Metaversums historia i korthet och kryptos roll i den
Hem
Artiklar
Metaversums historia i korthet och kryptos roll i den

Metaversums historia i korthet och kryptos roll i den

Nybörjare
Publicerad Dec 9, 2022Uppdaterad Feb 14, 2023
9m

TL;DR

Termen "metaversum" beskriver de kollektiva virtuella utrymmen där våra fysiska och digitala världar korsar varandra. Science fiction-entusiaster har fantiserat om begreppet sen länge. Det är dock först nyligen som konceptet har börjat visa tecken på att bli verklighet, med nya tekniska framsteg och spridningen av internet. Blockkedjeteknikens roll i metaversum har också blivit allt viktigare, eftersom den tillhandahåller infrastrukturen för att skapa en decentraliserad och säker plattform som metaversum kan byggas på.

Introduktion

Termen "metaversum" myntades först i början av 90-talet i sci-fi-världen. Under senare år har begreppet metaversum utvecklats tack vare de senaste tekniska innovationerna. Det har också fått allt större uppmärksamhet som en potentiell digital plattform för både social och ekonomisk verksamhet.

Uppkomsten av blockkedjeteknik och kryptovaluta har också spelat en viktig roll i utvecklingen av metaversum. Många projekt har redan utforskat tekniken och använder dessa för att skapa decentraliserade och kompletta virtuella världar. Den här artikeln kommer att ge dig en kort historia om metaversum och utforska kryptons roll i dess utveckling.

Definiera metaversum

Metaversum är fortfarande inte helt definierad. Den allmänna idéen är dock att det är ett virtuellt utrymme som förbinder våra digitala och verkliga liv. Vissa kallar det nästa utveckling av internet, som kommer att göra onlineupplevelser interaktiva och kompletta.

Att definiera metaversum är svårt, eftersom det omfattar mycket mer än bara en enda produkt, tjänst eller projekt. Istället kombinerar det olika tekniker, såsom internet, förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR), virtuell verklighet (Virtual Reality/VR), artificiell intelligens (AI), 3D-rekonstruktion och sakernas internet (Internet of Things/IoT).

Inom science fiction, där termen "metaversum" har sitt ursprung, framställs det som en mycket komplett och interaktiv virtuell värld. Idag tar blockkedjeteknik och kryptovalutor betydande steg för att göra detta koncept till verklighet.

Web3-rörelsen har visat att metaversum inte bara är begränsat till sci-fi-genren, utan att det är något som kanske redan finns. Web3 har bildat ett ekosystem som främjar utvecklare att bygga metaversum-liknande decentraliserade applikationer (DApps), till exempel spela för att tjäna (Play to Earn/P2E)-spel. Spel som Axie Infinity, The Sandbox och Decentraland innehåller redan flera aspekter av metaversum och kopplar samman delar av spelarnas liv med onlinevärldar.

Metaversums historia i korthet 

Under årens lopp har olika idéer och tekniska framsteg tagit oss närmare begreppet metaversum som vi för närvarande förstår. Från begreppet binokulär vision, genom skapandet av Bitcoin och Ethereum och hela vägen till Facebooks nya stil – metaversum har en djup grund. 

1838

Som tidigare nämnts kommer metaversum förmodligen att använda VR-teknik för att ta personer in i digitala miljöer. Den tidigaste förekomsten av VR är från 1838, då forskaren Sir Charles Wheatstone tog fram begreppet "binokulär vision" och konstruerade en enda 3D-bild.

Denna första forskning ledde till utvecklingen av stereoskop, en teknik som använder illusionen av djup för att skapa en bild – samma teknik som VR-headset använder idag. 

1935

Sci-fi-författaren Stanley Weinbaum från USA publicerade boken Pygmalion's Spectacles, som introducerade möjligheten för läsarna till virtuell verklighet. Bokens huvudperson fördjupar sig i en fiktiv värld med hjälp av ett par glasögon som efterliknar alla mänskliga sinnen, vilket får världen att verka äkta.

1938

Det sägs ofta att den franska poeten och dramatikern Antonin Artaud var den förste som använde termen "virtuell verklighet" eller "la réalité virtuelle." Han skrev om den i sin essäsamling, The Theatre and its Double, där han berättade hur teatrar kan iscensätta karaktärer, objekt och bilder för att skapa alternativa världar.

1962

Filmskaparen Morton Heilig från USA byggde en maskin som fick personer att känna att de åkte motorcykel på en annan plats. Enheten, som kallades Sensorama, tog sina användare in i en annan verklighet genom att kombinera effekter såsom ett rörligt säte, dofter och 3D-skärmar. Även om maskinen aldrig lämnade prototypstadiet visade den möjligheten att sudda ut gränserna mellan illusion och verklighet.

1984

Virtual Reality-pionjärerna Jaron Lanier och Thomas G. Zimmerman grundade VPL Research, Inc., ett av de första företagen som utvecklade och sålde VR-produkter som VR-headset och datahandskar (eller trådbundna handskar).

1989

Den brittiske datavetaren Tim Berners-Lee skrev det första förslaget till World Wide Web när han arbetade på CERN. Webben skapades ursprungligen för universitet och institutioner för att dela information över hela världen. 

1992

Metaversum nämndes först i sci-fi-romanen Snow Crash av Neal Stephenson. Sci-fi-författaren från USA illustrerade en dystopisk framtida värld som gjorde det möjligt för personer att använda digitala avatarer för att fly till en bättre och alternativ verklighet. 

1993

Datavetarna Moni Naor och Cynthia Dwork uppfann konceptet arbetsbevis för att förhindra missbruk av tjänster, såsom denial-of-service-attacker och nätverksspam. Detta tog tag i oönskat nätverksbeteende genom att kräva bevis på arbete, till exempel datorbearbetningstid, från en beställare av tjänster. 

2003

Linden Lab lanserade multimediaplattformen Second Life. Även om den inte är helt komplett (inga glasögon eller handskar är inblandade) kan användarna ansluta till delade virtuella utrymmen för att utforska, interagera och skapa med sina datorer. Second Life ses inte som ett spel, utan mer som en samlingsplats online där vem som helst kan skapa en ny digital närvaro.

2006

Roblox Corporation släppte spelplattformen Roblox, som tillåter användarna att spela olika multiplayerspel. Dessutom kan användarna utveckla sina egna spel som andra kan spela. Även om användarna kan spela Roblox gratis, finns det en butik i spelet där spelarna kan spendera sina virtuella pengar, som kallas Robux.

2007

Google släppte Street View som lades till i deras befintliga Maps-produkt. Street View gör det möjligt för personer att förvandla en karta till en representation av den verkliga världen – vem som helst kan se en gata på sin mobila enhet eller dator så som den ser ut i verkligheten. 

2009

Satoshi Nakamoto utannonserade den första stora decentraliserade blockkedjan och kryptovalutan Bitcoin under 2008. Han utvann sedan världens första BTC under 2009.

2012

Entreprenören Palmer Luckey lanserade Oculus, ett headset vars hårdvara kan ansluta användarna till en virtuell 3D-värld där de kan arbeta, umgås och ta del av underhållning. Två år senare, 2014, köpte Facebook Oculus, med avsikt att skala tekniken för allmänheten.

2014

Kevin McCoy och Anil Dash skapade den första icke-fungibla token (NFT) någonsin, Quantum, som innehöll en bild av en pixlad oktagon. Den skapades på Namecoin-blockkedjan och kallades inte för en NFT, utan framställdes istället som "intäktsgenererande grafik".

2015

Vitalik Buterin föreslog iden om Ethereum i ett blogginlägg under 2013 med titeln Ethereum: The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. Den decentraliserade datorplattformen Ethereum lanserades sedan under 2015. Ethereum gör att utvecklarna kan experimentera med sin egen kod för att skapa DApps genom att använda smarta kontrakt.

2016

2016 var året då både decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er) och Pokémon GO föddes. Den första DAO:en, helt enkelt kallad The DAO, lanserades på Ethereum med en vision om att varje medlem skulle kunna utgöra dess styrande organ.

Pokémon GO, som använder AR för att ansluta till en 3D-karta över den verkliga världen, har blivit ett av de mest framgångsrika mobilspelen genom tiderna. Bara under 2016 blev det en av världens mest lönsamma och mest använda mobilappar, efter att ha laddats ned över 500 miljoner gånger globalt i slutet av året.

2021

Facebook bytte skepnad till Meta, som etablerade metaversum till något mer konkret än ett sci-fi-koncept. Sedan dess har företaget investerat miljarder dollar i att utveckla och förvärva metaversumrelaterade resurser såsom metaversuminnehåll, programvara samt AR- och VR-headset.

2022

Siemens och NVIDIA tillkännagav ett gemensamt samarbete för att skapa Industrial Metaverse. Samarbetet bygger på Siemens bakgrund inom industriell automation och programvara, infrastruktur, byggteknik och transport och NVIDIA:s status som en pionjär inom accelererad grafik och AI. Enligt Siemens vd kommer samarbetet att möjliggöra ett komplett metaversum i realtid som ansluter hårdvara och programvara.

Blockkedjans och kryptoprojekts roller i metaversum

Blockkedjeteknik och kryptovaluta kan spela en grundläggande roll i metaversums utveckling. För det första kan blockkedjor tillhandahålla infrastrukturen för säkra och transparenta transaktioner i metaversum, till exempel kryptovalutor för snabba och säkra värdeöverföringar. För det andra möjliggör Ethereums egenskaper skapandet av NFT:er, som kan användas för att representera unika virtuella objekt i metaversum.

För det tredje kan DApps göra metaversumtjänster och -funktioner mer decentraliserade, så att de inte kontrolleras av någon enskild organisation. De kan också göra det möjligt för användare att äga och kontrollera sina data och tillgångar, vilket ger en nivå av säkerhet och autonomi som traditionella centraliserade applikationer inte kan erbjuda.

Andra tekniker som är involverade i metaversums utveckling inkluderar VR och AR, interaktiva verktyg som gör det möjligt för användare att uppleva den virtuella världen genom att interagera med virtuella objekt och navigera i metaversum. Dessutom kan AI och bearbetning av naturligt språk bidra till att skapa mer realistiska och interaktiva avatarer i metaversum.

I takt med att metaversum fortsätter att utvecklas kommer sannolikt fler användningsområden för blockkedjan och krypto att hittas. Som det är nu har de potential att förändra hur personer interagerar och hur de bedriver verksamhet i metaversum. Genom att möjliggöra decentraliserade, pålitliga och transparenta interaktioner kan blockkedjan och dess applikationer hjälpa till att skapa ett mer öppet, säkert och effektivt metaversum.

Metaversums framtid

Metaversums utveckling har kommit långt under de senaste åren. Den infrastruktur och de tjänster som krävs för att stödja dess tillväxt har dock ännu inte realiserats fullt ut. Till exempel måste tekniken som driver virtuella miljöer vidareutvecklas för att vara så realistisk och engagerande som möjligt.

Dessutom kräver metaversum höghastighetsnätverk med låg latens som kan stödja ett stort antal användare i realtid, samt verktyg och plattformar för att skapa och dela virtuella upplevelser. Det finns också problem relaterade till sekretess, säkerhet och styrning som utvecklarna måste ta itu med för att säkerställa att metaversum är ett säkert och inkluderande utrymme för alla användare.

Dessutom kommer tillväxten av metaversum sannolikt att påverkas av ytterligare innovation inom teknik, såsom utökad verklighet, AI, maskininlärning, 3D-motorer, moln, edge computing och 5G-anslutning. När de förbättras kommer metaversum att bli alltmer komplett och realistisk, så att användarna kan uppleva en digital värld som känns precis som den verkliga.

Det är fortfarande för tidigt att säga om metaversum kommer att bli appen som förändrar blockkedjetekniken. Men eftersom blockkedjan säkert och transparent kan registrera transaktioner och möjliggöra skapandet av digitala tillgångar och nya applikationer, kan det vara ett passande val för utvecklingen och driften av metaversum.

Sammanfattningsvis 

Begreppet metaversum har sina rötter i sci-fi, som börjar som ett fiktivt universum som utforskats i böcker, tv och film. Men i takt med att tekniken har utvecklats har idén om en komplett delad digital värld blivit alltmer genomförbar.

Ökningen av kryptovalutor och blockkedjeteknik har också spelat en viktig roll i utvecklingen av metaversum, genom att tillhandahålla en decentraliserad och säker plattform för virtuella transaktioner och interaktioner. Även om metaversum som vi känner det idag fortfarande är i sin linda, har det en enorm potential för att förändra hur vi lever, arbetar och spelar i den digitala världen.

Mer information