Hvad er aktiver i den virkelige verden (RWA) i DeFi og krypto?
Hjem
Artikler
Hvad er aktiver i den virkelige verden (RWA) i DeFi og krypto?

Hvad er aktiver i den virkelige verden (RWA) i DeFi og krypto?

Let √łvet
Offentliggjort Nov 9, 2023Opdateret Jan 30, 2024
7m

TL;DR

 • Aktiver i den virkelige verden (RWA'er) tokeniserer h√•ndgribelige og virkelige aktiver ved at knytte fysiske aktiver til blockchainen.

 • RWA'er har fundet stor anvendelse i DeFi-sektoren.

 • RWA'er er blevet anerkendt for at bygge bro mellem TradFi og DeFi.¬†

 • Store finansielle institutioner involverer sig i stigende grad p√• RWA-omr√•det og signalerer dets ekspansion.

Tokenisering skiller sig ud som en fascinerende facet af blockchain-√łkosystemet og repr√¶senterer konverteringen af aktiver eller utilities til digitale tokens. Aktiver i den virkelige verden (RWA) involverer tokenisering af h√•ndgribelige aktiver med klar monet√¶r v√¶rdi, f.eks. guld, fast ejendom og CO2-kreditter, til oms√¶ttelige digitale formater.

RWA'er har fundet stor anvendelse i den decentraliserede finanssektor (DeFi). Integrationen af RWA i DeFi bliver ofte fremhævet som et af de bedste eksempler på, at traditionelle finansielle aktiver bliver blandet med DeFi. 

Hvordan fungerer RWA'er?

F√łr vi g√•r i dybden med RWA'ernes anvendelighed i DeFi, s√• lad os se p√•, hvordan de fungerer. Hvordan sikrer vi helt konkret, at RWA'er er legitime tokens for de aktiver i den virkelige verden, som de repr√¶senterer? Hele processen kan opdeles i tre faser: formalisering uden for k√¶den, informationsbrobygning og udbud og eftersp√łrgsel p√• RWA-protokoller.

Formalisering uden for kæden

F√łr et aktiv i den virkelige verden kan integreres i en digital ledger, skal dets v√¶rdi, ejerskab og juridiske status v√¶re utvetydigt fastsl√•et i den fysiske verden.¬†

N√•r man ansl√•r v√¶rdien af et RWA, er aktivets markedspris, resultathistorik og fysiske tilstand nogle af de faktorer, der tages i betragtning. Aktivet skal ogs√• have ubestridt juridisk ejerskab, der er dokumenteret ved sk√łder eller fakturaer.

Informationsbrobygning

I denne fase gennemgår vi processen for tokenisering, hvor aktivets oplysninger omdannes til et digitalt token. Data om aktivets værdi og retmæssige ejerskab er indlejret i det pågældende tokens metadata. På grund af blockchainens gennemsigtighed kan enhver verificere tokenets ægthed baseret på metadataene.

N√•r man besk√¶ftiger sig med aktiver, der falder ind under lovgivningen eller er klassificeret som v√¶rdipapirer, bliver det afg√łrende at bruge lovgivningsteknologier. Disse kan omfatte anvendelse af licenserede udstedere af security-tokens, overholdelse af kryptospecifikke KYC-standarder (Know Your Customer) og KYB-standarder (Know Your Business) samt udnyttelse af godkendte security-token-b√łrser.¬†

Udbud og eftersp√łrgsel p√• RWA-protokoller

I det sidste trin, som handler om udbud og eftersp√łrgsel, kommer DeFi-protokoller, der fokuserer p√• RWA'er, i spil. De har to funktioner. For det f√łrste hj√¶lper de med at oprette nye RWA'er, hvilket betyder, at de hj√¶lper med at g√łre flere af disse digitale aktiver tilg√¶ngelige. Samtidig arbejder de ogs√• p√• at g√łre investorer interesserede i at k√łbe og handle med disse aktiver.¬†

Gennem denne tilgang i tre faser er RWA'er ikke blot abstrakte begreber. De bliver praktiske, funktionelle og kritiske komponenter i DeFi-landskabet, som bærer vægten og tilliden fra den virkelige verdens værdiansættelse og juridiske rammer ind i den decentraliserede digitale arena.

Derfor har RWA'er været banebrydende for DeFi

Et af de vigtigste referencepunkter i DeFi er "Total Value Locked" eller TVL. TVL-metrikken m√•ler m√¶ngden af kapital, der er fastl√•st i forskellige DeFi-protokoller. Jo h√łjere TVL er, desto st√łrre er nyttev√¶rdien. I november 2021 toppede den samlede TVL ved ca. 180 milliarder USD og red p√• jubelb√łlgen fra den s√•kaldte "DeFi Summer".¬†

Men da markederne satte i bakgear, faldt TVL for DeFi til 49,87 milliarder USD i juni 2022. Det er et fald i værdiansættelsen på 72,3 % på 7 måneder! Manglen på reel nytteværdi og dårlig tokenomics i nogle DeFi-protokoller hjalp bestemt heller ikke på tingene, da likviditeten veg fra markedet.

Derfor har tankegangen hos den typiske DeFi-investor gennemgået en markant forandring. Flere og flere af disse investorer fokuserer på stabile og langsigtede investeringsmuligheder i stedet for at jagte hurtige gevinster. Denne tendens er især tydelig i landskabet efter 2021, hvor der har været en mærkbar stigning i jagten på mere stabile aktivklasser såsom RWA'er. 

Her er nogle fakta og tal om RWA-markedet, som viser den stigende interesse for dette marked.

 • RWA's v√¶rdi i k√¶den (uden stablecoins) voksede med 1,05 milliarder USD i 2023.

 • Heraf kom 855,7 millioner USD (82 %) fra udbytteb√¶rende aktiver som statsobligationer, fast ejendom og privat kredit.

Analyser foretaget af analytikere mellem den 1. januar og den 30. september 2023 viste f√łlgende:

 • Aktive private kreditl√•n i k√¶den steg med 210,5 millioner USD.

 • Statsobligationer og andre obligationer voksede med 557 millioner USD.

Hvad er RWA-udstedere?

RWA'er bliver oprettet på blockchainen via udstedere, der engagerer sig i tre centrale aktiviteter:

 • De opk√łber h√•ndgribelige aktiver fra den fysiske verden.

 • De konverterer disse aktiver via tokenisering.

 • De distribuerer tokens til brugere p√• blockchain-netv√¶rket.

Her er nogle af akt√łrerne p√• RWA-udstedelsesomr√•det:

 • Centrifuge: En af de st√łrste udstedere af private kreditl√•n i k√¶den.

 • Franklin Templeton: En TradFi-gigant, der blev grundlagt i 1947. Virksomheden forvalter over 1,5 milliarder USD i aktiver under forvaltning (AUM). De er for nylig begyndt at udstede tokeniserede statsobligations-tokens.

 • WisdomTree: En f√łrende akt√łr p√• markedet inden for b√łrshandlede produkter med n√¶sten 96 milliarder USD i AUM.

Fordele ved at bruge RWA'er i DeFi

Tokenisering af aktiver i den virkelige verden (RWA'er) giver flere markante fordele, der omdanner investeringsstrategier og landskabet for kryptofinansiering. 

 • √ėget likviditet: Tokenisering af aktiver som fast ejendom forvandler traditionelt illikvide og langsomt bev√¶gelige aktiver til tokens. Disse tokens g√łr det muligt for en bredere gruppe af investorer at engagere sig i det underliggende aktiv.

 • Fraktioneret ejerskab: Fraktioneret ejerskab er en af de mest fascinerende anvendelsesmuligheder for RWA'er. Ved at opdele aktiver s√•som fast ejendom i tokens, s√¶nker det adgangsbarrieren for almindelige brugere. Som s√•dan kan en gruppe investorer kombinere deres midler, s√• de i f√¶llesskab ejer en ejendom, der er angivet af tokens.

 • Gennemsigtighed: Blockchains gennemsigtige ledger sikrer, at alle transaktioner og ejerskabsoplysninger i en RWA registreres og er √•bent verificerbare.¬†

 • Inklusion: Bev√¶gelsen af tokeniserede aktiver gennem DeFi-kanaler baner vejen for nye markeder og finansielle instrumenter. Det giver ikke bare nye muligheder for eksisterende investorer, men tiltr√¶kker ogs√• nye deltagere, hvilket √łger den overordnede stabilitet og v√¶kstpotentialet i det finansielle √łkosystem.

Begrænsninger ved at bruge RWA'er i DeFi

RWA tilbyder en banebrydende tilgang til at integrere fysiske aktiver i digital finansiering. Det har dog sine begrænsninger og udfordringer. 

 • Lovgivningsm√¶ssig kompleksitet: RWA'er og DeFi er underlagt komplicerede lovkrav. Disse krav kan √¶ndre sig afh√¶ngigt af aktivet, den geografiske placering, jurisdiktionen og endda den specifikke blockchain-platform, der bruges til tokenisering.¬†

 • Sikkerhedsm√¶ssige overvejelser: I RWA'er er det afg√łrende at opretholde tilknytningen mellem det fysiske aktiv og de digitale tokens. Denne tilknytning skal v√¶re robust over for svindel og juridiske tvister.

 • Skalerbarhed: De platforme, der underst√łtter RWA-tokenisering, skal kunne h√•ndtere en h√łj overf√łrselshastighed for transaktioner og data.

Sammenfatning

RWA'er er en spændende udvikling for DeFi, der potentielt udvider sine muligheder og sin målgruppe. De giver mulighed for et mere sammenkædet finansielt område, hvor traditionel og decentraliseret finansiering konvergerer. Men for at nå dertil skal der overvindes betydelige forhindringer, herunder em streng overholdelse af lovgivningen og sikring af markedsintegriteten.

Yderligere læsning


Ansvarsfraskrivelse: Dette indhold pr√¶senteres for dig, "som det er og forefindes", og udelukkende til generel information og uddannelsesm√¶ssige form√•l, uden nogen form for erkl√¶ring eller garanti. Det skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel r√•dgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale k√łb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du b√łr s√łge din egen r√•dgivning hos relevante professionelle r√•dgivere. Hvis artiklen er skrevet af en tredjepart, skal du v√¶re opm√¶rksom p√•, at de synspunkter, der kommer til udtryk, tilh√łrer den p√•g√¶ldende tredjepart og ikke n√łdvendigvis afspejler Binance Academy. L√¶s vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne p√• digitale aktiver kan v√¶re ustabile. V√¶rdien af din investering kan falde eller stige, og det er ikke sikkert, at du f√•r det investerede bel√łb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du m√•tte p√•drage dig. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel r√•dgivning. For yderligere oplysninger kan du l√¶se vores vilk√•r for anvendelse og risikoadvarsel.