Mitkä ovat spot-markkinat ja kuinka spot-kauppaa käydään?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitkä ovat spot-markkinat?
Mitä on spot-treidaus?
Pörssi vs. pörssin ulkopuolinen kauppa
Mitä eroa on spot- ja futuurimarkkinoiden välillä?
Mitä eroa on spot-kaupankäynnillä ja marginaalikaupalla?
Näin käyt spot-kauppaa Binancessa
Spot-markkinoiden hyvät ja huonot puolet
Yhteenveto
Mitkä ovat spot-markkinat ja kuinka spot-kauppaa käydään?
Etusivu
Artikkelit
Mitkä ovat spot-markkinat ja kuinka spot-kauppaa käydään?

Mitkä ovat spot-markkinat ja kuinka spot-kauppaa käydään?

Aloittelija
Julkaistu Jul 21, 2021Päivitetty Mar 15, 2023
9m

Tiivistelmä

Spot-treidaukseen sisältyy rahoitusinstrumenttien ja omaisuuserien, kuten kryptovaluuttojen, valuuttojen, osakkeiden tai joukkovelkakirjalainojen, ostaminen tai myyminen suoraan. Omaisuuserän toimitus on usein välitön. Spot-kauppaa käydään spot-markkinoilla, jotka ovat joko pörssipohjaisia tai suoraan kauppiaiden välillä tapahtuvia transaktioita. Kun treidaat spot-markkinoilla, voit käyttää vain omistamaasi omaisuutta – vipua tai marginaalia ei voi hyödyntää.

Keskitetyt spot-kaupankäyntipörssit hallitsevat vaatimustenmukaisuutta, turvallisuutta, säilytystä ja muita tekijöitä kaupankäynnin helpottamiseksi. Vastineeksi pörssit veloittavat transaktiomaksuja. Hajautetut pörssit tarjoavat samanlaisen palvelun, mutta lohkoketjun älysopimusten avulla.


Johdanto

Spot-treidaus tarjoaa yksinkertaisen tavan sijoittaa ja käydä kauppaa. Kryptosijoittamisessa ensimmäinen kokemuksesi on todennäköisesti spot-kauppa spot-markkinoilla, esimerkiksi BNB:n ostaminen markkinahintaan ja hodlaus.

Eri omaisuusluokilla, kuten kryptovaluutoilla, osakkeilla, hyödykkeillä, valuutoilla ja joukkovelkakirjoilla, on omat spot-markkinansa. Tunnet todennäköisesti spot-markkinat ja spot-treidauksen paremmin kuin uskotkaan. Jotkin kaikkein suosituimmista markkinoista, kuten NASDAQ tai NYSE (New Yorkin pörssi), ovat spot-markkinoita.


Mitkä ovat spot-markkinat?

Spot-markkinat ovat yleisölle avoimet rahoitusmarkkinat, joilla omaisuuseristä käydään kauppaa välittömästi. Ostaja ostaa omaisuuserän myyjältä fiatilla tai muulla vaihtovälineellä. Omaisuuserien toimitus on usein välitön, mutta tämä riippuu siitä, mitä treidataan.

Spot-markkinat tunnetaan myös käteismarkkinoina, koska kauppiaat suorittavat maksut etukäteen. Spot-markkinoita on eri muodoissa, ja kolmannet osapuolet, eli pörssit, helpottavat yleensä kaupankäyntiä. Voit myös treidata suoraan muiden kanssa pörssin ulkopuolella (over-the-counter, OTC). Näihin vaihtoehtoihin tutustumme lähemmin myöhemmin.


Mitä on spot-treidaus?

Spot-treidaajat yrittävät saavuttaa tuottoa markkinoilla ostamalla omaisuuseriä toivoen niiden arvon nousevan. He voivat myydä omaisuuserät myöhemmin spot-markkinoilla voitolla, kun hinta nousee. Spot-kauppiaat voivat myös harjoittaa lyhyeksi myyntiä markkinoilla. Tähän prosessiin kuuluu taloudellisten omaisuuserien myynti ja suuremman määrän takaisinosto silloin, kun hinta laskee.

Omaisuuserän nykyinen markkinahinta tunnetaan spot-hintana. Pörssin markkinatoimeksiannon avulla voit ostaa tai myydä varasi välittömästi parhaaseen saatavilla olevaan spot-hintaan. Tällöin ei kuitenkaan ole takeita, etteikö markkinahinta muuttuisi toimeksiantosi toteutuessa. Volyymi ei myöskään välttämättä riitä täyttämään toimeksiantoasi haluamallasi hinnalla. Jos toimeksiantosi on esimerkiksi 10 ETH:ta spot-hinnalla, mutta vain 3 ETH:ta on tarjolla, loput toimeksiannostasi täyttyy eri hinnalla.

Spot-hinnat päivittyvät reaaliajassa ja muuttuvat sitä mukaa, kun toimeksiannot täsmäävät. Pörssin ulkopuolinen spot-treidaus toimii eri tavalla. Voit varmistaa kiinteän summan ja hinnan suoraan toiselta osapuolelta ilman tarjouskirjaa. 

Omaisuuserästä riippuen toimitus on välitön tai tyypillisesti T+2 päivän sisällä. T+2 on treidauspäivä plus kaksi arkipäivää. Perinteisesti osakkeet ja kantaosakkeet vaativat fyysisten todistusten siirtoa. Valuuttamarkkinat ovat myös aiemmin siirtäneet valuuttoja fyysisen käteisen, pankkisiirron tai talletuksen kautta. Nykyaikaisilla sähköisillä järjestelmillä toimitus tapahtuu lähes välittömästi. Kryptomarkkinat toimivat lisäksi ympäri vuorokauden ja mahdollistavat näin tavallisesti välittömät kaupat. Vertaiskaupassa tai pörssin ulkopuolisessa kaupassa toimitus voi kuitenkin kestää kauemmin.


Pörssi vs. pörssin ulkopuolinen kauppa

Spot-treidaus ei rajoitu vain yhteen paikkaan. Vaikka useimmat ihmiset tekevät spot-kauppaa pörsseissä, voit käydä kauppaa myös suoraan muiden kanssa ilman kolmatta osapuolta. Kuten edellä mainitsimme, nämä myynnit ja ostot tunnetaan pörssin ulkopuolisena kauppana. Jokaisella spot-markkinalla on omat eronsa.

Keskitetyt pörssit

Pörssejä on kahta eri tyyppiä: keskitetty ja hajautettu. Keskitetty pörssi hoitaa omaisuuserien, kuten kryptojen, valuuttojen ja hyödykkeiden, kauppaa. Pörssi toimii välittäjänä markkinatoimijoiden välillä ja kaupankäynnin kohteena olevien omaisuuserien säilyttäjänä. Jos haluat käyttää keskitettyä pörssiä, sinun on siirrettävä tilillesi fiatia tai kryptoa, jolla haluat käydä kauppaa.

Ammattimaisen keskitetyn pörssin on varmistettava, että kaupat tapahtuvat sujuvasti. Muita sen vastuulla olevia asioita ovat vaatimustenmukaisuus, henkilöllisyyden vahvistaminen, oikeudenmukainen hinnoittelu, turvallisuus ja asiakkaiden suojaaminen. Vastineeksi pörssi veloittaa maksuja transaktioista, listauksista ja muista kaupankäyntitoiminnoista. Tämän vuoksi pörssit voivat tuottaa voittoa sekä härkä- että karhumarkkinoilla, kunhan niillä on tarpeeksi käyttäjiä ja kaupankäyntivolyymiä.

Hajautetut pörssit

Hajautettu pörssi (DEX) on toinen yleisimmin käytetty pörssityyppi kryptoihin liittyen. Hajautettu pörssi tarjoaa monia samoja peruspalveluita kuin keskitetty pörssikin. Hajautetut pörssit täsmäyttävät kuitenkin osto- ja myyntitoimeksiantoja käyttämällä lohkoketjutekniikkaa. Useimmissa tapauksissa hajautettujen pörssien käyttäjien ei tarvitse luoda tiliä, ja he voivat käydä kauppaa suoraan toistensa kanssa ilman, että heidän tarvitsee siirtää omaisuuseriä hajautettuun pörssiin.

Kaupankäynti tapahtuu suoraan kauppiaiden lompakoista älysopimusten avulla. Nämä ovat itsesuorittavia koodinpätkiä lohkoketjussa. Monet käyttäjät pitävät hajautettujen pörssien tarjoamasta kokemuksesta, koska hajautettu pörssi tarjoaa enemmän yksityisyyttä ja vapautta kuin tavalliset pörssit. Tähän liittyy kuitenkin kompromissi. Esimerkiksi henkilöllisyyden vahvistamisen ja asiakastuen puuttuminen voi olla ongelmallista, mikäli ongelmia ilmenee.

Jotkin hajautetut pörssit käyttävät tarjouskirjamallia, kuten Binance DEX. Uudempi kehitys on automatisoitu markkinatakaajamalli, kuten Pancake Swap ja Uniswap. Automatisoidut markkinatakaajat hyödyntävät myös älysopimuksia, mutta niissä käytetään eri mallia hintojen määrittämiseen. Ostajat käyttävät likviditeettipoolissa olevia varoja tokeneiden vaihtoon. Poolin varat ovat peräisin likviditeetin tarjoajilta, jotka perivät transaktiomaksuja kaikilta poolin käyttäjiltä.

Pörssin ulkopuolinen kauppa (OTC)

Toisaalta tarjolla on lisäksi OTC-kauppa, joka tunnetaan myös nimellä pörssin ulkopuolinen kauppa. Tämä tarkoittaa sitä, että taloudellisilla omaisuuserillä ja arvopapereilla käydään kauppaa suoraan välittäjien, kauppiaiden ja jälleenmyyjien välillä. Spot-kaupankäyntiin OTC-markkinoilla käytetään useita viestintämenetelmiä kauppojen järjestämiseksi, kuten puhelimia ja pikaviestejä.

Pörssin ulkopuolisissa kaupoissa on joitain etuja, kun tarjouskirjaa ei tarvitse käyttää. Jos käyt kauppaa varoilla, joiden likviditeetti on alhainen, kuten pienimarkkina-arvoisilla kolikoilla, suuri toimeksianto voi aiheuttaa liukumaa. Pörssi ei usein pysty täyttämään toimeksiantoasi täysin halutulla hinnalla, joten sinun on hyväksyttävä korkeampi hinta toimeksiannon viimeistelemiseksi. Tästä syystä suuret pörssin ulkopuoliset kaupat hoituvat usein paremmalla hinnalla. 

Huomaa, että jopa likvideihin omaisuuseriin, kuten BTC:hen, voi kohdistua liukumaa, kun toimeksiannon koko on liian suuri. Näin ollen suuret BTC-toimeksiannot voi myös olla hyvä hoitaa OTC-kauppana. 


Mitä eroa on spot- ja futuurimarkkinoiden välillä?

Olemme jo maininneet, että spot-markkinoilla kaupat tehdään välittömästi ja että myös toimitus tapahtuu lähes välittömästi. Futuurimarkkinoilla taas on sopimuksia, jotka maksetaan tulevaisuudessa. Ostaja ja myyjä sopivat vaihtavansa tulevaisuudessa tietyn määrän omaisuutta tiettyyn hintaan. Kun sopimus erääntyy maksupäivänä, ostaja ja myyjä tekevät yleensä käteissuorituksen omaisuuden toimittamisen sijaan.

Lisätietoja futuureista on artikkelissa Mitä ovat termiini- ja futuurisopimukset.


Mitä eroa on spot-kaupankäynnillä ja marginaalikaupalla?

Marginaalikauppa on käytettävissä joillakin spot-markkinoilla, mutta se ei ole sama asia kuin spot-kauppa. Kuten aiemmin mainitsimme, spot-kaupankäynti edellyttää, että ostat omaisuuserän kokonaisuudessaan välittömästi ja vastaanotat toimituksen. Sitä vastoin marginaalikaupan avulla voit lainata varoja korolla kolmannelta osapuolelta, mikä mahdollistaa suuremmat positiot. Näin lainaaminen antaa marginaalitreidaajalle mahdollisuuden saada merkittävämpiä tuottoja. Se kuitenkin lisää myös mahdollisia tappioita, joten sinun tulee olla varovainen, ettet menetä kaikkia alkusijoituksiasi.


Näin käyt spot-kauppaa Binancessa

Tutustutaanpa Binancen pörssinäkymään ja siihen, kuinka spot-kauppaa käydään. Löydät spot-kaupankäyntialustan viemällä hiiren kohdan [Kaupat] päälle ja klikkaamalla [Spot] Binancen kotisivulla.


Näet nyt kaupankäyntinäkymän, joka on jaettu eri alueisiin.

1. Yläosassa näet krypton kaupankäyntiparin ja muut markkinatiedot, kuten päivittäisen hinnanmuutoksen ja volyymin.

2. Tarjouskirjassa luetellaan kaikki omaisuuserän avoimet osto- ja myyntitoimeksiannot hinnan mukaan järjestettyinä. Vihreät toimeksiannot ovat ostotoimeksiantoja ja punaiset myyntitoimeksiantoja. Kun teet markkinatoimeksiannon tietyn omaisuuserän ostamiseksi, otat halvimman tarjouksen. Jos toimeksiantosi täyttämiseen tarvitaan enemmän volyymiä, se täytetään seuraavaksi alhaisimmalla hintapyynnöllä.

3. Tässä näet kaavionäkymän, jossa on mukautettavat aiemmat hintatiedot. Ikkunaan on sisäänrakennettu TradingView, joka tarjoaa käyttöösi laajan valikoiman teknisiä analyysityökaluja.

4. Oikeassa yläkulmassa voit etsiä erilaisia treidauspareja. Täällä voit valita kryptoparin, jolla haluat käydä kauppaa spot-markkinoilla, ja myös lisätä suosikkiparisi kirjanmerkkeihin klikkaamalla pieniä tähtiä. Huomaa, että sinun ei välttämättä tarvitse ostaa kryptoja fiatilla. Jos sinulla sattuu olemaan muita kryptoja, voit myös vaihtaa ne muihin kolikoihin ja tokeneihin spot-markkinoilla.

5. Tässä osiossa voit luoda osto- tai myyntitoimeksiantoja. Voit nähdä, että toimeksianto on tällä hetkellä [Spot]-tilassa. Alta voit valita toimeksiantotyypin, joka voi olla [Rajahinta], [Markkinahinta] tai [Stop-rajahinta].

Katsotaanpa yksinkertaisinta spot-kauppaa, jonka voit tehdä, eli markkinatoimeksiantoa. Esimerkissämme haluat ostaa 1 000 dollarin (BUSD) edestä bitcoinia (BTC). Tätä varten sinun tarvitsee vain kirjoittaa 1 000 [Yhteensä]-kenttään ja klikata [Osta > BTC]. Pörssi toimittaa BUSD:n välittömästi myyjälle, ja sinä saat 1 000 dollarin (BUSD) edestä BTC:tä.


Spot-markkinoiden hyvät ja huonot puolet

Jokaisella treidaustyypillä ja strategialla on omat etunsa ja haittansa. Näiden ymmärtäminen auttaa sinua vähentämään riskejä ja käymään kauppaa luottavaisin mielin. Spot-treidaaminen on eräs yksinkertaisimmista tavoista treidata, mutta sillä on silti vahvuuksia ja heikkouksia.

Spot-markkinoiden hyvät puolet

1. Hinnat ovat läpinäkyviä ja riippuvat ainoastaan markkinoiden tarjonnasta ja kysynnästä. Tämä näkökohta eroaa futuurimarkkinoista, jotka sisältävät usein useita viitehintoja. Esimerkiksi merkintähinta Binancen futuurimarkkinoilla on johdettu muista tiedoista, kuten rahoitusosuudesta, hintaindeksistä ja liukuvasta keskiarvosta. Joillakin perinteisillä markkinoilla myös korot voivat vaikuttaa merkintähintaan.

2. Spot-kauppaan on helppo osallistua sen yksinkertaisten sääntöjen, hyötyjen ja riskien vuoksi. Kun sijoitat 500 dollaria BNB:hen spot-markkinoilla, voit laskea riskisi helposti avaushinnan ja nykyisen hinnan perusteella.

3. Voit "tehdä kaupat ja unohtaa". Johdannaisista ja marginaalikaupasta poiketen spot-kaupankäynnissä sinun ei tarvitse huolehtia likvidoinnista tai vakuusvaatimuksista. Voit tulla markkinoille ja poistua niiltä milloin tahansa. Sinun ei myöskään tarvitse jatkuvasti tarkistaa sijoituksiasi, ellet halua tehdä lyhytaikaisia treidejä.

Spot-markkinoiden huonot puolet

1. Riippuen siitä, millä käyt kauppaa, sinulle voi spot-markkinoilta jäädä sellaisia omaisuuseriä, joita on hankala pitää hallussa. Hyödykkeet ovat tästä ehkä paras esimerkki. Jos ostat raakaöljyä, joudut ottamaan omaisuuserän vastaan fyysisesti. Kryptovaluutoissa tokeneiden ja kolikoiden hallussapito antaa sinulle vastuun pitää ne turvassa. Käydessäsi kauppaa futuurijohdannaisilla voit silti olla tekemisissä näiden omaisuuserien kanssa mutta maksaa ne käteisellä.

2. Tiettyjen omaisuuserien, henkilöiden ja yritysten yhteydessä vakaus on tärkeää. Esimerkiksi yritys, joka haluaa toimia ulkomailla, tarvitsee käyttöönsä ulkomaiden valuuttoja valuuttamarkkinoilta. Jos yritys luottaisi spot-markkinoihin, menojen suunnittelu ja tulot olisivat erittäin epävakaita. 

3. Mahdolliset voitot spot-kaupassa ovat paljon pienemmät kuin futuuri- tai marginaalikaupassa, jossa voit käyttää saman määrän pääomaa suurempien positioiden treidaukseen.

Yhteenveto

Spot-kauppa spot-markkinoilla on yksi yleisimmistä tavoista käydä kauppaa, erityisesti aloittelijoille. Vaikka se onkin yksinkertaista, on aina hyvä tietää mahdollisimman paljon sen hyvistä ja huonoista puolista sekä mahdollisista strategioista. Perusasioiden lisäksi sinun tulee harkita tietojesi yhdistämistä järkevään tekniseen, fundamentti- ja sentimenttianalyysiin.