Forklaring af Wyckoff-metoden
Indholdsfortegnelse
Hvad er Wyckoff-metoden?
Wyckoffs tre love
Composite Man
Wyckoffs skema
Virker Wyckoff-metoden?
Wyckoffs femtrins-tilgang
Sammenfatning
Forklaring af Wyckoff-metoden
Hjem
Artikler
Forklaring af Wyckoff-metoden

Forklaring af Wyckoff-metoden

Avanceret
Offentliggjort Oct 21, 2019Opdateret Oct 4, 2022
11m

Hvad er Wyckoff-metoden?

Wyckoff-metoden blev udviklet af Richard Wyckoff i begyndelsen af 1930'erne. Den består af en række principper og strategier, der oprindeligt var designet til handlende og investorer. Wyckoff dedikerede en betydelig del af sit liv til at undervise, og hans arbejde påvirker meget af moderne teknisk analyse (TA). Mens Wyckoff-metoden oprindeligt var fokuseret på aktier, anvendes den nu på alle mulige finansielle markeder.

Meget af Wyckoffs arbejde var inspireret af handelsmetoderne hos andre succesrige forhandlere (især Jesse L. Livermore). I dag er Wyckoff holdt i samme høje agtelse som andre nøglepersoner såsom Charles H. Dow og Ralph N. Elliott.

Wyckoff lavede omfattende forskning, hvilket førte til oprettelsen af flere teorier og handelsteknikker. Denne artikel giver et overblik over hans arbejde. Dette omfatter:

  • Tre grundlæggende love;

  • Composite Man-konceptet;

  • En metode til analyse af grafer (Wyckoffs skema);

  • En femtrins-tilgang til markedet.

Wyckoff udviklede også specifikke købs- og salgstest samt en unik kortlægningsmetode baseret på punkt- og figurgrafer (P&F). Mens testene hjælper handlende med at få øje på bedre indgange, bruges P&F-metoden til at definere handelsmål. Denne artikel vil dog ikke dykke ned i disse to emner.

 

Wyckoffs tre love

Loven om udbud og efterspørgsel

Den første lov siger, at priserne stiger, når efterspørgslen er større end udbuddet, og falder, når det modsatte er tilfældet. Dette er ét af de mest grundlæggende principper på de finansielle markeder og er bestemt ikke eksklusivt for Wyckoffs arbejde. Vi kan repræsentere den første lov med tre enkle ligninger:

  • Efterspørgsel > udbud = prisstigninger

  • Efterspørgsel < udbud = prisfald

  • Efterspørgsel = udbud = ingen væsentlig prisændring (lav volatilitet)

Med andre ord antyder den første Wyckoff-lov, at et overskud af efterspørgsel i forhold til udbud får priserne til at stige, fordi der er flere mennesker, der køber end sælger. Men i en situation, hvor der er mere salg end køb, overstiger udbuddet efterspørgslen, hvilket får prisen til at falde.

Mange investorer, der følger Wyckoff-metoden, sammenligner prisudvikling og volumenbjælker som en måde til bedre at visualisere forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Dette giver ofte indsigt i de efterfølgende markedsbevægelser.

Loven om årsag og virkning

Den anden lov fastslår, at forskellene mellem udbud og efterspørgsel ikke er tilfældige. I stedet kommer de efter perioder med forberedelse som følge af specifikke hændelser. I Wyckoffs termer fører en periode med akkumulering (årsag) i sidste ende til en opadgående tendens (effekt). I modsætning hertil resulterer en distributionsperiode (årsag) i sidste ende i en nedadgående tendens (effekt). 

Wyckoff anvendte en unik kortlægningsteknik til at estimere de potentielle virkninger af en årsag. Med andre ord skabte han metoder til at definere handelsmål baseret på perioderne med akkumulering og distribution. Dette gjorde det muligt for ham at estimere den sandsynlige udvidelse af en markedstendens efter at have brudt ud af en konsolideringszone eller et handelsområde (TR).

Loven om indsats vs. resultat

Den tredje Wyckoff-lov siger, at ændringerne i et aktivs pris er et resultat af en indsats, der er repræsenteret af handelsbeløbet. Hvis prisudviklingen er i harmoni med voluminen, er der en god chance for, at tendensen fortsætter. Men hvis volumen og pris afviger betydeligt, vil markedstendensen sandsynligvis stoppe eller ændre retning.

Forestil dig f.eks., at Bitcoin-markedet begynder at konsolidere sig med en meget høj volumen efter en lang bearish tendens. Den høje volumen indikerer en stor indsats, men den sidelæns bevægelse (lav volatilitet) antyder et lille resultat. Så der er mange bitcoins, der skifter hænder, men ikke mere betydelige prisfald. En sådan situation kunne tyde på, at den nedadgående tendens kan være forbi, og en vending er nær.


Composite Man

Wyckoff skabte ideen om Composite Man (eller Composite Operator, dvs. sammensat mand/operatør) som en imaginær identitet af markedet. Han foreslog, at investorer og handlende skulle studere aktiemarkedet, som om en enkelt enhed kontrollerede det. Dette ville gøre det lettere for dem at følge markedstendenserne.

I bund og grund repræsenterer Composite Man de største spillere (market makers), f.eks. velhavende enkeltpersoner og institutionelle investorer. Den handler altid i sin egen bedste interesse for at sikre, at den kan købe lavt og sælge højt. 

Composite Mans adfærd er det modsatte af flertallet af detailinvestorer, som Wyckoff ofte observerede tabte penge. Men ifølge Wyckoff bruger Composite Man en noget forudsigelig strategi, som investorerne kan lære af.

Lad os bruge konceptet om Composite Man til at illustrere en forenklet markedscyklus. En sådan cyklus består af fire hovedfaser: akkumulering, opadgående tendens, distribution og nedadgående tendens.


Akkumulering

Composite Man akkumulerer aktiver før de fleste investorer. Denne fase er normalt præget af en sidelæns bevægelse. Akkumuleringen sker gradvist for at undgå, at prisen ændrer sig markant.

Opadgående tendens

Når Composite Man har nok aktier, og salgsstyrken er udtømt, begynder han at skubbe markedet op. Naturligvis tiltrækker den nye tendens flere investorer, hvilket får efterspørgslen til at stige.

Især kan der være flere faser af akkumulering under en opadgående tendens. Vi kan kalde dem præakkumuleringsfaser, hvor den større tendens stopper og konsoliderer sig et stykke tid, før den fortsætter sin opadgående bevægelse.

Efterhånden som markedet bevæger sig op, tilskyndes andre investorer til at købe. Til sidst bliver selv offentligheden begejstret nok til at blive involveret. På dette tidspunkt er efterspørgslen meget højere end udbuddet.

Distribution

Dernæst begynder den sammensatte mand at fordele sine besiddelser. Han sælger sine rentable positioner til dem, der kommer ind på markedet på et sent tidspunkt. Distributionsfasen er typisk præget af en sidelæns bevægelse, der absorberer efterspørgslen, indtil den bliver opbrugt.

Nedadgående tendens

Kort efter distributionsfasen begynder markedet at vende tilbage til nedadgående. Med andre ord, efter at den sammensatte mand er færdig med at sælge en god del af sine aktier, begynder han at presse markedet ned. Til sidst bliver udbuddet meget større end efterspørgslen, og den nedadgående tendens etableres.

I lighed med den opadgående tendens kan den nedadgående tendens også have omfordelingsfaser. Der er grundlæggende tale om kortsigtet konsolidering mellem store prisfald. De kan også omfatte Dead Cat Bounces eller de såkaldte bull-fælder, hvor nogle købere bliver fanget i håb om en tendensændring, der ikke sker. Når bearish-tendensen endelig er forbi, begynder en ny akkumuleringsfase.


Wyckoffs skema

Akkumulerings- og distributionsgraferne er sandsynligvis den mest populære del af Wyckoffs arbejde – i det mindste inden for kryptovalutafællesskabet. Disse modeller opdeler akkumulerings- og distributionsfaserne i mindre sektioner. Disse sektioner er opdelt i fem faser (A til E) sammen med flere Wyckoff-hændelser, som kort er beskrevet nedenfor.


Akkumuleringsskema

Wyckoff-metodens akkumuleringsskema

Fase A

Salgsstyrken falder, og den nedadgående tendens begynder at aftage. Denne fase er normalt præget af en stigning i handelsvolumen. Den foreløbige støtte (preliminary Support, PS) angiver, at nogle købere dukker op, men stadig ikke nok til at stoppe den nedadgående bevægelse.

Salgsklimakset (Selling Climax, SC) er dannet af en intens salgsaktivitet, efterhånden som investorer kapitulerer. Dette er ofte et punkt med høj volatilitet, hvor paniksalg skaber store candlestick-grafer og væger. Det stærke fald vender hurtigt tilbage til et bounce eller Automatic Rally (AR), efterhånden som det overdrevne udbud absorberes af køberne. Generelt defineres handelsområdet (TR) for et akkumuleringsskema af mellemrummet mellem SC-lav og AR-høj.

Som navnet antyder, sker den sekundære test (ST), når markedet falder nær SC-regionen og tester, om den nedadgående tendens virkelig er forbi eller ej. På dette tidspunkt har handelsvolumen og markedsvolatilitet tendens til at være lavere. Mens ST ofte danner et højere lavpunkt i forhold til SC, er det måske ikke altid tilfældet.

Fase B

Baseret på Wyckoffs lov om årsag og virkning kan fase B ses som årsagen, der fører til en virkning.

I bund og grund er fase B konsolideringsfasen, hvor den sammensatte mand akkumulerer det højeste antal aktiver. I løbet af denne fase har markedet en tendens til at teste både modstands- og støtteniveauer i handelsområdet.

Der kan være adskillige sekundære tests (ST) i fase B. I nogle tilfælde kan de producere højere højdepunkter (bull-fælder) og lavere lavpunkter (baisse-fælder) i forhold til SC og AR i fase A.

Fase C

En typisk akkumuleringsfase C indeholder det, der kaldes en fjeder. Den fungerer ofte som den sidste baisse-fælde, før markedet begynder at lave højere lavpunkter. Under fase C sikrer Composite Man, at der er lidt udbud tilbage på markedet, dvs. dem, der skulle sælge, har allerede gjort det.

Fjederen bryder ofte støtteniveauerne for at stoppe handlende og vildlede investorer. Vi kan beskrive det som et sidste forsøg på at købe aktier til en lavere pris, før den opadgående tendens starter. Baisse-fælden får detailinvestorer til at opgive deres beholdninger. 

I nogle tilfælde formår støtteniveauerne dog at holde, og fjederen forekommer simpelthen ikke. Med andre ord kan der være akkumuleringsskemaer, der præsenterer alle andre elementer, men ikke fjederen. Alligevel er det overordnede skema fortsat gyldig.

Fase D

Fase D repræsenterer overgangen mellem årsag og virkning. Den står mellem akkumuleringszonen (fase C) og udbruddet af handelsområdet (fase E). 

Fase D viser typisk en betydelig stigning i handelsvolumen og volatilitet. Den har normalt en Last Point Support (LPS), hvilket giver et højere lavpunkt, før markedet bevæger sig højere op. LPS går ofte forud for et udbrud af modstandsniveauerne, hvilket igen skaber højere højdepunkter. Dette indikerer tegn på styrke (Signs of Strength, SOS), da tidligere modstande bliver helt nye støtter.

På trods af den noget forvirrende terminologi kan der være mere end én LPS i fase D. De har ofte øget handelsvolumen, mens de tester de nye støttelinjer. I nogle tilfælde kan prisen skabe en lille konsolideringszone, før den effektivt bryder det større handelsinterval og flytter til fase E.

Fase E

Fase E er den sidste fase af et akkumuleringsskema. Den er præget af en tydelig opdeling af handelsområdet forårsaget af øget efterspørgsel på markedet. Dette er, når handelsområdet effektivt brydes, og den opadgående tendens starter.


Distributionsskema

I bund og grund fungerer distributionsskemaerne på den modsatte måde af akkumuleringen, men med lidt anden terminologi.


Wyckoff-metodens distributionsskema


Fase A

Den første fase opstår, når en etableret opadgående tendens begynder at bremse på grund af faldende efterspørgsel. Den foreløbige beholdning (PSY) antyder, at salgsstyrken viser sig, men stadig ikke er stærk nok til at stoppe den opadgående bevægelse. Købsklimaks (BC) dannes derefter af en intens købsaktivitet. Dette skyldes normalt uerfarne forhandlere, der køber på baggrund af følelser. 

Dernæst forårsager den stærke opadgående bevægelse en automatisk reaktion (AR), da den overdrevne efterspørgsel absorberes af market makers. Med andre ord begynder Composite Man at distribuere sine besiddelser til de sene købere. Den sekundære test (ST) opstår, når markedet besøger BC-regionen igen og ofte danner et lavere højdepunkt.

Fase B

Fase B i en distribution fungerer som den konsolideringszone (årsag), der går forud for en nedadgående tendens (effekt). I løbet af denne fase sælger Composite Man gradvist sine aktiver og absorberer og svækker efterspørgslen på markedet. 

Normalt testes de øvre og nedre bånd i handelsområdet flere gange, hvilket kan omfatte kortsigtede baisse-og bull-fælder. Nogle gange vil markedet bevæge sig over modstandsniveauet skabt af BC, hvilket resulterer i en ST, der også kan kaldes en Upthrust (UT).

Fase C

I nogle tilfælde vil markedet præsentere en sidste bull-fælde efter konsolideringsperioden. Den kaldes UTAD eller Upthrust After Distribution. Den er i bund og grund det modsatte af en akkumuleringsfjeder.

Fase D

Fase D af en distribution er stort set et spejlbillede af akkumuleringen. Den har normalt et sidste beholdningspunkt (Last Point of Supply, LPSY) i midten af området, hvilket skaber et lavere højdepunkt. Fra dette tidspunkt oprettes nye LPSY'er – enten omkring eller under supportzonen. Et tydeligt svaghedstegn (Sign of Weakness, SOW) vises, når markedet bryder under støttelinjerne.

Fase E

Den sidste fase af en distribution markerer begyndelsen på en nedadgående tendens med et tydeligt brud under handelsområdet forårsaget af en stærk dominans af udbud over efterspørgsel.


Virker Wyckoff-metoden?

Naturligvis følger markedet ikke altid disse modeller nøjagtigt. I praksis kan akkumulerings- og distributionsskemaerne forekomme på forskellige måder. Nogle situationer kan f.eks. have en fase B, der varer meget længere end forventet. Ellers kan fjeder- og UTAD-testene være helt fraværende.

Alligevel tilbyder Wyckoffs arbejde en bred vifte af pålidelige teknikker, der er baseret på hans mange teorier og principper. Hans arbejde er bestemt værdifuldt for tusindvis af investorer, handlende og analytikere over hele verden. F.eks. kan akkumulerings- og distributionsskemaerne være nyttige, når man forsøger at forstå de fælles cyklusser på de finansielle markeder.


Wyckoffs femtrins-tilgang

Wyckoff udviklede også en femtrins-tilgang til markedet, som var baseret på hans mange principper og teknikker. Kort sagt kan denne tilgang ses som en måde til at omsætte sin undervisning i praksis.

Trin 1: Fastslå tendensen.

Hvad er den nuværende tendens, og hvor vil den sandsynligvis bevæge sig hen? Hvordan er forholdet mellem udbud og efterspørgsel?

Trin 2: Fastslå aktivets styrke.

Hvor stærkt er aktivet i forhold til markedet? Bevæger de sig på en lignende eller modsat måde?

Trin 3: Se efter aktiver med tilstrækkelig årsag.

Er der nok grunde til at komme ind i en position? Er årsagen stærk nok til, at de potentielle belønninger (effekt) er risikoen værd?

Trin 4: Fastslå, hvor sandsynligt flytningen er.

Er aktivet klar til at flytte? Hvad er dets position inden for den større tendens? Hvad antyder prisen og voluminen? Dette trin involverer ofte brugen af Wyckoffs købs- og salgstest.

Trin 5: Planlæg din indgang.

Det sidste trin handler om timing. Det involverer normalt at analysere en aktie i forhold til det generelle marked.

F.eks. kan en handlende sammenligne prisudviklingen for en aktie i forhold til S&P 500-indekset. Afhængigt af deres position inden for deres individuelle Wyckoff-skema kan en sådan analyse give indsigt i aktivets næste bevægelser. I sidste ende letter dette etableringen af en god indgang.

Denne metode fungerer endnu bedre med aktiver, der bevæger sig sammen med det generelle marked eller indeks. På kryptovalutamarkeder er denne sammenhæng dog ikke altid til stede.


Sammenfatning

Der er næsten gået et århundrede siden dens oprettelse, men Wyckoff-metoden er stadig udbredt i brug i dag. Den er bestemt meget mere end en TA-indikator, da den omfatter mange principper, teorier og handelsteknikker. 

I bund og grund giver Wyckoff-metoden investorer mulighed for at træffe mere logiske beslutninger i stedet for at handle ud fra følelser. Wyckoffs omfattende arbejde giver handlende og investorer en række værktøjer til at reducere risici og øge deres chancer for succes. Alligevel er der ingen idiotsikker teknik, når det kommer til investering. Man bør altid være på vagt over for risiciene, især inden for de meget volatile kryptovalutamarkeder.