Vad är token med elastisk tillgång?
Hem
Artiklar
Vad är token med elastisk tillgång?

Vad är token med elastisk tillgång?

Avancerad
Publicerad Dec 7, 2020Uppdaterad Dec 28, 2022
6m

TL;DR

Token med elastisk tillgång har en föränderlig cirkulerande tillgång. Tanken är att istället för prisvolatilitet är det återställning av baser som ändrar token-tillgången. 

Föreställ dig om Bitcoin-protokollet kunde justera hur många bitcoin som fanns i användarplånböckerna, för att uppnå ett målpris. Du har 1 BTC idag. Du vaknar imorgon och har då 2 BTC, men var och en är värd hälften av vad de var igår. Det är så mekanismen som återställer basen fungerar.


Introduktion

Decentraliserad finans (DeFi) har sett en stor ökning av nya typer av finansiella produkter på blockkedjan. Vi har redan diskuterat avkastningsfarming, tokeniserade Bitcoin på Ethereum, Uniswap och snabblån. Ett annat segment i kryptovärlden som har varit intressant att titta på är token med elastisk tillgång, eller token där basen återställs.

Den unika mekanismen bakom dessa möjliggör mycket experimenterande. Låt oss se hur dessa token fungerar.


Vad är en token med elastisk tillgång?

En token med elastisk tillgång (eller återställning av basen) fungerar på så sätt att den cirkulerande tillgången expanderar eller krymper på grund av förändringar i tokenpriset. Denna ökning eller minskning av utbudet fungerar med en mekanism som kallas återställning av basen. När en återställning av basen inträffar, ökas eller minskas utbudet av token algoritmiskt, baserat på det aktuella priset för varje token.
På vissa sätt kan token med elastisk tillgång parallellkopplas med stablecoin. De syftar till att uppnå ett riktpris och mekanismerna för återställning av basen underlättar det. Den viktigaste skillnaden är dock att token med återställd bas syftar till att uppnå detta med en föränderlig (elastisk) tillgång. 

Men vänta nu ... har inte många kryptovalutor redan en föränderlig tillgång? Jo, på sätt och vis. För närvarande mintas 6,25 nya BTC i och med varje block. Efter halveringen 2024 minskas detta till 3,125 per block. Det är en förutsägbar kurs, så vi kan uppskatta hur många BTC som kommer att finnas nästa år eller efter nästa halvering. 

Token med elastisk tillgång fungerar annorlunda. Som nämnts tidigare justerar mekanismen för återställning av basen den cirkulerande tillgången av token periodiskt. Låt oss säga att vi har en token med elastisk tillgång som syftar till att uppnå ett värde på 1 USD. Om priset är över 1 USD ökar återställningen av basen det aktuella utbudet, vilket minskar värdet på varje token. Omvänt betyder detta att om priset är under 1 USD, minskar återställningen av basen utbudet, vilket gör varje token värd mer.

Vad betyder detta i praktiken? Mängden token i användarplånböckerna ändras om en återställning av basen inträffar. Låt oss säga att vi har återställt basen för USD (rUSD), en hypotetisk token som riktar sig till ett pris på 1 USD. Du har 100 rUSD i din hårdvaruplånbok för tillfället. Låt oss säga att priset sjunker under 1 USD. Efter att återställningen av basen inträffar har du bara 96 rUSD i din plånbok, men samtidigt kommer var och en att vara värd mer proportionellt sett än före återställningen av basen.

Tanken är att dina innehav proportionellt mot det totala utbudet inte har förändrats efter återställningen av basen. Om du hade 1 % av tillgången innan återställningen av basen bör du fortfarande ha 1 % efter den, även om antalet coin i din plånbok har ändrats. I huvudsak behåller du din andel av nätverket, oavsett priset.


Exempel på återställning av basen

Ampleforth

Ampleforth var ett av de första av dagens coin som fungerade med en elastisk tillgång. Ampleforth har som mål att vara en syntetisk handelsvara utan säkring, där 1 AMPL har ett pris på 1 USD. Återställning av basen sker en gång var 24:e timme.

Projektet hade relativt lite dragkraft fram till införandet av en kampanj för likviditetsutvinning kallad Geyser. Det som är särskilt intressant med det här programmet är dess längd. Det delar ut token för deltagare under en 10-årsperiod. Geyser är ett utmärkt exempel på hur likviditetsincitament kan skapa stor dragkraft för ett DeFi-projekt.

Även om det tekniskt sett är ett stablecoin visar AMPL-prisdiagrammet hur volatila token med elastisk tillgång blir.


 

AMPL-priset är 1 USD, men det kan ändå vara ganska volatilt.


Tänk på att detta prisdiagram endast visar priset på individuella AMPL-token och inte tar hänsyn till förändringar i utbudet. Trots detta är Ampleforth mycket volatilt, vilket gör det till ett riskabelt coin om du inte är försiktig.

Det kan vara mer meningsfullt att kartlägga token elastiska tillgång i termer av börsvärde. Eftersom priset på enskilda enheter inte spelar så stor roll kan börsvärdet bli en mer exakt barometer på nätverkets tillväxt och dragkraft.

AMPL:s börsvärde på en logaritmisk skala.


Yam Finance

Yam Finance är ett av de andra token-projekten med elastisk tillgång som har fått uppmärksamhet. Yam-protokollets övergripande design är en slags mix mellan Ampleforths elastiska tillgång, Synthetix insatssystem och yearn.finance med dess rättvisa lansering. YAM siktar också på att uppnå ett prismål på 1 USD.

YAM är ett helt community-ägt experiment, eftersom alla token distribuerades genom likviditetsutvinning. Det fanns ingen premine och ingen tilldelning till grundarna – spelplanen för att skaffa dessa token var lika för alla genom ett system med avkastningsfarming.

Trots att det var ett helt nytt och okänt projekt hade Yam uppnått 600 miljoner dollar i värde som låsts i dess insatspooler på mindre än två dagar. Det som kan ha lockat mycket likviditet är hur YAM-farmingen specifikt riktade in sig på innehavarna av några av världens mest populära DeFi-coin. Dessa var COMP, LEND, LINK, MKR, SNX, ETH, YFI och ETH-AMPL Uniswap LP-token.

Men på grund av en bugg i mekanismen för återställningen av basen mintades ett mycket större utbud än planerat. Projektet återlanserades till slut och migrerades till ett nytt tokenkontrakt, tack vare en communityfinansierad revision och gemensam insats. Framtiden för Yam är nu helt i händerna på YAM-innehavarna.


Riskerna med token med elastisk tillgång

Token med elastisk tillgång är mycket riskfyllda och farliga investeringar. Du bör endast investera i dem om du helt förstår vad du gör. Kom ihåg att prisdiagram inte säger så mycket, eftersom antalet token du har ändras när återställningen av basen sker. 

Detta kan visserligen öka dina vinster när det går bra, men det kan också förstärka dina förluster. Om återställningen av basen inträffar medan tokenpriset går ner förlorar du inte bara pengar på att tokenpriset går ner, du äger också allt färre token efter varje återställning av basen! 

Eftersom de är ganska svåra att förstå, kommer investeringar i token med återställning av basen sannolikt att resultera i en förlust för de flesta handlare. Investera bara i token med elastiska tillgångar om du helt förstår mekanismerna bakom dem. Annars har du inte kontroll över din investering och kommer inte att kunna fatta välgrundade beslut.Sammanfattningsvis

Token med elastiska tillgångar är en av innovationerna att hålla utkik efter i DeFi. Som vi har sett kan dessa coin och token algoritmiskt justera utbudet för att försöka uppnå ett målpris.

Är token med elastiska tillgångar bara ett intressant experiment eller kommer det att få stor dragkraft och skapa sin egen nisch? Det är svårt att säga just nu, men det finns säkert nya DeFi-protokolldesigner under utveckling som försöker ta denna idé vidare.