Sådan fungerer afdækning i krypto og syv afdækningsstrategier, du skal kende til
Hjem
Artikler
Sådan fungerer afdækning i krypto og syv afdækningsstrategier, du skal kende til

Sådan fungerer afdækning i krypto og syv afdækningsstrategier, du skal kende til

Let √łvet
Offentliggjort Jun 29, 2023Opdateret Oct 13, 2023
9m

TL;DR

  • Afd√¶kning er en risikostyringsstrategi, der anvendes til at udligne potentielle tab, som en person eller en organisation kan blive udsat for.¬†

  • Nogle almindelige m√•der at afd√¶kke p√• omfatter futures- og optionskontrakter, differencekontrakter (CFD'er) og evige swapkontrakter.¬†

  • Afd√¶kningsstrategier indeb√¶rer deres egne risici og omkostninger. Du er n√łdt til at overveje de forskellige risici, herunder modpartsrisici og lovgivningsm√¶ssige risici, f√łr du implementerer en afd√¶kningsstrategi.¬†

Hvad er afdækning?

Afdækning er en risikostyringsstrategi, der anvendes af enkeltpersoner og institutioner til at udligne potentielle tab, der kan opstå på en investering. 

Konceptet svarer til at tegne en forsikringspolice. Hvis du ejer et hus i et omr√•de, der er udsat for oversv√łmmelse, vil du gerne beskytte det mod risikoen for oversv√łmmelse ved at tegne en oversv√łmmelsesforsikring. P√• finans- og kryptomarkederne fungerer afd√¶kning p√• en lignende m√•de. Det indeb√¶rer at foretage en investering, der er designet til at reducere risikoen for ugunstige prisbev√¶gelser i et aktiv.¬†

Hvordan fungerer afdækning?

Der findes mange forskellige afd√¶kningsmetoder, men de involverer typisk f√łlgende trin:¬†

Trin 1: Fastlæg en primær position 

Du har en eksisterende position i et specifikt aktiv, f.eks. bitcoin eller ether. Enten ejer du kryptoen, eller også er du eksponeret mod dens priser. 

Trin 2: Identificer risiciene

Det næste skridt er at identificere de risici, der er forbundet med den primære position. F.eks. kan risikoen ved at eje bitcoin være, at prisen falder. 

Trin 3: Indtag en modposition

Du kan afdække risikoen ved at tage en position i et relateret instrument, som forventes at bevæge sig i den modsatte retning af den identificerede risiko. 

M√•let med afd√¶kning er ikke at tjene penge, men at beskytte sig mod tab. Gevinsten p√• afd√¶kningspositionen skal opveje tabet fra hovedpositionen. Det er vigtigt at bem√¶rke, at perfekte afd√¶kninger er sj√¶ldne. Afd√¶kning indeb√¶rer ogs√• ofte omkostninger, s√• man er n√łdt til at overveje, om afd√¶kningen er omkostningseffektiv.

Hvordan fungerer afdækning i krypto?

Afd√¶kning i krypto f√łlger det samme princip som afd√¶kning p√• traditionelle finansmarkeder. Det indeb√¶rer at tage en position i et relateret aktiv, som forventes at bev√¶ge sig i modsat retning af den prim√¶re position.¬†

Her er syv måder, hvorpå en investor kan afdække sig på kryptomarkederne. Nogle eller alle af disse er måske ikke tilgængelige i visse jurisdiktioner, så du skal sikre dig, at alle afdækningsstrategier, du anvender, er i overensstemmelse med lokale regler. 

Hver af disse strategier har sine egne risici og omkostninger, s√• det er vigtigt at forst√• dem, f√łr man g√•r i gang.¬†

Futureskontrakter 

Kryptofutures giver investorer mulighed for at k√łbe eller s√¶lge en kryptovaluta til en forudbestemt pris p√• en bestemt fremtidig dato. Dette kan bruges til at afd√¶kke sig mod potentielle pris√¶ndringer. Hvis du f.eks. ejer bitcoin og frygter, at prisen kan falde, kan du s√¶lge en bitcoin-futureskontrakt. Hvis prisen p√• bitcoin falder, vil gevinsten fra futureskontrakten opveje tabet i din bitcoin-beholdning.

Optionskontrakter

Kryptooptioner giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at k√łbe (k√łbsoption) eller s√¶lge (salgsoption) den underliggende kryptovaluta til en fastsat pris inden for en bestemt tidsperiode. Hvis du ejer bitcoin og er bekymret for et prisfald, kan du k√łbe en salgsoption. Hvis prisen p√• bitcoin falder, vil stigningen i salgsoptioners v√¶rdi opveje tabet i bitcoins v√¶rdi.

Differencekontrakter (Contracts for Difference, CFT'er) 

CFD'er kan bruges som et afd√¶kningsv√¶rkt√łj til kryptoeksponering. En CFD er et derivatprodukt, der giver dig mulighed for at spekulere i prisudviklingen p√• et underliggende aktiv uden rent faktisk at eje aktivet.¬†Du indg√•r normalt en kontrakt med en m√¶gler om at udveksle forskellen i prisen p√• aktivet fra det tidspunkt, hvor kontrakten √•bnes, til det tidspunkt, hvor den lukkes.

Hvis du f.eks. ejer bitcoin og √łnsker at afd√¶kke dig mod prisfald, kan du √•bne en kort position (s√¶lge) p√• bitcoin-CFD'en. Den gevinst, du opn√•r p√• CFD-positionen, b√łr opveje tabet p√• din bitcoin-beholdning, hvis kursen falder.

Evige swapkontrakter

Evige swapkontrakter f√łlger prisen p√• et underliggende aktiv s√•som bitcoin og har til form√•l at give en kontinuerlig handelsmulighed uden en udl√łbsdato. De bruger normalt gearing, s√• handlende kan √•bne st√łrre positioner med et mindre indledende marginkrav.

Hvis du f.eks. forudser et potentielt prisfald p√• bitcoin, kan du √•bne en short position p√• den evige swapkontrakten for bitcoin. Hvis prisen p√• bitcoin falder, b√łr gevinsterne p√• den evige swapkontrakt opveje tabene i din bitcoin-beholdning.

Short selling

Nogle platforme giver mulighed for short selling, hvor du kan l√•ne en kryptovaluta, s√¶lge den og k√łbe den tilbage senere for at returnere den. Hvis prisen falder, som du forventer, vil du opn√• en gevinst, som kan opveje tab i andre investeringer.

Stablecoins 

Stablecoins er kryptovalutaer, hvis pris er knyttet til en reserve af aktiver, typisk en fiatpengevaluta. Hvis du frygter en markedsnedgang, kan du konvertere nogle af dine ustabile kryptoaktiver til stablecoins. Selvom du ikke vil få gavn af et opsving på markedet, vil du være beskyttet mod en nedtur.

spredning

At have en række forskellige kryptovalutaer eller spredning kan også fungere som en afdækning. Forskellige kryptoer kan reagere forskelligt på markedsændringer. Hvis én falder, kan en anden stige og kompensere for tabet. 

Et eksempel på afdækning af din bitcoin-position

Lad os sige, at du ejer BTC til en v√¶rdi af 10.000 USD, og at du √łnsker at afd√¶kke dig mod et muligt fald i prisen. Du kan overveje at g√łre f√łlgende for at afd√¶kke din position.¬†

Antag, at bitcoin i √łjeblikket handles til 50.000 USD. Du kan k√łbe en salgsoption, der giver dig ret til at s√¶lge bitcoin for 50.000 USD p√• et senere tidspunkt. Lad os sige, at du betaler en pr√¶mie p√• 500 USD for denne mulighed (de faktiske priser vil afh√¶nge af markedsforholdene).¬†

Hvis bitcoins pris falder til 40.000 USD, kan du udnytte din option og s√¶lge dine bitcoin for 50.000 USD, hvilket reducerer dine tab betydeligt. Omkostningerne ved denne afd√¶kning vil v√¶re den pr√¶mie, du har betalt for optionen. I dette eksempel skal du bruge 0,2 BTC for at d√¶kke din portef√łlje. Omkostningerne ville v√¶re 0,01 BTC (500 USD/50.000 USD).

Alternativt kan du s√¶lge en bitcoin-futureskontrakt. Lad os sige, at du s√¶lger en futureskontrakt for 0,2 BTC, hvor du accepterer at s√¶lge bitcoin til 50.000 USD om en m√•ned. Hvis bitcoins pris falder til 40.000 USD, kan du k√łbe 0,2 BTC til den lavere pris for at opfylde din kontrakt og dermed effektivt s√¶lge dine bitcoin til 50.000 USD og udligne tabene i din portef√łlje. Hvis bitcoins pris stiger, vil du dog stadig v√¶re forpligtet til at s√¶lge til 50.000 USD, hvilket kan betyde, at du g√•r glip af eventuelle prisgevinster.

Risici ved afdækning i krypto

Afd√¶kningsstrategier indeb√¶rer generelt risici og omkostninger. Optionspr√¶mier kan v√¶re dyre, futures kan begr√¶nse dine potentielle gevinster, og stablecoins er afh√¶ngige af udstederens solvens. Spredning kan hj√¶lpe med at sprede risikoen, men forhindrer ikke n√łdvendigvis tab.¬†

Husk at overveje f√łlgende risici, f√łr du implementerer afd√¶kning.¬†

Omkostninger

Afd√¶kning er normalt forbundet med omkostninger. F.eks. kr√¶ver k√łb af optioner betaling af en pr√¶mie, som kan v√¶re betydelig afh√¶ngig af markedsforholdene. P√• samme m√•de kan futureskontrakter involvere kurtage og andre gebyrer.

Begrænset fordel

Afdækningsstrategier begrænser ofte den potentielle gevinst. Hvis du f.eks. bruger futureskontrakter til at afdække dig mod et prisfald, og prisen i stedet stiger, vil din gevinst være begrænset til futureskontraktens pris.

Modpartsrisiko

Modpartsrisikoen er is√¶r betydelig med over-the-counter-derivater, eller n√•r stablecoins bruges som et afd√¶kningsv√¶rkt√łj. Hvis modparten ikke lever op til sin del af aftalen, kan det resultere i tab. I tilf√¶lde af stablecoins er der risiko for, at udstederen ikke kan opretholde tilknytningen til det underliggende aktiv.

Udf√łrelsesrisiko

Der er en risiko for, at din afdækningsstrategi ikke fungerer som forventet på grund af markedsforholdene. F.eks. kan optioner og futures på meget volatile markeder måske ikke give den forventede beskyttelse på grund af ekstreme prisbevægelser.

Lovgivningsmæssig risiko

De lovgivningsmæssige rammer for kryptovalutaer og relaterede finansielle instrumenter er under udvikling og varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion. Ændringer i lovgivningen kan påvirke værdien og tilgængeligheden af visse afdækningsinstrumenter. Du skal fuldt ud forstå de lovgivningsmæssige krav i din lokale jurisdiktion og til enhver tid overholde dem. 

Likviditetsrisiko

Nogle afd√¶kningsinstrumenter kan v√¶re illikvide, hvilket betyder, at de ikke let kan k√łbes eller s√¶lges uden at for√•rsage en betydelig pris√¶ndring. Det kan g√łre det sv√¶rt at g√• ind eller ud af positioner.

Kompleksitet

Endelig kan afd√¶kningsstrategier v√¶re komplekse og kr√¶ve en dyb forst√•else af de finansielle markeder, is√¶r dem med gearing. Fejl eller misforst√•elser kan f√łre til betydelige tab.

Tips til afdækning i krypto

Afdækning er kompliceret og kræver et indgående kendskab til de finansielle markeder. Det er bestemt ikke for begyndere, og selv erfarne handlende skal være forsigtige, når de foretager afdækning. Her er nogle tips, når du bruger afdækningsstrategier i krypto. 

Forstå risiciene

F√łr du implementerer en afd√¶kningsstrategi, skal du sikre dig, at du fuldt ud forst√•r de tilknyttede risici og potentielle ulemper. Alle finansielle instrumenter og strategier har deres fordele og ulemper, og det er vigtigt at vide, hvad man g√•r ind til, f√łr man forpligter sig.

Diversificer

Læg ikke alle dine æg i én kurv. Overvej at investere i en række forskellige kryptovalutaer og endda sprede din investering over forskellige aktivklasser. Det kan hjælpe med at beskytte mod volatilitet i et bestemt aktiv.

Lad være med at overkomplicere processen

Det kan v√¶re fristende at bruge komplekse afd√¶kningsstrategier i et fors√łg p√• at maksimere gevinst eller minimere tab. Men kompleksitet medf√łrer ofte yderligere risici. Hvis du ikke er en sofistikeret investor, er enklere strategier som regel bedre.

Sammenfatning 

Afd√¶kning er effektiv til at udligne potentielle tab, som din portef√łlje kan lide, n√•r den bruges effektivt, men afd√¶kning kr√¶ver indg√•ende viden og er ikke for alle. Du er n√łdt til n√łje at studere vilk√•r og betingelser, marginkrav, gebyrer og gearingsmuligheder, n√•r du bruger afd√¶kningsstrategier.¬†

S√łrg for, at du har en solid forst√•else af de tilknyttede risici og potentielle omkostninger. Du er n√łdt til l√łbende at overv√•ge markedsforholdene og styre din risikoeksponering, mens du konstant justerer dine positioner.¬†

Du b√łr ogs√• bruge risikostyringsv√¶rkt√łjer s√•som stop-loss-ordrer til at begr√¶nse potentielle tab eller sikre gevinster. Endelig b√łr du overveje at s√łge vejledning hos en finansiel r√•dgiver, f√łr du g√•r i gang med disse handelsaktiviteter.

Yderligere læsning: 


Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold pr√¶senteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesm√¶ssige form√•l uden erkl√¶ring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som √łkonomisk, juridisk eller anden professionel r√•dgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale k√łb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du b√łr selv s√łge r√•d fra relevante, professionelle r√•dgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, b√łr du bem√¶rke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilh√łrer denne tredjepartsbidragsyder og ikke n√łdvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. L√¶s vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne p√• digitale aktiver kan v√¶re volatile. V√¶rdien af din investering kan g√• op eller ned, og du f√•r muligvis ikke det investerede bel√łb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du m√•tte lide. Dette materiale b√łr ikke anses for v√¶rende √łkonomisk, juridisk eller anden r√•dgivning. For yderligere oplysninger kan du l√¶se vores vilk√•r for anvendelse og risikoadvarsel.