Hva er gjeldsgrad innen kryptohandel?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er gjeldsgrad innen kryptohandel?
Hvordan fungerer gjeldsgradhandel?
Hvorfor bruke gjeldsgrad for å handle krypto?
Hvordan kan man håndtere risikoen knyttet til handel med gjeldsgrad?
Avsluttende tanker
Hva er gjeldsgrad innen kryptohandel?
Hjem
Artikler
Hva er gjeldsgrad innen kryptohandel?

Hva er gjeldsgrad innen kryptohandel?

Viderekommen
Publisert Mar 4, 2022Oppdatert Mar 24, 2023
7m

TL;DR

I kryptohandel sikter gjeldsgrad til det å bruke lånt kapital til å drive handel. Gjeldsgradhandel kan forsterke kjøps- eller salgskraften din, slik at du kan drive handel med større beløp. Så selv om startkapitalen din er liten, kan du bruke den som sikkerhetsstillelse for å drive handel med gjeldsgrad (eller giring). Selv om gjeldsgradhandel kan mangedoble den potensielle fortjenesten, er det også utsatt for høy risiko – spesielt i det volatile kryptomarkedet. Vær forsiktig når du bruker gjeldsgrad for å drive handel med krypto. Det kan føre til store tap hvis markedet beveger seg motsatt av posisjonen din. 


Innledning

Gjeldsgradhandel kan være forvirrende, spesielt for nybegynnere. Men før du eksperimenterer med gjeldsgrad, er det viktig at du å forstår hva det er, og hvordan det fungerer. Denne artikkelen fokuserer på gjeldsgradhandel i kryptomarkeder, men en stor del av informasjonen gjelder også tradisjonelle markeder.

Hva er gjeldsgrad innen kryptohandel?

Gjeldsgrad refererer til det å bruke lånt kapital til å drive handel med kryptovaluta eller andre finansielle aktiva. Det forsterker kjøps- eller salgskraften din, slik at du kan handle med mer kapital enn det du har i lommeboken. Avhengig av kryptobørsen du handler på, kan du låne opptil 100 ganger kontosaldoen din.

Gjeldsgraden blir beskrevet som et forhold, for eksempel 1:5 (5x), 1:10 (10x), eller 1:20 (20x). Den viser hvor mange ganger startkapitalen din multipliseres. Tenk deg for eksempel at du har 1000 kr på børskontoen din, men så ønsker du å åpne en posisjon verdt 10 000 kr i bitcoin (BTC). Med 10x gjeldsgrad får de 1000 samme kjøpekraft som 10 000.

Du kan bruke gjeldsgrad til å handle med forskjellige kryptoderivater. De vanlige typene gjeldsgradhandel inkluderer marginhandelgjeldsgradtokener og futureskontrakter.


Hvordan fungerer gjeldsgradhandel?

Før du kan låne penger og begynne å handle med gjeldsgrad, må du sette inn penger på handelskontoen din. Startkapitalen du stiller med, er det vi kaller sikkerhetsstillelse. Hvor mye sikkerhet som kreves, avhenger av gjeldsgraden du bruker, og totalverdien av posisjonen du vil åpne (kjent som margin).

Sett at du vil investere 10 000 kr i Ethereum (ETH) med 10x gjeldsgrad. Nødvendig margin er 1/10 av 10 000, noe som betyr at du må ha 1000 kr på konto som sikkerhetsstillelse for de lånte pengene. Hvis du bruker 20x gjeldsgrad, blir marginen din enda lavere (1/20 av 10 000 = 500). Men husk at jo høyere gjeldsgrad, jo høyere er risikoen for å bli likvidert.

I tillegg til det første margininnskuddet må du også ha en margingrense for handel. Når markedet beveger seg motsatt av posisjonen din og marginen blir lavere enn vedlikeholdssgrensen, må du sette inn mer penger på kontoen din for å unngå å bli likvidert. Grensen er også kjent som vedlikeholdsmarginen.

Gjeldsgrad kan brukes på både long- og short-posisjoner. Hvis du åpner en long-posisjon, betyr det at du forventer at prisen på et aktivum kommer til å gå opp. Hvis du på den annen side åpner en short-posisjon, betyr det at du tror at prisen på aktivumet kommer til å falle. Selv om dette kan høres ut som vanlig spothandel, gjør bruken av gjeldsgrad det mulig å kjøpe eller selge aktiva kun basert på sikkerhetsstillelsen, ikke på beholdningen. Så selv om du ikke har et aktivum, kan du fortsatt låne det og selge det (åpne en short-posisjon) hvis du tror at markedet kommer til å falle.

Eksempel på en long-posisjon med gjeldsgrad 

Tenk deg at du vil åpne en long-posisjon av BTC verdt 100 000 kr med 10x gjeldsgrad. Det betyr at du bruker 10 000 som sikkerhetsstillelse. Hvis prisen på BTC går opp 20 %, får du en nettofortjeneste på 20 000 kr (minus gebyrer), som er mye høyere enn de 2000 du ville ha tjent hvis du hadde handlet med 10 000 kr uten å bruke gjeldsgrad.

Men hvis BTC-prisen faller 20 %, taper posisjonen seg med 20 000 kr. Siden startkapitalen din (sikkerhetsstillelsen) bare er 10 000 kr, kommer et fall på 20 % til å føre til likvidering (saldoen settes til null). Faktisk kan du bli likvidert selv om markedet bare faller 10 %. Den nøyaktige likvideringsverdien avhenger av børsen du bruker. 

For å unngå likvidering må du sette inn mer penger i lommeboken for å øke sikkerhetsstillelsen. I de fleste tilfeller sender børsen deg et marginvarsel før likvideringen skjer (f.eks. en e-post som ber deg sette inn penger).

Eksempel på en short-posisjon med gjeldsgrad 

Tenk deg nå at du vil åpne en short-posisjon på 100 000 kr i BTC med 10x gjeldsgrad. I dette tilfellet låner du BTC fra noen og selger til gjeldende markedspris. Sikkerhetsstillelsen din er 10 000 kr, men fordi du handler med 10x gjeldsgrad, kan du selge BTC til en verdi av 100 000 kr.

Hvis gjeldende BTC-pris eksempelvis er 400 000, lånte du altså 0,25 BTC, som du solgte. Hvis BTC-prisen faller 20 % (faller ned til 320 000 kr), kan du kjøpe tilbake de 0,25 BTC for bare 80 000 kr. Dette gir deg en nettofortjeneste på 20 000 kr (minus gebyrer). 

Men hvis BTC stiger 20 % til 480 000 kr, trenger du 20 000 kr ekstra for å kjøpe tilbake 0,25 BTC. Posisjonen din blir likvidert fordi kontosaldoen din bare er på 10 000 kr. Så igjen: For å unngå å bli likvidert må du sette inn mer penger i lommeboken for å øke sikkerhetsstillelsen før likvideringsprisen nås.


Hvorfor bruke gjeldsgrad for å handle krypto?

Som nevnt bruker handlere gjeldsgrad for å øke posisjonsstørrelsen og den potensielle fortjenesten. Men som illustrert av eksemplene over kan handel med gjeldsgrad også føre til mye høyere tap.

En annen grunn til at handlere bruker gjeldsgrad, er for å øke likviditeten til kapitalen. For eksempel: Istedenfor å ha en 2x gjeldsgradposisjon på én børs, kan de bruke 4x gjeldsgrad for å opprettholde samme posisjonsstørrelse med lavere sikkerhetsstillelse. På denne måten kan de bruke den andre delen av pengene sine et annet sted (f.eks. handle et annet aktivum, på staking, til å tilby likviditet på desentraliserte børser (DEX), investere i NFT-er, osv.).


Hvordan kan man håndtere risikoen knyttet til handel med gjeldsgrad?

Handel med høy gjeldsgrad kan kreve mindre kapital til å begynne med, men det øker sjansene for likvidering. Hvis gjeldsgraden er for høy, kan en prisbevegelse på bare 1 % føre til store tap. Jo høyere gjeldsgrad, jo mindre blir volatilitetstoleransen din. Med lavere gjeldsgrad får du større feilmargin når du driver handel. Det er derfor Binance og andre kryptobørser har begrenset maksimal gjeldsgrad for nye brukere.

Strategier for risikostyring som stopp-tap- og ta-fortjeneste-ordrer bidrar til å minimere tapene ved handel med gjeldsgrad. Du kan bruke stopp-tap-ordrer for å lukke posisjonen din til en bestemt pris automatisk, noe som er veldig nyttig når markedet beveger seg motsatt av det du ønsker. Stopp-tap-ordrer kan beskytte deg mot store tap. Ta-fortjeneste-ordrer gjør det motsatte – de lukkes automatisk når fortjenesten når en viss verdi. På denne måten kan du sikre inntektene dine før markedsforholdene snur.

På dette stadiet har du sikkert fått med deg at handel med gjeldsgrad har både fordeler og ulemper, som kan multiplisere både gevinst og tap eksponentielt. Det innebærer høy risiko, spesielt i det volatile kryptovalutamarkedet. Vi i Binance oppfordrer deg til å drive ansvarlig handel ved å ta ansvar for egne handlinger. Vi tilbyr verktøy som anti-avhengighetsvarsel og en funksjon for nedkjølingsperiode som kan hjelpe deg med å ha kontroll over handelsaktiviteten din. Du bør alltid være veldig forsiktig, og ikke glem DYOR (å gjøre egne undersøkelser) for å forstå hvordan du bruker gjeldsgrad riktig, og pass på å planlegge handelsstrategien din.

Avsluttende tanker

Med gjeldsgrad kan du enkelt komme i gang selv om startinvesteringen din ikke er så høy, og det gir muligheter for høyere fortjeneste. Men gjeldsgrad kombinert med markedsvolatilitet kan føre til rask likvidering, spesielt hvis du benytter 100x gjeldsgrad til å drive handel. Vær alltid forsiktig når du handler, og vurder risikoen før du benytter handel med gjeldsgrad. Du bør aldri drive handel med penger du ikke har råd til å tape, spesielt når du bruker gjeldsgrad.