Περιπτώσεις χρήσης του blockchain: Υγειονομική περίθαλψη
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Περιπτώσεις χρήσης του blockchain: Υγειονομική περίθαλψη

Περιπτώσεις χρήσης του blockchain: Υγειονομική περίθαλψη

Έχει δημοσιευτεί Mar 11, 2019Έχει ενημερωθεί Feb 13, 2024
8m

TL;DR

  • Η τεχνολογία blockchain μπορεί να φέρει την επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη με ασφαλή διαχείριση δεδομένων και βελτιωμένη διαφάνεια.

  • Η ενσωμάτωση του blockchain στην υγειονομική περίθαλψη συναντά προκλήσεις όπως το αρχικό κόστος, την κλιμάκωση, την τυποποίηση και την κανονιστική συμμόρφωση.

  • Η αποκέντρωση και η διανομή δεδομένων των blockchain μπορεί να διευκολύνει την ασφαλή και συγχρονισμένη καταχώριση αρχείων ασθενών.

  • Η ενσωμάτωση του blockchain μπορεί να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας, επιτρέποντας την προσβάσιμη και διαφανή περίθαλψη των ασθενών.

Εισαγωγή

Παρόλο που σχετίζεται πιο συχνά με το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, η τεχνολογία blockchain έχει επίσης εξερευνηθεί για την αποθήκευση και την προστασία δεδομένων σε διάφορους κλάδους. Μαζί με τον φιλανθρωπικό τομέα και την εφοδιαστική αλυσίδα, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι από τις πιο πολυσυζητημένες περιπτώσεις χρήσης. Όμως, ποια στοιχεία του blockchain το καθιστούν κατάλληλο για την υγειονομική περίθαλψη;

Τα πλεονεκτήματα χρήσης του blockchain στην υγειονομική περίθαλψη

Ορισμένες λειτουργίες που επιτρέπουν στα blockchain κρυπτονομισμάτων να λειτουργούν ως ασφαλές αρχείο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ισχύουν και για την αποθήκευση ιατρικών δεδομένων. Εφόσον τα περισσότερα blockchain έχουν σχεδιαστεί ως κατανεμημένα συστήματα που καταγράφουν και προστατεύουν τα αρχεία χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση, είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να διακόψει τη λειτουργία ή να αλλάξει τα δεδομένα χωρίς να έχει την έγκριση όλων των άλλων συμμετεχόντων του δικτύου. Επομένως, η αμεταβλητότητα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που επιτρέπει τη δημιουργία αδιάφθορων βάσεων δεδομένων ιατρικών αρχείων.

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική ομότιμης σύνδεσης (P2P) που χρησιμοποιείται στα blockchain, προσφέρει τη δυνατότητα συγχρονισμού όλων των αντιγράφων ιστορικών ασθενών μεταξύ τους καθώς γίνονται ενημερώσεις, ακόμη και αν είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικούς υπολογιστές. Για την ακρίβεια, κάθε κόμβος του δικτύου διαθέτει ένα αντίγραφο ολόκληρου του blockchain και οι κόμβοι επικοινωνούν τακτικά για να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα και αυθεντικά. Συνεπώς, η αποκέντρωση και η κατανομή των δεδομένων είναι επίσης σημαντικά στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα blockchain είναι κατανεμημένα, αλλά δεν είναι πάντα αποκεντρωμένα (ως προς τη διακυβέρνηση). Η αποκέντρωση δεν είναι κάτι δυαδικό, οπότε ανάλογα με τον τρόπο κατανομής των κόμβων και τη γενικότερη αρχιτεκτονική, τα κατανεμημένα συστήματα μπορεί να έχουν διάφορους βαθμούς αποκέντρωσης. Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τα blockchain συνήθως αναπτύσσονται ως ιδιωτικό δίκτυο, σε αντίθεση με τα δημόσια που χρησιμοποιούνται συνήθως ως καθολικά κρυπτονομισμάτων. Παρόλο που ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει και να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δημόσιου blockchain, οι ιδιωτικές εκδόσεις προϋποθέτουν άδεια και τις διαχειρίζονται λιγότεροι κόμβοι.

Πιθανά πλεονεκτήματα της χρήσης του blockchain στην υγειονομική περίθαλψη

Οι δυνατότητες του blockchain δεν περιορίζονται μόνο στα χρηματοοικονομικά, αλλά επεκτείνονται και στον σημαντικό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από την προστασία των δεδομένων των ασθενών έως τη διασφάλιση γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων. Ακολουθούν ορισμένες πιθανές περιπτώσεις χρήσης που επισημαίνουν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία blockchain μπορεί να φέρει την επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη.

1. Ενισχυμένη ασφάλεια

Όπως αναφέραμε, μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις χρήσης των blockchain στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη δημιουργία μιας ασφαλούς και ενοποιημένης βάσης δεδομένων ομότιμης σύνδεσης (P2P) (κατανεμημένης). Λόγω της αμετάβλητης φύσης των blockchain, η αλλοίωση των δεδομένων δεν θα πρέπει πλέον να προβληματίζει. Η τεχνολογία blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική καταχώριση και παρακολούθηση των ιατρικών δεδομένων χιλιάδων ασθενών.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές βάσεις δεδομένων που βασίζονται σε έναν κεντρικό διακομιστή, η χρήση ενός κατανεμημένου συστήματος παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ενώ παράλληλα μειώνει το διοικητικό κόστος που απαιτεί το τρέχον σύστημα. Η αποκεντρωμένη φύση των blockchain τα κάνει επίσης λιγότερο ευάλωτα σε τεχνικά σφάλματα και εξωτερικές επιθέσεις που συχνά θέτουν σε κίνδυνο πολύτιμες πληροφορίες. Η ασφάλεια που προσφέρουν τα δίκτυα blockchain μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τα νοσοκομεία, τα οποία συχνά αντιμετωπίζουν επιθέσεις από χάκερ και ransomware.

2. Διαλειτουργικότητα

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των ιατρικών αρχείων που βασίζονται σε blockchain, είναι η ικανότητά τους να ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ κλινικών, νοσοκομείων και άλλων παρόχων υπηρεσιών υγείας. Οι τεχνολογικές διαφορές στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων συχνά δυσκολεύουν την κοινή χρήση εγγράφων μεταξύ οργανισμών. 

Ωστόσο, τα blockchain μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, καθώς παρέχουν στα εξουσιοδοτημένα μέρη τη δυνατότητα πρόσβασης σε μία ενιαία βάση δεδομένων με αρχεία ασθενών ή ακόμη και αρχεία διανομής φαρμάκων. Επομένως, αντί να προσπαθούν να συνδεθούν ο ένας με τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του άλλου, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να συνεργάζονται σε έναν κοινό αποθηκευτικό χώρο.

3. Προσβασιμότητα και διαφάνεια

Πέραν της απλοποίησης της διαδικασίας ανταλλαγής αρχείων, τα συστήματα blockchain μπορούν επίσης να παρέχουν στους ασθενείς υψηλότερα επίπεδα προσβασιμότητας και διαφάνειας στις δικές τους πληροφορίες υγείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αίτημα επικύρωσης των αλλαγών που έγιναν στα αρχεία των ασθενών, μπορεί να διασφαλίσει την ακρίβεια των αρχείων. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, αυτού του είδους η επαλήθευση μπορεί να παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας τόσο ως προς το ανθρώπινο λάθος όσο και ως προς τις σκόπιμες παραποιήσεις.

4. Αξιόπιστη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα blockchain παρέχουν μια αξιόπιστη μέθοδο παρακολούθησης των φαρμακευτικών προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια της παρασκευής και της διανομής τους, περιορίζοντας έτσι το γενικευμένο πρόβλημα της παραποίησης φαρμάκων. Μαζί με τις συσκευές IoT που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση παραγόντων όπως η θερμοκρασία, η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης και αποστολής ή για την πιστοποίηση ποιότητας φαρμάκων.

5. Προστασία από ασφαλιστικές απάτες

Το blockchain θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα της ιατρικής ασφάλισης, η οποία υπολογίζεται ότι κοστίζει στο αμερικανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Τα αμετάβλητα αρχεία που αποθηκεύονται σε blockchain και διατίθενται στον ασφαλιστικό πάροχο, μπορούν να αποτρέψουν ορισμένους από τους πιο συνηθισμένους τύπους απάτης, όπως την τιμολόγηση εργασιών που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και τη χρέωση περιττών υπηρεσιών.

6. Συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές

Άλλη μια χρήση του blockchain στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των κλινικών δοκιμών. Τα ιατρικά δεδομένα που βρίσκονται σε blockchain θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους των δοκιμών για να εντοπίζουν τους ασθενείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα υπό δοκιμή φάρμακα. 

Ένα τέτοιο σύστημα συμμετοχής θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την επιλογή συμμετεχόντων κλινικών δοκιμών, καθώς πολλοί ασθενείς δεν ενημερώνονται ποτέ για τις αντίστοιχες δοκιμές φαρμάκων και, συνεπώς, δεν τους δίνεται ποτέ η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτές. Κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών, τα blockchain μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγονται.

Προκλήσεις της ενσωμάτωσης του blockchain στην υγειονομική περίθαλψη

Η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στην υγειονομική περίθαλψη υπόσχεται πράγματι πολλά, αλλά συνοδεύεται και από ορισμένες προκλήσεις. Ας αναλύσουμε μερικούς από αυτούς τους βασικούς προβληματισμούς. 

1. Συμμόρφωση

Αν πάρουμε ως παράδειγμα τις ΗΠΑ, οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης που είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν την τεχνολογία blockchain, πρέπει να συμμορφώνονται με τους υφιστάμενους κανονισμούς για τα δεδομένα, όπως την Πράξη περί δυνατότητας μεταφοράς της ασφάλισης υγείας και περί λογοδοσίας (Health Insurance Portability and Accountability Act ή HIPAA) του 1996. 

Η HIPAA περιγράφει πρότυπα αποθήκευσης, ανταλλαγής και προστασίας δεδομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, για να είναι πλήρως συμμορφούμενες, οι εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ θα πρέπει να αναπτύξουν προσαρμοσμένα συστήματα καταγραφής blockchain, με ενισχυμένα στοιχεία προστασίας του απορρήτου και περιορισμένη προσβασιμότητα.

2. Αρχικό κόστος και ταχύτητα

Όσον αφορά τους παρόχους, οι λύσεις blockchain μάλλον συνεπάγονται αρχικές επενδύσεις υψηλού κόστους, κάτι που σίγουρα εμποδίζει την ευρύτερη υιοθέτηση. Επιπλέον, τα κατανεμημένα συστήματα είναι συνήθως αρκετά βραδύτερα από τα κεντρικά συστήματα όσον αφορά τις συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. 

Ένα μεγάλο δίκτυο blockchain με πολλούς κόμβους θα απαιτούσε πιθανότατα περισσότερο χρόνο για τη μετάδοση και τον συγχρονισμό των δεδομένων συγκριτικά με τα κεντρικά συστήματα. Αυτό αφορά κυρίως τις τεράστιες βάσεις δεδομένων που θα πρέπει τελικά να αποθηκεύουν και να παρακολουθούν δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών. Το πρόβλημα θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο για αρχεία εικόνων μεγάλου μεγέθους, όπως αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες.

3. Ενημερωτικό έλλειμμα

Η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας blockchain συνεπάγεται ενημερωτικές προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό το έλλειμμα κατανόησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή αξιοποίηση και την ακατάλληλη εφαρμογή των λύσεων blockchain.

Απαιτείται συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση για να αποκτήσουν οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης γνώσεις σχετικά με τις πιθανές περιπτώσεις χρήσης, τις κατάλληλες στρατηγικές εφαρμογής και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους εξελισσόμενους κανονισμούς και τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

4. Κλιμάκωση 

Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που προκύπτει από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αποτελεί σημαντική πρόκληση κλιμάκωσης για τα δίκτυα blockchain. Καθώς αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων, αυξάνεται και ο χρόνος συναλλαγής και το λειτουργικό κόστος σε ορισμένα blockchain.

Αυτός ο περιορισμός μπορεί να καθυστερήσει την ανάκτηση πληροφοριών ή την επαλήθευση συναλλαγών, επηρεάζοντας αρνητικά την αποδοτικότητα του συστήματος και την περίθαλψη των ασθενών. Επιπλέον, αυτοί οι προβληματισμοί μπορεί να αποθαρρύνουν τους φορείς υγειονομικής περίθαλψης από την υιοθέτηση του blockchain, ανακόπτοντας τις καινοτομίες και τις εξελίξεις στον τομέα.

5. Τυποποίηση δεδομένων

Το blockchain απαιτεί ομοιογενή εισαγωγή δεδομένων για να προωθήσει την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαλειτουργικότητα εντός του δικτύου. Ωστόσο, αυτό είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων και μορφών δεδομένων.

Χωρίς τυποποιημένο πρωτόκολλο δεδομένων, η ανταλλαγή πληροφοριών θα μπορούσε να επιφέρει παρερμηνείες ή σφάλματα, με συνέπεια τη δυσλειτουργία του συστήματος. Επομένως, η επίτευξη της τυποποίησης των δεδομένων χωρίς την απώλεια σημαντικών λεπτομερειών πληροφοριών υγείας, είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για τη χρήση του blockchain στην υγειονομική περίθαλψη.

Συμπεράσματα

Από την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων ασθενών έως την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας, το blockchain έχει μεγάλες δυνατότητες για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, το ενημερωτικό έλλειμμα, τα ζητήματα κλιμάκωσης και τα υφιστάμενα κανονιστικά πλαίσια είναι μερικοί από τους παράγοντες που πρέπει να διευθετηθούν. Η ισορροπία μεταξύ αυτών των περιπλοκών και των πολυάριθμων πλεονεκτημάτων της blockchain απαιτεί μια ενδελεχή και συλλογική προσέγγιση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.