Wat is staking?
Wat is staking?
StartpaginaArtikelen

Wat is staking?

Gemiddeld
1mo ago
8m

Inhoudsopgave


Inleiding

Je kan staking (inleggingen) beschouwen als een alternatief voor mining maar dan zonder hardware. Het houdt in dat je geld in een cryptocurrency-wallet bewaard om de beveiliging en de werking van een blockchain-netwerk te ondersteunen. Simpel gezegd, staking is het vastzetten van cryptocurrencies waarvoor je vervolgens beloningen ontvangt.
In de meeste gevallen kan je de coins rechtstreeks vanuit je crypto-wallet, zoals bijvoorbeeld Trust Wallet, staken. Aan de andere kant bieden veel exchanges, staking-services aan bij hun gebruikers. Met Binance Staking kun je op een uiterst eenvoudige manier beloningen verdienen - het enige wat je hoeft te doen is je coins op de beurs te houden. Hierover later meer.
Om beter te begrijpen wat staking is, moet je eerst weten hoe Proof of Stake (PoS) werkt. PoS is een consensusmechanisme waarmee blockchains energie-efficiënter kunnen werken met behoud van een behoorlijke mate van decentralisatie (althans in theorie dan). Laten we eerst dieper ingaan op hoe PoS en staking werkt.


Wat is Proof of Stake (PoS)?

Als je weet hoe Bitcoin werkt, bent je waarschijnlijk ook bekend met Proof of Work (PoW). Het is het mechanisme waarmee transacties in blocks kunnen worden verzameld. Vervolgens worden deze blocks aan elkaar gekoppeld om de blockchain te creëren. Miners zijn constant bezig om een complexe wiskundige puzzel op te lossen, en wie deze het eerst oplost, krijgt het recht om het volgende block aan de blockchain toe te voegen.
Proof of Work is een zeer robuust mechanisme gebleken om consensus op een gedecentraliseerde manier te verkrijgen. Het probleem is echter dat dit veel berekeningen met zich meebrengt. De puzzel waarvoor de miners met elkaar strijden om op te lossen, heeft geen ander doel dan het netwerk veilig te houden. Je zou ook kunnen stellen dat de hoeveelheid aan complexe berekeningen het netwerk rechtvaardigt. Wellicht vraag je inmiddels wel af: zijn er andere manieren om gedecentraliseerde consensus te behouden zonder de hoge kosten voor het maken van deze berekeningen?
Heel simpel: Proof of Stake! Het idee is dat deelnemers coins (hun "Stake") kunnen vastzetten, en met bepaalde intervallen wijst het protocol willekeurig het recht toe aan een van hen om het volgende block te valideren. Meestal is de kans om te worden gekozen evenredig met het aantal coins dat wordt ingezet - hoe meer munten worden vastgehouden, hoe groter de kans.Kortom, op deze wijze wordt niet bepaald dat deelnemers een blok mogen maken, gebaseerd op hun vermogen om hash-uitdagingen op te lossen zoals het is met Proof of Work. In plaats daarvan wordt dit bepaald door de hoeveelheid staking-coins die ze vasthouden.
Sommigen beweren dat de productie van blocks door middel van staking een hogere mate van schaalbaarheid voor blockchains mogelijk maakt. Dit is een van de redenen waarom het Ethereum-netwerk van plan is te migreren van PoW naar PoS in een reeks technische upgrades die gezamenlijk ETH 2.0 wordt genoemd.


Wie heeft Proof of Stake ontwikkeld?

Een van de eerste keren dat Proof of Stake beschreven werd, is door Sunny King en Scott Nadal in hun paper uit 2012 voor Peercoin. Ze beschrijven het als een "peer-to-peer cryptocurrency-ontwerp afgeleid van Satoshi Nakamoto's Bitcoin".
Het Peercoin-netwerk werd gelanceerd met een hybride PoW / PoS-mechanisme, waarbij PoW voornamelijk werd gebruikt om de eerste lichting te creëren. POW was echter geen vereiste voor de instandhouding op lange termijn van het netwerk en de noodzaak ervan werd geleidelijk minder. In de praktijk is de beveiliging van het netwerk grotendeels afhankelijk van PoS.


Wat is Delegated Proof of Stake (DPoS)?

Een alternatieve versie van dit mechanisme werd in 2014 ontwikkeld door Daniel Larimer, genaamd Delegated Proof of Stake (DPoS). Het werd voor het eerst gebruikt als onderdeel van de BitShares-blockchain, maar kort daarna werd het model ook door andere netwerken gebruikt. Deze omvatten onder andere Steem en EOS, welke ook zijn gemaakt door Larimer.

DPoS stelt gebruikers in staat hun coins als stemmen in te brengen, waarbij het stemvermogen evenredig is met het aantal aangehouden coins. Deze stemmen worden vervolgens gebruikt om een aantal afgevaardigden te kiezen die namens hun kiezers de blockchain beheren, waardoor veiligheid en consensus wordt gewaarborgd. Doorgaans worden de staking-beloningen onder deze gekozen afgevaardigden verdeeld, die vervolgens een deel van de beloningen onder hun kiezers naar rato van hun individuele bijdragen onderverdelen.

Met het DPoS-model kan overeenstemming worden bereikt met een lager aantal validerende nodes. Hierdoor verbetert het de netwerkprestaties. Aan de andere kant kan het ook resulteren in een lagere mate van decentralisatie omdat het netwerk vertrouwt op een kleine, selecte groep validerende nodes. Deze validerende nodes zorgen voor de uitvoering en het algemene management van de blockchain. Ze nemen deel aan de processen om consensus te bereiken en belangrijke governanceparameters te definiëren. 

Simpel gezegd, met DPoS kunnen gebruikers hun invloed op het netwerk uitoefenen via andere deelnemers.


Hoe werkt staking?

Zoals reeds besproken, vertrouwen Proof of Work-blockchains op mining om nieuwe blocks aan de blockchain toe te voegen. Proof of Stake-ketens produceren en valideren daarentegen nieuwe blocks door middel van staking. Bij staking zijn validators betrokken die hun coins vast zetten, zodat ze met intervallen willekeurig door het protocol kunnen worden geselecteerd om een block te creëren. Meestal hebben deelnemers die grotere aantallen inzetten ook een grotere kans om als volgende blokvalidator te worden gekozen.
Hierdoor kunnen blocks worden gecreëerd zonder te afhankelijk te zijn van gespecialiseerde mininghardware, zoals ASIC's. ASIC-mining vereist een aanzienlijke investering in hardware, maar staking vereist een directe investering in de cryptocurrency zelf. Dus in plaats van te concurreren om het volgende block door middel van rekenkracht, worden PoS-validators geselecteerd op basis van het aantal munten dat ze inzetten. De ‘stake’ (het inzetten van munten) stimuleert validatoren om de netwerkbeveiliging te handhaven. Als ze dat niet doen, loopt hun hele inzet gevaar.

Hoewel elke Proof of Stake-blockchain zijn eigen valuta gebruikt, hebben sommige netwerken een systeem met twee tokens waarbij de beloningen worden betaald in een tweede token.

Praktisch gezien houdt staking gewoon in dat je je coins in een geschikte wallet bewaard. Hierdoor is in principe iedereen in staat om verschillende netwerkfuncties uit te voeren in ruil voor beloningen. Dit kan ook het toevoegen van geld aan een inzetpool (stakingpool) omvatten, waar we verderop in dit artikel op in zullen gaan.


Hoe worden Staking-beloningen berekend?

Er is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Elk blockchain-netwerk kan namelijk een andere manier gebruiken om staking-beloningen te berekenen.

Sommige worden op block-by-block wijze aangepast, waarbij er rekening gehouden wordt met meerdere factoren. Deze kunnen zijn:

  • hoeveel munten de validator inzet
  • hoe lang de validator actief heeft ingezet
  • hoeveel munten er in totaal op het netwerk zijn ingebracht
  • het inflatiepercentage
  • andere factoren
Voor sommige andere netwerken worden staking-beloningen aan de hand van een vast percentage. Deze beloningen worden aan validatoren uitgekeerd als een soort compensatie voor inflatie. Inflatie moedigt gebruikers juist aan om hun coins uit te geven in plaats van ze vast te houden, waardoor het gebruik als cryptocurrency wordt bevorderd. Maar met dit model kunnen validators exact berekenen welke staking-beloning ze kunnen verwachten.
Een beloningsschema dat zekerheid biedt in plaats van een theoretische kans om een blockbeloning te ontvangen, kan voor sommigen doorslaggevend zijn. Aangezien dit openbare informatie is, kan het meer deelnemers bewegen om betrokken te raken bij staking. 


Wat is een Staking pool?

Een staking pool is een groep coin-eigenaren die hun middelen bundelt om hun kansen op het valideren van blocks en dus het ontvangen van beloningen te vergroten. Ze combineren hun krachten en delen de beloningen dan ook evenredig met hun bijdragen aan de pool.

Het opzetten en onderhouden van een staking pool vergt echter wel de nodige tijd en expertise. Staking-pools zijn doorgaans het meest effectief op netwerken waar de toetredingsdrempel (technisch of financieel) relatief hoog is. Hierdoor vragen veel pool-aanbieders een vergoeding over de staking-beloningen die aan de deelnemers worden uitgedeeld.

Buiten dat bieden stakingpools ook aanvullende flexibiliteit voor individuele stakers. Normaal gesproken moet de inzet voor een vaste periode worden vergrendeld en een door het protocol vastgestelde wachttijd. Ook is een relatief hoog minimumsaldo vereist om uit te kunnen staken om zo kwaadaardig gedrag te ontmoedigen.

De meeste staking-pools vereisen een laag minimumsaldo en bieden geen mogelijkheid voor tussentijdse opnames. Hierdoor kan deelname aan een staking pool in plaats van solo staking ideaal zijn voor nieuwere gebruikers.


Wat is cold staking?

Cold staking verwijst naar het proces van staking in een wallet die niet verbonden met internet is. Dit kan men doen met behulp van een hardware wallet, maar het kan eventueel ook met een air-gapped software wallet.

Netwerken die cold staking ondersteunen, stellen gebruikers in staat om te staken terwijl ze hun coins veilig offline bewaren. Als de stakeholder zijn coins uit deze offline opslag haalt, dan zal hij overigens geen beloningen meer ontvangt.

Cold staking is met name handig voor grote stakeholder die hun fondsen maximaal willen beschermen en tegelijkertijd het netwerk willen ondersteunen.Wilt u aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Hoe staking werkt op Binance

In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het staken van je munten aan Binance vergelijkbaar is met een stakingpool. Er zijn echter geen kosten aan verbonden en je kunt ook profiteren van alle andere voordelen die het hebben van coins op Binance biedt!

Het enige dat je moet doen, is PoS-coins op Binance houden en alle technische vereisten worden voor je geregeld. De stakingsbeloningen worden meestal aan het begin van elke maand uitgekeerd.

Enkele van de ondersteunde assets zijn EOS, Tezos (XTZ), Cosmos (ATOM), TRON, NEO, Algorand (ALGO), Vechain (VET), Ontology (ONT), Komodo (KMD), TROY, Fetch.ai, QTUM, en nog veel meer!

Je kunt de eerder verdeelde beloningen voor een bepaalde coin bekijken onder het tabblad Historical Yield op de pagina van elk project.


Tot slot

Proof of Stake en staking bieden meer mogelijkheden voor iedereen die wil deelnemen aan de consensus- en het bestuurlijke gedeelte van blockchains. Bovendien is het een uiterst gemakkelijke manier om op passieve wijze inkomen te generen door simpelweg coins vast te houden. Naarmate het steeds gemakkelijker wordt om te staken, komt de lat voor toegang tot het blockchain-ecosysteem steeds lager te liggen.
Houdt er echter rekening mee dat staken niet helemaal zonder risico is. Geld vastzetten in een smart contract maakt het vatbaar voor bugs, dus het is altijd belangrijk zelf onderzoek te doen en om portefeuilles van hoge kwaliteit te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Trust Wallet
Bekijk zeker onze pagina om te zien welke coins worden ondersteund voor staking en verdien vandaag nog beloningen!