Opas kryptojen fundamenttianalyysiin
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on fundamenttianalyysi (FA)?
Kryptojen fundamenttianalyysin ongelma
Ketjunsisäiset mittarit
Projektin mittarit
Taloudelliset mittarit
Fundamenttianalyysin indikaattorit, mittarit ja työkalut
Mittareiden yhdistäminen ja FA-indikaattorien luominen
Keskeiset FA-indikaattorit ja -mittarit
Verkon arvon ja transaktioiden suhde (network value-to-transaction ratio, NVT)
Markkina-arvon ja toteutuneen arvon suhde (Market Value to Realized Value Ratio, MVRV)
Stock-to-flow-malli
Esimerkkejä fundamenttianalyysityökaluista
Baserank
Crypto Fees
Glassnode Studio
Yhteenveto
Opas kryptojen fundamenttianalyysiin
Etusivu
Artikkelit
Opas kryptojen fundamenttianalyysiin

Opas kryptojen fundamenttianalyysiin

Keskitaso
Julkaistu Sep 21, 2020Päivitetty Nov 11, 2022
21m

Tiivistelmä

Kryptojen fundamenttianalyysiin kuuluu syvällinen tutustuminen saatavilla oleviin tietoihin tietystä omaisuuserästä. Voit esimerkiksi tarkastella omaisuuserän käyttötapauksia, sitä käyttävien ihmisten määrää tai projektin takana olevaa tiimiä.

Tavoitteenasi on tehdä johtopäätös siitä, onko omaisuuserä yli- vai aliarvostettu. Sen jälkeen voit käyttää keräämiäsi tietoja treidauspositioidesi määrittämiseen.


Johdanto

Treidaus yhtä epävakailla varoilla kuin kryptot vaatii jonkin verran taitoa. Strategian valitseminen, treidauksen valtavan toiminta-alan ymmärtäminen ja teknisen ja fundamenttianalyysin hallitseminen ovat käytäntöjä, jotka vaativat monien uusien asioiden oppimista.

Mitä tulee tekniseen analyysiin, osa asiantuntemuksesta on peräisin vanhoilta rahoitusmarkkinoilta. Monet kryptotreidaajat käyttävät samoja teknisiä indikaattoreita kuin valuutta-, osake- ja hyödykekaupassa. Työkalut, kuten RSI, MACD ja Bollingerin nauhat, pyrkivät ennustamaan markkinoiden käyttäytymistä treidauksen kohteena olevasta omaisuudesta riippumatta. Siksi nämä tekniset analyysityökalut ovat myös erittäin suosittuja kryptoalalla.

Kryptojen fundamenttianalyysissä, vaikka lähestymistapa onkin samanlainen kuin vanhoilla markkinoilla, et voi oikeasti käyttää kokeiltuja ja testattuja työkaluja kryptovarojen arvioimiseen. Jotta voimme suorittaa oikean FA:n kryptoissa, meidän on ymmärrettävä, mihin niiden arvo perustuu.

Tässä artikkelissa yritämme tunnistaa mittareita, joiden avulla voit luoda omia indikaattoreitasi.


Mikä on fundamenttianalyysi (FA)?

Fundamenttianalyysi (FA) on lähestymistapa, jota sijoittajat käyttävät omaisuuserän tai yrityksen "luontaisen arvon" määrittämiseen. Heidän päätavoitteenaan on useita sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä tarkastelemalla määrittää, onko kyseinen omaisuuserä tai yritys yliarvostettu vai aliarvostettu. He voivat sitten hyödyntää näitä tietoja strategisesti tullakseen positioihin tai poistuakseen niistä.

Tekninen analyysi (TA) tuottaa myös arvokasta treidaustietoa, mutta se johtaa erilaisiin oivalluksiin. TA:n käyttäjät uskovat voivansa ennustaa tulevia hintamuutoksia omaisuuserien aiemman kehityksen perusteella. Tämä tehdään tunnistamalla kynttiläkuvioita ja tutkimalla olennaisia indikaattoreita.

Perinteiset fundamenttianalyytikot keskittyvät yleensä yrityksen mittareihin selvittääkseen, mikä sen todellinen arvo on. Käytettyjä indikaattoreita ovat osakekohtainen tulos (kuinka paljon voittoa yritys tekee kutakin osaketta kohden) tai hinnan ja kirjanpitoarvon suhde (miten sijoittajat arvostavat yrityksen verrattuna sen kirjanpitoarvoon). Perinteiset fundamenttianalyytikot saattavat tehdä tämän esimerkiksi useille tietyllä rajatulla alalla toimiville yrityksille selvittääkseen, miten heidän mahdollinen sijoituksensa vertautuu suhteessa muihin.

Kattavampi johdanto fundamenttianalyysiin on artikkelissa Mikä on fundamenttianalyysi?


Kryptojen fundamenttianalyysin ongelma

Kryptoverkkoja ei todellakaan voida arvioida saman linssin kautta kuin perinteisiä yrityksiä. Hajautetummat projektit, kuten Bitcoin (BTC), muistuttavat lähinnä hyödykkeitä. Mutta myös keskitetympien kryptoprojektien yhteydessä (kuten organisaatioiden myöntämät kryptot) perinteiset FA-indikaattorit eivät voi kertoa meille paljon.

Meidän on sen vuoksi kiinnitettävä huomiomme erilaisiin kehyksiin. Ensimmäinen askel tässä prosessissa on tunnistaa vahvat mittarit. Vahvoilla tarkoitamme sellaisia, joita ei voi helposti muuttaa. Esimerkiksi Twitter-seuraajat tai Telegram-/Reddit-käyttäjät eivät välttämättä ole hyviä mittareita, koska väärennettyjen tilien luominen tai sitoutumisen ostaminen sosiaalisessa mediassa on helppoa.

On tärkeää huomata, että mikään yksittäinen toimenpide ei voi antaa meille täydellistä kuvaa arvioimastamme verkosta. Voisimme esimerkiksi tarkastella aktiivisten osoitteiden määrää lohkoketjussa ja nähdä, että määrä on kasvanut jyrkästi. Se ei kuitenkaan itsessään kerro meille paljoakaan. Kyseessä voi olla yksi toimija, joka siirtää varoja edestakaisin itselleen luoden joka kerta uuden osoitteen.

Seuraavissa osioissa tarkastelemme kolmea kryptojen fundamenttianalyysin mittareiden luokkaa: ketjunsisäiset mittarit, projektimittarit ja taloudelliset mittarit. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, mutta sen pitäisi tarjota kunnollinen perusta indikaattorien myöhemmälle luomiselle.


Ketjunsisäiset mittarit

Kuva ketjunsisäisistä mittareista


Ketjunsisäiset mittarit ovat niitä, joita voidaan havaita tarkastelemalla lohkoketjun tarjoamia tietoja. Voimme tehdä tämän itse ylläpitämällä halutun verkon solmua ja lataamalla sitten sen tiedot, mutta tämä voi olla aikaa vievää ja kallista. Varsinkin jos harkitsemme vain investointia emmekä halua tuhlata aikaa tai resursseja yrityksen perustamiseen.

Suoraviivaisempi ratkaisu olisi hakea tiedot verkkosivustoilta tai sovellusliittymistä, jotka on erityisesti suunniteltu sijoituspäätösten tueksi. Esimerkiksi CoinMarketCapin ketjunsisäinen analyysi Bitcoinista antaa meille lukemattomia tietoja. Muita lähteitä ovat Coinmetricsin datakaaviot tai Binance Researchin projektiraportit.


Transaktioiden määrä

Transaktioiden määrä on hyvä mittari verkossa tapahtuvalle toiminnalle. Lisäämällä tietyn ajanjakson määrät (tai käyttämällä liukuvia keskiarvoja) voimme nähdä, miten aktiivisuus muuttuu ajan myötä.

Huomaa, että tätä mittaria tulee käsitellä varoen. Kuten aktiivisten osoitteidenkin kohdalla, emme voi olla varmoja siitä, etteikö vain yksi osapuoli ole siirtämässä varoja omien lompakoidensa välillä paisuttaakseen ketjun sisäistä toimintaa.


Transaktioarvo

Transaktioarvo, jota ei pidä sekoittaa transaktioiden määrään, kertoo, kuinka paljon arvoa on siirretty tietyn ajanjakson aikana. Jos esimerkiksi samana päivänä tehtäisiin yhteensä kymmenen Ethereum-transaktiota, joiden arvo on 50 dollaria per transaktio, päivittäinen transaktiovolyymi olisi 500 dollaria. Tämä voidaan mitata fiat-valuutassa, kuten Yhdysvaltain dollareissa, tai protokollan alkuperäisessä yksikössä (ETH).


Aktiiviset osoitteet

Aktiiviset osoitteet ovat lohkoketjuosoitteita, jotka ovat aktiivisia tiettynä ajanjaksona. Lähestymistavat tämän laskemiseen vaihtelevat, mutta suosittu tapa on laskea sekä kunkin transaktion lähettäjä että sen vastaanottajat tiettyinä ajanjaksoina (esim. päivinä, viikkoina tai kuukausina). Jotkut tutkivat myös yksilöllisten osoitteiden määrää kumulatiivisesti, mikä tarkoittaa, että he seuraavat kokonaismäärää ajan myötä.


Maksetut maksut

Ehkä tärkeämpää joidenkin kryptovarojen osalta kuin toisten: maksetut maksut voivat kertoa kysynnästä tietyssä lohkoketjussa. Voisimme ajatella maksuja huutokaupassa tehtyinä tarjouksina: käyttäjät kilpailevat keskenään saadakseen transaktionsa mukaan ajoissa. Korkeamman summan maksavien transaktiot vahvistetaan (louhitaan) aikaisemmin, kun taas alhaisemman tarjouksen tehneiden on odotettava pidempään.

Tämä on mielenkiintoinen mittari tutkittavaksi niiden kryptojen osalta, joiden luominen hidastuu ajan myötä. Tärkeimmät työntodiste (Proof of Work, PoW) -lohkoketjut tarjoavat lohkopalkkion. Joissakin tapauksissa se koostuu lohkotuesta ja transaktiomaksuista. Lohkotuki pienenee ajoittain (esimerkiksi Bitcoinin puolittumisen kaltaisissa tapahtumissa).

Koska louhintakustannuksilla on taipumus nousta ajan myötä mutta lohkotukea alennetaan hitaasti, on järkevää, että transaktiomaksujen tulee nousta. Muuten louhijat toimisivat tappiolla ja alkaisivat pudota verkosta. Tällä on dominovaikutus ketjun turvallisuuteen.


Hajautusnopeus ja steikattu summa

Lohkoketjut käyttävät nykyään monia erilaisia konsensusalgoritmeja, joista jokaisella on omat mekanisminsa. Koska näillä on niin olennainen rooli verkon turvaamisessa, perusteellinen tutustuminen niihin liittyviin tietoihin voi osoittautua arvokkaaksi fundamenttianalyysin kannalta.

Hajautusnopeutta käytetään usein verkon kunnon mittarina työntodiste (Proof of Work) -kryptoissa. Mitä korkeampi hajautusnopeus, sitä vaikeampaa 51 %:n hyökkäyksen tekeminen on. Ajan myötä tapahtuva kasvu voi kuitenkin myös viitata kasvavaan kiinnostukseen louhintaa kohtaan, mikä johtuu todennäköisesti halvoista yleiskustannuksista ja suuremmista voitoista. Sitä vastoin hajautusprosentin lasku viittaa siihen, että louhijat siirtyvät offline-tilaan ("louhijoiden kapitulaatio"), koska verkon suojaaminen ei ole heille enää kannattavaa.

Tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa louhinnan kokonaiskustannuksiin, ovat muun muassa omaisuuserän nykyinen hinta, käsiteltyjen transaktioiden lukumäärä ja maksettavat maksut. Louhinnan suorat kustannukset (sähkö, laskentateho) ovat tietenkin myös tärkeitä näkökohtia.

Steikkaus (esimerkiksi varantotodistemallissa (Proof of Stake)) on toinen käsite, jolla on samanlainen peliteoria kuin PoW-louhinnalla. Näiden kahden mallin mekanismit toimivat kuitenkin eri tavalla. Perusajatuksena on, että käyttäjät steikkaavat omia varojaan osallistuakseen lohkojen vahvistamiseen. Siksi voisimme tarkastella tiettynä ajankohtana steikattua summaa projektin herättämän mielenkiinnon (tai sen puutteen) arvioimiseksi.


Projektin mittarit

Kuva projektin mittareista


Ketjunsisäiset mittarit koskevat havaittavaa lohkoketjudataa, kun taas projektimittarit sisältävät laadullisen lähestymistavan, joka tarkastelee tekijöitä, kuten tiimin (jos sellainen on olemassa) suorituskykyä, white paperia ja tulevaa etenemissuunnitelmaa.


White paper

On erittäin suositeltavaa, että luet minkä tahansa projektin white paperin ennen sijoittamista. Tämä on tekninen asiakirja, joka tarjoaa yleiskuvan kryptoprojektista. Hyvän white paperin tulisi määritellä verkon tavoitteet ja mieluiten antaa tietoa seuraavista:

  • Käytetty tekniikka (onko se rakennettu avoimella lähdekoodilla?)

  • Käyttötapaus tai käyttötapaukset, joihin se pyrkii vastaamaan

  • Päivitysten ja uusien ominaisuuksien etenemissuunnitelma

  • Kolikoiden tai tokeneiden toimitus- ja jakelujärjestelmä

On viisasta verrata näitä tietoja projektista käytyihin keskusteluihin. Mitä muut ihmiset sanovat siitä? Onko kukaan huomannut varoitusmerkkejä? Vaikuttavatko tavoitteet realistisilta?


Tiimi

Jos kryptoverkon takana on tietty tiimi, sen jäsenten saavutukset voivat paljastaa, onko tiimillä tarvittavat taidot projektin toteuttamiseksi. Ovatko jäsenet aiemmin osallistuneet menestyksekkäisiin hankkeisiin tällä alalla? Riittääkö heidän asiantuntemuksensa saavuttamaan heidän ennustamansa virstanpylväät? Ovatko he olleet mukana kyseenalaisissa projekteissa tai huijauksissa?

Jos tiimiä ei ole, miltä kehittäjäyhteisö näyttää? Jos projektilla on julkinen GitHub-sivu, tarkista, kuinka monta osallistujaa sillä on ja millainen sivun aktiviteettitaso on. Kolikko, jonka kehitys on ollut jatkuvaa, voi olla houkuttelevampi kuin kolikko, jonka tietovarastoa ei ole päivitetty kahteen vuoteen.


Kilpailijat

Vahvan white paperin pitäisi antaa meille käsitys siitä, mihin käyttötapaukseen krypto kohdistuu. Tässä vaiheessa on tärkeää tunnistaa projektit, joiden kanssa se kilpailee, sekä vanha infrastruktuuri, jonka se pyrkii korvaamaan.

Ihannetapauksessa näiden fundamenttianalyysin pitäisi olla yhtä tiukka. Omaisuuserä voi itsessään näyttää houkuttelevalta, mutta samat indikaattorit, joita sovelletaan samanlaisiin kryptovaroihin, voivat paljastaa tutkimamme omaisuuserän olevan muita heikompi.


Tokenomiikka ja alkujakelu

Jotkin projektit luovat tokeneita ratkaisuna, joka etsii ongelmaa. Emme tarkoita tällä, että itse projekti ei olisi elinkelpoinen mutta että siihen liittyvä token ei välttämättä ole erityisen hyödyllinen tässä yhteydessä. Siksi on tärkeää määrittää, onko tokenilla todellista hyötyä. Ja laajemmin: onko tämä hyöty jotain, minkä laajemmat markkinat tunnistavat, ja miten paljon ne todennäköisesti arvostaisivat tätä hyötyä?

Toinen tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon tähän liittyen, on se, miten varat alun perin jaettiin. Tapahtuiko se ICO:n tai IEO:n kautta vai pystyivätkö käyttäjät ansaitsemaan varoja louhimalla? Edellisessä tapauksessa white paperissa tulisi hahmotella, kuinka paljon alkujakelusta on perustajien ja tiimin hallussa ja kuinka paljon on sijoittajien käytettävissä. Jälkimmäisessä tapauksessa voisimme etsiä todisteita omaisuuserän luojan esilouhinnasta (louhinta verkossa ennen sen julkistamista).

Jakeluun keskittyminen voi tarjota käsityksen kaikista olemassa olevista riskeistä. Jos esimerkiksi suurin osa tarjonnasta on vain muutaman osapuolen omistuksessa, voimme päätyä siihen johtopäätökseen, että kyseessä on riskialtis investointi, koska nämä osapuolet voivat lopulta manipuloida markkinoita.


Taloudelliset mittarit

Kuva taloudellisista mittareista


Tiedot siitä, millaisella hinnalla omaisuuserää tällä hetkellä treidataan, millä hinnalla se oli myynnissä aiemmin, millainen sen likviditeetti on jne., voivat kaikki olla hyödyllisiä fundamenttianalyysissä. Muita mielenkiintoisia mittareita, jotka saattavat kuulua tähän luokkaan, ovat kuitenkin ne, jotka koskevat kryptovaran protokollan taloutta ja kannustimia.


Markkina-arvo

Markkina-arvo (tai verkon arvo) lasketaan kertomalla levikki nykyisellä hinnalla. Pohjimmiltaan tämä edustaa hypoteettista hintaa, millä joku voisi ostaa jokaisen käytettävissä olevan kryptovaran yksikön (olettaen, että transaktioihin ei liittyisi liukumaa).

Markkina-arvo voi itsessään olla harhaanjohtava. Teoriassa olisi helppoa luoda hyödytön token, jonka tarjonta on kymmenen miljoonaa yksikköä. Jos vain yhdellä näistä tokeneista käytäisiin kauppaa 1 dollarilla, markkina-arvo olisi 10 miljoonaa dollaria. Tämä arvostus on ilmeisen vääristynyt – ilman vahvaa arvolupausta on epätodennäköistä, että laajemmat markkinat olisivat kiinnostuneita tokenista.

Tähän liittyen on mahdotonta todella määrittää, kuinka monta tietyn krypton tai tokenin yksikköä on liikkeessä. Kolikkoja voidaan polttaa, joku voi kadottaa avaimensa ja joku voi yksinkertaisesti unohtaa varansa. Sen sijaan saatavilla olevat tiedot ovat lähinnä likiarvoja, jotka yrittävät suodattaa pois ne kolikot, jotka eivät ole enää liikkeessä.

Siitä huolimatta markkina-arvoa käytetään laajasti verkkojen kasvupotentiaalin selvittämiseen. Jotkut kryptosijoittajat pitävät pienen markkina-arvon omaavia kolikoita todennäköisemmin kasvavina suuren markkina-arvon omaaviin kolikoihin verrattuna. Toiset uskovat, että suuren markkinan-arvon kolikoilla on voimakkaampi verkostovaikutus, ja siksi niillä on paremmat mahdollisuudet kuin vakiintumattomilla pienimarkkina-arvoisilla kolikoilla.


Likviditeetti ja volyymi

Likviditeetti on mitta siitä, kuinka helposti omaisuuserää voidaan ostaa tai myydä. Likvidit omaisuuserät ovat sellaisia, joita meidän ei olisi hankalaa myydä sen treidaushintaan. Tähän liittyvä käsite on likvidit markkinat, eli kilpaillut markkinat, joilla on runsaasti pyyntöjä ja tarjouksia (mikä johtaa lähempään osto- ja myyntitarjousten hintaeroon).

Ongelma, jonka saatamme kohdata epälikvidien markkinoiden kohdalla, on se, että emme pysty myymään omaisuuttamme "kohtuulliseen" hintaan. Tämä kertoo meille, että ei ole ostajia, jotka olisivat halukkaita tekemään kaupat, minkä vuoksi meille jää kaksi vaihtoehtoa: hintapyynnön alentaminen tai likviditeetin kasvun odottaminen.

Treidausvolyymi on indikaattori, joka voi auttaa meitä määrittämään likviditeetin. Sitä voidaan mitata muutamalla tavalla, ja sen tarkoituksena on osoittaa, kuinka paljon arvoa on vaihdettu tietyn ajanjakson aikana. Tyypillisesti kaaviot näyttävät päivittäisen treidausvolyymin (alkuperäisinä yksikköinä tai dollareina).

Likviditeetin käsitteen tunteminen voi olla hyödyllistä fundamenttianalyysin yhteydessä. Viime kädessä se toimii indikaattorina markkinoiden kiinnostuksesta mahdollista sijoitusta kohtaan.


Toimitusmekanismit

Joillekin kolikon tai tokenin toimitusmekanismit ovat sijoituksen kannalta mielenkiintoisimpia ominaisuuksia. Itse asiassa mallit, kuten Stock-to-Flow (S2F) -suhde, kasvattavat suosiotaan Bitcoinin kannattajien keskuudessa.

Enimmäislevikki, levikki ja inflaatiovauhti voivat vaikuttaa päätöksiin. Jotkin kolikot vähentävät tuottamiensa uusien yksiköiden määrää ajan myötä, mikä tekee niistä houkuttelevia sijoittajille, jotka uskovat, että uusien yksiköiden kysyntä ylittää niiden saatavuuden. 

Toisaalta eri sijoittajat saattavat nähdä jäykästi pakotetun ylärajan vahingollisena pitkällä aikavälillä. Tällainen huolenaihe voi olla se, että pakotettu yläraja ei kannusta kolikoiden/tokenien käyttöön, sillä käyttäjät päättävät sen sijaan hamstrata niitä. Toinen kritiikin kohde on se, että tämä palkitsee suhteettomasti varhaiset omistajat, kun taas tasainen inflaatiopolitiikka olisi oikeudenmukaisempaa uusille tulokkaille.


Fundamenttianalyysin indikaattorit, mittarit ja työkalut

Olemme jo määritelleet mittarit kvantitatiiviseksi ja joskus laadulliseksi dataksi, jota käytetään fundamenttianalyysissä. Yksinään nämä mittarit eivät kuitenkaan usein kerro koko tarinaa. Saadaksemme syvällisempiä oivalluksia kolikon perusteista meidän tulee tarkastella myös indikaattoreita.

Indikaattori yhdistää usein useita mittareita tilastollisten kaavojen avulla helpommin analysoitavien suhteiden luomiseksi. Mittarin ja indikaattorin välillä on kuitenkin edelleen paljon päällekkäisyyttä, mikä tekee määritelmästä melko löyhän. 

Vaikka aktiivisten lompakoiden määrä on hyödyllinen tieto, voimme yhdistää sen muihin tietoihin syvempien oivallusten saamiseksi. Voit ottaa tämän prosenttiosuutena lompakoiden kokonaismäärästä tai jakaa kolikon markkina-arvon aktiivisten lompakoiden määrällä. Tämä laskelma antaisi sinulle keskimääräisen summan aktiivista lompakkoa kohti. Molempien avulla voit tehdä johtopäätöksiä verkon toiminnasta ja käyttäjien luottamuksesta omaisuuden hallussapitoon. Keskitymme tähän syvemmin seuraavassa osiossa.

Fundamenttianalyysin työkalut helpottavat kaikkien näiden mittareiden ja indikaattorien keräämistä. Vaikka voit tarkastella lohkoketjutyökalujen tuottamia raakatietoja, aggregaattorin tai hallintanäkymän käyttäminen on kätevämpi ajankäytön suhteen. Joidenkin työkalujen avulla voit luoda omia indikaattoreita valitsemillasi mittareilla.


Mittareiden yhdistäminen ja FA-indikaattorien luominen

Nyt kun tunnemme mittareiden ja indikaattorien välisen eron, keskitytäänpä siihen, miten voimme yhdistellä mittareita ymmärtääksemme paremmin käsittelemiemme omaisuuserien taloudellisen tilan. Miksi näin kannattaa tehdä? No, kuten olemme hahmotelleet edellisissä osioissa, jokaiseen mittariin liittyy puutteita. Lisäksi jos kiinnität huomiota vain tiettyyn kryptoprojektiin liittyvään kokoelmaan numeroita, sinulta jää huomaamatta paljon tärkeämpiä tietoja. Tarkastele seuraavaa tilannetta:


Kolikko A

Kolikko B

Markkina-arvo

100 000 000 USD

≤ 5 000 000 USD

Transaktioiden määrä (6 kk)

20 000 000

40 000 000

Keskim. transaktioarvo (6 kk)

50 USD

100 USD

Aktiiviset osoitteet (6 kk)

30 000

2 000


Aktiiviset osoitteet eivät sinällään kerro meille mitään hyödyllistä, jos vertaamme näitä kahta projektia. Voisimme varmasti sanoa, että kolikolla A on ollut aktiivisempia osoitteita viimeisen kuuden kuukauden aikana enemmän kuin kolikolla B, mutta tämä on kaukana kattavasta analyysistä. Miten tämä luku liittyy markkina-arvoon? Tai transaktioiden määrään?

Varovaisempi lähestymistapa olisi luoda jonkinlainen suhde, jota voisimme soveltaa joihinkin kolikon A tilastoihin, ja verrata sitä sitten samaan suhteeseen, jota käytetään kolikkoon B liittyen. Näin emme vertaa sokeasti kunkin kolikon yksittäisiä mittareita. Sen sijaan voimme luoda standardin kolikoiden arvostelemiseksi itsenäisesti. 

Voimme esimerkiksi päättää, että markkina-arvon ja transaktioiden määrän välinen suhde on paljon kuvaavampi kuin pelkkä markkina-arvo. Tällöin voimme jakaa markkina-arvon transaktioiden määrällä. Kolikon A osalta päädymme suhteeseen 5, ja kolikon B osalta suhdelukumme on 0,125.

Pelkästään tämän suhteen perusteella saatamme ajatella, että kolikko B on luonnostaan arvokkaampi kuin kolikko A, koska laskettu luku on pienempi. Tämä tarkoittaa sitä, että transaktiomäärä on paljon suurempi suhteessa kolikko B:n markkina-arvoon. Siksi voi näyttää siltä, että kolikolla B on enemmän hyötyarvoa tai että kolikkoa A on yliarvostettu. 

Kumpaakaan näistä havainnoista ei pidä tulkita sijoitusneuvoksi – tämä on vain esimerkki siitä, miten voisimme maalata pienen osan kokonaiskuvasta. Ymmärtämättä projektien tavoitteita ja kolikoiden toimintaa et voi määrittää, onko kolikon A suhteellisesti pienempi transaktioluku positiivinen vai negatiivinen kehitys.

Samanlainen suhde, joka on kerryttänyt jonkin verran suosiota kryptomarkkinoilla, on NVT-suhde. Tätä analyytikko Willy Woon luomaa verkon arvon ja transaktioiden suhdetta (network value-to-transaction ratio) on kutsuttu "kryptomaailman hinta-voittosuhteeksi". Yksinkertaisesti sanottuna siihen kuuluu markkina-arvon (tai verkkoarvon) jakaminen transaktioiden määrällä (tyypillisesti päivittäisessä kaaviossa).

Tässä on vain pieni osa indikaattoreita, joita voidaan käyttää. Fundamenttianalyysissä on kyse sellaisen järjestelmän kehittämisestä, jota voidaan käyttää hankkeiden arvostamiseen kautta linjan. Mitä korkeampitasoista tutkimusta teemme, sitä enemmän dataa meillä on käytettävissämme.


Keskeiset FA-indikaattorit ja -mittarit

Valittavana on valtava määrä indikaattoreita ja mittareita. Jos olet aloittelija, kannattaa ensin kokeilla niistä suosituimpia. Jokainen indikaattori kertoo vain osan tarinasta, joten käytä analyysissäsi erilaisia indikaattoreiden yhdistelmiä.


Verkon arvon ja transaktioiden suhde (network value-to-transaction ratio, NVT)

Jos olet kuullut osakkeiden analysointiin käytetystä hinta-voittosuhteesta, verkkotransaktion arvoindikaattori (päivittäinen) tarjoaa samanlaisen analyysin. Se lasketaan yksinkertaisesti jakamalla kolikon markkina-arvo päivittäisellä transaktiovolyymilla. 

Käytämme päivittäistä transaktiovolyymia kolikon taustalla olevan sisäisen arvon sijaan. Tämä käsite toimii olettaen, että mitä enemmän volyymia järjestelmässä on, sitä enemmän arvoa projektilla on. Jos kolikon markkina-arvo kasvaa samalla, kun päivittäisten transaktioiden määrä vähenee, markkinat voivat siirtyä kupla-alueelle. Hinnat nousevat ilman, että kohde-etuuden arvo nousee vastaavasti. Päinvastaisessa tapauksessa kolikon tai tokenin hinta voi pysyä vakaana, kun taas päivittäisten transaktioiden määrä kasvaa. Tämä skenaario voi viitata mahdolliseen ostomahdollisuuteen.

Mitä suurempi suhteen arvo on, sitä todennäköisemmin kupla syntyy. Tämä piste nähdään yleensä, kun NVT-suhde on yli 90–95. Laskeva suhde osoittaa, että kryptosta on tulossa vähemmän yliarvostettu. 


Markkina-arvon ja toteutuneen arvon suhde (Market Value to Realized Value Ratio, MVRV)

Ennen kuin keskitymme tähän tilastoon, meidän on ymmärrettävä, mitä toteutunut arvo tarkoittaa kryptojen yhteydessä. Markkina-arvo on yksinkertaisesti kolikoiden kokonaistarjonta kerrottuna nykyisellä markkinahinnalla. Toteutuneen arvon lukemassa puolestaan otetaan huomioon kolikot, joita ei enää voi käyttää. 

Lompakoissa olevat kolikot arvostetaan sen sijaan niiden viimeisen liikkeen aikaisen markkinahinnan perusteella. Esimerkiksi helmikuussa 2016 lompakon mukana kadonneen Bitcoinin arvo on vain noin 400 dollaria.

Saadaksemme MVRV-indikaattorimme jaamme markkina-arvon yksinkertaisesti toteutuneella ylärajalla. Jos markkina-arvo on paljon korkeampi kuin toteutunut yläraja, päädymme suhteellisen korkeaan suhteeseen. Suhde, joka on yli 3,7, viittaa mahdolliseen poismyyntiin, kun treidaajat kotiuttavat voittonsa kolikon yliarvostuksen vuoksi. 

Tämä luku tarkoittaa, että kolikko voi tällä hetkellä olla yliarvostettu. Voit nähdä tämän ennen kahta suurta Bitcoin-poismyyntiä vuosina 2014 (MRVR noin 6) ja 2018 (MRVR noin 5). Jos arvo on liian alhainen ja alle 1, markkinat ovat aliarvostetut. Tämä tilanne olisi hyvä ostopaikka, koska ostopaineet kasvavat ja tulevat nostamaan hintaa.


Stock-to-flow-malli

Stock-to-flow-indikaattori on suosittu indikaattori krypton hinnasta, tyypillisesti rajoitetulla tarjonnalla. Malli tarkastelee jokaista kryptoa kiinteänä, niukkana resurssina, joka on samanlainen kuin jalometallit tai -kivet. Koska tarjonta on tunnetusti rajallista ilman uusia lähteitä, sijoittajat käyttävät näitä varoja arvon säilyttäjänä.

Indikaattori lasketaan jakamalla kiertävä maailmanlaajuinen kokonaistarjonta sen vuosittain tuotetulla määrällä. Bitcoiniin liittyen voit tehdä tämän helposti löydettävillä levikkiluvuilla ja uusilla louhittujen kolikoiden tiedoilla. Louhinnan tuottojen pieneneminen johtaa korkeampaan niukkuutta heijastavaan suhteeseen, mikä tekee omaisuudesta arvokkaamman. Kun Bitcoin käy läpi säännöllisen palkkioiden puoliutumistapahtuman, voimme nähdä tämän heijastuvan uusien kolikoiden virtaukseen markkinoille.


Kuten näet, stock-to-flow on ollut kohtuullisen hyvä Bitcoinin hintaan liittyvä indikaattori. Bitcoinin hinta on asetettu suhteen 365 päivän keskiarvon päälle, ja se osoittaa hyvää vastaavuutta. Malliin liittyy kuitenkin joitain haittapuolia. 

Esimerkiksi kullan stock-to-flow on tällä hetkellä noin 60, mikä tarkoittaa, että nykyisen kultavarannon louhiminen nykyisellä tahdilla kestäisi 60 vuotta. Bitcoin on suunnilleen matkalla suhteeseen 1 600 noin 20 vuoden kuluessa, mikä asettaa hintaennusteet ja markkina-arvon korkeammalle kuin maailman koko nykyisen varallisuuden. 

Stock-to-flow-mallit eivät myöskään toimi deflaation tapahtuessa, koska tämä viittaisi miinushintaan. Sitä mukaa, kun ihmiset menettävät lompakkonsa avaimet eikä bitcoineja enää tuoteta, tulisimme näkemään negatiivisen suhteen. Tällaisissa tapauksissa stock-to-flow-suhde kulkisi kohti ääretöntä ja muuttuisi sitten miinusmerkkiseksi, jos näyttäisimme tämän graafisesti.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää tästä mallista, tutustu Bitcoin ja Stock to Flow -malli -oppaaseemme.


Esimerkkejä fundamenttianalyysityökaluista

Baserank

Baserank on kryptovarojen tutkimusalusta, joka kokoaa yhteen tietoja ja arvosteluja analyytikoilta ja sijoittajilta. Krypto saa kokonaispistemäärän välillä 0–100 kunkin arvostelun pisteiden keskiarvon perusteella. Vaikka tilaajille on tarjolla joitain premium-arvosteluja, käyttäjät voivat silti nähdä ilmaiseksi kattavan yleiskatsauksen arvosteluista, jotka on jaettu osioihin. Näihin kuuluvat muun muassa tiimi, hyöty ja sijoitusriski. Jos sinulla ei ole aikaa hukattavana ja tarvitset nopean yleiskuvan projektista tai kolikosta, Baserankin kaltainen aggregaattori sopii tähän loistavasti. Sinun tulisi kuitenkin aina tutustua kiinnostaviin projekteihin syvemmin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.


Crypto Fees

Kuten ehkä arvaatkin jo nimestä, tämä työkalu näyttää kunkin verkon maksut viimeisen 24 tunnin tai seitsemän päivän ajalta. Sitä on helppo käyttää lohkoketjuverkon liikenteen ja käytön analysoimiseen. Verkoilla, joilla on korkeat maksut, on tyypillisesti suuri kysyntä.

Sinun ei kuitenkaan pidä ottaa tätä mittaria vain nimellisarvona. Jotkin lohkoketjut on rakennettu alhaisia maksuja silmällä pitäen, mikä tekee muihin verkkoihin vertailusta haastavaa. Näissä tapauksissa on parasta tarkastella lukua yhdessä transaktioiden määrän tai muun mittarin kanssa. Esimerkiksi suuren markkina-arvon kolikot, kuten Dogecoin tai Cardano, ovat alhaalla kokonaiskaavioissa halpojen transaktiomaksujensa vuoksi.


Glassnode Studio

Glassnode Studio tarjoaa hallintanäkymän, joka näyttää laajan valikoiman ketjun mittareita ja tietoja. Kuten useimmat tarjolla olevat työkalut, se on tilauspohjainen. Sen tarjoamat ilmaiset ketjunsisäiset tiedot ovat kuitenkin syvällisiä, ja niiden määrä sopii amatöörisijoittajille. On paljon helpompaa löytää kaikki tiedot yhdestä paikasta kuin kerätä ne itse lohkoketjutyökalujen avulla. Glassnoden tärkein vahvuus on valtava määrä mittariluokkia ja -alaluokkia, joita voi selata. Jos olet kuitenkin kiinnostunut BNB Smart Chainin projekteista, tämän sivuston tarjoamat tiedot ovat suhteellisen rajalliset.

Kaikille, jotka haluavat yhdistää mittarinsa tekniseen analyysiin, Glassnode Studiossa on myös sisäänrakennettu TradingView sekä sen kaikki kartoitustyökalut. On tavallista, että sijoittajat ja treidaajat yhdistävät monenlaisia analyysejä päätöksiä tehdessään. Mahdollisuus tehdä tämä kaikki yhdessä paikassa on plussaa.


Yhteenveto

Oikein tehtynä fundamenttianalyysi voi tarjota korvaamattomia oivalluksia kryptoista tavalla, johon tekninen analyysi ei kykene. Mahdollisuus erottaa markkinahinta verkon "todellisesta" arvosta on erinomainen taito treidauksessa. Tietenkin on asioita, joita TA voi kertoa meille mutta joita ei voida ennustaa FA:n avulla. Siksi monet treidaajat käyttävät nykyään molempien yhdistelmää.

Monien strategioiden tapaan ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa FA-tapaa. Toivottavasti tämä artikkeli on auttanut sinua ymmärtämään joitain tekijöitä, jotka on otettava huomioon ennen kryptopositioiden avaamista tai niistä poistumista.