En kort inblick i Bitcoin-dominansen
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är BTC-dominans?
Från en kryptovaluta till tusentals
Sammanfattningsvis
En kort inblick i Bitcoin-dominansen
Hem
Artiklar
En kort inblick i Bitcoin-dominansen

En kort inblick i Bitcoin-dominansen

Nybörjare
Publicerad Oct 19, 2022Uppdaterad Feb 1, 2023
6m

TL;DR

Bitcoin-dominansen är andelen av den ursprungliga kryptovalutan (BTC) jämfört med hela kryptomarknadens kapitalisering. Under ganska lång tid sedan starten 2009 var bitcoin den enda digitala tillgången som existerade och stod därmed naturligtvis själv för hela kryptomarknadens marknadsvärde. Men efter hand började saker och ting förändras. År 2013 kom den första vågen av altcoin som tillförde sitt värde till kryptomarknaden. 2015 föddes Ethereum – Bitcoins främsta rival som skapade valutan ether – och 2017 resulterade ICO-boomen i att BTC-dominansen späddes ut ytterligare och nådde en rekordlåg nivå, men återhämtade sig till över 50 % av marknaden på några månader. Idag står BTC-dominansen inför sin tyngsta konkurrens inom DeFi-, NFT- och metaversum-token, plus över 20 000 kryptovalutor som inte är bitcoin.

Introduktion

Bitcoin är världens första kryptovaluta och lanserades för allmänheten under 2009 av en anonym utvecklare eller grupp utvecklare som kallas Satoshi Nakomoto. Sedan dess har bitcoin, trots flera konkurrenter, förblivit världens största och mest värdefulla kryptovaluta. Dess underliggande teknik har också inspirerat utvecklingen av tusentals nya kryptovalutor som tillsammans kallas alternativa coin, eller altcoin

Bitcoins ställning mot resten av de digitala tillgångar fortsätter att vara enormt viktig och vägledande för tillståndet på den totala kryptomarknaden. För att mäta bitcoins marknadsvärde i förhållande till den större kryptomarknaden använder handlare och analytiker ett förhållande som kallas bitcoin-dominans, även känt som BTC-dominans.

Vad är BTC-dominans?

BTC-dominans är bitcoins andel av kryptomarknadens totala värde. Den beräknas genom att dividera BTC:s marknadsvärde med det totala marknadsvärdet för alla kryptovalutor. 

Men varför är detta viktigt? Historiskt sett har handlare använt BTC-dominansen för att förstå om altcoin är i en uppåt- eller nedåtgående trend mot bitcoin. Som exempel är en populär teori att kryptomarknaden är på väg in i en tjurmarknad om altcoin har en uppåtgående trend. Under 2017 signalerade till exempel en betydande nedgång i BTC-dominansen för altcoin-priserna att skjuta i höjden (snarare än att BTC-priset sjönk), vilket sammanföll med att hela marknaden gick in i en uppåtgående fas.

Från en kryptovaluta till tusentals

År 2011 föddes världens första altcoin som var litecoin och 2013 – kallad "bitcoins år" av tidningen Forbes – började antalet nya altcoin som kom in på marknaden snabbt öka. I maj 2013 hade kryptomarknaden minst tio token, inklusive litecoin (LTC) och Ripples XRP. 

Samtidigt sköt bitcoins pris i höjden när fler investerare upptäckte den digitala tillgångsbranschen för första gången. Men trots några få nykomlingar att tävla mot förblev BTC-dominansen cirka 95 % under denna period. 

Ethereums föds

År 2015 lanserade Vitalik Buterin och ett team av utvecklare Ethereum (ETH)-nätverket. Det skulle komma att konkurrera med Bitcoin som en blockkedja som hade fler användningsområden utöver finansiella tjänster, såsom överföring av pengar. Bitcoin fortsatte dock att stå för cirka 90–95 % av kryptomarknaden och berördes inte av konkurrensen från Ethereums egen token, ether (ETH). Saker och ting började förändras först 2017 – början på boomen för inledande coinerbjudanden (initial coin offering/ICO).

ICO-febern 

Inledande coinerbjudande (ICO) är en populär crowdfunding-metod för början av kryptoprojekt och blev en tydlig trend från 2017 till 2018. Det fanns cirka 2 000 unika ICO:er under denna period, med över 10 miljarder dollar som samlats in totalt. Tillgångarna började flöda från bitcoin till många av de nyare altcoin som dök upp vid den tiden. Vissa investerare trodde på de övertygande, men ändå obevisade, användningsområdena, medan andra var mer intresserade av att dra nytta av dramatiska prissvängningar. 

Den oöverträffade tillströmningen av altcoin-konkurrens resulterade i att bitcoin-dominansen upplevde sin första stora nedgång och sjönk till en rekordlåg nivå på cirka 37 % i januari 2018. 

Kryptovintern 2018

Även om den genererade stor uppmärksamhet för krypto, var ICO-boomen i slutändan kortlivad. Investerarna insåg att många ICO-projekt saknade något grundläggande, eller hade tvivelaktiga affärsmetoder. Vissa projekt blev till och med mål för lagstiftningskontroll av USA och andra myndigheter. Denna ökning av negativa nyheter tog så småningom över branschen och skickade in hela kryptomarknaden i en längre period av prisnedgång och stagnation.

Bitcoins återhämtning

I och med många altcoins värdetapp och investerarnas allmänna desillusion om ICO:er klättrade BTC-dominansen gradvis tillbaka till över 50 % under de sista månaderna av 2018. 

År 2019 upplevde bitcoins pris en liten uppgång och handlades för cirka 7 000 dollar i slutet av året, medan BTC-dominansen nådde en topp på cirka 70 % i september. Den digitala tillgången skulle dock förbli relativt stilla tills covid-19-pandemin drabbade världen under 2020.

Covid-marknaden

I början av 2020 – i efterdyningarna av en kort nedgång på grund av covid – skulle kryptomarknaden gå in i en rekordartad tjurrusning. Samtidigt skulle BTC-dominansen nå 72 % i januari 2021, vilket var den högsta siffran sedan 2017, innan den kollapsade till 39 % i mitten av 2021. 

Med den hotande pandemin blev många människor uttråkade och satt fast hemma och tog till dagshandel och investeringar för att fördriva tiden. För att kompensera pandemins ekonomiska nedgång utfärdade samtidigt regeringar runt om i världen kontantutdelningar för att stimulera sina tuffa ekonomier. Handlarna investerade en betydande del av dessa tillgångar i aktier, valuta eller kryptomarknaden för första gången.

Nu, efter all medieuppmärksamhet på krypto under senare hälften av 2020, blev altcoin ett alltmer attraktivt, om än riskabelt, val för privatinvesterare, särskilt nykomlingar som letar efter snabba vinster. Till exempel gick priset på shiba inu (SHIB) upp mer än 40 miljoner procent under 2021. 

Dessutom bidrog den snabba tillväxten av innovationer som decentraliserad finansiering (DeFI) och NFT:er, som främst finns på konkurrerande blockkedjor som Ethereum och Solana (SOL) till att bitcoin förlorade mer av sin marknadsandel. Solanas pris ökade till exempel från 1,50 dollar till en all-time high på 250 dollar under 2021 efter att ha fått betydande institutionellt intresse och handelsintresse för dess teknologi. 

Sedan dess har BTC-dominansen kämpat för att klättra över 50 %. BTC-dominansens långsamma tillväxt under senare tid kan ha något att göra med ETH 2.0, vilket är Ethereums efterlängtade övergång till insatsbevis och den pågående björnmarknaden

Sammanfattningsvis

Under de senaste åren har tillväxten på altcoin-marknaden minskat bitcoins marknadsandel. Till skillnad från de första åren när det fanns väldigt få konkurrenter, konkurrerar bitcoin nu mot DeFi-token, den alltmer populära NFT-sektorn och tusentals andra kryptovalutor. 

Trots detta är bitcoin fortfarande den ledande kryptovalutan när det gäller marknadsvärde och BTC-dominansen kommer sannolikt inte att försvinna inom den närmaste framtiden. Till att börja med ser många investerare bitcoin som en värdebevarare tack vare dess begränsade utbud – därav smeknamnet "digitalt guld".

Men viktigast av allt är bitcoins status som branschens första kryptovaluta någonsin, vilket har gett den en konkurrensfördel på marknaden med digitala tillgångar. Historien har dock visat att om något bättre introduceras så kommer fördelen med att vara först på marknaden inte gälla särskilt länge. Det återstår att se om det någonsin kommer att finnas en annan kryptovaluta som kommer att dominera kryptomarknaden lika mycket som bitcoin har gjort hittills.