Bitcoin spot-ETF vs. bitcoin futures-ETF: Hvad er forskellen?
Hjem
Artikler
Bitcoin spot-ETF vs. bitcoin futures-ETF: Hvad er forskellen?

Bitcoin spot-ETF vs. bitcoin futures-ETF: Hvad er forskellen?

Begynder
Offentliggjort Aug 24, 2023Opdateret Sep 20, 2023
10m

TL;DR

  • En bitcoin-ETF, eller Exchange Traded Fund for bitcoin, giver investorer mulighed for at blive eksponeret for prisbevægelserne på bitcoin uden faktisk at eje eller forvalte bitcoin direkte. 

  • De vigtigste forskelle mellem bitcoin spot-ETF'er og bitcoin futures-ETF'er inkluderer deres underliggende aktiver, præstationsdrivere, likviditetsbehov, potentielle prisdivergens og eksponeringer.  

  • Bitcoin-ETF'er er dukket op som en bro, der giver traditionelle investorer en smagsprøve på kryptovalutaverdenen. 

  • Finansielle institutioner, herunder BlackRock, Invesco, Ark Invest og Fidelity, har indsendt ansøgninger om bitcoin spot-ETF'er. Der kan potentielt være flere bitcoin-ETF'er tilgængelige for investorer, hvis disse bliver godkendt. 

Hvad er en ETF?  

En Exchange Traded Fund (ETF) er en type investeringsfond, der handles på børser ligesom aktier. Disse fonde har normalt en række forskellige aktiver såsom aktier, råvarer eller kryptovalutaer og sigter mod at følge udviklingen i et specifikt indeks eller aktiv. 

F.eks. ejer en S&P 500 ETF aktier i de virksomheder, der er opført i S&P 500-indekset, og forsøger at efterligne indeksets resultater. Hvis indekset ændrer sine komponenter, justerer ETF-forvalteren fondens beholdninger for at afspejle disse ændringer, så man fortsat kan følge indeksets sammensætning og resultater. 

I modsætning til investeringsforeninger, hvis nettoaktivværdi (NAV) beregnes én gang ved slutningen af hver handelsdag, handles ETF'er på børser og kan købes og sælges i løbet af handelsdagen til markedspriser, der svinger baseret på udbud og efterspørgsel. 

Selvom NAV for ETF'er beregnes flere gange i løbet af handelsdagen, er det markedsprisen, som investorerne bruger til at handle. Det giver investorerne større likviditet og fleksibilitet sammenlignet med investeringsforeninger. Desuden kan investorer anvende forskellige handelsstrategier såsom short selling eller køb på margin med ETF'er – muligheder, der typisk ikke er tilgængelige med investeringsfonde.

Hvad er en bitcoin-ETF? 

Bitcoin ETF'er har udviklet sig til et vigtigt finansielt instrument i det voksende landskab af kryptovalutainvesteringer. En bitcoin-ETF, eller Exchange Traded Fund for bitcoin, giver investorer mulighed for at blive eksponeret for prisbevægelserne på bitcoin uden faktisk at eje eller forvalte bitcoin direkte. Denne form for eksponering foretrækkes af nogle investorer.  

Bitcoin-ETF har bitcoin eller kontrakter relateret til bitcoins pris, og den handles på traditionelle børser, ligesom aktier i en virksomhed. Efterhånden som kryptovalutamarkedet modnes, har der været en stigning i interessen, især for to hovedtyper af bitcoin-ETF'er: bitcoin spot-ETF'er og bitcoin futures-ETF'er. De henvender sig til forskellige investeringsstrategier og risikovillighed.

Hvad er en bitcoin spot-ETF?  

En bitcoin spot-ETF er en type børshandlet fond, der direkte har bitcoin som sit underliggende aktiv. Det betyder, at resultaterne af en spot-ETF er direkte tilknyttet realtidsværdien af de bitcoins, den ejer. Når investorer køber aktier i en spot-ETF, køber de i bund og grund en repræsentation af den faktiske bitcoin, selvom de ikke selv ejer kryptovalutaen.

Forestil dig f.eks. en bitcoin spot-ETF med navnet "BTC-one". Hvis BTC-one hævder at have 10.000 bitcoins og har udstedt 1 million aktier, vil hver aktie teoretisk set repræsentere 0,01 bitcoin. Det betyder, at BTC-ones præstation er direkte forbundet med realtidsværdien af de bitcoins, den har. 

Fordele og ulemper ved bitcoin spot-ETF'er 

Investering i en bitcoin spot-ETF har flere fordele. For det første giver det eksponering for bitcoins prisbevægelser uden behov for at administrere eller opbevare kryptovalutaen, hvilket eliminerer bekymringer om sikkerhed eller digitale wallets. Eftersom disse ETF'er handles på konventionelle børser, bringer de desuden bitcoin ind i en lovgivningsmæssig ramme, hvilket potentielt giver et lag af tillid til et bredere publikum. Endelig kan det være mere ligetil for traditionelle investorer at investere i en bitcoin spot-ETF, da den opererer inden for den velkendte struktur for aktiehandel.

Men som enhver investering er der potentielle risici. Værdien af en bitcoin spot-ETF vil svinge med den ustabile pris på bitcoin. Desuden er det ikke sikkert, at ETF'en altid matcher bitcoins præstation perfekt på grund af gebyrer eller administrative problemer. Mens ETF'er bringer bitcoin tættere på traditionel finansiering og regulatorisk tilsyn, er det bredere kryptovalutamarked stadig noget uforudsigeligt. Endelig er ETF'er dyrere at handle med end spotkrypto på grund af de ekstra gebyrer, der opkræves af EFT. Gebyrer for ETF'er kan gå helt op til 2,5 % sammenlignet med gebyrer for kryptospothandel, der normalt er meget lavere.

Bemærk, at Ethereums spot-ETF'er eller andre spot-ETF'er for krypto fungerer på samme måde som bitcoin spot-ETF'er. De har de samme fordele og ulemper. 

Hvad er en bitcoin futures-ETF? 

En bitcoin futures-ETF er en type børshandlet fond, der ikke ejer bitcoin direkte. I stedet investerer den i bitcoin-futureskontrakter, som er aftaler om at købe eller sælge bitcoin til en forudbestemt pris på en bestemt fremtidig dato. Det giver investorer mulighed for at spekulere i bitcoins fremtidige prisudvikling uden selv at eje kryptovalutaen. 

Lad os forestille os en bitcoin futures-ETF kaldet "BitFutures", hvis primære formål er at spore den fremtidige pris på bitcoin ved at købe bitcoin-futureskontrakter. En finansiel institution etablerer og administrerer BitFutures ETF. Lad os sige, at BitFutures planlægger at købe 1.000 bitcoin-futureskontrakter, der hver repræsenterer retten til at købe en bitcoin til 55.000 USD om tre måneder.

For at skaffe kapital til at købe disse kontrakter udsteder "BitFutures" 10 millioner aktier, der repræsenterer et krav på de gevinster (eller tab), som disse futureskontrakter kan generere. Det betyder, at hver aktie repræsenterer et krav på 0,0001 del af hver futureskontrakt.

Investorer kan så købe aktier i BitFutures på almindelige børser, ligesom de ville købe aktier i en hvilken som helst virksomhed. Hvis markedet tror, at bitcoin vil være meget mere værd end 55.000 USD om tre måneder, kan aktierne handles til en overkurs. Omvendt, hvis markedet er pessimistisk, kan aktierne blive handlet til underkurs.

Lad os sige, at BitFutures handles til 10 USD pr. aktie. En investor, der tror, at bitcoin-priserne vil stige i løbet af de næste tre måneder, køber 1.000 aktier for 10.000 USD. Om tre måneder, hvis futureskontrakterne er rentable, vil værdien af BitFutures-aktierne sandsynligvis stige. Hvis investorens antagelse er korrekt, og prisen på hver aktie stiger til 12 USD, vil dennes investering nu være 12.000 USD værd, hvilket giver en gevinst på 2.000 USD. 

Når du køber aktier i en bitcoin futures-ETF såsom BitFutures, satser du indirekte på den fremtidige pris på bitcoin uden at eje kryptovalutaen eller futureskontrakterne direkte. I stedet køber du en andel af en fond, der ejer disse kontrakter. Bemærk, at Ethereums futures-ETF'er fungerer på samme måde. 

Fordele og ulemper ved bitcoin futures-ETF'er 

Bitcoin futures-ETF'er har de samme fordele som bitcoin spot-ETF'er. De giver investorer mulighed for at eksponere sig for bitcoins kursbevægelser uden at skulle købe eller administrere den faktiske kryptovaluta. De opererer også i et reguleret miljø, hvilket betyder, at de overholder de standarder, der er fastsat af finansielle reguleringsorganer. Desuden giver de mere likviditet end andre investeringsinstrumenter, så investorer nemt kan købe eller sælge aktier i ETF'en på traditionelle børser. 

Ulemperne eller risiciene ved bitcoin futures-ETF'er inkluderer ingen direkte bitcoin-eksponering. Investorer i en bitcoin futures-ETF ejer ikke bitcoin i sig selv, men ejer i stedet andele i en fond, der investerer i futureskontrakter. Disse ETF'er kan også være komplekse, da resultaterne af bitcoin futures-ETF'er er bundet til futuresmarkedet, som kan være komplekst. Bortset fra ekstra administrationsgebyrer, der kan reducere afkastet, bevæger værdien af bitcoin futures-ETF'er sig måske ikke altid i takt med prisen på bitcoin. Endelig står disse ETF'er over for modpartsrisici, da modparten i futureskontrakten måske ikke overholder sin del af aftalen. 

Nøgleforskelle mellem bitcoin spot-ETF'er og bitcoin futures-ETF'er 

De vigtigste forskelle mellem bitcoin spot-ETF'er og bitcoin futures-ETF'er kan opsummeres i tabellen nedenfor. Bemærk, at disse forskelle er de samme, hvis de underliggende aktiver er ether eller andre aktiver.  


Bitcoin spot-ETF'er

Bitcoin futures-ETF'er

Underliggende aktiv

Har aktuelle bitcoins

Har futureskontrakter relateret til bitcoin

Præstationsdrivere 

Direkte tilknyttet realtidsprisen på bitcoin

Påvirket af dynamikken på futuresmarkedet

Likviditetsbehov

Behov for at have og opbevare bitcoins sikkert og derfor måske ikke handle ofte for at sikre, at ETF'er afspejler bitcoins spotpris

Kan handle hyppigere og rulle kontrakter, når de nærmer sig udløb, og har derfor en mere kompleks likviditetsstyringsproces

Potentiel prisdivergens 

Følger typisk bitcoins spotpris tæt 

Kan opleve betydelig prisdivergens fra bitcoins spotpris på grund af futuresmarkedets dynamik og kontraktens udløbsdato 

Eksponering og risici

Direkte eksponering for bitcoins prisudsving. Risikoen er primært knyttet til bitcoins prisudsving 

Indirekte eksponering for bitcoins priser og risici kan påvirkes af både bitcoins volatilitet og futuresmarkedets kompleksitet, såsom gearing og udløbsdatoer  

Operationel kompleksitet 

Brug for infrastruktur til opbevaring af bitcoins 

Kræver ekspertise inden for handel med futureskontrakter og futuresmarkedet

Hvilke bitcoin-ETF'er er tilgængelige for investorer? 

Der findes mange bitcoin ETF'er og Ethereum ETF'er på markedet, som man kan investere i, og du kan nemt finde en liste over disse fonde på pålidelige kilder. Hvis du er interesseret i at investere i disse ETF'er, skal du sørge for at læse fondens detaljer omhyggeligt for at forstå dens gebyrstruktur, fondsforvalteren og likviditeten. 

Forskellige ETF'er har forskellige gebyrstrukturer, og du skal være opmærksom på forvaltningsgebyrer, handelsgebyrer og andre omkostninger, der potentielt kan reducere dit afkast. Tag altid højde for EFT-udbyderens omdømme og resultater. Etablerede fondsforvaltere med solide resultater kan være et mere sikkert valg. Undersøg likviditeten af ETF'erne. De, der muliggør problemfrit køb og salg af aktier uden nævneværdige kursudsving, er typisk mere fordelagtige.

Desuden kan nogle bitcoin-ETF'er også tilbyde diversificeret eksponering for andre kryptovalutaer. Hvis du ønsker at sprede dine kryptoinvesteringer, kan du overveje ETF'er, der indeholder en kurv af digitale aktiver.

En række fremtrædende finansielle institutioner, herunder BlackRock, Invesco, Ark Invest og Fidelity, har indsendt ansøgninger om bitcoin spot-ETF'er fra 2023. Der kan potentielt være flere diversificerede bitcoin-ETF'er tilgængelige for investorer i fremtiden, hvis de bliver godkendt. 

Hvem bør overveje at investere i bitcoin-ETF'er? 

Det er vigtigt at skelne mellem bitcoin spot-ETF'er og bitcoin futures-ETF'er og deres respektive ideelle investorer.

Den ideelle investor til bitcoin spot-ETF'er er en person, der søger direkte eksponering for realtidsprisbevægelserne på bitcoin uden behov for at administrere eller sikre det digitale aktiv. Denne person kan være en, der tror på bitcoins langsigtede værdi og ønsker en investering, der følger dens markedspris tæt. De kan også være tiltrukket af enkelheden ved spot-ETF'er frem for kompleksiteten ved futureshandel.

På den anden side henvender bitcoin futures-ETF'erne sig til mere erfarne investorer, der ikke kun er interesserede i bitcoins pris, men også er komfortable med at navigere i nuancerne på futuresmarkedet. De ønsker måske at afdække andre investeringer eller søge muligheder i kortsigtede prisudsving ved at udnytte dynamikken på futuresmarkedet. Derudover kan denne investor være villig til at acceptere de potentielle risici og fordele, der er forbundet med futureshandel, herunder de indviklede forhold omkring kontraktforlængelser.

Sammenfatning 

Bitcoin-ETF'er er dukket op som en bro, der giver traditionelle investorer en smagsprøve på kryptovalutaverdenen. Bitcoin spot-ETF'er giver direkte eksponering til de faktiske bitcoin-prisbevægelser ved at holde kryptovalutaen, mens bitcoin futures-ETF'er giver eksponering gennem futureskontrakter, der forudsiger bitcoins fremtidige pris. 

Men som med alle investeringer er det vigtigt at udvise forsigtighed. Bitcoin-verdenen og dens tilknyttede investeringsinstrumenter er fyldt med potentielle faldgruber. Før man træffer en beslutning, bør håbefulde investorer sætte sig grundigt ind i tingene. Måske vigtigst af alt er at rådføre sig med en betroet finansiel rådgiver, som kan give indsigt, der er skræddersyet til individuelle økonomiske mål og risikotolerance. 

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig, "som det er", udelukkende til generel information og uddannelsesmæssige formål, uden nogen form for repræsentation eller garanti. Det skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør søge din egen rådgivning hos relevante professionelle rådgivere. Hvis artiklen er skrevet af en tredjepart, skal du være opmærksom på, at de synspunkter, der kommer til udtryk, tilhører den pågældende tredjepart og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academy. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere detaljer. Priserne på digitale aktiver kan være ustabile. Værdien af din investering kan falde eller stige, og det er ikke sikkert, at du får det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte pådrage dig. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel rådgivning. For mere information, se vores Vilkår for anvendelse og Risikoadvarsel.