Blockchain-use cases: Sundhedssektor
Hjem
Artikler
Blockchain-use cases: Sundhedssektor

Blockchain-use cases: Sundhedssektor

Begynder
Offentliggjort Mar 11, 2019Opdateret Sep 5, 2023
5m

Selvom blockchain-teknologien ofte er associeret med bitcoin og andre kryptovalutaer, er den også blevet udforsket til datalagring og -beskyttelse i en række forskellige brancher. Sammen med velgørenhed og forsyningskæder er sundhedssektoren blandt de mest omtalte use cases. Men hvilke aspekter af blockchainen gør den velegnet til sundhedssektoren?


Fordelene ved at bruge blockchain i sundhedssektoren

Nogle af de funktioner, der gør det muligt for kryptovaluta-blockchains at fungere som en sikker registrering af finansielle transaktioner, gælder også for lagring af medicinske data. Eftersom de fleste blockchains er designet som distribuerede systemer, der registrerer og beskytter filer ved hjælp af kryptografi, er det ekstremt svært for nogen at forstyrre eller ændre dataene uden at have godkendelse fra alle andre deltagere i netværket. Derfor er uforanderlighed én af de funktioner, der gør det muligt at skabe uforgængelige databaser til medicinske journaler.

Desuden gør peer-to-peer-arkitekturen, der bruges i blockchains, det muligt at synkronisere alle kopier af en patientjournal med hinanden, når der foretages opdateringer, selvom de er lagret på forskellige computere. Faktisk har hver netværksnode en kopi af hele blockchainen, og de kommunikerer regelmæssigt for at sikre, at data er opdaterede og autentiske. Derfor er decentralisering og datadistribution også vigtige aspekter.

Det er værd at nævne, at blockchains er distribuerede, men ikke altid decentraliserede (med hensyn til styring). Decentralisering er ikke en binær størrelse, så afhængigt af hvordan noderne er fordelt, og af den overordnede arkitektur, kan distribuerede systemer have forskellige grader af decentralisering. I forbindelse med sundhedspleje er blockchains normalt bygget som et privat netværk i modsætning til de offentlige, der typisk bruges som ledgers til kryptovaluta. Mens alle kan deltage i og bidrage til udviklingen af en public blockchain, kræver private versioner tilladelse og administreres af et mindre antal noder.


Potentielle fordele

Øget sikkerhed

Som nævnt er én af de vigtigste use cases for blockchains i sundhedssektoren at udnytte teknologien til at skabe en sikker og samlet peer-to-peer-database (distribueret). Takket være blockchains uforanderlighed bør datakorruption ikke længere være et problem. Blockchain-teknologien kan bruges til effektivt at registrere og spore medicinske data fra tusindvis af patienter.

I modsætning til traditionelle databaser, der er afhængige af en centraliseret server, giver brugen af et distribueret system mulighed for dataudveksling med højere sikkerhedsniveauer, samtidig med at man skærer ned på de administrative omkostninger, som det nuværende system medfører. Den decentraliserede natur af blockchains gør dem også mindre sårbare over for tekniske fejl og eksterne angreb, der ofte kompromitterer værdifulde oplysninger. Sikkerheden ved blockchain-netværk kan være særlig nyttig for hospitaler, som ofte er udsat for hackerinvasion og ransomware-angreb.


Interoperabilitet

En anden fordel ved blockchain-baserede patientjournaler er deres evne til at forbedre interoperabiliteten mellem klinikker, hospitaler og andre udbydere af sundhedsydelser. Teknologiske forskelle i datalagringssystemer gør det ofte vanskeligt for organisationer at dele dokumenter. Blockchains kan imidlertid løse dette problem ved at give autoriserede parter adgang til en samlet database med patientjournaler eller endda medicinudleveringsjournaler. Så i stedet for at forsøge at kommunikere med hinandens interne lagre, kan tjenesteudbyderne arbejde sammen om et enkelt.


Tilgængelighed og gennemsigtighed

Ud over at forenkle processen med at dele journaler, kan blockchain-systemer også give patienterne øget tilgængelighed og gennemsigtighed i forhold til deres egne sundhedsoplysninger. I nogle tilfælde kan det at anmode om validering af ændringer, der er foretaget i patienternes dokumenter, sikre nøjagtigheden af journalerne, og hvis den anvendes korrekt, kan denne form for verificering give et ekstra lag af sikkerhed mod både menneskelige fejl og forsætlige forfalskninger.


Pålidelig administration af forsyningskæden

Blockchains kan give en pålidelig metode til at spore lægemidler gennem hele fremstillings- og distributionsprocessen og dermed reducere det udbredte problem med forfalskning af lægemidler. I forbindelse med IoT-enheder, der bruges til at måle faktorer såsom temperatur, kan blockchain-teknologi også bruges til at verificere korrekte opbevarings- og forsendelsesforhold eller til at godkende lægemiddelkvalitet.


Beskyttelse mod forsikringssvindel

Blockchain kan også bruges til at bekæmpe svindel med sygesikring – et problem, der anslås at koste det amerikanske sundhedssystem omkring 68 milliarder USD hvert år. Uforanderlige optegnelser gemt på blockchains og delt med en forsikringsudbyder kan forhindre nogle af de mest almindelige former for svindel, herunder fakturering for procedurer, der aldrig har fundet sted, og opkrævning for unødvendige tjenester.


Rekruttering til kliniske forsøg

En anden anvendelse af blockchain i sundhedssektoren er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af kliniske forsøg. Medicinske data på blockchains kan bruges af forsøgsrekrutteringspartnere til at identificere patienter, der kan have gavn af de lægemidler, der testes. Et sådant rekrutteringssystem kunne i høj grad forbedre tilmeldingen til kliniske forsøg, da mange patienter aldrig bliver gjort opmærksomme på relevante lægemiddelforsøg og derfor aldrig får mulighed for at deltage i dem. Mens forsøgene udføres, kan blockchains bruges til at sikre integriteten af de data, der indsamles.


Potentielle begrænsninger

Selvom det giver mange fordele for både patienter og behandlere, har blockchainen stadig nogle forhindringer, der skal overvindes, før den bliver udbredt i den medicinske sektor. 


Overholdelse

Hvis vi tager USA som eksempel, skal sundhedsvirksomheder, der er interesserede i at anvende blockchain-teknologi, overholde de eksisterende dataregler, såsom Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA). Grundlæggende skitserer HIPAA standarder for lagring, deling og beskyttelse af data i sundhedssektoren. Så for at være i fuld overensstemmelse med reglerne, vil USA-baserede virksomheder være nødt til at implementere tilpassede blockchain-registreringssystemer med øgede funktioner til beskyttelse af personoplysninger og begrænset tilgængelighed.


Indledende omkostninger og hastighed

På leverandørsiden vil blockchain-løsninger sandsynligvis indebære en høj initialinvestering, hvilket helt sikkert forhindrer en bredere anvendelse. Desuden har distribuerede systemer en tendens til at være betydeligt langsommere end centraliserede, når det gælder transaktioner pr. sekund. Et stort blockchain-netværk med mange noder vil sandsynligvis have brug for mere tid til at overføre og synkronisere data sammenlignet med centraliserede systemer. Det er især bekymrende for store databaser, der i sidste ende skal gemme og spore oplysninger om millioner af patienter. Problemet ville være endnu værre for store billedfiler, såsom computertomografi eller MR-scanninger.


Sammenfatning

Fra at skabe og dele uforanderlige patientjournaler til at øge gennemsigtigheden i den farmaceutiske forsyningskæde har blockchain-netværk flere lovende use cases i sundhedssektoren. Selvom der er nogle tekniske, logistiske og lovgivningsmæssige udfordringer, vil implementeringen af disse systemer sandsynligvis spille en vigtig rolle i fremtiden for lagring og overførsel af medicinske data.

Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.