Hvad er en stoplimitordre?
Hjem
Artikler
Hvad er en stoplimitordre?

Hvad er en stoplimitordre?

Begynder
Offentliggjort Dec 9, 2018Opdateret May 22, 2023
7m

TL;DR

En stoplimitordre kombinerer en stopudløser og en limitordre. Stoplimitordrer giver handlende mulighed for at indstille det minimumsbeløb af profit, de vil være tilfredse med, eller det maksimale beløb, de er villige til at bruge eller tabe på en handel. Når du har indstillet en stoplimitordre, og triggerprisen er nået, afgives en limitordre automatisk, selvom du er logget af eller er offline. Du kan afgive stoplimitordrer på strategisk vis ved at overveje modstands- og støtteniveauer samt aktivets volatilitet.

Stopprisen for en stoplimitordre er triggerprisen, som børsen bruger til at placere en limitordre. Grænseprisen er den pris, ved hvilken din ordre vil blive afgivet. Du kan tilpasse grænseprisen, som normalt er sat højere end stopprisen for en købsordre og lavere for en salgsordre. Denne forskel tilgodeser ændringer i markedspris i tidsrummet fra stopprisen udløses til limitordren afgives.


Introduktion

Hvis du vil begynde at handle aktivt i stedet for HODL, skal du sandsynligvis bruge mere end markedsordrer. En stoplimitordre giver mere kontrol og flere tilpasningsmuligheder. Konceptet kan være forvirrende for begyndere, så lad os først gennemgå de vigtigste forskelle mellem limit-, stoploss- og stoplimitordrer.


Limitordre vs. stoplossordre vs. stoplimitordre

Limitordrer, stoplossordrer og stoplimitordrer er nogle af de mest almindelige ordretyper. Limitordrer giver dig mulighed for at indstille en række priser, som du gerne vil handle til. En stoplossordre sætter en stoppris, der udløser en markedsordre, og en stoplimitordre kombinerer aspekter fra begge to. Lad os kigge nærmere på det:

Limitordre

Når du angiver en limitordre, vælger du en maksimal købspris eller en minimums-salgspris. Din børs vil automatisk forsøge at fylde limitordren, når markedsprisen opfylder eller er bedre end din grænsepris. Disse ordrer er nyttige, når du har en ønsket ind- eller udgangspris og ikke har noget imod at vente på, at markedet opfylder dine betingelser.

Typisk afgiver handlende limitordrer for salg over den aktuelle markedspris og limitordrer for køb under den aktuelle markedspris. Hvis du afgiver en limitordre til den aktuelle markedspris, vil den sandsynligvis blive udført i løbet af få sekunder (medmindre det er et marked med lav likviditet).

Hvis markedsprisen på Bitcoin f.eks. er 32.000 USD (BUSD), kan du indstille en limitordre for køb til 31.000 USD for at købe BTC, så snart prisen rammer 31.000 USD eller lavere. Du kan muligvis også afgive en limitordre for salg til 33.000 USD, hvilket betyder, at børsen vil sælge din BTC, hvis prisen går til 33.000 USD eller højere.

Stoplimitordre

Som nævnt kombinerer en stoplimitordre en stopudløser og en limitordre.  Stopordren tilføjer en triggerpris for børsen til at afgive din limitordre. Lad os se, hvordan det fungerer.


Hvordan fungerer en stoplimitordre?

Den bedste måde at forstå en stoplimitordre på er at dele den op i dele. Stopprisen fungerer som en udløser til at afgive en limitordre. Når markedet når stopprisen, opretter det automatisk en limitordre med en tilpasset pris (grænsepris).

Selvom stop- og grænsepriserne kan være de samme, er dette ikke et krav. Faktisk ville det være mere sikkert for dig at sætte stopprisen (triggerprisen) en smule højere end grænseprisen for salgsordrer. For købsordrer kan du sætte stopprisen en smule lavere end grænseprisen. Dette øger chancerne for, at din limitordre fyldes, efter den udløses.


Eksempler på stoplimitordrer for køb og salg

Stoplimit for køb

Forestil dig, at BNB i øjeblikket er på 300 USD (BUSD). Du vil gerne købe, når det begynder at gå ind i en bullish tendens. Du ønsker dog ikke at betale for meget for BNB, hvis den hurtigt begynder at stige, så du skal begrænse den pris, du betaler.

Lad os antage, at din tekniske analyse fortæller dig, at en opadgående tendens kan starte, hvis markedet kommer over 310 USD. Du beslutter dig for at bruge en stoplimitordre for køb til at åbne en position, hvis dette sker. Du angiver din stoppris til 310 USD og din grænsepris til 315 USD. Lige så snart BNB når 310 USD, afgives en limitordre om at købe BNB til 315 USD. Din ordre kan blive fyldt med en pris på 315 eller derunder. Bemærk, at 315 USD er din grænsepris, så hvis markedet stiger for hurtigt over den, bliver din ordre muligvis ikke helt fyldt.

Stoplimit for salg

Forestil dig, at du købte BNB til 285 USD (BUSD), og nu er det på 300 USD. For at forhindre tab beslutter du dig for at bruge en stoplimitordre til at sælge BNB, hvis prisen falder tilbage til din investering. Du opretter en stoplimitordre for salg med en stoppris på 289 USD og en grænsepris på 285 USD (den pris, du købte BNB til). Hvis prisen når 289 USD, afgives en limitordre om at købe BNB til 285 USD. Din ordre kan blive fyldt med en pris på 285 eller derover.Fordele ved anvendelse af stoplimitordre

En stoplimitordre giver dig mulighed for at tilpasse og planlægge dine handler. Vi kan ikke altid tjekke priser – især ikke på 24/7-kryptomarkedet. En anden fordel er, at en stoplimitordre giver dig mulighed for at indstille en passende profit. Uden en grænse vil din ordre blive fyldt uanset markedsprisen. Nogle handlende foretrækker at holde snarere end at sælge til enhver pris.


Ulemper ved anvendelse af stoplimitordre

Stoplimitordrer har de samme ulemper som limitordrer, primært fordi der ikke er nogen garanti for, at de vil blive udført. En limitordre vil først begynde at fylde, når den når en specificeret pris eller bedre. Denne pris nås muligvis aldrig. Selvom du kan lave forskel mellem dine grænse- og stoppriser, er dette muligvis ikke altid tilstrækkeligt. Meget volatile aktiver kan overskride den spredning, du angiver i din ordre.

Likviditet kan også være et problem, hvis der ikke er nok takers til at fylde din ordre. Hvis du er bekymret for, at dine ordrer kun fyldes delvist, kan du overveje at bruge en alt eller intet-ordre (Fill or Kill). Denne valgmulighed angiver, at din ordre kun skal udføres, hvis den kan fyldes fuldstændigt. Bemærk dog, at jo flere betingelser du føjer til din ordre, jo mindre sandsynligt er det, at den vil blive udført.


Strategier til afgivelse af stoplimitordrer

Nu, hvor vi har vi studeret stoplimitordrer, hvad er så den bedste måde at bruge dem på? Her er nogle grundlæggende handelsstrategier til at øge effektiviteten af dine stoplimitordrer og undgå nogle af deres ulemper.  

1. Undersøg volatiliteten af det aktiv, du afgiver en stoplimitordre på. Vi har allerede anbefalet at sætte en lille spredning mellem stopordren og limitordren for at øge chancerne for, at din limitordre bliver fyldt. Men hvis det aktiv, du handler, er volatilt, skal du muligvis vælge en større spredning. 

2. Overvej likviditeten af det aktiv, du handler. Stoplimitordrer er særligt nyttige, når du handler med aktiver med et stort bid-ask spread eller lav likviditet (for at undgå uønskede priser forårsaget af glidning).

3. Brug teknisk analyse til at fastslå prisniveauer. Det er en god idé at indstille din stoppris til et aktivs støtte- eller modstandsniveau. En måde at fastslå disse niveauer på er gennem teknisk analyse. F.eks. kan du bruge en stoplimitordre for salg med en stoppris lige over et vigtigt modstandsniveau for at drage fordel af et udfald. Eller en stoplimitordre for salg lige under et støtteniveau for at sikre, at du kommer ud, før markedet falder yderligere.

Hvis du ikke er sikker på, hvad støtte- og modstandsniveauer er, kan du læse Forklaring af grundlæggende støtte og modstand.


Sammenfatning

En stoplimitordre er et effektivt værktøj, der kan give dig mere handelskapacitet end simple markedsordrer. Der er også den ekstra fordel, at du ikke behøver at handle aktivt for at fuldføre ordren. Ved at kombinere flere stoplimitordrer er det nemt at administrere dine beholdninger, uanset om prisen falder eller stiger.