Hvad er en stoplimitordre?
Hjem
Artikler
Hvad er en stoplimitordre?

Hvad er en stoplimitordre?

Begynder
Offentliggjort Dec 9, 2018Opdateret May 22, 2023
7m

TL;DR

En stoplimitordre kombinerer en stopudløser og en limitordre. Stoplimitordrer giver handlende mulighed for at indstille det minimumsbeløb af profit, de vil vÌre tilfredse med, eller det maksimale beløb, de er villige til at bruge eller tabe pü en handel. Nür du har indstillet en stoplimitordre, og triggerprisen er nüet, afgives en limitordre automatisk, selvom du er logget af eller er offline. Du kan afgive stoplimitordrer pü strategisk vis ved at overveje modstands- og støtteniveauer samt aktivets volatilitet.

Stopprisen for en stoplimitordre er triggerprisen, som børsen bruger til at placere en limitordre. GrÌnseprisen er den pris, ved hvilken din ordre vil blive afgivet. Du kan tilpasse grÌnseprisen, som normalt er sat højere end stopprisen for en købsordre og lavere for en salgsordre. Denne forskel tilgodeser Ìndringer i markedspris i tidsrummet fra stopprisen udløses til limitordren afgives.


Introduktion

Hvis du vil begynde at handle aktivt i stedet for HODL, skal du sandsynligvis bruge mere end markedsordrer. En stoplimitordre giver mere kontrol og flere tilpasningsmuligheder. Konceptet kan vÌre forvirrende for begyndere, sü lad os først gennemgü de vigtigste forskelle mellem limit-, stoploss- og stoplimitordrer.


Limitordre vs. stoplossordre vs. stoplimitordre

Limitordrer, stoplossordrer og stoplimitordrer er nogle af de mest almindelige ordretyper. Limitordrer giver dig mulighed for at indstille en rÌkke priser, som du gerne vil handle til. En stoplossordre sÌtter en stoppris, der udløser en markedsordre, og en stoplimitordre kombinerer aspekter fra begge to. Lad os kigge nÌrmere pü det:

Limitordre

Nür du angiver en limitordre, vÌlger du en maksimal købspris eller en minimums-salgspris. Din børs vil automatisk forsøge at fylde limitordren, nür markedsprisen opfylder eller er bedre end din grÌnsepris. Disse ordrer er nyttige, nür du har en ønsket ind- eller udgangspris og ikke har noget imod at vente pü, at markedet opfylder dine betingelser.

Typisk afgiver handlende limitordrer for salg over den aktuelle markedspris og limitordrer for køb under den aktuelle markedspris. Hvis du afgiver en limitordre til den aktuelle markedspris, vil den sandsynligvis blive udført i løbet af fü sekunder (medmindre det er et marked med lav likviditet).

Hvis markedsprisen pü Bitcoin f.eks. er 32.000 USD (BUSD), kan du indstille en limitordre for køb til 31.000 USD for at købe BTC, sü snart prisen rammer 31.000 USD eller lavere. Du kan muligvis ogsü afgive en limitordre for salg til 33.000 USD, hvilket betyder, at børsen vil sÌlge din BTC, hvis prisen gür til 33.000 USD eller højere.

Stoplimitordre

Som nÌvnt kombinerer en stoplimitordre en stopudløser og en limitordre.  Stopordren tilføjer en triggerpris for børsen til at afgive din limitordre. Lad os se, hvordan det fungerer.


Hvordan fungerer en stoplimitordre?

Den bedste müde at forstü en stoplimitordre pü er at dele den op i dele. Stopprisen fungerer som en udløser til at afgive en limitordre. Nür markedet nür stopprisen, opretter det automatisk en limitordre med en tilpasset pris (grÌnsepris).

Selvom stop- og grÌnsepriserne kan vÌre de samme, er dette ikke et krav. Faktisk ville det vÌre mere sikkert for dig at sÌtte stopprisen (triggerprisen) en smule højere end grÌnseprisen for salgsordrer. For købsordrer kan du sÌtte stopprisen en smule lavere end grÌnseprisen. Dette øger chancerne for, at din limitordre fyldes, efter den udløses.


Eksempler pü stoplimitordrer for køb og salg

Stoplimit for køb

Forestil dig, at BNB i øjeblikket er pü 300 USD (BUSD). Du vil gerne købe, nür det begynder at gü ind i en bullish tendens. Du ønsker dog ikke at betale for meget for BNB, hvis den hurtigt begynder at stige, sü du skal begrÌnse den pris, du betaler.

Lad os antage, at din tekniske analyse fortÌller dig, at en opadgüende tendens kan starte, hvis markedet kommer over 310 USD. Du beslutter dig for at bruge en stoplimitordre for køb til at übne en position, hvis dette sker. Du angiver din stoppris til 310 USD og din grÌnsepris til 315 USD. Lige sü snart BNB nür 310 USD, afgives en limitordre om at købe BNB til 315 USD. Din ordre kan blive fyldt med en pris pü 315 eller derunder. BemÌrk, at 315 USD er din grÌnsepris, sü hvis markedet stiger for hurtigt over den, bliver din ordre muligvis ikke helt fyldt.

Stoplimit for salg

Forestil dig, at du købte BNB til 285 USD (BUSD), og nu er det pü 300 USD. For at forhindre tab beslutter du dig for at bruge en stoplimitordre til at sÌlge BNB, hvis prisen falder tilbage til din investering. Du opretter en stoplimitordre for salg med en stoppris pü 289 USD og en grÌnsepris pü 285 USD (den pris, du købte BNB til). Hvis prisen nür 289 USD, afgives en limitordre om at købe BNB til 285 USD. Din ordre kan blive fyldt med en pris pü 285 eller derover.Fordele ved anvendelse af stoplimitordre

En stoplimitordre giver dig mulighed for at tilpasse og planlægge dine handler. Vi kan ikke altid tjekke priser – især ikke på 24/7-kryptomarkedet. En anden fordel er, at en stoplimitordre giver dig mulighed for at indstille en passende profit. Uden en grænse vil din ordre blive fyldt uanset markedsprisen. Nogle handlende foretrækker at holde snarere end at sælge til enhver pris.


Ulemper ved anvendelse af stoplimitordre

Stoplimitordrer har de samme ulemper som limitordrer, primÌrt fordi der ikke er nogen garanti for, at de vil blive udført. En limitordre vil først begynde at fylde, nür den nür en specificeret pris eller bedre. Denne pris nüs muligvis aldrig. Selvom du kan lave forskel mellem dine grÌnse- og stoppriser, er dette muligvis ikke altid tilstrÌkkeligt. Meget volatile aktiver kan overskride den spredning, du angiver i din ordre.

Likviditet kan ogsü vÌre et problem, hvis der ikke er nok takers til at fylde din ordre. Hvis du er bekymret for, at dine ordrer kun fyldes delvist, kan du overveje at bruge en alt eller intet-ordre (Fill or Kill). Denne valgmulighed angiver, at din ordre kun skal udføres, hvis den kan fyldes fuldstÌndigt. BemÌrk dog, at jo flere betingelser du føjer til din ordre, jo mindre sandsynligt er det, at den vil blive udført.


Strategier til afgivelse af stoplimitordrer

Nu, hvor vi har vi studeret stoplimitordrer, hvad er sü den bedste müde at bruge dem pü? Her er nogle grundlÌggende handelsstrategier til at øge effektiviteten af dine stoplimitordrer og undgü nogle af deres ulemper.  

1. Undersøg volatiliteten af det aktiv, du afgiver en stoplimitordre pü. Vi har allerede anbefalet at sÌtte en lille spredning mellem stopordren og limitordren for at øge chancerne for, at din limitordre bliver fyldt. Men hvis det aktiv, du handler, er volatilt, skal du muligvis vÌlge en større spredning. 

2. Overvej likviditeten af det aktiv, du handler. Stoplimitordrer er sÌrligt nyttige, nür du handler med aktiver med et stort bid-ask spread eller lav likviditet (for at undgü uønskede priser forürsaget af glidning).

3. Brug teknisk analyse til at fastslü prisniveauer. Det er en god idÊ at indstille din stoppris til et aktivs støtte- eller modstandsniveau. En müde at fastslü disse niveauer pü er gennem teknisk analyse. F.eks. kan du bruge en stoplimitordre for salg med en stoppris lige over et vigtigt modstandsniveau for at drage fordel af et udfald. Eller en stoplimitordre for salg lige under et støtteniveau for at sikre, at du kommer ud, før markedet falder yderligere.

Hvis du ikke er sikker pü, hvad støtte- og modstandsniveauer er, kan du lÌse Forklaring af grundlÌggende støtte og modstand.


Sammenfatning

En stoplimitordre er et effektivt vÌrktøj, der kan give dig mere handelskapacitet end simple markedsordrer. Der er ogsü den ekstra fordel, at du ikke behøver at handle aktivt for at fuldføre ordren. Ved at kombinere flere stoplimitordrer er det nemt at administrere dine beholdninger, uanset om prisen falder eller stiger.