Využití blockchainu: zdravotnictví
Domů
Články
Využití blockchainu: zdravotnictví

Využití blockchainu: zdravotnictví

Začátečníci
Zveřejněno Mar 11, 2019Aktualizováno Feb 13, 2024
8m

TL;DR

  • Blockchainová technologie má potenciál díky bezpečné správě dat a větší transparentnosti převratně změnit zdravotnictví.

  • Integrace blockchainu ve zdravotnictví čelí různým výzvám, jako jsou například počáteční náklady, škálovatelnost, standardizace nebo dodržování předpisů.

  • Blockchainová decentralizace a distribuce dat může přinést zabezpečné a synchronizované záznamy o pacientech.

  • Integrace blockchainu může zvýšit interoperabilitu mezi poskytovateli zdravotních služeb, což by zlepšilo dostupnost a transparentnost péče o pacienty.

Úvod

Přestože je blockchainová technologie nejčastěji spojována s Bitcoinem a dalšími kryptoměnami, její využití se zkoumá i v řadě jiných odvětví v souvislosti s ukládáním a ochranou dat. Kromě charity a dodavatelských řetězců patří mezi nejdiskutovanější možná využití také odvětví zdravotnictví. Jaké aspekty blockchainu jsou ale vhodné právě pro zdravotnictví?

Výhody využití blockchainu ve zdravotnictví

Některé vlastnosti, které kryptoměnovým blockchainům umožňují fungovat jako bezpečný záznam finančních transakcí, jsou použitelné i pro ukládání lékařských dat. Vzhledem k tomu, že blockchainy bývají navrhovány jako distribuované systémy, které zaznamenávají a chrání soubory pomocí kryptografie, je velmi obtížné tato data porušit nebo změnit bez souhlasu ostatních účastníků sítě. Neměnnost je proto jednou z vlastností, které umožňují vytvářet nenarušitelné databáze lékařských záznamů.

Peer-to-peer architektura používaná blockchainy navíc při provádění aktualizací umožňuje vzájemnou synchronizaci všech kopií záznamů pacienta, i když jsou uloženy v různých počítačích. Každý uzel sítě totiž drží kopii celého blockchainu a tyto uzly spolu pravidelně komunikují, aby zajistily aktuálnost a autentičnost dat. Decentralizace a distribuce dat jsou proto také důležitými vlastnostmi.

Upozorňujeme, že blockchainy jsou distribuované, ale ne vždy jsou decentralizované (z hlediska správy). Decentralizace není binární záležitost, takže v závislosti na způsobu distribuce uzlů a celkové architektuře mohou distribuované systémy vykazovat různé stupně decentralizace. V kontextu zdravotnictví fungují blockchainy obvykle jako soukromé sítě – na rozdíl od veřejných sítí, které obvykle slouží jako kryptoměnové účetní knihy. K veřejnému blockchainu se může připojit kdokoli a podílet se na jeho vývoji, ale soukromé verze používají kontrolu přístupu a spravuje je menší počet uzlů.

Potenciální výhody využití blockchainu ve zdravotnictví

Výhody blockchainu pronikají do značné části zdravotnictví – od zabezpečení údajů o pacientech až po zajištění pravosti léčiv. Toto je jen několik možných využití, které ukazují, jak by blockchainová technologie mohla převratně změnit zdravotnictví.

1. Zvýšené zabezpečení

Jak už jsme zmiňovali, jednou z nejdůležitějších možností využití blockchainu ve zdravotnictví je využití této technologie k vytvoření bezpečné a jednotné peer-to-peer (distribuované) databáze. Díky neměnnosti blockchainů by narušení dat přestalo být problémem. Blockchainovou technologii je možné využívat k registraci a sledování zdravotních údajů tisícovek pacientů.

Na rozdíl od tradičních databází, které se spoléhají na centralizovaný server, umožňuje použití distribuovaného systému výměnu dat s vyšší úrovní zabezpečení při současném snížení administrativních nákladů vyžadovaných dnešními systémy. Decentralizovaná povaha blockchainů zároveň snižuje zranitelnost vůči technickým poruchám a vnějším útokům, které často ohrožují cenné informace. Zabezpečení poskytované blockchainovými sítěmi může být obzvlášť užitečné pro nemocnice, které se často potýkají s hackerskými útoky a ransomwarem.

2. Interoperabilita

Další výhodou blockchainových zdravotních záznamů je možnost zvýšit interoperabilitu mezi klinikami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli zdravotních služeb. Technologické rozdíly v systémech ukládání dat často organizacím komplikují sdílení dokumentů. 

Blockchainy ale dokáží tento problém vyřešit tím, že oprávněným stranám umožní přístup k jednotné databázi zdravotních karet pacientů nebo dokonce jednotné databázi záznamů o distribuci léků. Místo aby se poskytovatelé služeb snažili propojovat s interními úložišti ostatních poskytovatelů, mohou pracovat v jednotné databázi.

3. Přístupnost a transparentnost

Kromě zjednodušení sdílení záznamů mohou blockchainové systémy poskytnout pacientům také vyšší úroveň transparentnosti a přístupnosti k vlastním zdravotním informacím. Za určitých okolností může žádost o ověření změn provedených v dokumentaci pacientů zajistit správnost záznamů. Při správném použití může být další vrstvou zabezpečení proti lidské chybě a úmyslnému padělání.

4. Spolehlivé řízení dodavatelských řetězců

Blockchainy mohou poskytnout spolehlivou metodu sledování léčiv v celém výrobním a distribučním procesu, a omezit tak problémové padělání léčiv. Ve spojení se zařízeními internetu věcí používanými k měření například teploty, by mohla blockchainová technologie sloužit také k ověřování správných skladovacích a přepravních podmínek nebo ověřování kvality léčiv.

5. Ochrana proti pojistným podvodům

Blockchain by také bylo možné použít v boji proti podvodům v oblasti zdravotního pojištění, které podle odhadů stojí americký systém zdravotní péče víc než 100 miliard dolarů ročně. Neměnné záznamy uložené na blockchainech a sdílené s poskytovatelem pojištění by mohly zabránit některým z nejčastějších typů podvodů, včetně účtování zákroků, které se nikdy neuskutečnily, nebo účtování nepotřebných služeb.

6. Nábor pacientů do klinických studií

Další využití blockchainu ve zdravotnictví by mohlo zlepšit kvalitu a efektivitu klinických studií. Lékařské údaje na blockchainech by mohli náboráři využívat k identifikaci pacientů, kterým by mohly testované léky prospět. 

Takový náborový systém by mohl výrazně zlepšit přihlašování do klinických studií, protože mnoho pacientů se o příslušných studiích léků nikdy nedozví, a proto nikdy nedostanou příležitost se jich zúčastnit. Během klinických studií je možné blockchainy použít k zajištění integrity shromažďovaných údajů.

Výzvy související s integrací blockchainu ve zdravotnictví

Implementace blockchainové technologie ve zdravotnictví je skutečně slibná, ale souvisí s ní i určité výzvy. Pojďme se na některé z nich podívat. 

1. Dodržování předpisů

Když se podíváme například na USA, zdravotnické společnosti, které mají zájem o zavedení blockchainové technologie, musí dodržovat stávající nařízení o ochraně osobních údajů, jako je zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění z roku 1996 (HIPAA). 

HIPAA stanovuje standardy pro ukládání, sdílení a ochranu údajů ve zdravotnictví. Takže aby společnosti se sídlem v USA byly plně v souladu s předpisy, musely by zavádět přizpůsobené systémy blockchainových záznamů se zvýšenou ochranou soukromí a omezenou přístupností.

2. Počáteční náklady a rychlost

Na straně poskytovatele jsou blockchainová řešení pravděpodobně spojena s vysokou počáteční investicí, což určitě brání širšímu přijetí. Distribuované systémy navíc bývají z hlediska počtu transakcí za sekundu výrazně pomalejší než ty centralizované. 

Velká blockchainová síť s mnoha uzly by ve srovnání s centralizovanými systémy pravděpodobně potřebovala víc času na přenos a synchronizaci dat. To se týká zejména obrovských databází, které by případně musely uchovávat a sledovat informace o milionech pacientů. A velké obrazové soubory, jako jsou snímky z počítačové tomografie nebo magnetické rezonance, by problém ještě zhoršovaly.

3. Mezera v porozumění

Složitost blockchainové technologie vytváří ve zdravotnictví výzvy v oblasti vzdělávání. Tato mezera v porozumění může vést k nedostatečnému využití a nesprávné implementaci blockchainových řešení.

Zdravotničtí pracovníci se musí průběžně školit, aby získali znalosti o možnostech využití, vhodných implementačních strategiích a vyvíjejících se předpisech a kybernetických hrozbách.

4. Škálovatelnost 

Obrovské množství dat produkované zdravotnickým odvětvím představuje pro blockchainové sítě značnou výzvu z pohledu škálovatelnosti. S rostoucím objemem dat na některých blockchainech rostou i provozní náklady a doba transakcí.

Toto omezení může prodloužit získávání informací nebo ověřování transakcí, což by mělo na efektivitu systému a péči o pacienty negativní dopad. Tyto obavy by navíc mohly zdravotnické subjekty od používání blockchainu odradit, a zastavit tak inovace a pokrok v tomto odvětví.

5. Standardizace dat

Blockchain potřebuje k podpoře efektivní komunikace a interoperability v síti jednotné datové vstupy. To je ale vzhledem k široké škále typů a formátů dat ve zdravotnictví obzvlášť náročné.

Bez standardizovaného datového protokolu by výměna informací mohla vést k nepochopení nebo chybám a narušit celý systém. Standardizace dat bez ztráty důležitých podrobností o zdravotních údajích je proto hlavní překážkou využití blockchainu ve zdravotnictví.

Závěrem

Blockchain představuje pro zdravotnictví velký potenciál – od bezpečné správy údajů o pacientech až po zvýšení transparentnosti a bezpečnosti. Nejdřív je ale potřeba vyřešit výzvy související s mezerami v porozumění, škálovatelností a stávajícími regulačními rámci. Vytvoření rovnováhy mezi těmito výzvami a četnými výhodami blockchainu bude vyžadovat pečlivý přístup založený na spolupráci všech zúčastněných stran ve zdravotnictví.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.