvor Binance-fællesskabet vil besvare dine spørgsmål.