Sådan fungerer afdækning i krypto og syv afdækningsstrategier, du skal kende til
Hjem
Artikler
Sådan fungerer afdækning i krypto og syv afdækningsstrategier, du skal kende til

Sådan fungerer afdækning i krypto og syv afdækningsstrategier, du skal kende til

Let øvet
Offentliggjort Jun 29, 2023Opdateret Sep 18, 2023
9m

TL;DR

  • Afdækning er en risikostyringsstrategi, der anvendes til at udligne potentielle tab, som en person eller en organisation kan blive udsat for. 

  • Nogle almindelige måder at afdække på omfatter futures- og optionskontrakter, differencekontrakter (CFD'er) og evige swapkontrakter. 

  • Afdækningsstrategier indebærer deres egne risici og omkostninger. Du er nødt til at overveje de forskellige risici, herunder modpartsrisici og lovgivningsmæssige risici, før du implementerer en afdækningsstrategi. 

Hvad er afdækning?

Afdækning er en risikostyringsstrategi, der anvendes af enkeltpersoner og institutioner til at udligne potentielle tab, der kan opstå på en investering. 

Konceptet svarer til at tegne en forsikringspolice. Hvis du ejer et hus i et område, der er udsat for oversvømmelse, vil du gerne beskytte det mod risikoen for oversvømmelse ved at tegne en oversvømmelsesforsikring. På finans- og kryptomarkederne fungerer afdækning på en lignende måde. Det indebærer at foretage en investering, der er designet til at reducere risikoen for ugunstige prisbevægelser i et aktiv. 

Hvordan fungerer afdækning?

Der findes mange forskellige afdækningsmetoder, men de involverer typisk følgende trin: 

Trin 1: Fastlæg en primær position 

Du har en eksisterende position i et specifikt aktiv, f.eks. bitcoin eller ether. Enten ejer du kryptoen, eller også er du eksponeret mod dens priser. 

Trin 2: Identificer risiciene

Det næste skridt er at identificere de risici, der er forbundet med den primære position. F.eks. kan risikoen ved at eje bitcoin være, at prisen falder. 

Trin 3: Indtag en modposition

Du kan afdække risikoen ved at tage en position i et relateret instrument, som forventes at bevæge sig i den modsatte retning af den identificerede risiko. 

Målet med afdækning er ikke at tjene penge, men at beskytte sig mod tab. Gevinsten på afdækningspositionen skal opveje tabet fra hovedpositionen. Det er vigtigt at bemærke, at perfekte afdækninger er sjældne. Afdækning indebærer også ofte omkostninger, så man er nødt til at overveje, om afdækningen er omkostningseffektiv.

Hvordan fungerer afdækning i krypto?

Afdækning i krypto følger det samme princip som afdækning på traditionelle finansmarkeder. Det indebærer at tage en position i et relateret aktiv, som forventes at bevæge sig i modsat retning af den primære position. 

Her er syv måder, hvorpå en investor kan afdække sig på kryptomarkederne. Nogle eller alle af disse er måske ikke tilgængelige i visse jurisdiktioner, så du skal sikre dig, at alle afdækningsstrategier, du anvender, er i overensstemmelse med lokale regler. 

Hver af disse strategier har sine egne risici og omkostninger, så det er vigtigt at forstå dem, før man går i gang. 

Futureskontrakter 

Kryptofutures giver investorer mulighed for at købe eller sælge en kryptovaluta til en forudbestemt pris på en bestemt fremtidig dato. Dette kan bruges til at afdække sig mod potentielle prisændringer. Hvis du f.eks. ejer bitcoin og frygter, at prisen kan falde, kan du sælge en bitcoin-futureskontrakt. Hvis prisen på bitcoin falder, vil gevinsten fra futureskontrakten opveje tabet i din bitcoin-beholdning.

Optionskontrakter

Kryptooptioner giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at købe (købsoption) eller sælge (salgsoption) den underliggende kryptovaluta til en fastsat pris inden for en bestemt tidsperiode. Hvis du ejer bitcoin og er bekymret for et prisfald, kan du købe en salgsoption. Hvis prisen på bitcoin falder, vil stigningen i salgsoptioners værdi opveje tabet i bitcoins værdi.

Differencekontrakter (Contracts for Difference, CFT'er) 

CFD'er kan bruges som et afdækningsværktøj til kryptoeksponering. En CFD er et derivatprodukt, der giver dig mulighed for at spekulere i prisudviklingen på et underliggende aktiv uden rent faktisk at eje aktivet. Du indgår normalt en kontrakt med en mægler om at udveksle forskellen i prisen på aktivet fra det tidspunkt, hvor kontrakten åbnes, til det tidspunkt, hvor den lukkes.

Hvis du f.eks. ejer bitcoin og ønsker at afdække dig mod prisfald, kan du åbne en kort position (sælge) på bitcoin-CFD'en. Den gevinst, du opnår på CFD-positionen, bør opveje tabet på din bitcoin-beholdning, hvis kursen falder.

Evige swapkontrakter

Evige swapkontrakter følger prisen på et underliggende aktiv såsom bitcoin og har til formål at give en kontinuerlig handelsmulighed uden en udløbsdato. De bruger normalt gearing, så handlende kan åbne større positioner med et mindre indledende marginkrav.

Hvis du f.eks. forudser et potentielt prisfald på bitcoin, kan du åbne en short position på den evige swapkontrakten for bitcoin. Hvis prisen på bitcoin falder, bør gevinsterne på den evige swapkontrakt opveje tabene i din bitcoin-beholdning.

Short selling

Nogle platforme giver mulighed for short selling, hvor du kan låne en kryptovaluta, sælge den og købe den tilbage senere for at returnere den. Hvis prisen falder, som du forventer, vil du opnå en gevinst, som kan opveje tab i andre investeringer.

Stablecoins 

Stablecoins er kryptovalutaer, hvis pris er knyttet til en reserve af aktiver, typisk en fiatpengevaluta. Hvis du frygter en markedsnedgang, kan du konvertere nogle af dine ustabile kryptoaktiver til stablecoins. Selvom du ikke vil få gavn af et opsving på markedet, vil du være beskyttet mod en nedtur.

spredning

At have en række forskellige kryptovalutaer eller spredning kan også fungere som en afdækning. Forskellige kryptoer kan reagere forskelligt på markedsændringer. Hvis én falder, kan en anden stige og kompensere for tabet. 

Et eksempel på afdækning af din bitcoin-position

Lad os sige, at du ejer BTC til en værdi af 10.000 USD, og at du ønsker at afdække dig mod et muligt fald i prisen. Du kan overveje at gøre følgende for at afdække din position. 

Antag, at bitcoin i øjeblikket handles til 50.000 USD. Du kan købe en salgsoption, der giver dig ret til at sælge bitcoin for 50.000 USD på et senere tidspunkt. Lad os sige, at du betaler en præmie på 500 USD for denne mulighed (de faktiske priser vil afhænge af markedsforholdene). 

Hvis bitcoins pris falder til 40.000 USD, kan du udnytte din option og sælge dine bitcoin for 50.000 USD, hvilket reducerer dine tab betydeligt. Omkostningerne ved denne afdækning vil være den præmie, du har betalt for optionen. I dette eksempel skal du bruge 0,2 BTC for at dække din portefølje. Omkostningerne ville være 0,01 BTC (500 USD/50.000 USD).

Alternativt kan du sælge en bitcoin-futureskontrakt. Lad os sige, at du sælger en futureskontrakt for 0,2 BTC, hvor du accepterer at sælge bitcoin til 50.000 USD om en måned. Hvis bitcoins pris falder til 40.000 USD, kan du købe 0,2 BTC til den lavere pris for at opfylde din kontrakt og dermed effektivt sælge dine bitcoin til 50.000 USD og udligne tabene i din portefølje. Hvis bitcoins pris stiger, vil du dog stadig være forpligtet til at sælge til 50.000 USD, hvilket kan betyde, at du går glip af eventuelle prisgevinster.

Risici ved afdækning i krypto

Afdækningsstrategier indebærer generelt risici og omkostninger. Optionspræmier kan være dyre, futures kan begrænse dine potentielle gevinster, og stablecoins er afhængige af udstederens solvens. Spredning kan hjælpe med at sprede risikoen, men forhindrer ikke nødvendigvis tab. 

Husk at overveje følgende risici, før du implementerer afdækning. 

Omkostninger

Afdækning er normalt forbundet med omkostninger. F.eks. kræver køb af optioner betaling af en præmie, som kan være betydelig afhængig af markedsforholdene. På samme måde kan futureskontrakter involvere kurtage og andre gebyrer.

Begrænset fordel

Afdækningsstrategier begrænser ofte den potentielle gevinst. Hvis du f.eks. bruger futureskontrakter til at afdække dig mod et prisfald, og prisen i stedet stiger, vil din gevinst være begrænset til futureskontraktens pris.

Modpartsrisiko

Modpartsrisikoen er især betydelig med over-the-counter-derivater, eller når stablecoins bruges som et afdækningsværktøj. Hvis modparten ikke lever op til sin del af aftalen, kan det resultere i tab. I tilfælde af stablecoins er der risiko for, at udstederen ikke kan opretholde tilknytningen til det underliggende aktiv.

Udførelsesrisiko

Der er en risiko for, at din afdækningsstrategi ikke fungerer som forventet på grund af markedsforholdene. F.eks. kan optioner og futures på meget volatile markeder måske ikke give den forventede beskyttelse på grund af ekstreme prisbevægelser.

Lovgivningsmæssig risiko

De lovgivningsmæssige rammer for kryptovalutaer og relaterede finansielle instrumenter er under udvikling og varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion. Ændringer i lovgivningen kan påvirke værdien og tilgængeligheden af visse afdækningsinstrumenter. Du skal fuldt ud forstå de lovgivningsmæssige krav i din lokale jurisdiktion og til enhver tid overholde dem. 

Likviditetsrisiko

Nogle afdækningsinstrumenter kan være illikvide, hvilket betyder, at de ikke let kan købes eller sælges uden at forårsage en betydelig prisændring. Det kan gøre det svært at gå ind eller ud af positioner.

Kompleksitet

Endelig kan afdækningsstrategier være komplekse og kræve en dyb forståelse af de finansielle markeder, især dem med gearing. Fejl eller misforståelser kan føre til betydelige tab.

Tips til afdækning i krypto

Afdækning er kompliceret og kræver et indgående kendskab til de finansielle markeder. Det er bestemt ikke for begyndere, og selv erfarne handlende skal være forsigtige, når de foretager afdækning. Her er nogle tips, når du bruger afdækningsstrategier i krypto. 

Forstå risiciene

Før du implementerer en afdækningsstrategi, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår de tilknyttede risici og potentielle ulemper. Alle finansielle instrumenter og strategier har deres fordele og ulemper, og det er vigtigt at vide, hvad man går ind til, før man forpligter sig.

Diversificer

Læg ikke alle dine æg i én kurv. Overvej at investere i en række forskellige kryptovalutaer og endda sprede din investering over forskellige aktivklasser. Det kan hjælpe med at beskytte mod volatilitet i et bestemt aktiv.

Lad være med at overkomplicere processen

Det kan være fristende at bruge komplekse afdækningsstrategier i et forsøg på at maksimere gevinst eller minimere tab. Men kompleksitet medfører ofte yderligere risici. Hvis du ikke er en sofistikeret investor, er enklere strategier som regel bedre.

Sammenfatning 

Afdækning er effektiv til at udligne potentielle tab, som din portefølje kan lide, når den bruges effektivt, men afdækning kræver indgående viden og er ikke for alle. Du er nødt til nøje at studere vilkår og betingelser, marginkrav, gebyrer og gearingsmuligheder, når du bruger afdækningsstrategier. 

Sørg for, at du har en solid forståelse af de tilknyttede risici og potentielle omkostninger. Du er nødt til løbende at overvåge markedsforholdene og styre din risikoeksponering, mens du konstant justerer dine positioner. 

Du bør også bruge risikostyringsværktøjer såsom stop-loss-ordrer til at begrænse potentielle tab eller sikre gevinster. Endelig bør du overveje at søge vejledning hos en finansiel rådgiver, før du går i gang med disse handelsaktiviteter.

Yderligere læsning: 


Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesmæssige formål uden erklæring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som økonomisk, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør selv søge råd fra relevante, professionelle rådgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, bør du bemærke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilhører denne tredjepartsbidragsyder og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Dette materiale bør ikke anses for værende økonomisk, juridisk eller anden rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.