Hvad er gearing i kryptohandel?
Hjem
Artikler
Hvad er gearing i kryptohandel?

Hvad er gearing i kryptohandel?

Let øvet
Offentliggjort Mar 4, 2022Opdateret May 18, 2023
7m

TL;DR

I kryptohandel refererer gearing til at bruge lånt kapital til at foretage handler. Gearingshandel kan forstærke din købs- eller salgsstyrke, så du kan handle større beløb. Så selvom din startkapital er lille, kan du bruge den som sikkerhedsstillelse til at foretage gearede handler. Mens gearet handel kan multiplicere dit potentielle overskud, er det også underlagt høj risiko – især på det volatile kryptomarked. Vær forsigtig, når du bruger gearing til at handle med krypto. Det kan føre til betydelige tab, hvis markedet bevæger sig imod din position. 


Introduktion

Gearingshandel kan være forvirrende, især for begyndere. Men før du eksperimenterer med gearing, er det afgørende at forstå, hvad det er, og hvordan det fungerer. Denne artikel vil fokusere på gearingshandel på kryptomarkeder, men en stor del af oplysningerne gælder også for traditionelle markeder.

Hvad er gearing i kryptohandel?

Gearing refererer til at bruge lånt kapital til handel med kryptovalutaer eller andre finansielle aktiver. Det forstærker din købs- eller salgsstyrke, så du kan handle med mere kapital end det, du i øjeblikket har i din tegnebog. Afhængigt af den kryptobørs, du handler på, kan du låne op til 100 gange din kontosaldo.

Mængden af gearing beskrives som et forhold, f.eks. 1:5 (5x), 1:10 (10x) eller 1:20 (20x). Det viser, hvor mange gange din startkapital multipliceres. Forestil dig f.eks., at du har 100 USD på din børskonto, men ønsker at åbne en position til en værdi af 1.000 USD i bitcoin (BTC). Med 10 x gearing vil dine 100 USD have den samme købekraft som 1.000 USD.

Du kan bruge gearing til at handle med forskellige kryptoderivater. De almindelige typer af gearet handel inkluderer marginhandelgearede tokens og futureskontrakter.


Hvordan fungerer gearet handel?

Før du kan låne penge og begynde at handle med gearing, skal du indbetale penge på din handelskonto. Den startkapital, du indbetaler, er det, vi kalder sikkerhedsstillelsen. Den krævede sikkerhedsstillelse afhænger af den gearing, du bruger, og den samlede værdi af den position, du vil åbne (kendt som margin).

Lad os sige, at du vil investere 1.000 USD i Ethereum (ETH) med 1 10 x gearing. Den krævede margin ville være 1/10 af 1.000 USD, hvilket betyder, at du skal have 100 USD på din konto som sikkerhedsstillelse for de lånte midler. Hvis du bruger 20 x gearing, vil din krævede margin være endnu lavere (1/20 af 1.000 USD = 50 USD). Men husk, at jo højere gearing, jo højere er risikoen for at blive likvideret.

Bortset fra den indledende marginindbetaling skal du også opretholde en margingrænse for dine handler. Når markedet bevæger sig mod din position, og marginen bliver lavere end vedligeholdelsestærsklen, bliver du nødt til at sætte flere midler ind på din konto for at undgå at blive likvideret. Tærsklen er også kendt som vedligeholdelsesmarginen.

Gearing kan anvendes på både lange og korte positioner. Åbning af en lang position betyder, at du forventer, at prisen på et aktiv stiger. I modsætning hertil betyder åbning af en kort position, at du tror, at prisen på aktivet vil falde. Selvom dette kan lyde som almindelig spothandel, giver brug af gearing dig mulighed for kun at købe eller sælge aktiver baseret på din sikkerhedsstillelse og ikke på dine beholdninger. Så selvom du ikke har et aktiv, kan du stadig låne det og sælge (åbne en kort position), hvis du tror, at markedet vil blive lavere.

Eksempel på en gearet lang position 

Forestil dig, at du vil åbne en lang position på BTC til en værdi af 10.000 USD med 10 x gearing. Det betyder, at du vil bruge 1.000 USD som sikkerhedsstillelse. Hvis prisen på BTC stiger 20 %, tjener du et nettoresultat på 2.000 USD (minus gebyrer), hvilket er meget højere end de 200 USD, du ville have tjent, hvis du handlede din kapital på 1.000 USD uden at bruge gearing.

Men hvis BTC-prisen falder 20 %, vil din position falde med 2.000 USD. Eftersom din startkapital (sikkerhedsstillelse) kun er 1.000 USD, vil et fald på 20 % medføre en likvidation (din saldo går til nul). Faktisk kan du blive likvideret, selvom markedet kun falder 10 %. Den nøjagtige likvidationsværdi afhænger af den børs, du bruger. 

For at undgå at blive likvideret skal du føje flere midler til din tegnebog for at øge din sikkerhedsstillelse. I de fleste tilfælde vil børsen sende dig et marginindkald, før likvidationen sker (f.eks. en e-mail, der fortæller dig, at du skal tilføje flere midler).

Eksempel på en gearet short-position 

Forestil dig nu, at du vil åbne en short-position med BTC til en værdi af 10.000 USD med 10 x gearing. I dette tilfælde låner du BTC fra en anden og sælger den til den aktuelle markedspris. Din sikkerhedsstillelse er 1.000 USD, men da du handler på 10 x gearing, er du i stand til at sælge BTC til en værdi af 10.000 USD.

Forudsat at den nuværende BTC-pris er 40.000 USD, lånte du 0,25 BTC og solgte den. Hvis BTC-prisen falder 20 % (ned til 32.000 USD), kan du købe 0,25 BTC tilbage med kun 8.000 USD. Dette ville give dig et nettoresultat på 2.000 USD (minus gebyrer). 

Men hvis BTC stiger 20 % til 48.000 USD, skal du bruge ekstra 2.000 USD for at købe 0,25 BTC tilbage. Din position vil blive afviklet, eftersom din kontosaldo kun har 1.000 USD. For at undgå at blive likvideret, skal du føje flere midler til din tegnebog for at øge din sikkerhedsstillelse, før likvidationsprisen nås.


Hvorfor bruge gearing til at handle med krypto?

Som nævnt bruger handlende gearing til at øge deres positionsstørrelse og potentielle overskud. Men som illustreret af eksemplerne ovenfor kan gearet handel også føre til meget højere tab.

En anden grund til, at handlende bruger gearing, er at forbedre likviditeten af deres kapital. I stedet for f.eks. at have 2 x gearet position på en enkelt børs, kunne de bruge 4 x gearing til at opretholde den samme positionsstørrelse med lavere sikkerhedsstillelse. Dette ville give dem mulighed for at bruge den anden del af deres penge et andet sted (f.eks. handel med et andet aktiv, staking, tilvejebringelse af likviditet til decentraliserede børser (DEX), investering i NFT'er osv.).


Hvordan styres risici med gearet handel?

Handel med høj gearing kan kræve mindre kapital til at begynde med, men det øger chancerne for likvidation. Hvis din gearing er for høj, kan selv en prisbevægelse på 1 % føre til store tab. Jo højere gearing, jo mindre vil din volatilitetstolerance være. Brug af lavere gearing giver dig mere fejlmargin til handel. Dette er grunden til, at Binance og andre kryptobørser har begrænset den maksimale gearing, der er tilgængelig for nye brugere.

Risikostyringsstrategier såsom stop-loss-ordrer og ordrer til at realisere gevinst hjælper med at minimere tab i gearet handel. Du kan bruge stop-loss-ordrer til automatisk at lukke din position til en bestemt pris, hvilket er meget nyttigt, når markedet bevæger sig imod dig. Stop-loss-ordrer kan beskytte dig mod betydelige tab. Ordrer til at realisere gevinst er det modsatte: de lukker automatisk, når dit overskud når en bestemt værdi. Dette giver dig mulighed for at sikre din indtjening, før markedsforholdene vender.

På dette tidspunkt skal det være klart for dig, at gearingshandel er et tveægget sværd, der kan multiplicere både dine gevinster og tab eksponentielt. Det indebærer et højt risikoniveau, især på det volatile kryptovalutamarked. Hos Binance opfordrer vi dig til at handle ansvarligt ved at tage ansvar for dine handlinger. Vi tilbyder værktøjer såsom en anti-afhængighedsmeddelelse og en afkølingsperiodefunktion for at hjælpe dig med at udøve kontrol over dine handler. Du bør altid udvise ekstrem forsigtighed, og glem ikke at foretage din egen undersøgelse for at forstå, hvordan du bruger gearing korrekt og planlægger dine handelsstrategier.

Sammenfatning

Gearing giver dig mulighed for nemt at komme i gang med en lavere indledende investering og potentialet til at bringe højere overskud. Alligevel kan gearing kombineret med markedsvolatilitet få likvidationer til at ske hurtigt, især hvis du tager 100 x gearing for at handle. Du bør alttid handle med forsigtighed og vurdere risiciene, før du påtager dig gearet handel. Du bør aldrig handle med midler, du ikke har råd til at tabe, især når du bruger gearing.