Bitcoin og stock to flow-modellen
Hjem
Artikler
Bitcoin og stock to flow-modellen

Bitcoin og stock to flow-modellen

Let øvet
Offentliggjort Apr 13, 2020Opdateret Sep 27, 2023
6m

Hvad er stock to flow-modellen?

Enkelt sagt er stock to flow-modellen (SF eller S2F) en måde at måle forekomsten af en bestemt ressource på. Stock to flow-forholdet er mængden af en ressource i reserver divideret med mængden, der produceres årligt.

Stock to flow-modellen anvendes generelt om naturressourcer. Lad os tage guld som eksempel. Selvom estimaterne kan variere, anslår World Gold Council, at der i alt nogensinde er blevet udvundet omkring 190.000 tons guld. Denne mængde (dvs. total supply) er det, vi kan kalde lageret (stock). I mellemtiden udvindes der omkring 2.500-3.200 tons guld hvert år. Dette beløb er det, vi kan kalde flowet.

Vi kan beregne stock to flow-forholdet ved hjælp af disse to målinger. Men hvad betyder det egentlig? Det viser grundlæggende, hvor meget udbud der kommer ind på markedet hvert år for en given ressource i forhold til total supply. Jo højere stock to flow-forholdet er, jo mindre nyt udbud kommer der ind på markedet i forhold til total supply. Derfor bør et aktiv med et højere stock to flow-forhold i teorien bevare sin værdi godt på lang sigt.

I modsætning hertil vil forbrugsgoder og industrivarer typisk have et lavt stock to flow-forhold. Hvorfor nu det? Eftersom deres værdi typisk kommer fra, at de bliver ødelagt eller forbrugt, er lagerbeholdningerne der normalt kun for at dække efterspørgslen. Disse ressourcer har ikke nødvendigvis en høj værdi som ejendele, så de har en tendens til at fungere dårligt som investeringsaktiver. I nogle særlige tilfælde kan prisen stige hurtigt, hvis der er en forventning om mangel i fremtiden, men ellers følger produktionen med efterspørgslen.

Det er vigtigt at bemærke, at knaphed alene ikke nødvendigvis betyder, at en ressource bør være værdifuld. Guld f.eks. er ikke så sjældent – der findes trods alt 190.000 tons! Stock to flow-forholdet antyder, at det er værdifuldt, fordi den årlige produktion sammenlignet med det eksisterende lager er relativt lille og konstant.


Hvad er stock to flow-forholdet for guld?

Historisk set har guld haft det højeste stock to flow-forhold blandt ædelmetallerne. Men hvor meget er det præcist? For at vende tilbage til vores tidligere eksempel – lad os dividere total supply på 190.000 tons med 3.200, så får vi et stock to flow-forhold på ~59. Det fortæller os, at det med den nuværende produktionsrate ville tage omkring 59 år at udvinde 190.000 tons guld.

Det er dog værd at huske på, at estimaterne for, hvor meget nyt guld der vil blive udvundet hvert år, netop er det – estimater. Hvis vi øger den årlige produktion (flowet) til 3.500, falder stock to flow-forhold til ~54.

Når vi nu er i gang, hvorfor så ikke beregne den samlede værdi af alt det guld, der er blevet udvundet? Det kan på en måde sammenlignes med markedsværdien af kryptovalutaer. Hvis vi tager en pris på omkring 1.500 USD pr. troy ounce guld, er den samlede værdi af alt guld omkring 9 billioner USD. Det lyder af meget, men hvis man kombinerer det hele i en terning, kan den faktisk fylde et enkelt fodboldstadion!

Til sammenligning havde den højeste samlede værdi af Bitcoin-netværket været omkring 300 milliarder USD i slutningen af 2017 og ligger i skrivende stund på omkring 120 milliarder USD.


Stock to flow og bitcoin

Hvis du forstår, hvordan bitcoin fungerer, vil det ikke være svært for dig at forstå, hvorfor det kan give mening at anvende stock to flow-modellen på den. Modellen behandler i bund og grund bitcoins på samme måde som knappe råvarer såsom guld eller sølv.

Guld og sølv kaldes ofte for værdiopbevaringsressourcer. I teorien burde de bevare deres værdi på lang sigt på grund af deres relative knaphed og lave flow. Desuden er det meget vanskeligt at øge udbuddet markant på kort tid.

Ifølge tilhængerne af stock to flow-modellen er bitcoin en lignende ressource. Den er sjælden, relativt dyr at producere, og det maksimale udbud er begrænset til 21 millioner coins. Desuden er bitcoins udbud defineret på protokolniveau, hvilket gør flowet fuldstændig forudsigeligt. Du har måske også hørt om bitcoin-halveringerne, hvor mængden af ny forsyning, der kommer ind i systemet, halveres for hver 210.000 blokke (ca. fire år).

Total supply af minet BTC (%) og bloktilskud (BTC).

Total supply af minet BTC (%) og bloktilskud (BTC).


Ifølge fortalerne for denne model skaber disse egenskaber tilsammen en knap digital ressource med dybt overbevisende egenskaber, der bevarer værdien på lang sigt. Derudover antager de, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem stock to flow og markedsværdi. Ifølge modellens fremskrivninger bør bitcoins pris stige betydeligt over tid på grund af det konstant reducerede stock to flow-forhold.

Anvendelsen af stock to flow-modellen på bitcoin tilskrives bl.a. ofte PlanB og hans artikel Modeling Bitcoin’s Value with Scarcity.


Hvad er stock to flow-forholdet for bitcoin?

Den nuværende cirkulerende udbud af bitcoin er ca. 18 millioner bitcoins, mens det nye udbud er ca. 0,7 millioner om året. I skrivende stund ligger bitcoins stock to flow-forhold på omkring 25. Efter den næste halvering i maj 2020 vil forholdet stige til de lave 50'ere.

På billedet nedenfor kan du se det historiske forhold mellem det 365-dages glidende gennemsnit af bitcoins stock to flow og dens pris. Vi har også angivet datoerne for bitcoin-halveringerne med farvekodning af BTC-prislinjen.


Stock-to-Flow Model for Bitcoin. Kilde: LookIntoBitcoin.com

Stock-to-Flow-model for Bitcoin. Kilde: LookIntoBitcoin.com


Smugkig på de seneste bitcoin-priser (BTC) i dag.


Begrænsningerne ved stock to flow-modellen

Selvom stock to flow er en interessant model til at måle knaphed, tager den ikke højde for alle dele af billedet. Modeller er kun så stærke som deres antagelser. For det første bygger stock to flow på den antagelse, at knaphed, som målt i modellen, bør skabe værdi. Ifølge kritikerne af stock to flow fejler denne model, hvis bitcoin ikke har andre nyttige egenskaber end knaphed på udbud.

Guldets knaphed, forudsigelige flow og globale likviditet har gjort det til et relativt stabilt værdiopbevaringsmiddel sammenlignet med fiatpengevalutaer, som er tilbøjelige til at blive devalueret.

Ifølge denne model burde bitcoins volatilitet også falde over tid. Dette bekræftes af historiske data fra Coinmetrics.

 200-day Moving Average of 180-day Volatility of Bitcoin. Kilde: Coinmetrics.io

200-day Moving Average of 180-day Volatility of Bitcoin. Kilde: Coinmetrics.io


Værdiansættelsen af et aktiv kræver, at man tager højde for dets volatilitet. Hvis volatiliteten til en vis grad er forudsigelig, kan værdiansættelsesmodellen være mere pålidelig. Bitcoin er dog berygtet for sine store kursbevægelser.

Mens volatiliteten måske er faldende på makroniveau, har bitcoin været prissat på et frit marked fra starten. Det betyder, at prisen for det meste er selvregulerende på det åbne marked af brugere, handlende og spekulanter. Kombiner det med relativt lav likviditet, og bitcoin vil sandsynligvis være mere udsat for pludselige stigninger i volatilitet end andre aktiver. Så modellen kan måske heller ikke tage højde for dette.

Andre eksterne faktorer, såsom økonomiske Black Swan-begivenheder, kan også underminere denne model. Det er dog værd at bemærke, at det samme gælder for stort set alle modeller, der forsøger at forudsige prisen på et aktiv baseret på historiske data. En Black Swan-begivenhed har pr. definition et element af overraskelse. Historiske data kan ikke tage højde for ukendte hændelser.


Sammenfatning

Stock to flow-modellen måler forholdet mellem den aktuelt tilgængelige bestand af en ressource og dens produktionshastighed. Det anvendes typisk på ædelmetaller og andre råvarer, men nogle hævder, at det også kan anvendes på bitcoin. 

I den forstand kan bitcoin betragtes som en knap digital ressource. Ifølge denne analysemetode bør bitcoins unikke egenskaber gøre den til et aktiv, der bevarer sin værdi på lang sigt. 

Men enhver model er lige så stærk som dens antagelser, og den kan måske ikke tage højde for alle aspekter af bitcoin-værdiansættelse. Desuden har bitcoin i skrivende stund kun eksisteret i lidt mere end ti år. Nogle vil måske hævde, at langsigtede værdiansættelsesmodeller såsom stock to flow har brug for et større datasæt for at opnå en mere pålidelig nøjagtighed.