Przyk艂ady wykorzystania Blockchain: S艂u偶ba zdrowia
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Przyk艂ady wykorzystania Blockchain: S艂u偶ba zdrowia

Przyk艂ady wykorzystania Blockchain: S艂u偶ba zdrowia

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Mar 11, 2019Zaktualizowane Oct 25, 2023
5m
Chocia偶 najbardziej skorelowa膰 mo偶na j膮 z聽Bitcoinem i innymi kryptowalutami, technologia聽blockchain stale testowana jest pod k膮tem wykorzystania jej do przechowywania danych lub ich ochrony w wielu r贸偶nych bran偶ach i sektorach gospodarki. Poza bran偶ami聽charytatywn膮 i聽艂a艅cucha dostaw, opieka zdrowotna jest jednym z najcz臋艣ciej dyskutowanych聽przypadk贸w wykorzystania sieci blockchain. Jakie jednak aspekty blockchain sprawiaj膮, 偶e technologia ta nadaje si臋 tzw. bran偶y healthcare?


Korzy艣ci z implementacji blockchain w opiece zdrowotnej

Niekt贸re z funkcji i cech umo偶liwiaj膮cych osi膮gni臋cie bezpiecze艅stwa i trwa艂o艣ci zapisu transakcji finansowych w sieciach blockchain wybranych聽kryptowalut, mog膮 r贸wnie偶 znale藕膰 zastosowanie do przechowywania danych medycznych. Poniewa偶 wi臋kszo艣膰 sieci blockchain zaprojektowanych zosta艂o jako rozproszone systemy, kt贸re rejestruj膮 i chroni膮 pliki przy u偶yciu m.in聽kryptografii, niezwykle trudno jest komukolwiek przeprowadzi膰 przeciwko nim skuteczny atak lub zmieni膰 dane w nich zapisane bez uzyskania zgody wszystkich innych uczestnik贸w sieci. Niemodyfikowalno艣膰 i trwa艂o艣膰 (ang. immutability) jest w艂a艣nie t膮 cech膮 blockchain, kt贸ra daje mo偶liwo艣膰 stworzenia bezpiecznych baz danych medycznych.
Co wi臋cej, architektura peer-to-peer stosowana w sieciach blockchain umo偶liwia synchronizowanie wszystkich kopii dokumentacji medycznej pacjenta ze sob膮 w momencie ich aktualizacji, nawet je艣li s膮 one przechowywane na r贸偶nych komputerach i w r贸偶nych lokalizacjach. W rzeczywisto艣ci ka偶dy聽w臋ze艂 sieciowy posiada kopi臋 ca艂ego 艂a艅cucha blok贸w i regularnie komunikuje si臋 z innymi w臋z艂ami w celu zapewnienia aktualno艣ci tej kopii i autentyczno艣ci jej danych. Decentralizacja i rozproszona dystrybucja danych, to kolejne z istotnych i przydatnych w bran偶y healthcare cech.

Przy tej okazji warto wspomnie膰, 偶e sieci blockchain pomimo tego, 偶e s膮 rozproszone, to nie zawsze musz膮 by膰 zdecentralizowane (pod wzgl臋dem zarz膮dzania). Decentralizacja nie jest binarna, tak wi臋c w zale偶no艣ci od sposobu rozmieszczenia w臋z艂贸w i og贸lnej architektury, zdecentralizowane systemy mog膮 charakteryzowa膰 si臋 r贸偶nymi stopniami decentralizacji. W kontek艣cie opieki zdrowotnej, sieci blockchain najcz臋艣ciej funkcjonuj膮 jako prywatne sieci, w przeciwie艅stwie do publicznych sieci, kt贸re najcz臋艣ciej wykorzystywane s膮 przez kryptowaluty. Chocia偶 ka偶dy mo偶e do艂膮czy膰 i przyczyni膰 si臋 do rozwoju publicznej sieci blockchain, prywatne sieci wymagaj膮 uzyskania odpowiednich uprawnie艅 i s膮 zarz膮dzane przez mniejsz膮 liczb臋 w臋z艂贸w.


Potencjalne korzy艣ci

Zwi臋kszone bezpiecze艅stwo

Jak ju偶 wspomniano wy偶ej, jednym z najwa偶niejszych przypadk贸w wykorzystania blockchain w bran偶y medycznej jest wykorzystanie tej technologii do stworzenia bezpiecznej, zunifikowanej i rozproszonej bazy danych. Dzi臋ki takim cechom jak, m.in niemodyfikalno艣c i trwa艂o艣膰, dane zapisane w 艂a艅cuchu nie s膮 podatne na jakiekolwiek uszkodzenie lub utrat臋. Technologia blockchain mo偶e by膰 wykorzystana do skutecznego rejestrowania i 艣ledzenia danych medycznych tysi臋cy pacjent贸w.

W przeciwie艅stwie do tradycyjnych baz danych, kt贸re zazwyczaj opieraj膮 si臋 na jednym scentralizowanym serwerze, u偶ycie rozproszonego systemu pozwala na wymian臋 danych przy jednoczesnym osi膮gni臋ciu wy偶szego poziomu bezpiecze艅stwa i zmniejszeniu koszt贸w administracyjnych, kt贸re generuje tradycyjna baza danych. Zdecentralizowany charakter sieci blockchain sprawia, 偶e s膮 one r贸wnie偶 mniej podatne na wszelkiego rodzaju awarie techniczne czy ataki wykonywane z zewn膮trz, kt贸re cz臋sto ukierunkowane s膮 na cenne informacje. Zabezpieczenia zapewniane przez sieci blockchain mog膮 by膰 szczeg贸lnie przydatne w szpitalach, kt贸re coraz cz臋艣ciej borykaj膮 si臋 z atakami haker贸w czy z艂o艣liwym oprogramowaniem typu ransomware.

Interoperacyjno艣膰

Kolejn膮 zalet膮 wynikaj膮c膮 z oparcia dokumentacji medycznej na blockchain jest jej zdolno艣膰 do zwi臋kszania interoperacyjno艣ci mi臋dzy klinikami, szpitalami i innymi podmiotami 艣wiadcz膮cymi us艂ugi zdrowotne. R贸偶nice technologiczne w systemach przechowywania danych cz臋sto utrudniaj膮 organizacjom wzajemne udost臋pnianie zgromadzonej dokumentacji. Blockchain mo偶e jednak rozwi膮za膰 ten problem, umo偶liwiaj膮c autoryzowanym stronom/osobom dost臋p do ujednoliconej bazy danych, zawieraj膮cych wszystkie informacje i pliki na temat pacjent贸w, czy nawet histori臋 przepisanych im lek贸w. Dzi臋ki temu dostawcy us艂ug zyskuj膮 mo偶liwo艣膰 podejmowania wzajemnej wsp贸艂pracy i wymiany potrzebnych im danych.

Dost臋pno艣膰 i przejrzysto艣膰

Opr贸cz upraszczania procesu wsp贸艂u偶ytkowania dokumentacji medycznej, plik贸w, innymi s艂owy rekord贸w pacjent贸w, sieci blockchain mog膮 r贸wnie偶 zapewni膰 samym pacjentom wy偶szy poziom dost臋pno艣ci i przejrzysto艣ci zgromadzonych na ich temat informacji. Dzi臋ki implementacji blockchain jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany w dokumentacji pacjent贸w oraz ryzyko wyst膮pienia typowo ludzkich b艂臋d贸w, np. liter贸wek zdecydowanie si臋 obni偶a.聽

Niezawodne zarz膮dzanie 艂a艅cuchem dostaw

Sieci blockchain s膮 w stanie zagwarantowa膰 podstawy pod niezawodne i transparentne systemy 艣ledzenie farmaceutyk贸w - pocz膮wszy od procesu ich produkcji, id膮c przez ich przechowywanie, a ko艅cz膮c na dystrybucji - ograniczaj膮c w ten spos贸b powszechny problem podrabiania lek贸w. W po艂膮czeniu z urz膮dzeniami typu IoT wykorzystywanymi do pomiaru takich czynnik贸w jak temperatura, technologia blockchain mo偶e by膰 r贸wnie偶 wykorzystywana do sprawdzania w艂a艣ciwych warunk贸w przechowywania lek贸w, ich stanu w trakcie transportu czy do potwierdzania ich jako艣ci.

Ochrona przed oszustwami ubezpieczeniowymi

Technologia blockchain mo偶e zosta膰 r贸wnie偶 wykorzystana do zwalczania oszustw ubezpieczeniowych, problemu, kt贸ry wed艂ug szacunk贸w Polskiej Izby Ubezpieczeniowej osi膮gn膮艂 w 2017 r. ogromn膮 skal臋 11 tysi臋cy przypadk贸w wy艂udze艅 odszkodowa艅 na kwot臋 225 mln. PLN. Trwa艂e zapisy przechowywane w sieci blockchain oraz udost臋pniane ubezpieczycielom mog膮 pom贸c zapobiega膰 niekt贸rym najcz臋stszym rodzajom oszustw, w tym m.in wyp艂acaniu odszkodowa艅 za sytuacje kt贸re nigdy nie mia艂y miejsca.

Testy i badania kliniczne

Innym potencjalnym zastosowaniem blockchain w opiece zdrowotnej jest poprawa jako艣ci i skuteczno艣ci bada艅 klinicznych. Dane medyczne przechowywane w 艂a艅cuchach blok贸w mog膮 by膰 nast臋pnie wykorzystywane do identyfikacji pacjent贸w, kt贸rzy mogliby skorzysta膰 z potencjalnych dobrych skutk贸w testowanych lek贸w. Systemy oparte o blockchain mog艂by znacznie usprawni膰 proces pozyskiwania ch臋tnych do bada艅 klinicznych, poniewa偶 wielu pacjent贸w obecnie nawet mo偶e nie by膰 艣wiadomych tego, 偶e ich problem, choroba mo偶e kwalifikowa膰 si臋 do potencjalnego leczenia za pomoc膮 eksperymentalnego leku, a zatem tak naprawd臋 nie uzyskuj膮 oni mo偶liwo艣ci uczestniczenia w takowych badaniach.聽


Potencjalne ograniczenia

Chocia偶 implementacja technologii blockchain w bran偶y medycznej niesie za sob膮 wiele potencjalnych korzy艣ci zar贸wno dla pacjent贸w, lekarzy, farmaceut贸w i dostawc贸w, w dalszym ci膮gu jednak istniej膮 pewne przeszkody i ograniczenia, kt贸re nale偶y pokona膰, zanim ostatecznie osi膮gnie ona szeroki stopie艅 adaptacji w sektorze medycznym.

Zgodno艣膰 z przepisami

Bior膮c za przyk艂ad USA, firmy medyczne, kt贸re s膮 zainteresowane zaimplementowaniem technologii blockchain do swoich system贸w, musz膮 bra膰 pod uwag臋 obowi膮zuj膮ce przepisy dotycz膮ce danych, takich jak m.in ustawa Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 r. (HIPAA). Zasadniczo rzecz ujmuj膮c, HIPAA okre艣la standardy przechowywania, udost臋pniania i ochrony danych w sektorze opieki zdrowotnej. Aby by膰 w pe艂ni zgodnym z za艂o偶eniami i wymogami tej ustawy, ameryka艅skie firmy musia艂yby wdro偶y膰 spersonalizowane systemy rekord贸w w ramach wielu sieci blockchain, kt贸re dodatkowo musia艂by charakteryzowa膰 si臋 nale偶ytym stopniem prywatno艣ci i ograniczon膮 dost臋pno艣ci膮.

Pocz膮tkowe koszty i szybko艣膰 dzia艂ania

Po stronie dostawcy rozwi膮zania blockchain mog膮 wi膮za膰 si臋 z konieczno艣ci膮 podj臋cia wysokich inwestycji kapita艂u, co z pewno艣ci膮 uniemo偶liwia szersze zastosowanie tego typu rozwi膮za艅. Ponadto systemy rozproszone s膮 zwykle znacznie wolniejsze ni偶 ich scentralizowane odpowiedniki, chocia偶by pod wzgl臋dem takich parametr贸w jak np. TPS (ilo艣膰 transakcji/rekord贸w na sekund臋). Du偶a sieci blockchain z wieloma w臋z艂ami prawdopodobnie potrzebowa艂aby wi臋cej czasu na transmisj臋 i synchronizacj臋 danych w por贸wnaniu do tradycyjnego, scentralizowanego systemu. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci ogromnych baz danych, kt贸re domy艣lnie odpowiedzialne b臋d膮 za przechowywanie i umo偶liwienie 艣ledzenia informacji na temat milion贸w pacjent贸w. Skala tego problemu dodatkowo narasta w przypadku konieczno艣ci przechowywania du偶ych plik贸w graficznych, takich jak np. Zdj臋cia z tomografii komputerowej lub skany z rezonansu magnetycznego.


S艂owem zako艅czenia

Pocz膮wszy od tworzenia i udost臋pniania niezmiennych zapis贸w medycznych, a ko艅cz膮c na zapewnieniu wi臋kszej przejrzysto艣膰 艂a艅cucha dostaw farmaceutycznych, sieci typu blockchain mog膮 zosta膰 wykorzystane na wielu poziomach w sektorze opieki zdrowotnej. Pomimo tego, i偶 obecnie dalej istniej膮 pewne wyzwania techniczne, logistyczne i regulacyjne, wdro偶enie tego typu system贸w najprawdopodobniej odgrywa膰 b臋dzie znacz膮c膮 rol臋 w nowoczesnych systemach przechowywania i przesy艂ania danych medycznych.

Udost臋pnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj膮 wiedz臋 w praktyce, otwieraj膮c konto Binance ju偶 dzi艣.