Blockchain-use cases: Sundhedssektor
Hjem
Artikler
Blockchain-use cases: Sundhedssektor

Blockchain-use cases: Sundhedssektor

Begynder
Offentliggjort Mar 11, 2019Opdateret Feb 13, 2024
8m

TL;DR

  • Blockchain-teknologi har potentialet til at revolutionere sundhedsv√¶senet med sikker datah√•ndtering og forbedret gennemsigtighed.

  • Integration af blockchain i sundhedssektoren st√•r over for udfordringer s√•som startomkostninger, skalerbarhed, standardisering og overholdelse af lovgivningen.

  • Decentralisering og datadistribution af blockchains kan lette sikre og synkroniserede patientjournaler.

  • Blockchain-integration kan forbedre interoperabiliteten mellem udbydere af sundhedsydelser, hvilket muligg√łr tilg√¶ngelig og gennemsigtig patientbehandling.

Introduktion

Selvom den ofte associeres med bitcoin og andre kryptovalutaer, er blockchain-teknologien ogs√• blevet udforsket til datalagring og -beskyttelse i en r√¶kke forskellige brancher. Sammen med velg√łrenhed og forsyningsk√¶der er sundhedssektoren blandt de mest omtalte use cases, men hvilke aspekter af blockchainen g√łr den velegnet til sundhedssektoren?

Fordelene ved at bruge blockchain i sundhedssektoren

Nogle af de funktioner, der g√łr det muligt for kryptovaluta-blockchains at fungere som en sikker registrering af finansielle transaktioner, g√¶lder ogs√• for lagring af medicinske data. Eftersom de fleste blockchains er designet som distribuerede systemer, der registrerer og beskytter filer ved hj√¶lp af kryptografi, er det ekstremt sv√¶rt for nogen at forstyrre eller √¶ndre dataene uden at have godkendelse fra alle andre deltagere i netv√¶rket. Derfor er uforanderlighed √©n af de funktioner, der g√łr det muligt at skabe uforg√¶ngelige databaser til medicinske journaler.

Desuden g√łr P2P-arkitekturen, der bruges i blockchains, det muligt at synkronisere alle kopier af en patientjournal med hinanden, n√•r der foretages opdateringer, selvom de er lagret p√• forskellige computere. Faktisk har hver netv√¶rksnode en kopi af hele blockchainen, og de kommunikerer regelm√¶ssigt for at sikre, at data er opdaterede og autentiske. Derfor er decentralisering og datadistribution ogs√• vigtige aspekter.

Det er v√¶rd at n√¶vne, at blockchains er distribuerede, men ikke altid decentraliserede (med hensyn til styring). Decentralisering er ikke en bin√¶r st√łrrelse, s√• afh√¶ngigt af hvordan noderne er fordelt og den overordnede arkitektur, kan distribuerede systemer have forskellige grader af decentralisering. I forbindelse med sundhedspleje er blockchains normalt bygget som et privat netv√¶rk i mods√¶tning til de offentlige, der typisk bruges som ledgers til kryptovaluta. Mens alle kan deltage i og bidrage til udviklingen af en offentlig blockchain, kr√¶ver private versioner tilladelse og administreres af et mindre antal noder.

Potentielle fordele ved at bruge blockchain i sundhedsvæsenet

Styrken ved blockchain rækker ud over finansverdenen og ind i det vigtige sundhedsområde, fra sikring af patientdata til sikring af lægemidlers ægthed. Her er nogle potentielle use cases, der fremhæver, hvordan blockchain-teknologi kan revolutionere sundhedsvæsenet.

1. √ėget sikkerhed

Som n√¶vnt er √©n af de vigtigste use cases for blockchains i sundhedssektoren at udnytte teknologien til at skabe en sikker og samlet P2P-database (distribueret). Takket v√¶re blockchains uforanderlighed b√łr datakorruption ikke l√¶ngere v√¶re et problem. Blockchain-teknologien kan bruges til at registrere og spore medicinske data fra tusindvis af patienter p√• effektiv vis.

I mods√¶tning til traditionelle databaser, der er afh√¶ngige af en centraliseret server, giver brugen af et distribueret system mulighed for dataudveksling med h√łjere sikkerhedsniveauer, samtidig med at man sk√¶rer ned p√• de administrative omkostninger, som det nuv√¶rende system medf√łrer. Den decentraliserede natur af blockchains g√łr dem ogs√• mindre s√•rbare over for tekniske fejl og eksterne angreb, der ofte kompromitterer v√¶rdifulde oplysninger. Sikkerheden ved blockchain-netv√¶rk kan v√¶re s√¶rlig nyttig for hospitaler, som ofte er udsat for hackerinvasion og ransomware-angreb.

2. Interoperabilitet

En anden fordel ved blockchain-baserede patientjournaler er deres evne til at forbedre interoperabiliteten mellem klinikker, hospitaler og andre udbydere af sundhedsydelser. Teknologiske forskelle i datalagringssystemer g√łr det ofte vanskeligt for organisationer at dele dokumenter.¬†

Blockchains kan imidlertid l√łse dette problem ved at give autoriserede parter adgang til en samlet database med patientjournaler eller endda medicinudleveringsjournaler. S√• i stedet for at fors√łge at kommunikere med hinandens interne lagre, kan tjenesteudbyderne arbejde sammen om et enkelt.

3. Tilgængelighed og gennemsigtighed

Ud over at forenkle processen med at dele journaler, kan blockchain-systemer ogs√• give patienterne √łget tilg√¶ngelighed og gennemsigtighed i forhold til deres egne sundhedsoplysninger. Under visse omst√¶ndigheder kan anmodning om validering af √¶ndringer, der er foretaget i patienternes dokumenter, sikre n√łjagtigheden af journalerne. Hvis den anvendes korrekt, kan det give et ekstra lag af sikkerhed mod menneskelige fejl og fors√¶tlige forfalskninger.

4. Pålidelig administration af forsyningskæden

Blockchains kan give en pålidelig metode til at spore lægemidler gennem hele fremstillings- og distributionsprocessen og dermed reducere det udbredte problem med forfalskning af lægemidler. I forbindelse med IoT-enheder, der bruges til at måle faktorer såsom temperatur, kan blockchain-teknologi også bruges til at verificere korrekte opbevarings- og forsendelsesforhold eller til at godkende lægemiddelkvalitet.

5. Beskyttelse mod forsikringssvindel

Blockchain kan ogs√• bruges til at bek√¶mpe svindel med sygeforsikring ‚Äď et problem, der ansl√•s at koste det amerikanske sundhedssystem omkring 100 milliarder USD hvert √•r. Uforanderlige optegnelser gemt p√• blockchains og delt med en forsikringsudbyder kan forhindre nogle af de mest almindelige former for svindel, herunder fakturering for procedurer, der aldrig har fundet sted, og opkr√¶vning for un√łdvendige tjenester.

6. Rekruttering til kliniske fors√łg

En anden anvendelse af blockchain i sundhedssektoren er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af kliniske fors√łg. Medicinske data p√• blockchains kan bruges af fors√łgsrekrutteringspartnere til at identificere patienter, der kan have gavn af de l√¶gemidler, der testes.¬†

Et s√•dant rekrutteringssystem kunne i h√łj grad forbedre tilmeldingen til kliniske fors√łg, da mange patienter aldrig bliver gjort opm√¶rksomme p√• relevante l√¶gemiddelfors√łg og derfor aldrig f√•r mulighed for at deltage i dem. Mens fors√łgene udf√łres, kan blockchains bruges til at sikre integriteten af de data, der indsamles.

Udfordringer ved at integrere blockchain i sundhedsvæsenet

Implementering af blockchain-teknologi i sundhedsvæsenet er bestemt lovende, men det kommer med nogle udfordringer. Lad os dykke ned i nogle af disse vigtige bekymringer. 

1. Overholdelse

Hvis vi tager USA som eksempel, skal sundhedsvirksomheder, der er interesserede i at anvende blockchain-teknologi, overholde de eksisterende dataregler såsom Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA). 

HIPAA skitserer standarder for lagring, deling og beskyttelse af data i sundhedssektoren. S√• for at v√¶re i fuld overensstemmelse med reglerne, vil USA-baserede virksomheder v√¶re n√łdt til at implementere tilpassede blockchain-registreringssystemer med √łgede funktioner til beskyttelse af personoplysninger og begr√¶nset tilg√¶ngelighed.

2. Indledende omkostninger og hastighed

P√• leverand√łrsiden vil blockchain-l√łsninger sandsynligvis indeb√¶re en h√łj initialinvestering, hvilket helt sikkert forhindrer en bredere anvendelse. Desuden har distribuerede systemer en tendens til at v√¶re betydeligt langsommere end centraliserede, n√•r det g√¶lder transaktioner pr. sekund.¬†

Et stort blockchain-netv√¶rk med mange noder vil sandsynligvis have brug for mere tid til at overf√łre og synkronisere data sammenlignet med centraliserede systemer. Det er is√¶r bekymrende for store databaser, der i sidste ende skal gemme og spore oplysninger om millioner af patienter. Problemet ville v√¶re endnu v√¶rre for store billedfiler s√•som computertomografi eller MR-scanninger.

3. Uddannelsesm√¶ssig kl√łft

Blockchain-teknologiens kompleksitet skaber uddannelsesm√¶ssige udfordringer i sundhedssektoren. Denne mangel p√• forst√•else kan f√łre til underudnyttelse og forkert implementering af blockchain-l√łsninger.

Der er behov for l√łbende opl√¶ring og uddannelse for at udstyre sundhedspersonale med viden om potentielle use cases, passende implementeringsstrategier og bevidsthed om nye regler og cybertrusler.

4. Skalerbarhed 

Den enorme m√¶ngde data, der produceres af sundhedssektoren, udg√łr en betydelig skalerbarhedsudfordring for blockchain-netv√¶rk. Efterh√•nden som m√¶ngden af data stiger, stiger transaktionstiden og driftsomkostningerne p√• nogle blockchains ogs√•.

Denne begrænsning kan forsinke hentning af oplysninger eller transaktionsverificering, hvilket påvirker systemets effektivitet og patientplejen negativt. Derudover kan disse bekymringer afskrække sundhedsenheder fra at implementere blockchain og stoppe innovationer og fremskridt i sektoren.

5. Standardisering af data

Blockchain har brug for ensartet datainput for at fremme effektiv kommunikation og interoperabilitet i netværket. Dette er dog særligt udfordrende i sundhedsvæsenet i betragtning af den brede vifte af datatyper og -formater.

Uden en standardiseret dataprotokol kan udvekslingen af oplysninger f√łre til fejlfortolkninger eller fejl, der forstyrrer systemet. Derfor udg√łr opn√•else af datastandardisering uden at miste vigtige detaljer om sundhedsoplysninger en stor hindring for brugen af blockchain i sundhedsv√¶senet.

Sammenfatning

Blockchain har et stort potentiale for sundhedssektoren, lige fra sikker h√•ndtering af patientdata til forbedring af gennemsigtighed og sikkerhed. Uddannelseskl√łften, skalerbarhedsproblemer og eksisterende lovgivningsm√¶ssige rammer er dog nogle af de faktorer, der skal l√łses. At afbalancere disse kompleksiteter med blockchains mange fordele vil kr√¶ve en omhyggelig og samarbejdsorienteret tilgang blandt alle interessenter i sundhedssektoren.

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse: Dette indhold pr√¶senteres for dig, "som det er", udelukkende til generel information og uddannelsesm√¶ssige form√•l, uden nogen form for repr√¶sentation eller garanti. Det skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel r√•dgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale k√łb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du b√łr s√łge din egen r√•dgivning hos relevante professionelle r√•dgivere. Hvis artiklen er skrevet af en tredjepart, skal du v√¶re opm√¶rksom p√•, at de synspunkter, der kommer til udtryk, tilh√łrer den p√•g√¶ldende tredjepart og ikke n√łdvendigvis afspejler Binance Academy. L√¶s vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne p√• digitale aktiver kan v√¶re ustabile. V√¶rdien af din investering kan falde eller stige, og det er ikke sikkert, at du f√•r det investerede bel√łb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du m√•tte p√•drage dig. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel r√•dgivning. For yderligere oplysninger kan du l√¶se vores vilk√•r for anvendelse og risikoadvarsel.