Ordrebog

Begynder

Ordrebogen er en liste over de aktuelt übne købs- og salgsordrer for et aktiv, organiseret efter pris.Billedet ovenfor er et snapshot af ordrebogen for BTC/USDT-parret pü Binance Futures. Ordrerne med grøn farvekode viser købsordrer pü specifikke prisniveauer, mens ordrerne med rød farve viser salgsordrer.

Det system, der matcher købsordrer med salgsordrer, kaldet matchende maskine, bruger ordrebogen til at udføre handler for børsens deltagere. Systemet til matchning af ordrer er kernen i alle elektroniske børser og bestemmer børsens effektivitet og robusthed. Ordrebøger indeholder generelt de samme oplysninger, men layoutet kan variere afhÌngigt af selve platformen.

Historisk set har elektroniske børser brugt centraliserede systemer til at matche købs- og salgsordrer med hinanden. Denne metode er stadig den mest robuste müde at lette elektronisk udveksling pü.

På den anden side har blockchain-teknologien introduceret muligheden for at skabe nye typer børser, der på algoritmisk vis matcher købs- og salgsordrer ved hjælp af smart contracts. Denne type børs kaldes en decentraliseret børs (DEX). Den gør det muligt at handle, uden at midlerne nogensinde bliver opbevaret af en central enhed – om end med nogle kompromiser i forhold til effektivitet.
Ordrebøger er nyttige for handlende, fordi de hjÌlper med at müle køber- og sÌlgerinteressen pü specifikke prisniveauer. Disse data kan give vÌrdifulde oplysninger om potentielle støtte- og modstandsniveauer.
En ubalance af ordrer pü enten købs- eller salgssiden af ordrebogen kan indikere den potentielle retning af markedet. F.eks. kan et stort antal købsordrer omkring et bestemt niveau indikere et støtteniveau. Samtidig kan et stort antal salgsordrer indikere et omrüde med modstand. Det er selvfølgelig ikke købs- eller salgssignaler i sig selv. Det er altid en god idÊ at søge efter bekrÌftelse ved hjÌlp af andre analysemetoder.
Nogle børser, kaldet dark pools, har ordrebøger, der ikke er synlige for offentligheden.
Del opslag
Registrer en konto
OmsĂŚt din viden til praksis ved at ĂĽbne en Binance-konto i dag.