Mitä steikkaus on?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on varantotodiste (Proof of Stake, PoS)?
Kuka loi varantotodisteen käsitteen?
Mikä on Delegated Proof of Stake (DPoS)?
Miten steikkaus toimii?
Miten steikkauspalkkiot lasketaan?
Mikä on steikkauspooli?
Mitä on kylmä steikkaus?
Steikkaus Binancessa
Yhteenveto
Mitä steikkaus on?
Etusivu
Artikkelit
Mitä steikkaus on?

Mitä steikkaus on?

Keskitaso
Julkaistu Sep 22, 2019Päivitetty Dec 28, 2022
8m

Johdanto

Saatat ajatella steikkausta vähemmän resurssitehokkaana vaihtoehtona louhinnalle. Siihen kuuluu varojen pitäminen kryptolompakossa lohkoketjuverkon turvallisuuden ja toiminnan tukemiseksi. Yksinkertaisesti sanottuna steikkaus on kryptojen lukitsemista palkkioiden saamiseksi.

Useimmissa tapauksissa voit steikata kolikkosi suoraan kryptolompakostasi, kuten Trust Walletista. Toisaalta monet pörssit tarjoavat steikkauspalveluja käyttäjilleen. Binance Stakingin avulla voit ansaita palkintoja todella yksinkertaisella tavalla – sinun tarvitsee vain pitää kolikoitasi pörssissä. Lisää tästä myöhemmin.

Saadaksesi paremman käsityksen siitä, mitä steikkaus on, sinun on ensin ymmärrettävä, miten varantotodiste (Proof of Stake, PoS) toimii. PoS on konsensusmekanismi, jonka avulla lohkoketjut voivat toimia energiatehokkaammin säilyttäen samalla kohtuullisen hajauttamisasteen (ainakin teoriassa). Käydään läpi se, mitä PoS on ja miten steikkaus toimii.


Mikä on varantotodiste (Proof of Stake, PoS)?

Jos tiedät, miten Bitcoin toimii, olet todennäköisesti perehtynyt työntodisteeseen (Proof of Work, PoW). Se on mekanismi, jonka avulla transaktiot voidaan kerätä lohkoiksi. Tämän jälkeen nämä lohkot linkitetään yhteen lohkoketjun luomiseksi. Tarkemmin sanottuna louhijat kilpailevat monimutkaisen matemaattisen pulman ratkaisemisesta, ja kuka tahansa, joka ratkaisee sen ensin, saa oikeuden lisätä seuraavan lohkon lohkoketjuun.

Työntodiste on osoittautunut erittäin vankaksi mekanismiksi, joka edesauttaa konsensusta hajautetusti. Ongelmana on, että siihen liittyy paljon sattumanvaraista laskentaa. Pulma, jonka ratkaisemiseksi louhijat kilpailevat, ei palvele muuta tarkoitusta kuin verkon turvaamisen takaamista. Voidaankin väittää, että tämä itsessään tekee tästä liiallisesta laskennasta perustellun. Tässä vaiheessa saatat ihmetellä, että onko olemassa muita tapoja ylläpitää hajautettua konsensusta ilman korkeita laskennallisia kustannuksia?

Vastaus on kyllä: varantotodistus. Sen pääideana on, että osallistujat voivat lukita kolikoita ("steikkauspanoksensa") protokollaan, ja tietyin väliajoin se antaa satunnaisesti oikeuden yhdelle heistä vahvistaa seuraavan lohkon. Tyypillisesti valinnan todennäköisyys on verrannollinen kolikoiden määrään – mitä enemmän käyttäjä on lukinnut kolikoita protokollaan, sitä suurempi mahdollisuus on.

Steikkauksen valintaprosessi


Tällä tavalla se, mikä määrittää, mitkä osallistujat luovat lohkon, ei perustu heidän kykyynsä ratkaista hajautuspulmia, kuten työntodisteen yhteydessä. Sen sijaan tämä määräytyy sen mukaan, kuinka monta steikattua kolikkoa heillä on hallussaan.

Jotkut saattavat väittää, että lohkojen tuottaminen steikkaamalla mahdollistaa lohkoketjujen paremman skaalautuvuuden. Tämä on yksi syy siihen, miksi Ethereum-verkon on tarkoitus siirtyä työntodisteesta varantotodisteeseen teknisissä päivityksissä, joita kutsutaan yhdessä ETH 2.0:ksi.


Kuka loi varantotodisteen käsitteen?

Yksi varantotodisteen varhaisista versioista esiintyy Sunny Kingin ja Scott Nadalin vuonna 2012 julkaisemassa Peercoiniin liittyvässä tutkielmassa. He kuvaavat sitä "kryptovaluutan vertaisarkkitehtuuriksi, joka on johdettu Satoshi Nakamoton Bitcoinista."

Peercoin-verkon lanseeraushetkellä se käytti työ- ja varantotodisteen hybridimekanismia, jossa työntodistetta käytettiin pääasiassa ensiannin luomiseen. Sitä ei kuitenkaan tarvittu verkon ylläpitämiseen pitkällä aikavälillä, ja sen merkitys väheni vähitellen. Itse asiassa suurin osa verkon turvallisuudesta perustui varantotodistusmalliin.


Mikä on Delegated Proof of Stake (DPoS)?

Daniel Larimer kehitti vuonna 2014 vaihtoehtoisen version tästä mekanismista nimeltä Delegated Proof of Stake (DPoS). Sitä käytettiin ensimmäisen kerran osana BitShares-lohkoketjua, mutta pian sen jälkeen muut verkot ottivat mallin käyttöön. Näitä ovat Steem ja EOS, jotka ovat myös Larimerin luomia.

DPoS:n avulla käyttäjät voivat sitoa kolikkosaldonsa ääninä, joissa äänivalta on verrannollinen hallussa olevien kolikoiden määrään. Näitä ääniä käytetään sitten valitsemaan joukko edustajia, jotka hallitsevat lohkoketjua äänestäjiensä puolesta varmistaen sen turvallisuuden ja konsensuksen. Tyypillisesti steikkauspalkkiot jaetaan näille valituille edustajille, jotka sitten jakavat osan palkkioista äänestäjilleen suhteessa heidän henkilökohtaisiin omistuksiinsa.

DPoS-malli mahdollistaa konsensuksen saavuttamisen pienemmällä määrällä vahvistavia solmuja. Tällä mekanismilla on siksi taipumus parantaa verkon suorituskykyä. Toisaalta se voi myös johtaa pienempään hajauttamisasteeseen, koska verkko luottaa pieneen, valittuun vahvistavien solmujen ryhmään. Nämä vahvistussolmut hoitavat lohkoketjun toiminnot ja yleisen hallinnon. Ne osallistuvat prosesseihin, jotka liittyvät muun muassa konsensukseen ja keskeisten hallintoparametrien määrittelyyn. 

Yksinkertaisesti sanottuna DPoS antaa käyttäjille mahdollisuuden ilmoittaa vaikutuksestaan verkon muiden osallistujien kautta.


Miten steikkaus toimii?

Kuten olemme aiemmin huomauttaneet, työntodistelohkoketjut luottavat louhintaan uusien lohkojen lisäämiseksi lohkoketjuun. Sitä vastoin varantotodisteketjut tuottavat ja vahvistavat uusia lohkoja steikkausprosessin kautta. Steikkaukseen liittyy vahvistajia, jotka lukitsevat kolikkonsa protokollaan, jotta se voi valita ne satunnaisesti tietyin väliajoin lohkon luomiseksi. Yleensä osallistujilla, jotka steikkaavat suurempia summia, on suurempi mahdollisuus tulla valituksi seuraavaksi lohkon vahvistajaksi.

Tämä mahdollistaa lohkojen luomisen luottamatta erikoistuneisiin louhintalaitteisiin, kuten ASIC-piireihin. Vaikka ASIC-louhinta vaatii merkittäviä investointeja laitteistoon, steikkaus vaatii itse krypton suoraa steikkausta. Joten sen sijaan, että PoS-vahvistajat kilpailisivat seuraavasta lohkosta laskennallisen työn avulla, vahvistaja valitaan tämän steikkaamien kolikoiden lukumäärän perusteella. "Steikkauspanos" (protokollaan sidotut kolikot) on se, mikä kannustaa vahvistajia ylläpitämään verkon turvallisuutta. Jos he eivät tee niin, heidän koko steikkauspanoksensa saattaa olla vaarassa.

Vaikka jokaisella varantotodistelohkoketjulla on erityinen steikkausvaluuttansa, joissain verkoissa on käytössä kahden tokenin järjestelmä, jossa palkkiot maksetaan toisessa tokenissa.

Hyvin käytännöllisellä tasolla steikkaaminen tarkoittaa vain varojen pitämistä sopivassa lompakossa. Tämä tarjoaa käytännössä kenelle tahansa mahdollisuuden suorittaa erilaisia verkkotoimintoja vastineeksi steikkauspalkkioista. Tämä voi sisältää myös varojen lisäämisen steikkauspooliin, josta keskustelemme pian.


Miten steikkauspalkkiot lasketaan?

Tähän ei ole yhtä lyhyttä vastausta. Jokainen lohkoketjuverkko voi käyttää erilaista tapaa steikkauspalkkioiden laskemiseen.

Jotkut säädetään lohkokohtaisesti ottaen huomioon monet eri tekijät. Näihin voi kuulua:

  • kuinka monta kolikkoa vahvistaja steikkaa 

  • kuinka kauan vahvistaja on steikannut aktiivisesti

  • kuinka monta kolikkoa verkossa on steikattu yhteensä 

  • inflaatiovauhti

  • muut tekijät

Joissakin muissa verkoissa steikkauspalkkiot määritetään kiinteänä prosenttiosuutena. Nämä palkkiot jaetaan vahvistajille eräänlaisena korvauksena inflaatiosta. Inflaatio kannustaa käyttäjiä käyttämään kolikoitaan niiden hallussapidon sijaan, mikä voi lisätä niiden käyttöä kryptovaluuttana. Mutta tällä mallilla vahvistajat voivat laskea tarkalleen, millaisia steikkauspalkkioita he voivat odottaa ansaitsevansa.

Ennustettavissa oleva palkkioaikataulu verrattuna mahdollisuuteen saada lohkopalkkio todennäköisyysperusteisesti voi vaikuttaa joistakuista paremmalta vaihtoehdolta. Ja koska tämä on julkista tietoa, se saattaa kannustaa useampia osallistujia osallistumaan steikkaukseen. 


Mikä on steikkauspooli?

Steikkauspooli on ryhmä kolikonhaltijoita, jotka yhdistävät resurssinsa lisätäkseen mahdollisuuksiaan vahvistaa lohkoja ja saada palkkioita. He yhdistävät steikkausvoimansa ja jakavat palkkiot suhteessa steikkauspanokseensa poolissa.

Steikkauspoolin perustaminen ja ylläpito vaatii usein paljon aikaa ja asiantuntemusta. Poolien steikkaus on yleensä tehokkainta verkoissa, joissa markkinoille pääsyn este (tekninen tai taloudellinen) on suhteellisen korkea. Siksi monet poolin tarjoajat veloittavat maksun osallistujille jaetuista steikkauspalkkioista.

Tämän lisäksi poolit voivat tarjota joustoa yksittäisille steikkaajille. Tyypillisesti steikkauspanos on lukittava määräajaksi, ja siihen liittyy yleensä protokollan asettama nosto- tai sidonnasta poistumisaika. Lisäksi steikkaukseen vaaditaan lähes aina huomattava vähimmäissaldo pahansuovan käyttäytymisen vähentämiseksi.

Useimmat steikkauspoolit vaativat alhaisen vähimmäissaldon, eivätkä ne vaadi pidennettyjä nostoaikoja. Siksi steikkauspooliin liittyminen yksin steikkauksen sijaan voi olla ihanteellista uudemmille käyttäjille.


Mitä on kylmä steikkaus?

Kylmällä steikkauksella tarkoitetaan steikkausprosessia sellaisen lompakon kautta, joka ei ole yhteydessä internetiin. Tämä voi tapahtua käyttämällä laitteistolompakkoa, mutta se on mahdollista myös ilmavälillisellä ohjelmistolompakolla.

Kylmää steikkausta tukevien verkkojen avulla käyttäjät voivat steikata ja pitää varojaan turvallisesti offline-tilassa. On syytä huomata, että jos käyttäjä siirtää kolikkonsa pois kylmävarastosta, hän lakkaa saamasta palkkioita.

Kylmä steikkaus on erityisen hyödyllistä käyttäjille, joilla on hallussaan laajoja määriä tiettyjä varoja ja jotka haluavat varmistaa varojensa maksimaalisen suojan ja tukea samalla tiettyä verkkoa.


Steikkaus Binancessa

Voit tavallaan ajatella, että kun lisää kolikkosi Binance Earnin lukittuun steikkaukseen ne ovat steikkauspoolissa. Tähän ei kuitenkaan liity mitään maksuja, ja saatavilla on yli 100 erilaista kryptoa, joista valita!


Yhteenveto

Varantotodiste ja steikkaus avaavat lisää väyliä kaikille, jotka haluavat osallistua lohkoketjujen konsensukseen ja hallintoon. Lisäksi se on todella helppo tapa ansaita passiivisia tuloja yksinkertaisesti pitämällä kolikoita hallussa. Koska steikkauksesta on tulossa yhä helpompaa, lohkoketjuekosysteemiin pääsyn esteet ovat pikku hiljaa poistumassa.

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että steikkaus ei ole täysin riskitöntä. Varojen lukitseminen älysopimukseen saattaa altistaa ne virheille, joten on tärkeää, että teet aina oman tutkimuksesi ja käytät korkealaatuisia lompakoita, kuten Trust Walletia. 

Muista tarkistaa steikkaussivultamme, mitä kolikoita voit tällä hetkellä steikata, ja aloita palkkioiden ansaitseminen jo tänään!