En introduktion til Elliott Wave-teorien
Hjem
Artikler
En introduktion til Elliott Wave-teorien

En introduktion til Elliott Wave-teorien

Let øvet
Offentliggjort Feb 5, 2020Opdateret Feb 9, 2023
5m

Hvad er Elliott Wave?

Elliott Wave refererer til en teori (eller et princip), som investorer og handlende kan anvende i teknisk analyse. Princippet er baseret pü idÊen om at de finansielle markeder har en tendens til at følge bestemte mønstre, uanset tidsrammen.

Elliott Wave-teorien (EWT) antyder grundlÌggende, at markedsbevÌgelser følger en naturlig rÌkkefølge af psykologiske cyklusser for en folkemÌngde. Mønstre oprettes i overensstemmelse med den aktuelle markedsstemning, som skifter mellem bearish og bullish.

Elliott Wave-princippet blev skabt i 30'erne af Ralph Nelson Elliott – en amerikansk revisor og forfatter. Teorien blev dog først populær i 70'erne takket være Robert R. Prechter og A. J. Frost.

Oprindeligt blev EWT kaldt bølgeprincippet, som er en beskrivelse af menneskelig adfÌrd. Elliotts idÊ var baseret pü hans omfattende studier af markedsdata med fokus pü aktiemarkederne. Hans systematiske forskning omfattede mindst 75 ürs oplysninger.

Som et teknisk analysevÌrktøj anvendes EWT nu i et forsøg pü at identificere markedscyklusser og tendenser, og det kan anvendes pü tvÌrs af en rÌkke finansielle markeder. Elliott Wave er dog ikke en indikator eller en handelsteknik. I stedet er det en teori, der kan hjÌlpe med at forudsige markedsadfÌrd. Som Prechter skriver i sin bog: 

[...] bølgeprincippet er ikke primÌrt et prognosevÌrktøj; det er en detaljeret beskrivelse af, hvordan markederne opfører sig.

– Prechter, R. R. The Elliott Wave Principle (s.19).


Det grundlÌggende Elliott Wave-mønster

Typisk kan det grundlÌggende Elliott Wave-mønster identificeres ved et mønster med otte bølger, som indeholder fem motivbølger (der bevÌger sig til fordel for den overordnede tendens) og tre korrigerende bølger (der bevÌger sig i den modsatte retning).

SĂĽ en komplet Elliott Wave-cyklus i et bullish marked ville se sĂĽledes ud:


BemÌrk, at vi i det første eksempel har fem motivbølger: tre i den opadgüende bevÌgelse (1, 3 og 5) plus to i den nedadgüende bevÌgelse (A og C). Kort sagt kan enhver bevÌgelse, der er i overensstemmelse med den overordnede tendens, betragtes som en motivbølge. Det betyder, at 2, 4 og B er de tre korrigerende bølger.

Men ifølge Elliott skaber de finansielle markeder mønstre af fraktal karakter. Sü hvis vi zoomer ud til lÌngere tidsrammer, kan bevÌgelsen fra 1 til 5 ogsü betragtes som en enkelt motivbølge (i), mens A-B-C-bevÌgelsen kan reprÌsentere en enkelt korrigerende bølge (ii).


Hvis vi zoomer ind pü kortere tidsrammer, kan en enkelt motivbølge (süsom 3) ogsü opdeles yderligere i fem mindre bølger, som illustreret i nÌste afsnit.

I modsĂŚtning hertil ville en Elliott Wave-cyklus i et bearish marked se sĂĽledes ud:


Motivbølger

Som defineret af Prechter bevÌger motivbølger sig altid i samme retning som den overordnede tendens.

Som vi netop har set, beskrev Elliott to typer af bølgeudvikling: Motivbølger og korrigerende bølger. I det foregüende eksempel var der fem motivbølger og tre korrigerende bølger. Men hvis vi zoomer ind pü en enkelt motivbølge, vil den bestü af en mindre struktur med fem bølger. Elliott kaldte det for Five-Wave-mønsteret, og han skabte tre regler for at beskrive dets dannelse:

  • Bølge 2 kan ikke trĂŚkke mere end 100 % af den foregĂĽende bølge 1 tilbage.

  • Bølge 4 kan ikke trĂŚkke mere end 100% af den foregĂĽende bølge 3 tilbage.

  • Blandt bølge 1, 3 og 5 kan bølge 3 ikke vĂŚre den korteste og er ofte den lĂŚngste. Desuden bevĂŚger bølge 3 sig altid efter slutningen af bølge 1.


Korrigerende bølger

I modsÌtning til motivbølger bestür korrigerende bølger typisk af en struktur med tre bølger. De er ofte dannet af en mindre korrigerende bølge, der opstür mellem to større motivbølger. De tre bølger kaldes ofte A, B og C.


Sammenlignet med motivbølger har korrigerende bølger tendens til at vÌre mindre, fordi de bevÌger sig mod den større tendens. I nogle tilfÌlde kan en südan modtendens ogsü gøre korrigerende bølger meget svÌrere at identificere, da de kan variere betydeligt i lÌngde og kompleksitet.

Ifølge Prechter er den vigtigste regel, man skal huske pü i forbindelse med korrigerende bølger, at de aldrig bestür af fem bølger.


Virker Elliott Wave?

Der er en løbende debat om effektiviteten af Elliott Wave-teorien. Nogle siger, at Elliott Wave-princippets succesrate i høj grad afhÌnger af de handlendes evne til prÌcist at opdele markedsbevÌgelserne i tendenser og korrektioner. 

I praksis kan bølgerne tegnes pü flere müder, uden at de nødvendigvis bryder Elliots regler. Det betyder, at det langt fra er nogen enkel opgave at tegne bølgerne korrekt. Ikke kun fordi det krÌver øvelse, men ogsü pü grund af den store grad af subjektivitet.

Derfor hÌvder kritikere, at Elliott Wave-teorien ikke er en legitim teori pü grund af dens meget subjektive karakter, og at den er baseret pü et løst defineret sÌt regler. Alligevel er der tusindvis af succesfulde investorer og handlende, som har formüet at anvende Elliotts principper pü en profitabel müde.

Interessant nok er der et stigende antal handlende, der kombinerer Elliott Wave-teorien med tekniske indikatorer for at øge deres succesrate og reducere risikoen. Indikatorerne Fibonacci Retracement og Fibonacci Extension er müske de mest populÌre eksempler.


Sammenfatning

Ifølge Prechter har Elliott aldrig rigtig spekuleret i, hvorfor markederne har en tendens til at have en 5-3-bølgestruktur. I stedet analyserede han blot markedsdataene og nüede frem til denne konklusion. Elliott-princippet er simpelthen et resultat af de uundgüelige markedscyklusser, der er skabt af den menneskelige natur og folkemÌngde-psykologi.

Som nævnt er Elliott Wave dog ikke en indikator til teknisk analyse, men en teori. Som sådan er der ikke nogen rigtig måde at bruge den på, og den er i sagens natur subjektiv. En præcis forudsigelse af markedsbevægelser med EWT kræver øvelse og færdigheder, fordi de handlende skal finde ud af, hvordan bølgetællingerne skal tegnes. Det betyder, at det kan være risikabelt at bruge den – især for nybegyndere.

Del opslag
Registrer en konto
OmsĂŚt din viden til praksis ved at ĂĽbne en Binance-konto i dag.